handdator

Visa fullständig version : Stjäla el från fastigheten


Nella
2012-06-23, 10:16
En hyresgäst i vår förening har kopplat en sladd i trappuppgången in till deras dörr, de stjäl alltså el från föreningens fastighet. Då denna familj har en kriminell historia och de har stört vid andra tillfällen vill ingen i styrelsen gå och knacka på hos dom. Självklart skall vi skriva en amodan om att vidta rättelser men kabeln måste dras ut omg. Min fråga är kan man vända sig till polisen för detta? alternativt vår förvaltare? Jag ringde vår störningsjour men de anser sig inte kunna åta sig detta.

Tack på förhand!

Gusten
2012-06-26, 11:21
Kan vara en fråga för polis. Elstöld är straffbart om brottet inte är ringa.

Kan det vara så att dom fått strömmen avstängd pga obetalda elräkningar ?

totiki
2012-08-10, 12:00
Anmäl till er el leverantör. Denna typ av avledning av el utgör en säkerhetsrisk. Er leverantör kommer att gå vidare med problemet.

Borättexperten
2012-08-10, 16:52
Som jag ser det måste styrelsen agera, det duger inte att säga att man "inte vågar", då ska man inte sitta i styrelsen. Det enda rätta, och nödvändiga, är att skicka en skriftlig anmodan om rättelse, och hota med uppsägning. Det är styrelsens ansvar och skyldighet, hur obehagligt det än kan vara. Sen kan det vara en god idé att ta hjälp av er elleverantör som totiki nämner, det kan underlätta
:15:

Lännqvist
2012-08-16, 20:59
Det framgår inte hur sladden är kopplad. Är det en skarvsladd som sitter i ett vägguttag ute i trapphuset, eller har de skarvat in en sladd i matningen till belysningsarmatur?

Är det flera andra lampor/vägguttag kopplade till samma säkring (man kanske kan skruva ur säkringen?)