handdator

Visa fullständig version : Pålitliga svar?


isa1947
2013-02-05, 10:40
Tyvärr har jag flyttat till en bostadsrätt och blivit medlem i en förening där styrelsen verkar ha sina egna regler. Efter att ha sökt hjälp via Internet hittade jag detta forum som jag tycker verkar riktigt bra.

Nu undrar jag -kontrolleras allt av Admin så att man verkligen kan lite på att eventuella svar som finns här har stöd i lagen? Det vore en aning genant att påpeka saker för styrelsen om det man säger inte stämmer.

Admin
2013-02-05, 11:22
Jag kontrollerar inte allt som skrivs i detta forum och jag vill understryka att jag inte kan allt, långt, långt därifrån. Men finessen med forumet är att det kontrolleras av många. Om jag skriver något som inte är helt korrekt så är det säkert någon annan som snabbt uppmärksammar detta, och korrigerar mig. I forumet finns en stor kompetens samlad i många skribenter från olika delar av landet. Jag är bara en liten, liten del av dessa.

Det är viktigt att man är medveten om att;
1. Det finns inte någon i detta land som kan allt om bostadsrätter.
2. Lagar och regelverk för bostadsrätter är extremt snåriga samt skrämmande ofullständiga.

Det mesta är helt enkelt inte reglerat i bostadsrättsvärlden, och det är därför djungelns lag kan råda i en brf. Även den enklaste lilla fråga om bostadsrätter kan vara föremål för tolkningar. Det gör dessutom inte uppdraget lättare för de förtroendevalda.

I detta forum försöker vi hitta lösningar, men det är alltid upp till bostadsrättsföreningarnas medlemmar att vara aktiva och engagerade. Inte bara när det gäller specifika frågor där de känner sig personligen orättvist behandlade. I detta läge är det ofta för sent att komma fram till en bra lösning.

Varje styrelse måste kontrolleras av engagerade medlemmarna, och en styrelse som är engagerad behöver hjälp av medlemmarna och medlemmarnas kunskap för att föreningen ska fungera.

Är det något specifikt du är osäker på som skrivits i forumet så gärna ta upp detta ämne igen, varmed du kan få en ytterligare granskning av frågan.

Harald
2013-02-05, 11:22
Admin går mig veterligen inte in och redigerar i enskilda inlägg.

...eventuella svar som finns här har stöd i lagen?

När det gäller lag, så kan man ju se lagen som ett slags "förarbete" till vad som sedan verkligen gäller. Lagstiftaren kan ju omöjligt skriva en lag som tar hänsyn till alla möjliga varianter på en situation. Därav följer ju att det mesta blir tolkning, tills en domstol prövat/avgjort ett specifikt fall. Då skapas ett prejudikat, alltså en allmängiltig tolkning av just den lagparagrafen.

Därav följer att många inlägg blir debattlika, där vi som skriver prövar våra argument och erfarenheter av de olika frågeställningarna. Man får läsa kritiskt, och "sanningen" finns nog oftast där mellan raderna.

Be trådskrivaren om hänvisningar till specifika paragrafer ur BrL eller LeF, eller målnummer på rättsfall, eller andra referenser om du blir osäker på ett svar du fått här.

Pensionär
2013-02-05, 14:40
När det gäller lag, så kan man ju se lagen som ett slags "förarbete" till vad som sedan verkligen gäller. Lagstiftaren kan ju omöjligt skriva en lag som tar hänsyn till alla möjliga varianter på en situation. Därav följer ju att det mesta blir tolkning, tills en domstol prövat/avgjort ett specifikt fall. Då skapas ett prejudikat, alltså en allmängiltig tolkning av just den lagparagrafen.

Jag har intet att invända mot ditt svar, men raderna ovan föder en tanke ang ett annat problemområde vi diskuterat.
BRL kap 7 §7
....
...
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Sen dyker ett nytt tillägg upp Lag (2003:31).

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.

Det förefaller mig som att varje styrelse borde skynda sig att verka för att i stadgar införa det nya tillskottets frisedel från allt ansvar.
Om vi inte blandar oss i, vet vi inget.
Om vi inget vet, kan vi aldrig ställas till ansvar för vad som ev sker.

