handdator

Visa fullständig version : Blottad asbest i källargångar och lägenhetsförråd


mikkan
2012-09-12, 11:11
Hej,

I vår fastighet är vattenledningarna isolerade med asbest. Isoleringen är dock uppskuren kring alla ventiler. Detta antar jag har skett i samband med renovering av avloppen, men varför det har lämnats på detta sätt vet jag inte.

I vilket fall som helst undrar jag vilka skyldigheter vi i styrelsen har i detta fall. Rören går genom källargångarna och i lägenhetsförråden. Vissa rör sitter så lågt att vissa skrapar med håret i dem.

Men vad exakt gäller i sådana fall som dessa?

totiki
2012-09-12, 11:45
Så länge man inte river i asbest anses den inte utgöra någon fara.

Man kan också inkalla ett saneringsföretag för att åtgärda problemet och därefter klä rören med modernare material.
Ett annat sätt är att ifall det är upprivet och dammar vid ventilerna måla över det upprivna med exempelvis alluminiumfärg eller vattenglas för att binda och täta det upprivna stället.

mikkan
2012-09-12, 11:52
Så länge man inte river i asbest anses den inte utgöra någon fara.

Man kan också inkalla ett saneringsföretag för att åtgärda problemet och därefter klä rören med modernare material.
Ett annat sätt är att ifall det är upprivet och dammar vid ventilerna måla över det upprivna med exempelvis alluminiumfärg eller vattenglas för att binda och täta det upprivna stället.

Tack för svaret!

Problemet är att man "är och river" på vissa av dessa ställen där asbesten är blottad. Dels för att rören sitter så lågt att vissa skrapar i med håret/huvudet men också för att det sitter inne i förråden.

Men det finns inga riktlinjer att följa i dessa ärenden? Att jag undrar beror på att några i vår styrelse anser att asbest inte är farlig, inte ens när den dammar. Så jag hade behövt lite kött på benen för min sak helt enkelt.

totiki
2012-09-12, 12:42
Jodå, asbest som dammar är farlig om man utsätts för det regelbundet. Det man fått i sig stannar också i lungorna och försvinner alltså icke över tid. Mer info om detta kan du säkert googla fram. Jag är ingen expert men jobbade i maskin till sjöss under 10 år på 60 & 70 talet och rev mycket i asbestisolering. Jag har 40 år senare inga problem ännu, men vem vet? Det finns belägg för att de som jobbade inom asbestindustrin fått stora problem med dödlig utgång i flera fall. Men vart gränsen går för hur stor eller liten kontakten med asbest ska vara för att få problem av det vet jag inte.

Pensionär
2012-10-02, 13:38
Tack för svaret!

Problemet är att man "är och river" på vissa av dessa ställen där asbesten är blottad. Dels för att rören sitter så lågt att vissa skrapar i med håret/huvudet men också för att det sitter inne i förråden.

Men det finns inga riktlinjer att följa i dessa ärenden? Att jag undrar beror på att några i vår styrelse anser att asbest inte är farlig, inte ens när den dammar. Så jag hade behövt lite kött på benen för min sak helt enkelt.
Asbest är sedan länge totalförbjudet i arbetslivet. Det finns stränga regler om hur sanering ska utföras för att inte dessa som måste utföra jobbet ska få i sig de skadliga fibrerna under arbetet. Kontakta genast Arbetsmiljöverket och följ deras råd om hur ni ska hantera problemet.
Styrelsen har här ett absolut och stort ansvar att handla omedelbart, så snart man får kännedom att man har asbest i huset. Alla komponenter som innehåller asbest är inte lika farliga i hantering, men saneringen måste diskuteras med experter, (i ert fall även saneras av spec utbildade) och följa deras anvisningar.