handdator

Visa fullständig version : Bostadsdepartement - till vilken nytta?


Korsdraget
2012-11-26, 20:27
Nyligen har Bengt Nyman svarat på fråga från mig om han anser att vi behöver ett Bostadsdepartement. Jag ser nämligen inte det.
Jag delar hans uppfattningen "vet inte", jag ser inte att ministern har tagit hänsyn till BRF-arna, utan har endast talat med vår värsta förvaltare.
(Se inlägg om räntor, Bengt Nyman)

Jag ställer därför nu frågan till forumets medlemmar:

1. Finns det någon fråga som lösts så att bostadsrättsägare har haft nytta av beslutet?
- Om svar ja, kunde detta ordnats av annat departement, t ex Justitie?
2. Är departementet till nytta för förvaltarna?
- Om svar ja: Kunde detta ordnats av annat departement?

Jag ställer frågan eftersom HSB i dagarna tagit fram förslag till ändringar i normalstadgarna, vilket jag anar kan sätta stopp för den som vill hyra ut i andra hand, samt för juridiska personer.
Som bekant är ju HSB, SBC och RB mot regeringens förslag som det skall beslutas om, eller har beslutats om att träda i kraft vid nyår.

Jag avser att sammanställa svaren och skicka dem till Regeringen.
Om så är att de flesta är nöjda med departementet och har lyssnat på BR-ägarna, ja då släpper jag givetvis frågan.

Tack på förhand, :9:
korsdraget

totiki
2012-11-26, 23:04
Varför skrotade man bostadsutskottet?
Jag skulle vilja att den frågan utreddes. Kanske av KU.

Det handlar ju om så mycket mer än BRFr. Det är en av de största infrastrukturella frågorna varje land brottas med. Och har avgörande betydelse inte bara för de boende utan även för näringslivet, kommunikationen, polis, rättsvårdande myndigheter, skola o s v.