handdator

Visa fullständig version : Hotas av avhysning pga risiga stadgar i Riksbyggen-brf


Admin
2008-06-05, 09:53
I Brf Sebohus nr 1 i Linköping riskerar en medlem att tvingas flytta pga att hon stenlagt gräsmattan utanför sin bostadsrätt (Corren (http://www.corren.se/archive/2008/6/4/jqv3dxy5n6h994p.xml)).

Så här står det;
Vid sidan om den stenbelagda gången till husets entré fanns en gräsplätt på cirka tio kvadratmeter. Marken ägs av bostadsrättsföreningen, det vill säga medlemmarna gemensamt. Gräsytan ligger så nära radhuset att ansvaret för skötseln ligger på den som bor i lägenheten.
– Jag tyckte att gräsmattan var ful, och att det bara var besvär med att klippa den. Så jag tog beslutet att anlägga stenplattor där i stället. Inte visste jag att man var tvungen att fråga styrelsen om lov. Några föreningsstadgar om vad man får och inte får göra har jag inte fått, säger Mary Bäckström.

Här har jag först bara några allmänna reflektioner.
Är det rimligt att gräsmattan hör till föreningen, medan varje enskild medlem står för underhållet?
Är det inte avsevärt mer naturligt att föreningen klipper varje medlems gräsplätt (och att föreningen sköter snöröjning)... om det nu är så viktigt med enhetlighet?
Jag säger inte att detta är fel, men det måste ändå finnas en viss frihet för medlemmarna. Detta problem förekommer i fler fall i brf:ar, och sällan (aldrig?) finns det då ett tillhörande regelverk som styr upp hur det ska fungera. Det är viktigt att stadgar är heltäckande, men speciellt i fall som dessa.

Jag är uppväxt i en privat brf med trädgård (stor), och där har det fungerat i princip problemfritt i alla år. Ingen styrelse har någonsin under de 50 år föreningen funnits lagt sig i vad medlemmarna gjort utomhus. Varför måste det vara så himla krångligt och odemokratiskt inom just HSB- och Riksbyggenföreningar?

Utdrag bostadsrättsföreningens stadgar;
I lägenheten får medlemmen fritt göra förändringar som inte påverkar bärande konstruktioner, värmesystem, stamledningar och yttre fasad.

Yttre miljöer är gemensamma för föreningen, och där finns strikta regler.
Trädgård och gräsytor får inte användas till sådan aktivitet som kan störa grannar eller skada växter och anläggningar.
Medlem ansvarar för skötsel, gräsklippning och snöröjning, framför sin lägenhet.
Förändringar av gångar, gräsmattor, entréer och gemensamma utrymmen får inte utföras utan styrelsens medgivande.
Träd, större buskar och häckar är föreningens och får inte tas bort eller nyplanteras utan styrelsens godkännande.
Medlem får inte utan styrelsens tillstånd hyra ut lägenheten. Sådant tillstånd ges bara i mycket beaktansvärda fall.


Andrahandsuthyrning stadgas bort?
Här kan man fråga sig om en enskild brf kan göra avvikelser i stadgarna mot lagen, som i detta fall där det står i stadgarna att andrahandsuthyrning i princip inte är tillåtet och att styrelsen är enväldig i frågan. Vad 17 är "mycket beaktansvärda skäl" ??? Stadgar får aldrig formuleras så här utan en klar definition om vad som egentligen gäller!

Aktivitet som kan störa grannar?
Med en formulering i stadgarna som "Trädgård och gräsytor får inte användas till sådan aktivitet som kan störa grannar eller skada växter och anläggningar" ges styrelsen en väldigt stor makt att tycka och styra som den vill, medan den enskilda medlemmen blir tämligen utsatt.
Regelverk får aldrig formuleras så här!!!

Även formuleringen i stadgarna;
"Träd, större buskar och häckar är föreningens och får inte tas bort eller nyplanteras utan styrelsens godkännande"
är fullständgt oacceptabel.
Föreningen måste ha en policy för vad som gäller (för det som inte står i klartext i stadgarna), och man kan inte bara säga att styrelsen ska ge sitt godkännande på lösa premisser, där olika styrelser kan göra olika bedömningar i likartade fall beroende på hur styrelsen känner för respektive medlem.

