handdator

Visa fullständig version : Tillgång till förvaltares avtal med föreningen


Magica
2013-01-13, 12:47
Min hsb-förening har ett service-avtal med Hsb att de skall tillhandahålla förvalningstjänster såsom städning av trappor, rensning av buskar, ja ni vet allt yttre.

Flera av oss i styrelsen har haft vissa påpekanden om hur arbetet sköts samt att vi har känslan av att något skumt pågår. Vi bestämmer en sak på styrelsemöten och en helt annan utförs pga att förvaltaren anser att det inte går att göra på detta sätt.

Ordf har länge samarbetat med chefen för service och känner honom väl. (jag har tidigare skrivit inlägg om vår ordf och hans egna regler gällande brf)

Jag har begärt att få se avtalet med service, vad som ingår, vad de skall göra och hur ofta. Detta avtal har jag inte sett röken av trots flera påtryckningar. Jag skulle också vilja se vad varje tjänst kostar oss men hänvisas hela tiden till att vi har ett klumpavtal där allt ingår.

Hur i hela friden skall vi i styrelsen veta om det är ekonomiskt ok när det endast finns ett klumpavtal som vi inte ens får se, och vad varje sak kostar? Jag förstår inte hur man som förvaltare och ordf bara kan hänvisa till att utöver klumpavtalets kostnad så är varje tjänsts kostnad en "affärshemlighet"

Jag funderar nämligen på om vi i styrelsen kan köpa in tjänsterna från annan förvaltare/ta in anbud på tjänsterna, om inte annat för att sätta lite press på hsb:s förvaltare som struntar i styrelsen förutom ordf och vad hen säger.

Har ni några förslag på hur man kan gå tillväga? Motion till stämman? Eller kanske resterande styrelse kan gå ihop och ytterligare en gång kräva att få avtalet samt "ca-priser"/tjänst?

Borättexperten
2013-01-13, 14:47
Det du beskriver verkar mycket märkligt i mina öron. Varje styrelsemedlem måste ha full insyn i alla föreningenss avtal och förehavanden. Så enkelt är det (eller borde vara). Kräv att få se avtalet. Det behövs ingen "majoritet" i styrelsen för en sådan sak, det ska varje enskild ledamot kunna kräva. En enskild ledamot ska också kunna kräva att få ta upp frågan till diskussion på styrelsemöte, och t o m att begära fram ett särskilt styrelsemöte om så behövs, allt enligt LEF 6 kap. 8§.

Demokratin inom styrelsen måste vara total. Ingen, inte ens ordföranden, har formellt mer rättigheter än övriga. Allt hemlighetsmakeri är lagvidrigt. Notera också vad som står i §9: "Beslut i ett ärende får inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredställande underlag..."

Stå på dig! :6:

tette
2013-01-13, 16:21
När tecknades avtalet?
Vilken tidperiod gäller?
Oftast har stormygelfirman HSB sina bundsförvanter i styrelsen.
Ofta ordförande och i malmö kör man vice värdvarianten.

Ofta startar detta mygel mellan någon "troende HSB:are" på en kurs.
arvodet är ofta boven i dramat att styrelseldamöter får en massa arvode och HSB gör jobbet.

Ofta finns någon form av hållhake inblandad. exempel kan vara att ordföranden/"den troende HSBaren" har fått några elkontakter eller liknande utfört i sin lägenhet.

Som du beskriver det hemliga avtalet finns bara anledningen det jag beskriver.

Föreslå att en arbetsgrupp ser över föreningens avtal och avtalskostnader.
Har ni fler avtal, som du som styrelseldamot inte har fått ta del av?

Harald
2013-01-14, 13:29
Avtalet är inte hmligt för ledamöterna i styrelsen, detta skall du få se på begäran.

Eller, rättare sagt, du ska veta i vilken pärm det står, och själv kunna gå och läsa i avtalet när du vill.

