handdator

Visa fullständig version : Enstaka medlem


qada
2012-06-20, 13:41
Idag fick vi ett nyhetsbrev från styrelsen

Vår gemensamma förening ..........

Vi i styrelsen vill passa på att betona vikten av sammanhållning i vår förening. Vi är alla medlemmar med samma mål: att fastigheterna underhålles så värdet ökar på våra lägenheter, och att det praktiska livet fungerar.

Tyvärr förekommer det en förtalskampanj från några enstaka medlemmar, vilket kan drabba oss alla i förlängningen då vi kommer att betraktas som en besvärlig och tråkig förening.

Föreningen består av 124 medlemmar och det är majoritetsbeslut som gäller, därför är det ofrånkomligt att alla inte blir helt nöjda, i demokratisk anda måste man dock acceptera de fattade besluten.

Vi styrelsemedlemmar gör vårt allra bästa och lägger många timmar varje vecka på arbetet med föreningens bästa för ögonen och vore tacksamma för arbetsro och att få behålla glädjen med arbetsuppgifterna som gagnar oss alla.Mitt omedelbara svar:


Några klargöranden beträffande påstådd förtalskampanj.

Åklagarmyndigheten definierar begreppet FÖRTAL enligt nedan

Citat
Förtal, muntligt eller skriftligt, sker när någon utan grund pekar ut en annan person som brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen.
Slut på citat

Således kan ingen grupp, styrelse, förening eller dylikt utsättas för förtal!

Däremot kan sannolikt styrelsen anses förtala mig (se ovan), då man menar att mitt ifrågasättande av styrelsens agerande i depositionsfrågan ‘kan drabba oss alla i förlängningen då vi kommer att betraktas som en besvärlig och tråkig förening’. Mellan raderna anklagas jag även för att splittra föreningen och inte arbeta efter gemensamma mål, dvs ha föreningens bästa för ögonen, samt att störa styrelsens arbetsro samt förta dess arbetsglädje. Det är synnerligen grava anklagelser!

Beträffande ‘en besvärlig och tråkig förening’ citerar jag en expert i bostadsrättsfrågor.

Citat
Värt att notera här är att vissa styrelser försöker ge sken av att en eller flera av de medlemmar som inte är på styrelsens sida ger föreningen ett dåligt rykte. Detta är fullständigt uteslutet. En enskild medlem kan aldrig någonsin ge en brf ett dåligt rykte. Det är bara styrelsen som kan göra detta!
Slut på citat

Jag har ifrågasatt styrelsens agerande på en mängd punkter i frågan om återbetalning av depositionerna. Med all rätt, hävdar jag! Mina synpunkter har jag försökt att sprida bland föreningens medlemmar, så att var och en kan ta ställning i frågan. Helst hade jag sett, att det dokument jag delade ut vid årsstämman distribuerades till samtliga medlemmar. I sann demokratisk anda!

Sist men inte minst ....

När fattades majoritetsbeslutet i frågan om återbetalningen av depositionerna??????????????? Efter vad jag förstått vid ett styrelsemöte med fyra ledamöter/deltagare. Rätta mig om jag har fel.

Tack alla i Forumet, som kommit med synpunkter på mina inlägg i depositionsfrågan. De kom speciellt väl till pass idag. :8: