handdator

Visa fullständig version : Brf Hilda (HSB Malmö), en tråkig historia i varje fall för dess medlemmar


insidern
2012-12-17, 10:53
HSB brf Hilda byter ut Giovanna Brankovic, Joachim Pier och Thorbjörn Karlsson ur styrelsen. Anledningen till detta framgår med alla önskvärd tydlighet av bland annat nedanstående text från föreningens hemsida. HSB Malmös representant Bengt Skånhamre sitter naturligtvis kvar.

Hildas stämma avslutad – ny styrelse vald
Hildas avbrutna stämma avslutades på söndagen (2012-12-09) och föreningen valde ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag, och gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
Innan stämman återupptogs presenterade Nancy Mashoun, vice ordförande i Hilda, styrelsens förslag till enkät och åtgärdsplan för att få grepp om den kritik som riktats mot värmen, de nya badrummen och frågor kring skador som uppstått i kök, hall och gästtoalett i samband med Hildas renovering. Enkäten genomförs för att de frågor som kom upp under medlemsmötet i Folkets Hus (2012-12-04) ska kunna hanteras systematiskt och för att det är viktigt att reda ut om det finns generella fel i bygget eller om de besvärande felen är enskilda olycksfall i arbetet. Oavsett det ska alla anmälda fel hanteras individuellt och kontrolleras. Enkäten gör det också möjligt för de medlemmar som inte deltog i medlemsmötet eller på Hildas föreningsstämma att lämna sina synpunkter.

Enkäten grund för åtgärder
Enkäten ska delas ut till samtliga hushåll och ska även finnas tillgänglig att ladda ner som PDF från Hildas webbsida samt finnas tillgänglig på fastighetskontoret. Alla som lämnar in enkäten ska också få bekräftelse på att föreningen tagit emot den. Enkäten ska delas ut så snart det är praktiskt möjligt.När enkätsvaren kommit in ska de jämföras med besiktningsprotokollen och eventuella tidigare felanmälningar som lämnats till fastighetskontoret. Information om arbetet med enkäten kommer att lämnas kontinuerligt via informationsskärmarna, Hildas byggblogg, webbsidan och på en av intern-TV kanalerna. Ett nytt medlemsmöte för att gå igenom resultatet och det fortsatta arbetet ska genomföras under våren 2013 (mars/april).

Styrelsearbete
Innan stämman officiellt återupptogs fick mötet en redogörelse för vad det innebär att sitta i föreningens styrelse, vilka arbetsuppgifter som utförs och vilken tid som krävs kopplat till styrelsearvodet efter skatt. För en vanlig styrelseledamot ligger arvodet på cirka 2 600 kronor per månad när skatten är dragen.Styrelsen arvoderas med sex inkomstbasbelopp per år. Styrelsen beslutar internt hur arvodet ska fördelas.

Ändrade energitaxor
Den fortsatta stämman godkände årsredovisningen och gav styrelsen ansvarsfrihet. Diskussioner uppstod kring att föreningen tvingas höja avgifterna med 10 procent från och med första januari 2013. Bakgrunden är att energieffektiviseringen inte gett den ekonomiska besparing Hilda hoppats på. Mycket beroende på att värmetaxan fick en ny och för Hilda ogynnsam konstruktion mitt under byggprojektet.

Av denna fantastiska satsning bidde det knappt en tumme. Och vi har inte sett slutet än.

Admin
2012-12-17, 13:07
Ja, det är nog inte så lätt att bo i HSB Brf Hilda i dessa dagar. Vi har ju varit några stycken i forumet som sedan flera år tillbaka förutspått att detta skulle hända.

Det fanns inga kalkyler som kunde visa att Brf Hildas miljösatsningar någonsin skulle kunna tjänas in, och med lite enkel matematik kunde var och en själv konstatera att miljösatsningarna inte var ekonomiskt försvarbara.

Ändå tilldelades Brf Hilda ett miljöpris. Det verkade inte vara någon som förstod att detta pris fick Brf Hilda inte för att de gjorde något bra, utan för att de gjorde något överhuvudtaget. Att brf:en sedan dignar under kostnader pga detta bryr sig ingen om. Men kanske det börjar gå upp en liten talgdank bland medlemmarna i föreningen nu?

Brf Hilda ska dock ha en eloge för att de inte går i HSB Malmös fotspår. Brf Hilda var t ex smart nog att inte hoppa på HSB Bolina... som nu t.o.m. valts bort av HSB själv.

Se även;
Brf Hildas renovering & miljösatsning (påstådda) (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12179)

HSB Bolina väljs bort av HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17665)

Brf Hilda installerar bikupor som ett led i föreningens miljösatsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17107)

Malmös största klimatsmarta gårdsfest - av boende för boende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15181)

HSB brf Hilda tilldelas Malmös Gröna Lansen-pris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17267)

HSB Brf Hilda i Malmö fick HSB:s klimat- och miljöpris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14619)

tette
2012-12-19, 23:58
http://www.allabolag.se/befattningshavare/Sk%25E5nhamre%252C_Bengt_Anders_Personprofil/b206ba0026d983103cd7b924f54ef18f

Snart kommer siffror från HSB hur mycket energi han spart in till sina 18 styrelseledamotsposter i HSBföreningar på grund av cyklandet?

Peter F
2013-04-12, 22:11
Hej!
Vill bara lämna lite information om hur HSB Malmö skyddar HSB HILDA'S styrelse och hur de hanterar alla frågor om ekonomi och renovering.'
Först vill jag tillägga att enkäten kom fram pga mina uppgifter!
Bengt Skånhamre är och förblir en katastrof för alla föreningar han sitter i!

1.Inga svar och ingen redovisning av hur mycket vart projekt kostar!

2. Badrummen är inte godkända pga att man anlitat en enskild firma utan tidigare erfarenheter för våtrum. ( tog sin certifiering 2009 alltså samma år som vi medlemmar lurades in i detta meningslösa projekt som inte gett oss mer än kalla lgh och dålig lukt.) Fuktspärren får enligt Byggkeramikrådet enbart hanteras av Ellas Byggs ägare och så skedde inte. Personen ifråga heter Illias och har inte en susning om svenska regler. Så fuktspärren är inte enligt svensk standard!

3.Dålig lukt i våra badrum (luktar latrin då och då) Troligtvis för att man kapat avloppsrören vid golvkaklet! Så det är ett hål i golvet och toalettstolen är inte tätad med gummibussning!

3 Våra elementen i badrummen togs bort och ersattes av el element vilket tydligen är bättre än fjärrvärme! För detta får man miljöpris!!!!
Enligt mina uträkningar som jag vidarefodrat till de aktörer som delat ut miljöpriser är OK! Om vi har på våra el element så genererar det ca 400MWH om året ( baserat på 8 mån användning om året) och vår solenergi ger 100KWH

4. Ventilationen ger en kall lgh pga att man blåser in 16-19 -gradig luft som sveper över golven för att sedan sugas ut lika fort. har aldrig haft en så kall lgn för! Vi byte ut alla element men inte rören i golven! ( Det bästa är att de ska inte slå på om ventilationen fungerar så varför byta ut dem, samt de är strypta så termostaten spelar ingen roll.)

5. Bengt skånhamre och övriga medlemmar i styrelsen vägrar att svara på någon fråga om varför kostnaderna ökat och vägrar att visa upphandlingen samt visa mig de protokoll på vår renovering!

6. Vi har ett eftersläpat underhåll på hissar mm

7. Hsb Malmö, Stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och Eon mörkar allt och vägrar att svara på frågor! så denna miljösatsning är och förblir ett skämt! ( Miljöförvaltningen litar på Hilda och inte medlemmarna)

8. Bengt Skånhamre och HSB Malmös advokat har båda ljugit om ansvarsfriheten och hotat oss medlemmar med polisanmälan och domstol om vi inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

9. Jag har förlorat pengar genom att min insats har tappat värde och hyran går bara upp ingen tar ansvar. '

10 Ingen redovisning av något av delprojekten och all koppar, kranar mm som togs bort är inte redovisade.

11. Fasadrenoveringen är ett skämt och byggnadsställningarna står och tickar pengar medan arbetarna är borta stora delar av tiden, från början sades det ca 21v per höghus men det tar ca 1 år! Det bästa är att de besiktigar sitt eget arbete! Har ställt frågor även till dem angående metoderna de använder! inget SVAR! ( Kommer inte att ge någon besparing för det syns redan nu att det inte är en vatten avstötande hinna!)

