handdator

Visa fullständig version : Mejla till bostadsministern!


Silva
2012-06-12, 14:56
För mig är filmen The Shawshank Redemption (Nyckeln till frihet) Med Tim Robbins och Morgan Freeman en inspirationskälla för hur en person genom regelbundna brev kan påverka den som har makten.

Jag tro inte att det är omöjligt för oss bostadsrättshavare att få bostadsministern att bry sig om våra problem om vi regelbundet informerar om dem.
Är inte en del av Forumets målsättning att bidra till att få en förändring av de lagarna som reglerar vårt boende (i Brf)? Då behöver bostadsrättshavare upplysa bostadsministern och politiker om Forumets existens och vilka problem som diskuteras här. Det är hur enkelt som helst. Skriv till ministern och beskriv dina problem samtidigt som du informerar om Forumet. Genom att mejla eller skicka brev blir det registrerat. För mig skall Forumet inte bara ge information och vara en klagomur.

Admin
2012-06-12, 15:24
Ja, ingen ska tro att det blir några förbättringar av sig själv. Vi måste vara en ansenlig grupp som löpande påminner politiker, makthavare och media om de problem som förekommer i bostadsrättsföreningarna.

Grunden till den övervägande delen av problemen är just lagar som är skrämmande bristfälliga, i kombination med glada amatörer, ofta utan rätt kompetens, i styrelserna.

Lagarna måste förbättras. Det får inte finnas så många tolkningsproblem som det finns idag, där sedan personer alls inte lämpade för att göra tolkningar ska ägna sig åt detta. Det är i övrigt helt onödigt. Mycket skulle kunna lösas med enkla justeringar av bostadsrättslagen.

e-post till bostadsminister Stefan Attefall, mail via registrator (http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152845&m=popup&l=sv)

tette
2012-06-12, 16:15
Om jag inte minns fel,och det gör jag inte så kom detta med att att göra om bostadsrättslagen för några år sedan.

Admin var som vanligt alert och lade ut något om det stora arbetet som att göra om lagar är.

Blev det bara andrahandrauthyrningsändringen av detta? + något annat som jag just nu inte kommer på.

I så fall är detta bara för en enda saks skull.
man rör inte heliga kor, som håller uppe svensk ekonomi.
Det är nämnligen vad just svenskt bostadsrättssystem gör.

Just nu är bolånen uppe i ofattbara 2200 000 000 000kr i ett mycket litet befolkat land.

Just nu skriver man att vi spar som sjutton, vilket bara som vanligt är ett knep, där media och politiker mäklare och några starka andra grupper som håller hjulen rullande.

Påverka mera.
ta fram traktorerna och tippa lite dynga utanför HSB:s kontor och riksdagshuset som bönderna gör i Frankrike kanske är modellen?

Korsdraget
2012-06-12, 16:44
Jag håller med Silva, det är dropparna som urholkar stenen.
Problemet med den här stenen (ministern)är att den inte sitter fast. Den är i högsta grad rörlig och risker att knuffas bort för varje mätning SCB gör.

Jag tror mera på väl argumenterad kritik och på faktaunderlag. Jag därför lagt in en tråd om ny revision. Jag bidrar. Det sker med eller utan Forumet.

Men Forumets alla röster är i sin mångfald ett mått på problemets storlek.
- så Forumet och alla dess amatörer bidrar, de också! :7:

Silva
2012-06-12, 20:34
Vilken tillfällighet. Idag efter mitt inlägg fick jag svar på mitt mejl till bostadsministern. :3:

Då mitt mejl bl.a. innehöll kritik mot hur styrelser i vissa föreningar bedriver maktmissbruk och inte följer stadgar och lagstiftning, vidarebefordrades mitt mejl till Justitiedepartementet.