Men varför tar man då inte bara bort första stycket?
Ingen sticker väl huvudet i galjen frivilligt, om man bara kan skita i allt ansvar.
Här är det svårt t o m att föreställa sig hur den prejudicerande domen skulle se ut.

clabbe
2013-02-05, 14:48
Jag har intet att invända mot ditt svar, men raderna ovan föder en tanke ang ett annat problemområde vi diskuterat.
BRL kap 7 §7
....
...
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Sen dyker ett nytt tillägg upp Lag (2003:31).

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.

Det förefaller mig som att varje styrelse borde skynda sig att verka för att i stadgar införa det nya tillskottets frisedel från allt ansvar.
Om vi inte blandar oss i, vet vi inget.
Om vi inget vet, kan vi aldrig ställas till ansvar för vad som ev sker.

Men varför tar man då inte bara bort första stycket?
Ingen sticker väl huvudet i galjen frivilligt, om man bara kan skita i allt ansvar.
Här är det svårt t o m att föreställa sig hur den prejudicerande domen skulle se ut.

Vad är det för ett ansvar som du menar att styrelsen undgår genom en sån stadgeskrivning?

Brf-Haren
2013-02-05, 15:22
Hej isa1947

Tänk på människorna i styrelsen, som här på forumet, skall hantera och förstå de regler och bestämmelser, som andra har skrivit, se t.ex.. https://lagen.nu/1991:614
- Här hittar du också ärenden som domstolen har behandlat.

Denna webbplats är ett bra verktyg, både för föreningens medlemmar samt medlemmar av styrelser, för att få råd och vägledning så bra jakt med dina frågor, det finns massor av bra sinnen här som är redo att hjälpa.

Pensionär
2013-02-05, 15:24
Vad är det för ett ansvar som du menar att styrelsen undgår genom en sån stadgeskrivning?

Om man skriver inatt styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.

inkommer väl ingen ansökan från medlemmen. Han gör själv en ev bygganmälan till kommunen.
Styrelsen har inte längre något ansvar för det som sker, om stämman tyckt (bestämt) att styrelsen inte ska lägga sig i.

clabbe
2013-02-05, 15:29
Vilket ansvar för fastigheten går över från styrelsen till ngn annan menar du pensionär?

Pensionär
2013-02-05, 16:37
Vilket ansvar för fastigheten går över från styrelsen till ngn annan menar du pensionär?

Utgångspunkten var följande:

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Lagstiftarna har tydligen ansett att det finns risk för att sådana situationer kan uppstå, att styrelsen därför bör kunna få chansen att säga stop.

En lämplighetsbedömning som man med senare skrivning (tillägget) tydligen anser att de som vågar/vill kan avstå ifrån.

Alltså: Ansvaret att försöka bedöma om en hembyggare kan tänkas skada huset, dess värde eller efterkommande medlem.
Då gör jag den bedömningen att det klarar jag (styrelsen) inte. Men om medlemmen anlitar branschfolk, eller lämnar kopia på att hembygget är ok. Då sover jag lugnt. Detta är den milda form av- kontrollansvar- jag pratar om.

Om man skippar detta, enl lagstiftarnas nya innovation, följer ju att där finns då endast medlemmens eget ansvar och kunnande kvar, samt ev försäkringar. Händer något får föreningen stå sitt kast. Kan ge myckat av obehagligt efterarbete.

Harald
2013-02-05, 17:48
Nej nej, nu läser du som Fan läser bibeln igen, Pensionär!

Det lagstiftaren menar, är att en förening skall kunna undanta en viss precis åtgärd, en möjlighet att anpassa sig till sin specifika förening.

Tex;

En radhusförening som har friliggande förråd, där innehavarna regelbundet vill sätta in ett litet fönster mot gården i dessa förråd. Alltså egentligen när man upptäcker att de flesta vill göra en åtgärd, och vill förenkla processen.

Första medlemmen frågar styrelsen som vanligt.

Styrelsen tycker idén är bra, men ringer och frågar stadsbyggnadskontoret om det är ok eller om bygglov behövs.

Stadsbyggnadskontoret säger att det inte spelar någon roll, innehavaren/na får sätta in fönster om de vill, inga underlag behövs för detta.

Styrelsen meddelar medlemmen ett ok.

Medlemmen sätter in fönstret.

Flera medlemmar hör av sig som sett hur det blev, och frågar om inte de också kan få sätta in fönster.

Eftersom denna förening är stor, 600 radhus, så beslutar styrelsen att det vore enklare att skriva in att det är ok i stadgarna.

Styrelsen tar det i stämma, och därefter skriver man in att "Insättning av ett fönster på förrådens västergavel med max mått M10, M12 behöver dock inget tillstånd."

Det är alltså inte tänkt att i stadga kunna skriva in ett generellt undantag från styrelsens vetorätt.

Pensionär
2013-02-05, 19:39
Nej nej, nu läser du som Fan läser bibeln igen,
Lite tröttsamt med denna fåniga kommentar, som saknar allt informationsvärde. Förekommer den ofta i domstolsärenden?
Men resten är desto mer intressant.
Var har du funnit denna info? Har du en länk?

Det lagstiftaren menar, är att en förening skall kunna undanta en viss precis åtgärd, en möjlighet att anpassa sig till sin specifika förening.

Det är alltså inte tänkt att i stadga kunna skriva in ett generellt undantag från styrelsens vetorätt.
Jag har svårt att förstå hur man skulle kunna göra annan tolkning än den jag gjort, utan ledning av dessa "tankar bakom" som du ger. En överraskning, som om den är korrekt, låter rimlig.
Stadsbyggnadskontoret säger att det inte spelar någon roll, innehavaren/na får sätta in fönster om de vill, inga underlag behövs för detta.

Men, då borde det vara betydligt enklare att styrelsen fattar ett enkelt beslut om att i denna fråga inte kräva någon ansökan, samt därefter besluta att protokollet :-) ska distribueras till medlemmarna för kännedom.

Harald
2013-02-05, 21:32
Men, då borde det vara betydligt enklare att styrelsen fattar ett enkelt beslut om att i denna fråga inte kräva någon ansökan, samt därefter besluta att protokollet :-) ska distribueras till medlemmarna för kännedom.

Man kan säkert hitta bättre exempel än det jag hittade på, ska hålla lite utkik ett tag om jag ser något bra exempel. En anledning att ha det i stadga är ju att det håller över tid. Typ 30 år senare.

....Lite tröttsamt med denna fåniga kommentar,

Ja, det håller jag väl med om. Men lite tröttsamt också att du verkar desperat leta efter problem, redan innan de uppstår. Där skiljer du ut dig från de flesta frågeställarna här inne.

I grunden finns det ingen konflikt mellan föreningens och medlemmens intresse, eller det regelverk som styr deras förhållande till varandra. Utan medlem - ingen förening, och tvärt om. Alltså är inte stadgan "det finstilta som finns där för att lura kunden", utan ett stöd för båda parter att titta i när man blir rådvill. Och, den är beslutad av stämman.

Pensionär
2013-02-06, 14:01
[QUOTE=Harald;40750]Man kan säkert hitta bättre exempel än det jag hittade på, ska hålla lite utkik ett tag om jag ser något bra exempel. En anledning att ha det i stadga är ju att det håller över tid. Typ 30 år senare.

Ett bra styrelsebeslut håller lika länge, dessutom lättare att skapa och ändra.
Men det var en överraskande tolkning du serverade. Exemplet räcker väl för att förstå din tolkning. Lite suspicious är jag dock tills vidare.
Anledningen är att min -tolkning- inte heller är orimlig. Man kan å ena sidan tolka första satsen som en uttalad mening att styrelsen ska kontrollera vad som sker i huset, men att den kontrollen måste ha sina gränser. Man kan därefter ha mött kritik som gjort att man formulerar sats nr 2, vilken ger en förening (som önska ha det så) möjlighet och rätten att själv ta bort lagens krav på -styrelsekontroll-. Må föreningen själv avgöra, och ta de ev konsekvenserna av beslutet (stadgeändringen).

Du skrev i tidigare inlägg:
När det gäller lag, så kan man ju se lagen som ett slags "förarbete" till vad som sedan verkligen gäller.
Jag skulle nog säga att det är tvärtom. Man får ibland gå till förarbeten för att försöka förstå hur lagen är tänkt att fungera.
Har du en länk till ev förtext av denna lagändring?

I grunden finns det ingen konflikt mellan föreningens och medlemmens intresse, eller det regelverk som styr deras förhållande till varandra.

I realiteten uppstår ofta svåra konflikter mellan styrelser och medlemmar
inte sällan förorsakade av alla dessa grumligheter vi har i lagstiftningen.
Dessa ska vi (envist) fortsätta att granska och diskutera!
Det är dessutom intressant, att få utbyta erfarenheter och tankar om boendet med andra på forat. Vi har alla väldigt mycket att lära av varandra.

Men lite tröttsamt också att du verkar desperat leta efter problem, redan innan de uppstår. Där skiljer du ut dig från de flesta frågeställarna här inne.
Bra vore det om du kunde visa att du förstått och kan hålla dig till forats spelregler.
Diskuterar sakfrågorna istället för att fälla personliga kommentarer om deltagarna. Skulle säkert göra dig mindre trött.

Korsdraget
2013-02-06, 14:19
Tack för frågan som jag anser väldigt viktig och relevant.:7:

Detta forum såväl som alla andra forum har som syfte att bolla tanker och erfarenheter mellan deltagarna. En anser ett, en annan något annat. Det är praktiker inte jury som uttalar sig på ett forum.

Ansvaret att tolka svar och åsikter är alltid ens eget.

Det finns en tendens här såväl som ute i samhället att svar måste framgå av Lag. Så är det givetvis inte, precis som Harald säger, att praxis och spridning av detta är vad forumet bidrar med. :-) Forumet har också medlemmar som både vill och kan utreda, det är också viktigt. :-)

Jag anser att varje hus (förening skapar sin egen praxis) skall vårdas. Om jag inte minns fel så står det i någon paragraf under förarbetena, att föreningen skall tradera erfarenheter från tidigare ägare till nya. Det skall vara kontinuitet och inte ryckigt och osäkert att äga och bo i en ekonomisk förening. Det är en del av dagens problem att ägarna inte talar med varandra och inte litar på grannen. Detta är det absolut allvarligaste ett land kan råka ut för och det sker här och nu.

Jag påstår tills jag dör att BRL har spelat ut sin roll. Den kom till på 30-talet för att underlätta bostadsbyggande och att bygga upp den kooperativa bostadsrättsförvaltningen HSB samt en för privat ägande, SBC. Hållbara investeringar kräver faktiskt ansvar av var och en! Ägare av andel är ägare i föreningen.
Allt snack om att ingen äger enskilt är därför kooperativt bullshit!

Lagstiftningen är enkel: Teknisk förvaltning, alltså ingrepp med verktyg i byggnader lyder under PBL.

Hur föreningen skall verkställa och vårda att föreningens fastigheter går med vinst finns är reglerat i LEF. Skrota BRL och återgå till det som gällde före,
se till ex HSB:s lilla gröna (för hus bygga före koperationen 1930). Enkel och bra!

Med hänvisning till ovan måste, menar jag varje fråga på forumet börja med:
1, Vilket år är huset byggt (materialfråga). 2 är: Vem är teknisk förvaltare? Varje hus har finansierats med fasta regler i kreditgivningens krav, t ex kopplad till materialindustrin. :(

När en förening tar beslut om att bygga om, förändra, då gäller helt andra lagar. Se exempelvis domstolsärende inlagt av kluringen nyligen. Väldigt bra!:7: Enstegsisolering var en populistisk idé som klimatsmart PR-folk vurmade för. Går på tvärs av naturlagarna. Domstolen visar här väldig tydligt att PBL inte kan administreras bort. Ingen får ta beslut som skadar husen utan att det kommer att kosta! Det glädjer mig att entreprenören går fri. :7: Det borde väl stämma en och annan till eftertanke här och där både hos rådgivare och frågande här på detta forum såväl som andra!.