Jag vet att bl.a. HSB Malmö är emot att det ska finnas tydliga regelverk, och samma gäller för de flesta brf:arna. Bara ofattbart att medlemmarna finner sig i detta!

Stadgar delas inte ut
Medlemmen i detta specifika fall hävdar att hon inte erhållit föreningens stadgar. Från vad jag läst på olika ställen och från mail som jag fått så förstår jag att det är väldigt vanligt att medlemmar inte får stadgarna. Det borde lagstadgas att stadgar måste delas ut skriftligen till varje medlem och vid varje ändring.
Sedan måste problemet lösas med att få någonsin läser stadgarna. T.ex. genom gemensamma genomgångar av stadgarna.

Medlemmarna förstår inte vikten av stadgarna
Det är underligt!
Trots att stadgar är så viktiga så lägger nästan ingen brf energi på detta. I normalstadgar som från HSB och Riksbyggen finns det inte mycket minoritetsskydd, och den enskilda medlemmens väl och ve stadgas det sällan för.

Den mycket intressanta artikeln om den enskilda medlemmen i detta fall innehåller mycket av de problem som är vanligt förekommande i bostadsrättsföreningar, och visar på hur stora problemen är i praktiken, även om det tyvärr sällan når media.

I artikeln står det;
Advokaten avvisades
Mary Bäckström vägrar dock bestämt att ta bort stenplattorna. Vid det senaste årsmötet i april tog hon med ett juridiskt ombud, advokat Göran Tigerström, som avvisades från mötet.
– Jag anser att styrelsen är maktfullkomlig. Jag har hela tiden blivit illa bemött, vad jag än har gjort. Man bråkar om småsaker. De flesta som bor här är äldre personer, och ingen vågar opponera sig mot gubbväldet i styrelsen. Men jag vet att det finns medlemmar som är missnöjda, och vill ha förändringar. Vi lever i en helt annan värld än för fyrtio år sedan, säger hon.
Detta är vad en (eller ett par) av mina motioner till HSB Malmös årsstämma handlar om. T.ex. denna motion (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#33). En medlem ska självfallet kunna ta med sig ett juridiskt ombud - precis som styrelserna gör -, men det har bl.a. HSB och Riksbyggen sett till så att det ska vara omöjligt. Varje enskild brf kan rätta upp detta systemfel, men pga medlemmarnas oengagemang sker detta aldrig. Jag tror inte det finns en brf i Sverige som rättat upp stadgarna i denna fråga.


Medlemsfråga om stadgar;

Var hittar jag föreningens stadgar?

Vår förening hänvisar ofta till stadgarna. Men hur kan man få tag i bostadsrätts-föreningens stadgar?

Svar: Din bostadsrättsförenings stadgar ska du kunna få av styrelsen, vicevärden eller av den lokala HSB-föreningen.

Med stadgarna följer såväl rättigheter som skyldigheter för medlemmarna och de bör därför delas ut till nya medlemmar.


Mall för stadgar i en brf - Sveriges mest kompletta stadgar (http://hotpot.se/hsb-stadgar-mall.htm)

schrapet
2008-06-09, 14:44
På följande länkar och några till stavar man ur djupet från sina hjärtan! Det är sanna patrioter.
Sök på ordet riskbyggen.

http://www1.vasteras.se/biz/2006/nr2/artikel2.asp

www.linkopingshus34.se/sidor/newspapers/pdf/infoblad.pdf (http://www.linkopingshus34.se/sidor/newspapers/pdf/infoblad.pdf)

http://brfconcordia.se/sv/index.php?m=01&y=07

http://www.brfnorrskenet.se/brfparmen.htm

http://diarium.norrkoping.se/main/arenkort.jsp?todo=show&lopnr=SPN-484/2007

http://www.student.kau.se/forum/index.lasso?to_do=diskussion&disk=165&inlagg=37436