I slutet på mejlet från Justitiedepartement skriver de följande:

"Som du skriver är det viktigt att en styrelse i en bostadsrättsförening följer de stadgar och lagar som gäller. Lagstiftningen innehåller bl.a. ett förbud mot diskriminering av en enskild medlem. Regeringen följer utvecklingen och rättstillämpningen rörande bostadsrättslagstiftningen. Det är därför värdefullt att få ta del av de erfarenheter som du förmedlar genom ditt brev."


Problemet med den här stenen (ministern)är att den inte sitter fast. Den är i högsta grad rörlig och risker att knuffas bort för varje mätning SCB gör.

Även om det blir en ny minister på posten spela det igen roll för mejl och brev arkiveras.

Korsdraget
2012-06-12, 20:50
Å så fint för dig. Hoppet tänds för alla diskriminerade.

Det kanske är tiill justitieministern mejlen skall gå.

Ditt handla vad jag förstår om diskriminering. Det brukar ha verkan på politikerna.

Jag förutsätter att du visar svaret för grannar och styrelse.

Admin
2012-06-12, 21:38
Det är tyvärr endast ett fåtal förunnat att kunna bli diskriminerad i Sverige. Lite rått uttyckt kan man säga att det krävs att man är född i utlandet eller är handikappad och som regel att det handlar om en arbetsplats.

Eller lite mer konkret som DO uttrycker det;
Om du i arbetslivet har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till DO

I en brf är det närmast omöjligt att bli diskriminerad oavsett omständigheter (utom i de få fall som funnits i samband med ansökan om medlemskap).

Vad gäller likhetsprincipen och generalklausulen så ser dessa bra ut på papperet, men de tillämpas inte i praktiken av domstolar eftersom domstolarna inte förstår dessa grundläggande principer.

Men fler brev till departement och ministrar behövs. De borde få detta löpande, ett per vecka. Kanske vi skulle starta en tråd med förslag på "veckobrev"?

Silva
2012-06-12, 22:13
Det kanske är tiill justitieministern mejlen skall gå.


Mitt brev handlade om "Ändring av bostadsrättslagen". Bostadsministern ansvarar för ärenden rörande bostäder. Det är hans uppgift att vidarebefordra det till de som ansvarar för lagstiftningen.

Brevet till bostadsministern:

I den öppna brev som Riksbyggen skickades till bostadsminister Stefan Attefall påstår Riksbyggen att de representerar över 700 000 bostadsrättshavare. Jag är en bostadsrättshavare och de representerar inte mig. De stora bostadsrätt organisationerna som Riksbyggen, SBC, HSB m.fl. representerar styrelsen i bostadsrättsföreningarna. Styrelsen är demokratiskt valda på föreningens ordinarie föreningsstämma. Så fungerar systemet i teorin men där slutar demokratin i många bostadsrättföreningar.

I alltför många bostadsrättsföreningar bedriver styrelsen maktmissbruk och ser till sina egna intressen. De bryter mot stadgar och lagstiftning. Om någon medlem i föreningen har en avvikande åsikt blir de utfrysta. Uppstår konfliker mellan en föreningsmedlem och styrelsen är det inte ovanligt att styrelsen tar hjälp av bostadsrättsorganisationernas jurister, på föreningens bekostnad, för att driva en process mot medlemmen. Den enskilde medlemmen får bekosta sin jurist själv.En ensam medlem som blir utfryst och särbehandlad av styrelsen kan inte ensam avsätta styrelsen. I sådana föreningar går det heller inte för den enskilde utfryste medlemmen att bli invald i styrelsen för att själv påverka situationen. De som blir nominerade till styrelseledamöter är som regel handplockade av den sittande styrelsen.Den enskilde utfryste medlemmen kan vägra att ge ansvarsfrihet men en röst avsätter inte en styrelse. Att få hjälp av andra föreningsmedlemmar kan vara svårt då de är rädda för att bli ovän med styrelsen. En enskild medlem har ingen möjlighet att få hjälp. Hyresnämnden har ingen makt. Av egen erfarenhet hjälper Hyresnämnden bostadsrättsorganisationerna.På Bostadsrättsforum finns det många exempel på fall där styrelser missbrukat sin makt. http://hotpot.se/forum