"Hammar, spik och såg skall du som styrelseordförande och andelsägare hålla dig undan", det var mitt första bud. Det håller än.Härligt! Då gäller nämligen PBL som jag tror på helt enligt nämnda dom, med en herrans massor av underlagar. Var rädd om dem, men skrota den korporativa BRL. Omodernt och snart olagligt om jag får bestämma. Rena rama krigsförklaringen mot medlemmar och ägare.
Lite mildare: omyndighetsförklaring av vuxet folk! Sanslöst!

Med vänlig hälsning korsdraget
"Skrota BRL eller åtminstone HSB:s stadgar"

clabbe
2013-02-06, 14:32
Pensionär, du har skrivit att:
Jag har intet att invända mot ditt svar, men raderna ovan föder en tanke ang ett annat problemområde vi diskuterat.
BRL kap 7 §7
....
...
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Sen dyker ett nytt tillägg upp Lag (2003:31).

I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket.

Det förefaller mig som att varje styrelse borde skynda sig att verka för att i stadgar införa det nya tillskottets frisedel från allt ansvar.
Om vi inte blandar oss i, vet vi inget.
Om vi inget vet, kan vi aldrig ställas till ansvar för vad som ev sker.

Men varför tar man då inte bara bort första stycket?
Ingen sticker väl huvudet i galjen frivilligt, om man bara kan skita i allt ansvar.
Här är det svårt t o m att föreställa sig hur den prejudicerande domen skulle se ut.

och

Utgångspunkten var följande:

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Lagstiftarna har tydligen ansett att det finns risk för att sådana situationer kan uppstå, att styrelsen därför bör kunna få chansen att säga stop.

En lämplighetsbedömning som man med senare skrivning (tillägget) tydligen anser att de som vågar/vill kan avstå ifrån.

Alltså: Ansvaret att försöka bedöma om en hembyggare kan tänkas skada huset, dess värde eller efterkommande medlem.
Då gör jag den bedömningen att det klarar jag (styrelsen) inte. Men om medlemmen anlitar branschfolk, eller lämnar kopia på att hembygget är ok. Då sover jag lugnt. Detta är den milda form av- kontrollansvar- jag pratar om.

Om man skippar detta, enl lagstiftarnas nya innovation, följer ju att där finns då endast medlemmens eget ansvar och kunnande kvar, samt ev försäkringar. Händer något får föreningen stå sitt kast. Kan ge myckat av obehagligt efterarbete.

Jag hänger inte med i ditt resonemang.
Först menar du att det finns ett ansvar för styrelsen som den kan slippa om stadgarna har en formulering att tillstånd inte krävs från styrelsen för vissa åtgärder.
Sen säger du att föreningen kan få mycket av obehagligt efterarbete om det händer något i de fall där medlemmen har gjort något som stadgarna tillåter honom att göra utan att fråga styrelsen (alltså en sådan sak som det skulle krävas styrelsens tillstånd för utan denna stadgeformulering).

Varför är det i så fall i styrelsens intresse att verka för en sån stadgeskrivning?

Ansvaret för fastighetens skick kan jag inte hitta skulle förändras bara för att det inte längre krävs styrelsens tillstånd för vissa ändringar. Kan du visa var man hittar denna ansvarsförskjutning från styrelse till medlem?


Sen undrar jag om du inte missförstått lagändringen 2003.
Före ändringen stod det såhär:
"Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Bostadsrättshavaren kan i stadgarna dock medges en vidsträcktare rätt."

Lagstiftarna har alltså inte lagt till det här om stadgarna, den skrivningen fanns redan innan. Såhär skriver man i förarbetet:
Regeringens avsikt med den
föreslagna ändringen är främst att ge bestämmelsen en tydligare innebörd
och minska utrymmet för tolkningsproblem. Förslaget torde visserligen
innebära att tillstånd kommer att behöva sökas i något fler situationer än i
dag. Eftersom tillstånd inte skall få vägras om inte styrelsen har tunga
skäl för det, torde förslaget ändå ge utrymme för en något större
möjlighet för bostadsrättshavaren att förändra sin lägenhet.

