handdator

Visa fullständig version : Boendekostnaden i kr/kvm


Pensionär
2012-06-23, 17:51
Vi vet att efter år av skicklig vård/vanvård av föreningarna, kommer förutsättningar för fortsatt liv därstädes att vara rätt olika. Några fakta har vi sällan att komma med. Mörkrets furstar gör allt för att vi ska se och förstå så litet som möjligt. Men det går att sätta en ficklampas sken på lite olika ting här på forat.
Jag har tidigare visat en bild på hur situationen ser ut när det gäller styrelsernas arvoden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13866&highlight=bild). Jag tog data från uppgifter på forat, insamlade av admin. Vi vet inte mycket om sambandet mellan arvodets storlek, styrelsernas kompetens och föreningarnas resultat, men vi anar väl att det inte är stort.

Jag vill ge ytterligare en bild. Visa på skillnader som är sanna, men ändå inte krävt åratal av forskning.
Endast genom att plocka ut några veckors DN-bilagor över utannonserade lägenheter, och då endast på söder. Varför? Orsaken är att de flesta föreningarna där är rel gamla. De flesta mycket gamla. Skickligt bruk resp missbruk ger sannolikt resultat i bokföringen.
Förutom bildens 10 föreningar har ytterligare ett 15-tal lägenheter bakats in i en beräknad medelsumma för kostnad/kvm för att bo i området "någonstans på Söder". Den ligger kring ca 47kr/kvm.
Man kanske då bör komma ihåg att rätt många föreningar sparat och kanske avbetalat det mesta av sina lån. Men gamla hus behöver underhållas. Jag tror inte att hela förklaringen på olikheterna ligger i mängden av avbetalda lån. Möjligen kan jag få en chans att studera årsredovisningarna för några föreningar senare.

Medelkostnaden för nyproduktion i när och ytterområden ligger kring 50-60 kr/kvm.

Av totalen plockade jag ut de 10 som jag råkat ange gatuadress på. Skälet var att om jag skulle finna stora olikheter, kunde det vara mycket intressant att försöka få kontakt med någon av dessa "ytterligheter" för att försöka få en hint om framgångssagans resp katastofens orsaker.
Se bif bild
Studera diagrammet! Ett nästan totalt slumpartat urval på ca 10 lägenheter. Men vilka skillnader på månadskostnaden!?
Är det över huvud taget möjligt för oss att ta fram lite mer info om orsak och verkan bakom siffrorna?

Man kunde med samma metod kanske titta lite mer på skillnader i kostnad mellan att bo i stor förening resp liten, eller stor förening i storstan resp fattig ytterkommun.
Flera av er kan säkert ta tag i någon parameter i årsredovisningen och analysera närmare hur den ska tolkas i termer av vård-vanvård. Men under alla omständigheter bör det vara av värde att kunna referera en viss siffra till föreningens ålder och några därmed jämförbara objekt.

tette
2012-06-23, 20:51
http://www.scb.se/statistik/BO/BO0801/2004A01/BO0801_2004A01_BR_10_BO01SA0401.pdf

Det verkar som samhället tillhör mörkets furstar?

Gammal statistik, och inte helt lättläst är det mesta man hittar om bostadsrätt.

Andra delar av världen göms det en del, men Sverige som är ensamma? om systemet bostadsrätt, vill förbli det?