Det är bra att Regeringen tillåter att bostadsrättshavare får rätt att hyra ut sina bostäder på egen hand. Regeringen måste också se över den dåliga lagstiftningen som tillåter att maktgalna styrelser bryter mot stadgar och lagar och som förtrycker medlemmar. Om styrelser tillåts agera på detta sätt är jag rädd att det någon gång kommer att sluta i en katastrof, då en medlem kan tappa besinningen och avvända våld när order inte leder något vart och man får nog av kränkningar.

Dagens svar från Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt:

Tack för ditt e-brev till civil- och bostadsminister Stefan Attefall rörande ändring av bostadsrättslagen. Brevet har överlämnats till den enhet inom Justitiedepartementet som ansvarar för den aktuella lagstiftningen. Jag är tjänsteman på den enheten och besvarar därför ditt brev.

Inledningsvis vill jag beklaga att svaret har dröjt.

Som du skriver är det viktigt att en styrelse i en bostadsrättsförening följer de stadgar och lagar som gäller. Lagstiftningen innehåller bl.a. ett förbud mot diskriminering av en enskild medlem. Regeringen följer utvecklingen och rättstillämpningen rörande bostadsrättslagstiftningen. Det är därför värdefullt att få ta del av de erfarenheter som du förmedlar genom ditt brev.


Jag förutsätter att du visar svaret för grannar och styrelse.

Varför?

Silva
2012-06-12, 22:32
Men fler brev till departement och ministrar behövs. De borde få detta löpande, ett per vecka. Kanske vi skulle starta en tråd med förslag på "veckobrev"?
Utmärkt idé!

Silva
2012-06-14, 15:11
Forumet skulle inte sakna ämnen till ett veckobrev den här veckan. Oyvinds och Yvonne Fredrikssons trådar är bara några exempel.
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17000
http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16986

tette
2012-06-15, 11:17
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5152325

Vad kan svensk bostadsminister?
Jag tror han lever i en värld som inte finns.

Apropå andrahandsuthyrningsförslaget:

"Bostadsminister Stefan Attefall (KD) är inte förvånad över att det fortfartande finns stark kritik. Men den kommer från dem som redan har en bostad, påpekar han.
– Jag tycker för få lyssnar på dem som är bostadslösa, de har inte så många väletablerade organisationer som talar för dem. Jag vill tala för dem som inte har en bostad, de som kommer exempelvis till Stockholm för sitt jobb och sina studier och behöver en bostad snabbt. De får ökade möjligheter med det här förslaget."


Från 5 år till 4,5?

Maris
2012-06-15, 11:49
Mitt brev handlade om "Ändring av bostadsrättslagen". Bostadsministern ansvarar för ärenden rörande bostäder. Det är hans uppgift att vidarebefordra det till de som ansvarar för lagstiftningen.

Brevet till bostadsministern:

I den öppna brev som Riksbyggen skickades till bostadsminister Stefan Attefall påstår Riksbyggen att de representerar över 700 000 bostadsrättshavare. Jag är en bostadsrättshavare och de representerar inte mig. De stora bostadsrätt organisationerna som Riksbyggen, SBC, HSB m.fl. representerar styrelsen i bostadsrättsföreningarna. Styrelsen är demokratiskt valda på föreningens ordinarie föreningsstämma. Så fungerar systemet i teorin men där slutar demokratin i många bostadsrättföreningar.

I alltför många bostadsrättsföreningar bedriver styrelsen maktmissbruk och ser till sina egna intressen. De bryter mot stadgar och lagstiftning. Om någon medlem i föreningen har en avvikande åsikt blir de utfrysta. Uppstår konfliker mellan en föreningsmedlem och styrelsen är det inte ovanligt att styrelsen tar hjälp av bostadsrättsorganisationernas jurister, på föreningens bekostnad, för att driva en process mot medlemmen. Den enskilde medlemmen får bekosta sin jurist själv.En ensam medlem som blir utfryst och särbehandlad av styrelsen kan inte ensam avsätta styrelsen. I sådana föreningar går det heller inte för den enskilde utfryste medlemmen att bli invald i styrelsen för att själv påverka situationen. De som blir nominerade till styrelseledamöter är som regel handplockade av den sittande styrelsen.Den enskilde utfryste medlemmen kan vägra att ge ansvarsfrihet men en röst avsätter inte en styrelse. Att få hjälp av andra föreningsmedlemmar kan vara svårt då de är rädda för att bli ovän med styrelsen. En enskild medlem har ingen möjlighet att få hjälp. Hyresnämnden har ingen makt. Av egen erfarenhet hjälper Hyresnämnden bostadsrättsorganisationerna.På Bostadsrättsforum finns det många exempel på fall där styrelser missbrukat sin makt. http://hotpot.se/forum

Det är bra att Regeringen tillåter att bostadsrättshavare får rätt att hyra ut sina bostäder på egen hand. Regeringen måste också se över den dåliga lagstiftningen som tillåter att maktgalna styrelser bryter mot stadgar och lagar och som förtrycker medlemmar. Om styrelser tillåts agera på detta sätt är jag rädd att det någon gång kommer att sluta i en katastrof, då en medlem kan tappa besinningen och avvända våld när order inte leder något vart och man får nog av kränkningar.

Dagens svar från Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt:

Tack för ditt e-brev till civil- och bostadsminister Stefan Attefall rörande ändring av bostadsrättslagen. Brevet har överlämnats till den enhet inom Justitiedepartementet som ansvarar för den aktuella lagstiftningen. Jag är tjänsteman på den enheten och besvarar därför ditt brev.

Inledningsvis vill jag beklaga att svaret har dröjt.

Som du skriver är det viktigt att en styrelse i en bostadsrättsförening följer de stadgar och lagar som gäller. Lagstiftningen innehåller bl.a. ett förbud mot diskriminering av en enskild medlem. Regeringen följer utvecklingen och rättstillämpningen rörande bostadsrättslagstiftningen. Det är därför värdefullt att få ta del av de erfarenheter som du förmedlar genom ditt brev.


Varför?

Mycket bra skrivet! Kanske vi kan få ihop en grupp personer som kan uppvakta ministern personligen? Kanske till och med media skulle hänga med på ett hörn då?

kluringen
2012-06-16, 10:49
Jag ställer gärna upp i en grupp som jobbar med detta om Admin vill skapa en sån grupp. Angelägna ändringar i lagen som som borde justeras som jag ser det: styrelseprotokoll
revision i BRF
medlemskap i BRL
andrahansuthyrning
anpassningar av ÅRL
Det finns många fler områden. Om man selekterar det väsentliga ur de tusentals trådar som redan finns, har vi arbetsmaterial som räcker åtskilliga år framöver.
:7::8:

Maris
2012-06-16, 13:03
Jag ställer gärna upp i en grupp som jobbar med detta om Admin vill skapa en sån grupp. Angelägna ändringar i lagen som som borde justeras som jag ser det:
styrelseprotokoll
revision i BRF
medlemskap i BRL
andrahansuthyrning
anpassningar av ÅRLDet finns många fler områden. Om man selekterar det väsentliga ur de tusentals trådar som redan finns, har vi arbetsmaterial som räcker åtskilliga år framöver.
:7::8:
:5:
En för dessa ärenden övervakande myndighet vore inte heller dumt!

