handdator

Visa fullständig version : Mer kritik av HSB


Pensionär
2012-11-24, 14:39
Checklista för köp av gammal bostadsrätt (http://www.hsb.se/bokunskap/checklista-for-kop-av-gammal-bostadsratt)

Ytterligare ett exempel (av många redan diskuterade faktorer) som inte direkt talar för att underordna sig HSBs slavkontrakt.
På Hsbs hemsida finns en uppräkning av detaljer man bör granska innan man väljer sin bostad.
Inget fel på uppsåtet. Saken är väsentlig, problemen många. Det är genomförandet som är värt att granska, och fundera över.
Jag ska bara nämna några i raden av dumheter:

1. Granska årsredovisningen.
Den uppmaningen skulle kunna få någon mening om HSB härifrån hade länkat till en text som visar hur man kan bedömma en årsredovisning. De har ju onekligen haft några år på sig för att arbeta fram en rimlig vägledning. Men icke! Glöm aldrig bort deras lögnaktiga reklam om återföring av vinsten till sina medlemmar.

- Hur stora lån har föreningen?
Samma elände. Inte ett ord om hur den saken ska värderas. Direkt enfaldig uppmaning då. Hur kan vi jämföra och värdera lånebild för förening från sekelskiftet med en nyproducerad bostadsrätt i Hammarbyhamnen?

- Vilka ingår i styrelsen?
Knappast värt att kommentera, men väl att notera hur intelligenta frågor de ställer. Är det fler än jag som skulle vilja veta vilka slutsatser vi skulle kunna dra ur denna namnlista?

- Har reparationer gjorts, hur har de i så fall finansierats?
Vilka är alternativen? Lån eller sparade pengar.
Vilket alternativ kan anses vara att föredra? Kan informationen ge en antydan om huruvida det handlar om välskött eller vanvårdad förening?
.
.
3. Diskutera lägenheten och huset med ordföranden, kassören eller sekreteraren.
Hur många spekulanter brukar det finnas på en lägenhet i stockholms innerstad eller närområde?
100-200? Tror ni att någon i styrelsen ställer upp på en diskussion med någon av spekulanterna?
HSB vill inbilla oss att styrelserna skulle ställa upp för en diskussion med en ev spekulant på min lägenhet i följande frågor:

- Vilka större reparationer är på gång?
- I vilket skick är stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera.
- Har den som säljer bostadsrätten skulder till föreningen eller lån med lägenheten som säkerhet?
- Red ut eventuella oklarheter i årsredovisningen.

Inte ens en gammal medlem i föreningen skulle få den ynnesten att resonera med styrelsen om sakernas tillstånd.

Sammanfattningsvis
Den information som man vill ge sken av att delge oss, är i huvudsak inget annat än rent nonsens.
HSB är inte en organisation kapabel att hjälpa dagens bostadsrättsföreningar.

Gusten
2012-11-24, 18:12
3. Diskutera lägenheten och huset med ordföranden, kassören eller sekreteraren.
Hur många spekulanter brukar det finnas på en lägenhet i stockholms innerstad eller närområde?
100-200? Tror ni att någon i styrelsen ställer upp på en diskussion med någon av spekulanterna?
HSB vill inbilla oss att styrelserna skulle ställa upp för en diskussion med en ev spekulant på min lägenhet i följande frågor:

- Vilka större reparationer är på gång?
- I vilket skick är stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera.
- Har den som säljer bostadsrätten skulder till föreningen eller lån med lägenheten som säkerhet?
- Red ut eventuella oklarheter i årsredovisningen.

Just denna rekommendation tycker jag var särskilt fånig.
En mängd spekulanter som ringer till styrelsemedlemmar för att få veta olika saker om föreningen och lägenheten.
Man kan inte heller lita på ett muntligt besked om att en lägenhet inte är pantsatt, utan säljaren/mäklaren måste visa ett färskt utdrag ur lägenhetsförteckningen.
Och vid s.k generella pantsättningar har styrelsen ingen uppgift om själva lånen.

Admin
2012-11-24, 18:23
Ja, HSB:s råd är verkligen inte förankrade i verkligheten. HSB lever i en skyddad värld utan kunskap om hur verkligheten ser ut... eller utan vilja att ta hänsyn till denna och underlätta för bostadsrättshavare/bostadsrättsköpare.

Men en bostadsrättsköpare borde ha rätt till sanningsenlig information, frågan är hur man löser detta problem.