handdator

Visa fullständig version : Inför ombildning


Tina1968
2012-11-23, 09:50
Jag bor i hyresrätt på Östervägen i Kungsängen. 145 lägenheter(längs hela gatan) skall ombildas. Man har bildat en brf och vi hyresgäster har fått en preliminär summa vad våra lägenheter är värda utifrån antagandet att 100% av hyresgästerna köper sina lägenheter.

Nu väntar köpstämma..... Något tips på vad man skall tänka på inför köpstämman? Och även framöver?

Vad jag vet så skall inget stambyte göras i mitt hus. Nuvarande bostadsföretag är Upplands-Brohus. Tacksam för tips och råd inför denna ombildning.:7:

Gusten
2012-11-23, 10:46
Den till köpstämman obligatoriska ekonomiska planen har vad jag förstått inte kommit.
I den planen är det inte realistiskt med ett antagande om att 100 procent av hyresgästerna köper sina lägenheter.
Först gäller ju att minst 2/3 av hyresgästerna röstar ja på köpstämman för att föreningen ska kunna köpa huset.

totiki
2012-11-23, 11:12
"Något tips på vad man skall tänka på inför köpstämman? Och även framöver? "

Det är en hel del. Jag föreslår att du ägnar ett antal timmar till att läsa olika trådar här på forat. Du behöver inte läsa igenom hela, utan första postningen räcker nog för att du ska få en uppfattning om hur många olika problem som kan uppstå. Alla kommer ni inte att råka ut för. Inte på långa vägar. Men det kan nog vara bra att vara beredd på att några dyker upp.

Jag skulle försöka skaffa mig en förtroendepost i BRFn för att få större insikt i vad som händer och sker. Jag skulle nog göra detta projekt till den enda hobby jag skulle ha minst tills ombildningen är klar och sedan ett till två år till.

Ombildningar har en förmåga att ha en glädjekalkyl för att få med sig så många som möjligt på köpstämman. Det är väl kanske inget fel i det. Det är en given taktik för den som vill driva igenom köpet. Exempelvis för den konsultfirma som är inkopplad. Läs kalkylen och den ekonomiska planen. Gå gärna igenom den med någon som suttit i en BRF styrelse och har erfarenhet.

Försök se till att det blir de boende som skall komma att driva föreningen i mesta möjliga mån och inte genast koppla in en utomstående förvaltare. För ni måste skaffa er erfarenhet av hur fastighetsbranschen fungerar. Det kommer alltid att finnas firmor och bolag av alla olika sorter som vill tjäna en hacka på er. Därför blir organisationen av BRFn en väsentlig fråga. Delegera och skapa arbetsgrupper. Det finns en del att läsa om det här på forat också. Får ni till en bra organisation som BRH sköter med styrelse, arbetsgrupper och en valberedning, inte minst, som vill lära sig och föra vidare denna kunskap. Då kommer ni slippa en hel del problem.

Angående glädjekalkyler så är det mycket bättre nu än för 12 år sedan t ex. men det hindrar inte att en viss övertro på hur bra det ska bli, förs fram. Det är ändå ni som tillsammans skapar, finansierar och sköter er förening i framtiden.

Ett av de största problemen ni kommer att dras med och det kommer att ta lång tid innan det kan överbryggas, kanske aldrig. De nyblivna BRH (bostadsrättshavarna) kommer fortsätta uppföra sig som hyresgäster. Egentligen borde de från dag 1 uppföra sig som villaägare och sänka värmen, vädra snabbt med korsdrag och sedan stänga fönstren. Vårda föreningen genom att inte slänga skräp på marken o s v. stå för och rätta sig efter alla de enkla ordningsreglerna, i första hand. Anmäla till berörd i styrelsen om man ser vatten där man inte brukar se det, eller en konstig fläck man inte sett tidigare. Det finns hur många exempel som helst. Dessa regler kan man inte dra för folk utan det handlar om inställning och attityd till sitt boende. Förstå att fastigheten numera är en och allas ägodel och måste vårdas. Ingen annan gör det längre åt en eftersom ingen annan längre äger den.

Harald
2012-11-23, 21:13
Det viktigaste att ha i åtanke tycker jag är att ombildnmingar generellt gynnar tre parter. Är du en av dem, så kan du rösta ja.

1) Nuvarande fastighetsägare: Får bättre betalt av att sälja till BRF än om han sålt på öppna marknaden

2) De som köper och sedan säljer inom 12-18 månader. D v s flyttar.

3) De som seriöst vill skapa ett bra boende och en bra BRF, och kommer att bo kvar minst 10 -15 år.

Alla som inte passar in på ovanstående, löper hög risk att förlora på affären.

Samhället, som blir av med ett antal hyresrätter, förlorar alltid.

Gusten
2012-11-24, 09:58
[I]

Ombildningar har en förmåga att ha en glädjekalkyl för att få med sig så många som möjligt på köpstämman. Det är väl kanske inget fel i det. Det är en given taktik för den som vill driva igenom köpet. Exempelvis för den konsultfirma som är inkopplad. Läs kalkylen och den ekonomiska planen.


Genom att det är ett ytterområde är risken större för att 2/3-majoritet inte uppnås.
Något som också inträffat i flera fall och som gör att ombildningskonsulten blir utan arvode.

Ombildningskonsulten kommer därför förmodligen att driva på för att hyresgästerna ska rösta ja till ombildningen.

När det gäller den ekonomiska planen så ska den vara påskriven av två granskare som är godkända av boverket.

tette
2012-11-24, 23:28
http://www.bofakta.se/content/nr-1-2011-sparkade-intygsgivare-kostade-f%C3%B6reningar-miljoner

rätt frågeställning, Hoola bandola på 70talet
Vem kan man lita på.
i de mest inkomstbringande vattnen går de fulaste fiskarna?

totiki
2012-11-25, 01:52
Hoola Bandola? Mikael Wihe den värsta hycklarena av alla. Afselius lika dan. Göran Skytte???!!! Wihe hade en Cadillac som han åkte till gigen med utan polarna. Den parkerade han några kvarter ifrån giget och gick den sista biten med gitaren på axeln för att ingen skulle förstå. Jag vet. Jag var med.

"Vem ska man tro på?" sjöng Thomas Di Leva?

Lita bara på dig själv, säger totiki. Men kolla först upp vad som gäller.