Silva
2012-06-19, 14:11
Jag ställer gärna upp i en grupp som jobbar med detta om Admin vill skapa en sån grupp. Angelägna ändringar i lagen som som borde justeras som jag ser det:
styrelseprotokoll
revision i BRF
medlemskap i BRL
andrahansuthyrning
anpassningar av ÅRLDet finns många fler områden. Om man selekterar det väsentliga ur de tusentals trådar som redan finns, har vi arbetsmaterial som räcker åtskilliga år framöver.
:7::8:

Tråkigt att så få har visat intresse att försöka göra något konkret, genom att vara med och utforma ett veckobrev till bostadsministern, som Admin föreslår. :54:

qada
2012-06-19, 16:03
Mejlbombardemang var ordet! :4:

Idag har jag mejlat Attefall och betonade bristen på informationsplikt hos styrelser och enskilda medlemmars maktlöshet samt att det är hög tid att BRL ses över. Givetvis angav jag Hotpot.

En gång i veckan kommer jag att sända mejlet.

Jag återkommer om jag mot förmodan får något svar.

Nyckeln till frihet är en mycket tänkvärd och omskakande film, som jag sett flera gånger. Morgan Freeman är en av mina absoluta favoriter. Tim Robbins är inte så illa, han heller. :8:

Silva
2012-06-19, 17:34
Mejlbombardemang var ordet! :4:

Idag har jag mejlat Attefall och betonade bristen på informationsplikt hos styrelser och enskilda medlemmars maktlöshet samt att det är hög tid att BRL ses över. Givetvis angav jag Hotpot.

En gång i veckan kommer jag att sända mejlet.

Jag återkommer om jag mot förmodan får något svar.


Snyggt jobbat qada! :5:


Nyckeln till frihet är en mycket tänkvärd och omskakande film, som jag sett flera gånger. Morgan Freeman är en av mina absoluta favoriter. Tim Robbins är inte så illa, han heller. :8:

Det är absolut en bra, tänkvärd och omskakande film.

Admin
2012-06-19, 18:04
Jättebra Qada. Svaret kommer bara bli något allmänt politikersvar i stil med "tack för dina synpunkter". Men om vi är tillräckligt många som hör av oss med våra åsikter kan det finnas möjligheter att få till stånd förändringar. Glöm inte bort att det kommer ett val i en ganska nära framtid. Då är politikerna lite mer benägna att lyssna.

The Shawshank Redemption är en klassiker (Morgan Freeman är också en av mina favoriter) och det återstår att se om vi någon gång får vår nyckel till friheten ut från vårt fängelse där vi inte har något inflytande.

Admin
2012-06-20, 14:14
Har nu mejlat bostadsminister Stefan Attefall (http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152845&m=popup&l=sv);

Bostadsrättslagen & de grundläggande rättsprinciperna
Inom bostadsrättsföreningar styrs mycket av de grundläggande rättsprinciperna (likabehandlingsprincipen och generalklausulen). Tyvärr kan man konstatera att dessa rättsprinciper fyller väldigt liten eller ingen funktion. Även i Sveriges domstolar verkar man ofta skrämmande okunnig om dessa rättsprinciper. Det finns mängder med exempel på hur domstolarna falerar i denna fråga, men för att bara nämna ett exempel, se; Gruppanslutning HSB Bolina (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16683) (inlägg #17, om Kabel-TV (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=36120&postcount=17)).

Bostadsrättslagen måste skrivas om, helst från grunden, och bland många andra förbättringar som görs måste rättsprinciperna förtydligas i olika frågor. I den pågående uppdateringen av föreningslagen och bostadsrättslagen har detta inte beaktats. Jag önskar att regeringen snarast tar tag i detta problem, som berör en så stor del av befolkningen, och ser till att bostadsrättslagen justeras.

Det är också min förhoppning att Sverige demokratiseras lite mer i riktning mot hur det fungerar i Finland, där medborgarna har ett större inflytande i lagändringar.

Ovanstående hör kanske mer till justitiedepartementet, och de har nu erhållit en kopia.

