handdator

Visa fullständig version : Gäller faxat avtal?


hejsansvejsan
2008-06-02, 13:58
Gäller faxat avtal vid försäljning av bostadsrätt?:14:

schrapet
2008-06-02, 16:00
Kopiator tar en fotostatkopia av ett originaldokument på plats där du befinner dig.
FAX gör samma sak som kopiatorn med den skillnaden att kopian kommer ut på en annan geografisk plats än där du befinner dig.
Ett köpeavtal ingås mellan två parter när vardera part skriver på varsitt exemplar med bläck. I vissa fall krävs också att någon bevittnar undertecknandet. Detta kan således inte göras med fax. Ett originaldokument kan bara skickas med post./SP

Admin
2008-06-02, 20:46
Jag är ingen expert på vad lagen säger specifikt i denna fråga, men generellt sett kan avtal ingås på många olika sätt. Muntligt, skriftligt, fax eller e-post.

Ett fax kan dock manipuleras, så också ett mailat dokument. Någon sa till mig för några dagar sedan att ett faxat avtal är giltigt medan ett elektroniskt dokument inte gäller. Jag har dock inte sett eller hört något som bekräftar att det skulle vara någon som helst skillnad rent juridiskt mellan ett faxat dokument och ett mailat dokument.

Normalt säger man att muntliga avtal gäller exakt lika mycket som skriftliga, men sedan är det en fråga om att kunna bevisa vad som sagts. Motsvarande problem gäller för fax.

Jag är rätt säker på att en rättslig instans under gynnsamma förhållanden definitivt anser ett faxat avtal som giltigt, men jag skulle aldrig lita till 100 % på detta. Det handlar alltså om vem som kan bevisa vad. Detta slipper man med ett undertecknat orginaldokument.