Detta är hämtat från proppen till lagändringen, http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/29/21786d57.pdf

Admin
2013-02-06, 16:18
Ansvaret för fastighetens skick kan jag inte hitta skulle förändras bara för att det inte längre krävs styrelsens tillstånd för vissa ändringar. Kan du visa var man hittar denna ansvarsförskjutning från styrelse till medlem?
Fast det blir väl i sig den naturliga konsekvensen av att styrelsen inte behöver utfärda tillstånd? Det blir svårt att ta ansvar för något man inte känner till eller ens har möjlighet att känna till.

PS.
Vi är långt utanför trådens ämne här, men jag får väl se om jag kan splitta tråden framöver.

Men frågan är ett ypperligt exempel på hur man kan tolka en sak på olika sätt. :1:

Pensionär
2013-02-06, 16:41
Pensionär,
Jag hänger inte med i ditt resonemang.

OK vi försöker se var felet uppstår. Jag har tittat på lagen.nu (https://lagen.nu/1991%3A614)
Citat:
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Först menar du att det finns ett ansvar för styrelsen....

Ett omgjort badrum, kan ju inte hävdas vara till skada eller olägenhet, men.. det kan bli väldiga skador om det görs fel. Alltså godkänner jag under förutsättning att medlemmen kan visa (dokumentera) att det gjorts rätt.
Så torde en verklig ägare av ett hus resonera.
...som den kan slippa om stadgarna har en formulering att tillstånd inte krävs från styrelsen för vissa åtgärder.
I de gamla lagtexter jag läst finns inte den nya texten:
I stadgarna får föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd som avses i första stycket. Lag (2003:31).

Detta tolkar jag då som att detta nya stycke ger möjlighet för föreningen att ta bort proceduren -med tillstånd av styrelsen-
Harald menar att formuleringen avser endast att man skulle ta bort skyldighet att begära tillstånd för viss specificerad åtgärd. Inte spola hela paketet. Den tolkningen kunde inte jag göra som inte läst förarbetets texter.
Jag menade alltså att detta (det nya tillskottet i lagen) skulle innebära att:
Medlemmarna får sköta hanteringen själv. Och styrelsen kan bara hoppas att medlemskåren består av kloka och förståndiga människor med ansvarskänsla. Händer något så får saken utredas i efterhand. Men eftersom styrelsen då saknar dokumentation, blir även den utredningen knölig.

Varför är det i så fall i styrelsens intresse att verka för en sån stadgeskrivning?
Ja om man har t ex Kluringens inställning att styrelserna ska överhuvudtaget inte lägga sig i medlemmarnas förehavanden inom deras väggar, så går det ju att förstå. Liksom att en lat styrelse kan se ett gyllene tillfälle att slippa en besvärlig uppgift.

Ansvaret för fastighetens skick kan jag inte hitta skulle förändras bara för att det inte längre krävs styrelsens tillstånd för vissa ändringar. Kan du visa var man hittar denna ansvarsförskjutning från styrelse till medlem?
Nja om man inte kunnat granska och ha synpunkter på ett ärendes hantering, kan man väl inte heller ställas till ansvar?

Sen undrar jag om du inte missförstått lagändringen 2003.
Det kan jag nog? I så fall kan vi väl glädjas åt att diskussionen i varje fall lärt mig (kanske även någon fler) ytterligare något.

Före ändringen stod det såhär:
"Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Bostadsrättshavaren kan i stadgarna dock medges en vidsträcktare rätt."

