handdator

Visa fullständig version : Förtalskampanj - Förslag till åtgärd - En Dröm


qada
2012-06-26, 12:43
Någon dag innan midsommar fick vi ett informationsblad enligt nedan:

Vi i styrelsen vill passa på att betona vikten av sammanhållning i vår förening. Vi är alla medlemmar med samma mål: att fastigheterna underhålles så värdet ökar på våra lägnheter, och att det praktiska livet fungerar.

Tyvärr förekommer det en förtalskampanj från några enstaka medlemmar, vilket kan drabba oss alla i förlängningen då vi kommer att betraktas som en besvärlig och tråkig förening.

Styrelsen vet alltså inte, att endast en person och inte en förening, ett parti el dyl kan förtalas.

Föreningen består av 124 medlemmar och det är majoritetsbeslut som gäller, därför är det ofrånkomligt att alla inte blir helt nöjda, i demokratisk anda måste man dock acceptera de fattade besluten.

Förutom standardbeslut och stadgeenliga val fattar styrelsens 4 ledamöter så gott som samtliga beslut inom lyckta dörrar även när det gäller investeringar i miljonklassen. Vi informeras först när installationerna gjorts. Motioner klubbas igenom med en rasande fart om de överhuvudtaget behandlas.

De följer, som vanligt, maktens definition av (för mig nästan heliga) begrepp till punkt och pricka.

Majoritetsbeslut = Beslut fattade av styrelsens 4 ledamöter
Demokratisk anda = Medlemmar får inte ifrågasätta eller försöka få besluten omprövade

Vi styrelsemedlemmar gör vårt allra bästa och lägger många timmar varje vecka på arbetet med föreningens bästa för ögonen och vore tacksamma för arbetsro och att få behålla glädjen med arbetsguppgifterna som gagnar oss alla.

Det är synd om styrelsen!

Givetvis kände jag mig utpekade och mejlade styrelsen omedelbart och fick svaret:

Vi är ledsna om du kände dig utpekad ang förtalskampanj.

Detta handlar inte alls om detta utan om andra medlemmar som pratat med helt utomstående personer
ang föreningen.

De har även lämnat nedsättande uppgifter med våra namn inblandade.

Jag tror inte på det här för ett ögonblick. Men för min del spelar det ingen som helst roll vem anklagelserna gäller.

Dessutom tycks styrelsen tro, att vi medlemmar har tystnadsplikt! Fullständigt horribelt! Beträffande ledamöternas namn anges de ju i årsredovisningen, som är en offentlig handling.

Harald har rått mig att tänka konstruktivt och arbeta framåt istället för att smutskasta styrelsen. Ofta har jag svårt att finna alternativ. Jag har redan börjat skriva motioner, som jag ämnar vidarebefordra för kommentarer till andra medlemmar.

Tyvärr har jag redan blivit besviken, då medlemmar jag litat på bytt fot. Men sådant måste man leva med, stålsätta sig mot och kämpa vidare.

Min (naiva) dröm är om det fanns en allmän FO, FöreningsOmbudsman eller en intern MO, MedlemsOmbudsman, som utses på stämman och medlemmarna i första hand skall vända sig till med klagomål. MO skall ha mandat att vända sig till ekonomisk förvaltare, Bostadsrätternas jurister eller annan juridisk instans. Det finns många 'för och emot' och sannolikt få personer med tillräckligt med civilkurage att axla rollen.

Men drömma kan man ju alltid. Det hjälper i alla fall mig att hålla inne med de värsta invektiven.