handdator

Visa fullständig version : Hur mycket kostar det att byta fjärrvärme undercentralen


Silva
2012-08-14, 11:45
Vet någon här på forumet hur mycket det normalt kostar att byta fjärrvärme undercentralen inklusive eventuella konsultkostnader? Vi är en förening med 34 lägenheter.

Harald
2012-08-14, 13:05
Omöjligt att svara på, då ägandet av UC ser lite olika ut.

Oftast äger föreningen SEKUNDÄRSIDAN, och energilevarantören PRIMÄRSIDAN. Och givetvis uppstår då lätt diskussioner vid de acc tankar, pumpar, inkopplingar m m som är placerade MELLAN.

Men det förekommer andra fördelningar, att energileverantören äger hela klabbet, te x.

Börja med att rådfråga er energileverantör. Genom att gå till denne och spela lite dum, så får ni mycket gratis konsultaton där.

Bra VVS Konsult i STHLM bör ligga runt 1 200 kr/h, räkna med ca 70 timmar för projektering, upphandling och genomförande.