Demokrati i vårt avlånga land är bara en illusion

//Peter F

Admin
2013-04-13, 08:59
1.Inga svar och ingen redovisning av hur mycket vart projekt kostar!
Redan i början av 2010 varnade jag här i forumet för vartåt det barkade för Brf Hilda.
Om man ser relativt till hur mycket (dvs lite) information medlemmar får i brf:ar så fick medlemmarna i Brf Hilda faktiskt en hel del information i samband med miljösatsningarna. Men jag såg luckorna i informationen, och tydligen gjorde inte alla detta. Det är dessa svarta informationshål som brukar vara det viktiga, inte det som presenteras av styrelsen.

Därav vikten av offentliga styrelseprotokoll. Hade ni haft öppna styrelseprotokoll i Brf Hilda är jag övertygad om att det som inträffat antingen inte hade hänt till att börja med, eller så hade skadorna blivit betydligt mindre i sin omfattning.

Detta forum är fyllt med de mest märkliga historier från verkligheten om hur det går till i brf:ar. Innan tillkomsten av Forum för alla i bostadsrätt var dessa historier i princip okända. Nu har alla bostadsrättshavare en möjlighet att se hur det går till och en möjlighet att sätta stopp för galenskaperna. Det kommer att ta tid och kraft, men det kommer att vara välinvesterad tid och energi medlemmarna lägger på detta, dvs på sin egen ekonomi.

Historien med Brf Hilda är i en klass för sig, och där finns mycket att lära med stora mängder med riktigt tunga varnande exempel.

Prioritet ett för medlemmarna i Brf Hilda är att alla kort ska läggas på bordet. Alla dokument i föreningen för minst de senaste 5 åren ska läggas fram helt öppet. Först då kan ni börja rätta upp problemen, så gott det nu går, i efterskott.

Se även;
Brf Hildas renovering & miljösatsning (påstådda) (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12179) 2010-04-22

Rörläggaren fick rekordprojekt i Malmö - VVS-Forum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11607) 2010-01-26

Hilda i Malmö fick HSB:s klimat- och miljöpris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14619) 2011-05-19

HSB Brf Hilda - Malmös största klimatsmarta gårdsfest - av boende för boende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15181) 2011-09-09

Brf Hilda installerar Malmös högst placerade bikupor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17107) 2012-07-06

HSB brf Hilda tilldelas Malmös Gröna Lansen-pris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17267) 2012-08-22

tette
2013-04-13, 10:53
Möjligen kommer detta projekt att gynna en person Skånhamre, hört att han fått råd att köpa ny cykel.
Energibesparningen har nått sin höjdpunkt för HSB?

Mumien
2013-04-13, 17:35
Efter studerande på detta mycket intressanta Forum har jag sett, liksom brf:n där jag är medlem, att åtskilliga brf:ar har försökt sig på en del investeringar i förbättrande/energibesparande syfte. I stället för att åtgärderna gett den önskade förbättringen/avkastningen för att komma medlemmarna till godo tycks dessa blivit mer eller mindre misslyckaden.

Varför drar sig styrelser för att konsultera sakkunnig expertis i tron att de drar ned på den totala kostnaden i projektet? Noggrannhet och medvetenhet betalar sig alltid i slutändan.

En del styrelser/medlemmar vägrar att förstå att nödvändigt underhåll/ förbättringar måste vidtas i framtiden. Som allt annat åldras även byggnader och åtgärder måste utföras för att förlänga dess brukstid.

Den dagen en omfattande underhållsåtgärd blir tvingande finns oftast inga pengar i kassan p g a att styrelser kanske tidigare lekt med brf:s kapital i ett vanvettigt slöseri som medlemmarna dessutom många gånger tillåter!

Ja, något måste göras åt detta gigantiska problem i brf:ar. Har hittills i "runda svängar" betalat in runt 1 Mkr i avgifter under åren. Självklart vill jag att mina pengar ska disponeras på ett sätt som bygger på väl underbyggda stämmobeslut.

Mumien har talat . . .

tette
2013-04-13, 17:43
På fråga 1. svarar jag amatörer.
På fråga 2.amatörer

ideellt arbete?
amatörer?
vem styr?
Lösningarna finns i detta forum, men det tar 50 år innan svaren som finns hrä tolkas på rätt sätt för medlemmarna i bostadsrättsföreningar.

Man kanske skall ställa sig frågan varför är det ingen debatt i media och politiskt avseende bostadsrätt?
Den dagen denna fråga besvaras sjunker Sverige från 17 till 117plats i välfärdssiffrorna?

Admin
2013-04-13, 18:17
I stället för att åtgärderna gett den önskade förbättringen/avkastningen för att komma medlemmarna till godo tycks dessa blivit mer eller mindre misslyckaden.
Ja, och varför miljösatsningarna så ofta resulterar i misslyckanden borde någon forska i... så kanske det finns en möjlighet att i framtiden komma till ett läge då fler lyckade miljösatsningar görs jämfört med misslyckade dylika.

Varför drar sig styrelser för att konsultera sakkunnig expertis i tron att de drar ned på den totala kostnaden i projektet?
Jag tror inte det är det största problemet. Ett större problem är nog att "fel" konsulter anlitas plus att styrelserna inte förstår kopplingarna mellan konsulterna och företagen samt att konsulterna ofta inte har den kompetens de behöver för sitt arbete. Många tror att om man är konsult så vet man vad man sysslar med. Så är det tyvärr inte i verkligheten!

Den dagen en omfattande underhållsåtgärd blir tvingande finns oftast inga pengar i kassan p g a att styrelser kanske tidigare lekt med brf:s kapital i ett vanvettigt slöseri som medlemmarna dessutom många gånger tillåter!
Medlemmarna tillåter detta av i huvudsak fyra anledningar;
Medlemmarna saknar insyn och vet inte vad som händer i styrelsen... pga att brf:en inte har öppna styrelseprotokoll (kan inte sägas nog ofta).
Medlemmarna är zombifierade, och deras oengagemang och oförståelse för att det handlar om deras egen ekonomi gör att det kan gå hur galet som helst.
Medlemmarna saknar kompetensen för att förstå, lyssnar inte på dem som är initierade, och hämtar själva inte in nödvändig kunskap.
Lagarna/regelverken är katastrofalt dåligt utformade.Till råga på allt måste man stå emot hot och kränkningar i många brf:ar om man har mod att säga sanningen.

Brf Hilda är ett skräckexempel, och visar hur illa det kan gå om man som medlem inte engagerar sig i sin brf. Men kommer andra brf:ar ta lärdom av detta. Förmodligen inte.

Mumien
2013-04-15, 11:02
Tack för synpunkter.

De fyra punkter som räknas upp stämmer väl överens med hur verkligheten är.

Full insyn för den som vill kan fås i Kommuner och många andra myndigheter, undantaget sekretesspolicyn. Mycket märkligt att ingen insyn tillåts i en förening där det handlar om medlemmarnas egna pengar? Med den inställningen ser brf själv till att misstänksamhet uppstår?

Finns fler "skräckexempel" på vad som kan hända då en brf inte är vid sina sinnens fulla bruk . . .

Peter F
2013-04-26, 15:42
Efter 3års nonchalans och ett totalt oförstående för medlemmarnas rättigheter så erkänner styrelsen att de gjort fel!!! "Vi är bara amatörer" sa Nancy som förklaring till varför det gått så fel.
Tack nu kan jag med glädje låta mitt badrum lukta latrin, frysa om vintern och skratta när jag betala mer i hyra för denna katastrofala renovering.

Man lyssnar nu på medlemmarna och ny besiktning ska ske i samtliga lägenheter. ( bara 3 år försent) Man välkomnar nu medlemmarnas uppmärksamhet på fel och ber oss meddela detta till dem! Vilket vi gjort hela tiden utan åtgärd.

Fortfarande hävdar man att de nya bestämmelserna gjorde det omöjligt att få fjärrvärme element i badrummen.

El cyklar 20 st. betalda står och skräpar i något utrymme o våra postboxar är ännu inte i bruk. ( hävdar att det är politik bakom detta från postens sida)

Man visade även en presentation av våra kostnader för första gången och de fick massiv kritik för detta och bakläxa. Har inget förtroende för de siffror de presenterade och såg en del felaktigheter i det.

Även en presentation på besparingar för fjärrvärme och el, man hävdar att vi gjort stora besparingar och vi skulle... hör och häpna ”varit i sämre ekonomisk situation om vi inte gjort vår renovering". ( räntan har ökat med mer än hela fjärrvärmekostnaden)
tydligen skulle vi sparat ännu mer om inte Eon ändrat sina taxor. Vi betalar mindre på sommaren och mer på vintern, vilket har ökat våra kostnader. Vad jag läst så infördes det nu 2013 så .....???