Mail till regeringen:
e-post till justitiedepartementet (http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=204&m=popup&l=sv)
e-post till justitieminister Beatrice Ask, mail via registrator (http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=70264&m=popup&l=sv)

Silva
2012-06-21, 13:44
Har nu mejlat bostadsminister Stefan Attefall (http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/117/jsp/Render.jsp?a=152845&m=popup&l=sv);

Bra Admin! :4:

Brf lagar berör både styrelseledamöter och medlemmar. För alla Brf medlemmars bästa behöver Brf lagarna ses över. Min vision är att våra mejl till bostadsministern (med länk till Forumet) skall eka i makters korridorer så att det blir en ändring. Varför är det så få som visar intresse att dela denna vision? Svaret som jag tänker på kommer än en gång från filmen The Shawshank Redemption (Nyckel till frihetet). Människor kan bli institutionerade och vill inte längre har nyckeln till frihet. :13:

Silva
2012-06-25, 21:04
Raden av inlägg till HSB klagomuren här på Forumet bara växer men vad tänker ni göra åt saken? Ska ni fortsätta på samma spår? Ursäkta mig men tålamod är inte min starka sida. Varför försöker ni inte påverka politiker för att få till lagändringar som minskar styrelsens och HSB's (SBC m.fl.) makt och möjlighet till maktmissbruk? :13:

Korsdraget
2012-06-25, 23:46
Det är bra att du puffar på forumet Silva. Det surrar på och ingen förändring skådas under överskådlig tid.

Precis som du har jag lämnat förslag här på forumet. Jag vill ha kontroll, påföljd och återbäring.

Förslag 1) efter hjälp med en enkät, en fråga angående kontroll av föreningarna har jag erbjudit mig att sammanställa svaren och skicka rapporten vidare. Ingen här har reagerat !

Förslag nr 2: att Admin kontaktar Skatte eller Finansutskottet, dvs att de som bereder ärendena till ministerna får veta att förvaltarna skinnar oss.
Det förslaget har jag fått feed back på från annat håll: ett KANONFÖRSLAG.
Ingen här har reagerat.

I stället divideras det hit och dit medan pengarna flyttas till ett lamslaget Skåne, år efter år. Jag vet att i minst 8 år har HSB flyttat pengar mellan konton för att klara kontrollen.

Admin
2012-06-26, 00:11
Var och en kan själv skapa enkät om så önskas. Det är en inbyggd funktion i forumet.
Jag kontaktar regeringen och politiker m fl med jämna mellanrum, och när tiden medger det, men det krävs att många göra detta. Och löpande. Inte bara jag.

Alla kan;
- Skriva till regering, departement (t ex justitidepartementet) , utskott, politiker, etc.
- Skriva till bostadsminister Stefan Attefall.
- Skriva till media;
* Insändare.
* Medias kommentarfunktioner, med länkar till detta http://hotpot.se/forum.
* Tips på artiklar.
- Skriva i politikerbloggar, med länk till http://hotpot.se/forum.
- Skriva till lokala politiker (speciellt inför valet), med frågor vad konkret de vill göra för att lösa problemen i brf:arna.
- Skriva motioner till HSB-regionen (för dem som är medlemmar i HSB).
- Sprida information om detta forum (flygblad, info på anslagstavla, länk till http://hotpot.se/forum i de motioner du skriver i din brf) till alla i egen brf och grannföreningar, etc.

Glöm inte att i varje skrivelse länka till http://hotpot.se/forum (http://hotpot.se/forum).
Genom att lägga ut i forumet vad som skrivs kan bollen sättas i rullning.

Det finns massor med frågor som tagits upp i detta forum som kan sammanställas i små portioner och skickas till alla tänkbara parter.