Ja jo Att man i stadgarna kan medges en vidsträcktare rätt, är uppenbart sant och riktigt. Men vill jag det?
Detta tolkar jag som en möjlighet för föreningar att själva välja väg. De försiktiga föreningarna, med dåliga erfarenheter bakom sig, försöker behålla kontrollen över medlemmars aktiviteter, utan att ställa orimliga krav (mitt förslag till regelverk) andra föreningar med andra erfarenheter (eller värderingar) väljer en annan väg.
Om det bara skulle handla om en åtgärd för att lösa ett praktiskt problem (enl Haralds exempel) ok!
Problemen vi diskuterar blir ju inte enklare av att tolkningsproblem uppstår. Bakom finns ju även våra olikheter i värderingar. Hoppas att det klarnade något

Pensionär
2013-02-07, 17:53
Sen undrar jag om du inte missförstått lagändringen 2003.
Före ändringen stod det såhär:
"Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Bostadsrättshavaren kan i stadgarna dock medges en vidsträcktare rätt."

Detta är hämtat från proppen till lagändringen, http://www.regeringen.se/content/1/c4/08/29/21786d57.pdf


Tack för länken till proppen
Jo det har jag ju ! Det är t o m möjligt att jag skulle missat innebörden även om jag hade läst. Men Haralds påpekande och exempel fick mig att se med nya ögon. Tack båda !

Det ändrar inte min grundinställning. Styrelser bör kräva intyg enl mitt förslag, (vare sig man får intygen eller ej).
jag kopierar några rader som sammanfattar väl problemet i "den lilla demokratin". Hur åstadkomma den bästa avvägningen mellan frihet och kontroll?

Systemet med bostadsrätter vilar på en föreningstanke. Bostadsrättsföreningen
kan beskrivas som en liten demokrati. Genom föreningsstämman
finns möjligheter att gemensamt finna lösningar på svårigheter
och problem. Det kan därför vara negativt med bestämmelser som
fjärmar föreningen från den enskilde medlemmen. Med andra ord bör
man inte i onödan ställa upp regler som markerar ett motsatsförhållande
mellan föreningen och den enskilde medlemmen.
Å andra sidan finns det också skäl som talar för att begränsa bostadsrättshavarens
rättigheter och för att ge denne vissa skyldigheter. Det är
viktigt att den enskildes frihet i nyttjandet inte blir så stor att en ändamålsenlig
förvaltning och skötsel av föreningens hus försvåras.

En förening som lidit nog av felbyggen bör kräva att få de intyg jag föreslagit (och som många föreningar redan gör)
Det kan knappast påstås vara onödiga krav, eftersom de flesta försäkringsbolagen ställer samma krav för att de ska vilja betala om något händer.

Vi fortsätter diskutera, i väntan på prejudicerande domar, och nya propositioner.

Admin
2013-02-07, 21:00
Styrelser bör kräva intyg enl mitt förslag, (vare sig man får intygen eller ej).
Jag håller naturligtvis med dig att det behövs någon form av kontroll i bostadsrättsföreningar så att vissa medlemmar inte skadar andra medlemmar genom felaktiga renoveringar, men jag vet inte vad det är för intyg du vill att man ska kunna kräva för vilka arbeten.

Tror att det blir i praktiken omöjligt att frånta medlemmars deras rätt att själva renovera sina lägenheter och påtvinga dem att bara anlita de dyraste på marknaden.

Då är väl genomförda besiktningar (inte av amatörer i styrelsen, utan av för uppdraget kvalicificerade professionella personer) nog en bättre lösning för alla parter... tror jag.

Korsdraget
2013-02-07, 22:15
I all vänlighet:
De allra flesta föreningar har en teknisk förvaltare med högskolekompetens.
Uppgiften är just detta, beställa och godkänna förändringar av fastigheterna, inkl lägenheterna.

Mycket egendomligt att den tjänsten är okänd.
(Har i alla tider funnits och finns än i dag.)

Med vänlig hälsning korsdraget

Pensionär
2013-02-07, 23:32
jag vet inte vad det är för intyg du vill att man ska kunna kräva för vilka arbeten.

Jag syftade på vad jag nyss presenterade som ett rimligt förslag till enkla regler, begripligt för alla, och utan överdrivna krav (enl min mening).
se #2 här (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17951)och 6**

Då är väl genomförda besiktningar (inte av amatörer i styrelsen, utan av för uppdraget kvalificerade professionella personer) nog en bättre lösning för alla parter... tror jag.
Ja vi är helt överens (tror jag?)