Fast de utgick från 2009/2010 som var vår toppnotering på 7,5 miljoner i fjärrvärme och inte från de faktiska kostnaderna vi hade innan renoveringen på 6,5 miljoner (fast det bästa är att de i årsredovisningen 2010/2011 visa på en besparing på 5000.000 när vi fick en kostnad på 7 miljoner från 7,5)
Med statistik kan man tydligen bevisa vad som helst!

Fick inget motstånd från styrelsen när jag sa att detta kan man inte kalla ett Miljöprojekt!

Det mest glädjande var Bengt Skånhamre's frånvaro
(orkade väl inte cykla hit) och Mats Engstrand som representerade Hsb Malmö deltog med en mer ödmjuk attityd!
Så stora HSB Malmö verkar inse att deras beteende kostar mer än det smakar! (Eller är det bara ett spel för att lugna ner oss medlemmar, för vi fick inte så mycket vettig information utan mer ett ben att gnaga på)

Det råder även förvirring om Totalentreprenad och huvud entreprenad, se länk http://www.hsb.se/malmo/hilda/hildas-fornyelse/entreprenorer/servicekuben-socialt-skickliga-hantverkare?select=1.127599 (http://www.hsb.se/malmo/hilda/hildas-fornyelse/entreprenorer/servicekuben-socialt-skickliga-hantverkare?select=1.127599)
Man har tydligen enats om att säga total entreprenad!

Fasadrenoveringen är ett eget kapitel och för första gången visade man kostnaden på 1,87 miljoner för höghus och 200kr för var tegelsten man byter ut fast då ingår arbetskostnaden. Sedan kommer övertidsersättning för fasadrenoveringen fast de lyser med sin frånvaro på vardagar för att jobba extra på helger, samt att byggnadsställningarna tickar pengar eftersom de tar 3 gånger längre tid för BCR-PLATCON BYGGNADS AB
Än beräknat. Det bästa är att fuktfläckar uppstår efter deras renovering av fasaden, så nu ska jag dokumentera detta och lämna över till styrelsen.


När inte piskan fungerar tar man fram moroten!
Problemet är att vi inte är Åsnor så...
Än är kampen inte slut och fortsättning följer.
Nancy som är den sista från styrelsen som tog fram hela detta projekt borde enligt min mening avgå!

// Peter F

Ps Stort tack för att ni skapat denna webb så information når ut och för all information man kan få genom er!

insidern
2013-05-11, 10:33
Man kan konstatera att alla dessa diplom som brf Hilda har fått har ett pris. Ett högt pris som medlemmarna nu kommer att få betala i många år framöver, ja faktiskt alltid. Hur okunnig får man vara i en styrelse som utsätter sina medlemmar för detta och var finns HSB Malmös ansvar. Vem vill flytta in i brf Hilda idag, imorgon eller i framtiden?

Holger
2013-10-14, 18:30
Hur kan så mycket gå så fel som i denna HSB förening? Här kan man verkligen tala om ordspråket ”ju fler kockar, dess sämre soppa”.

Medlemmar som lovades guld och gröna skogar får vid en eventuell försäljning av sin bostadsrätt idag och lång tid framöver räkna med att förlora en icke ansenlig summa. För att inte tala om när räntan höjs och föreningens lån ska skrivas om.

Man kan tyvärr för boende i brf Hilda bara konstatera att något ljus i tunneln kan man inte prata om, det är snarare så att ljuset i tunneln har börjat mörkna.


Se även;
Brf Hildas renovering & miljösatsning (påstådda) (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12179) 2010-04-22

Rörläggaren fick rekordprojekt i Malmö - VVS-Forum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11607) 2010-01-26

Hilda i Malmö fick HSB:s klimat- och miljöpris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14619) 2011-05-19

HSB Brf Hilda - Malmös största klimatsmarta gårdsfest - av boende för boende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15181) 2011-09-09

Brf Hilda installerar Malmös högst placerade bikupor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17107) 2012-07-06

HSB brf Hilda tilldelas Malmös Gröna Lansen-pris (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17267) 2012-08-22