Avtalet är föreningens egendom (inte ordförandens), och således skall föreningens företrädare (styrelsen ledamöter) alltid kunna ha tillgång till detta.

Däremot kommer du inte kunna få fram pris för varje tjänst. Där har entreprenören (Här: HSB) rätt att endast ge ett komplett pris på begärda tjänster, och hur E har räknat, måste få lov att vara dennes ensak. Om man sedan kallar det för affärshemlighet, så visst.

Begär avtalsgenomgång till nästa möte.

Ett ex av avtalet mejlas/lämnas ut till varje ledamot innan mötet (1 vecka eller så).

Alla läser in sig på vilka tjänster ni köper samt frekvenserna för dessa.

På mötet diskuterar ni vad som kan strykas och om något fattas. Därefter begär ni ett nytt pris från HSB. Passa givetvis på att fråga ett par till.

Sedan beslut, och kontrakt.

Nu vet alla i styrelsen vad som ingår, samt att ni fullgjort er förpliktelse enligt § 1 i stadga: Att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intresse.

Magica
2013-01-15, 14:13
1. När tecknades avtalet? Vilken tidperiod gäller?

2. Ofta ordförande och i malmö kör man vice värdvarianten.

3. Ofta startar detta mygel mellan någon "troende HSB:are" på en kurs.
arvodet är ofta boven i dramat att styrelseldamöter får en massa arvode och HSB gör jobbet.

4. Ofta finns någon form av hållhake inblandad. exempel kan vara att ordföranden/"den troende HSBaren" har fått några elkontakter eller liknande utfört i sin lägenhet.

Som du beskriver det hemliga avtalet finns bara anledningen det jag beskriver.

5. Föreslå att en arbetsgrupp ser över föreningens avtal och avtalskostnader.

6Har ni fler avtal, som du som styrelseldamot inte har fått ta del av?

1. Ingen aning, jag har inte sett avtalet och jag får inte svar på mina frågor
2. Så är det här, hsb har vicevärdskapet

3. Vi har förhållandevis låga styrelsearvoden i vår förening.

4. Vår ordf har inte bott i området sen iaf vi flyttade hit vilket var 05. Vi jobbar på att få honom ersatt på nästa stämma, men vi har funderat i dessa banor också.

5. Vi har bestämt att vi ska se över varenda avtal som föreningen har för jag har sagt att jag vill ta in offerter från andra ställen på de tjänster vi idag använder hsb till (dvs alla)

6. Det är ett konstant hemlighetsmakeri med i princip allt, när vi begär att få se på lägenheter som skall skänkas bort med flera månaders avgiftsfritt så har dessa inte dykt upp förrän efter lägenheten skänkts bort exv. Det är så hela tiden. Man får mota in ordf i ett hörn tills han inte kan slingra sig mer i varenda fråga

Magica
2013-01-15, 14:17
Eller, rättare sagt, du ska veta i vilken pärm det står, och själv kunna gå och läsa i avtalet när du vill.

Pärmarna står inlåsta på kontoret och de har bara öppet 1,2 ggr i veckan och då under tider som vi som arbetar/pluggar inte kan komma dit. När jag var revisor fick jag tvinga mig in för att gå igenom pärmarna

Däremot kommer du inte kunna få fram pris för varje tjänst. Där har entreprenören (Här: HSB) rätt att endast ge ett komplett pris på begärda tjänster, och hur E har räknat, måste få lov att vara dennes ensak. Om man sedan kallar det för affärshemlighet, så visst.

Ok, men det borde vi kunna lösa genom att vid nästa omförhandling av avtal erbjuda andra att komma in med offerter på hela uppdraget, samt specifika delar.På mötet diskuterar ni vad som kan strykas och om något fattas. Därefter begär ni ett nytt pris från HSB. Passa givetvis på att fråga ett par till.

Det är något liknande vi har tänkt oss

Sedan beslut, och kontrakt.

Tack!