handdator

Visa fullständig version : Flytta innehållet i ekonomisystem vid byte av ekonomisk förvaltare


kuntri
2012-09-29, 10:27
För en tid sedan bytte vi ekonomisk förvaltare från SBC till en mindre
aktör. Då antog jag att vi skulle få möjlighet att hämta ut all vår
data ur SBCs ekonomiska system. Så verkar inte fallet vara då den nya
förvaltaren endast fått siffrorna från det senaste bokslutet.

Har SBC rätt att göra såhär eller kan vi komma åt datat på något sätt?

tette
2012-09-29, 10:53
uppläggningskostnader, avslutningskostnader + problem vid byte av förvaltningar.
hur många diskuterar avslutning återlämning när man tecknar avtal?
Hur många bostadsrättsföreningar har eget dataprogram?

När man går in i en förvaltning bör man ställa krav och skiftligen göra upp om avslutningen.
Annars hamnar man i klorna på penningsugna förvaltare, där man inte har annat än att betala för tjänsten att få sina egna handlingar.

schrapet
2012-10-03, 17:06
....Har SBC rätt att göra såhär eller kan vi komma åt datat på något sätt?
Det där förfarandet känner jag igen från när min BRF bytte förvaltare från Rb.
I princip har SBC inga skyldigheter mot någon mer än vad de är anlitade till att göra och får betalt för att utföra.
Därför är det lämpligast att nuvarande ekonomiska förvaltare avslutar innevarande verksamhetsår och slutför uppdraget antingen genom att överlämna ett bokslut eller bokföringen så att ny förvaltare kan utföra bokslutet.
I vårt fall blev det efter en del käbbel det första alternativet. Sedan är det styrelsens skyldighet att förse den nya förvaltaren med nödvändiga uppgifter/handlingar så att denna kan påbörja ett nytt verksamhetsår. Sådana handlingar kan exempelvis vara
Ekonomisk plan
Medlemslista med personnummer, lägenhet och månadsavgift.
Lista med parkeringsavgifter.
Upplåtelseavtal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) original
Pantförskrivningar original
Föreningens registreringsbevis Kom ihåg att originaldokumenten tillhör föreningen så dessa kan de inte neka BRF till att lämna ut.