Det är mycket som kan göras men det går tyvärr inte att lägga mer börda på mig. Dygnet har bara 24 timmar och det lär inte finnas någon i Sverige som lägger mer tid på att uppnå förbättringar för bostadsrättshavarna än vad jag gör redan. Jag har inte möjlighet att vara drivande i allt för då måste jag sluta jobba, äta och sova.

Var och en måste vara aktiv och konstruktiv på egen hand och rapportera in till forumet vad som görs, så att andra kan haka på.

Angående att pengar flyttas till Skåne tror jag inte. Det finns ingen dylik organisation inom HSB, där pengar går till Skåne, oavsett alla problem som helt uppenbart finns i kanske främst HSB Malmö och HSB Skåne (dvs det är mest där som avslöjanden gjorts, det ser säkert lika illa ut i övriga HSB-regioner). Varje HSB-region är självständig och det är de lokala medlemmarna som får stå för alla smällar i HSB. Det enda håll som pengar transfereras inom HSB är till Stockholm. Från hela övriga Sverige och i största hemlighet. Det är en stor del av medlemmarnas pengar som går till Stockholm. Och ingen har någonsin sett att dessa pengar tillfört något överhuvudtaget. Ändå fortsätter brf:arna att vara medlemmar i HSB. Märkligt.

Hur mycket pengar ska HSB-medlemmarna kasta i sjön innan de förstår att man måste lämna HSB?

Korsdraget
2012-06-26, 01:14
Jag sa att ingen har visat intresse. Du skall absolut inte göra någon enkät när intresset är 0. Kanske kunde du sagt nåt bu eller bra.

Däremot att kontakta Utskott i Riksdagen, det kan ingen annan göra.
Jag t ex har inte din historik och ingent mandat att använda forumets användare för det. I vilket fall så har ingen jublat över det förslaget heller.

Jeg håller med om att alla kan skriva till bostadsministern.
Ju fler som skriver desto bättre. Jag följer inte allt som sker här, men tror inte flera än Silva har skrivit. Jag gjorde det för något år sedan.
Däremot har jag talat med Mats Odells närmaste när han var minister, men det var pm en helt annan fråga.

Jag ser att massor avinlägg handlar om HSB Malmö, så där trodde jag att ett litet intresse för förändring fanns. Helt klart att du inte kan göra allt.

:7:

Silva
2012-06-26, 13:39
Alla kan;
- Skriva till regering, departement (t ex justitidepartementet) , utskott, politiker, etc.
- Skriva till bostadsminister Stefan Attefall.
- Skriva till media;
* Insändare.
* Medias kommentarfunktioner, med länkar till detta forum.
* Tips på artiklar.
- Skriva i politikerbloggar, med länk hit.
- Skriva till lokala politiker (speciellt inför valet), med frågor var det står och vad konkret de vill göra för att lösa problemen i brf:arna.
- Skriva motioner till HSB-regionen (för dem som är medlemmar i HSB).
- Sprida information om detta forum (flygblad, info på anslagstavla, länk till forumet i de motioner du skriver i din brf) till alla i egen brf och grannföreningar, etc.

Håller med Admin att alla kan skriva brev och mejla till regering, departement m.fl. Om alla medlemmar här på Forumet skriver brev och mejlar till regeringen blir det registrerat. Om det kommer in många mejl kan regering inte ignorera det. Varför ska vi tillåta Riksbyggen, HSB, SBC (Bostadsrätterna)att ensamma representera oss hos regeringen? Om vi inte tycker om deras och styrelsens maktmissbruk, och dessutom vill vi ha ändringar i lagstiftningen, är det enklaste sättet att påverka genom att skicka mejl. :67:

Silva
2012-06-26, 18:10
Min dotter har en fin liten tuff hund (Griffon). Varje gång han ser hästar och andra djur på tv hoppa han framför och bakom TV’n och skäller. Men när vi var ute häromdagen och träffade på en riktig häst var han tyst som en mus med svansen mellan benen. Det påminner mig om här på Forumet. Här skrivs flera inlägg dagligt om problem som medlemmar har med styrelser och bostadsorganisationen som missbrukar sin makt. Men det verkar vara få som vill framföra sina åsikter utanför Forumet. Den flesta vill bara fortsätta att skriva anonymt här på Forumet. Varför vill ni att Adimin skall dra hela lasset? Det är på tiden att alla hjälps åt och drar ett eget strå till stacken. :54:

Silva
2012-06-28, 14:25
Jag ser att massor avinlägg handlar om HSB Malmö, så där trodde jag att ett litet intresse för förändring fanns. Helt klart att du inte kan göra allt.

Jag håller med.

tette
2012-06-29, 17:56
Jag skrev till Attefall och frågade med anledning att han i tidning hade uttalat sig om att politikerna hade lyssnat på remissinstanserna avseende förslaget om att "det skall vara lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand".

Svaret värre än goddag yxskaft?

"Bäste Stephan,

tack för Ditt brev.

HSB företräder både bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningsstyrelser. Tyvärr har inte bostadsrättshavarna fått komma till tals i denna debatt. Det är beklagligt. Det finns dock en branschorganisation som fokuserar endast på bostadrättvarare. Den heter Bostadsrätthavarna.

Tack ännu en gång för Ditt brev.

Jag önskar Dig allt gott!

Stockholm i juni 2012

Med vänlig hälsningBrevsvarare för civil- och bostadsministern
Socialdepartementet"Bostadsrätthavarna
https://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-ab&q=+Bostadsr%C3%A4tthavarna.&oq=+Bostadsr%C3%A4tthavarna.&gs_l=hp.12...48692.48692.5.50560.1.1.0.0.0.0.45.45 .1.1.0...0.0.6xZfWcqJW78&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=f30b663676ccca01&biw=1366&bih=667

Vilken organisation avser hon med sitt svar????
SBC???

Rättstavningsprogram verkar inte bostadsministerns departement ha råd med heller?

Silva
2012-06-29, 23:34
Det jag vill påverka tillsammans med er här på Forumet är lagstiftningen, så att vi bostadsrättshavare får en fungerande bostadsrättslag. En lag som förhindrar att styrelser och bostadsorganisationer utövar maktmissbruk mot oss bostadsrättshavare. Lagen måste också förhindra att styrelseledamöter fattar beslut och utnyttjar insiderinformation för egen vinning. Om vi mejlar till regeringen, bostadsministern eller justitiedepartement spela inget roll. Det viktigaste är att vi är många som mejlar och protesterar mot nuvarande bostadsrättslagstiftning. :67:

Silva
2012-06-30, 13:04
Jag skrev till Attefall och frågade med anledning att han i tidning hade uttalat sig om att politikerna hade lyssnat på remissinstanserna avseende förslaget om att "det skall vara lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand".

Svaret värre än goddag yxskaft?

Bra tette! :7:

Det viktigast är inte vad bostadsministern svarar. Det viktigast är att vi är många här på Forumet som mejlar till honom dagligen, veckovis med konkreta exempel på hur styrelser, HSB, SBC (Bostadsrätterna) m.fl. inte följer stagar och lagar. Det gäller att ge exempel på hur laglöst det är i många föreningar. :67:

tette
2012-06-30, 22:23
Tack Silva.
Poängen missade du?
texten som svar är kopierat rakt av, därav skrev jag att de inte har råd med stavningsprogram i sina datorer.

bostadrättvarare

Sug på den.

Det kanske är vad bostadsrättsägare är VARARE.

Äger en rätt att vara i en lägenhet på obestämd tid.

Silva
2012-07-01, 12:42
Tack Silva.
Poängen missade du?
texten som svar är kopierat rakt av, därav skrev jag att de inte har råd med stavningsprogram i sina datorer.

bostadrättvarare

Sug på den.

Det kanske är vad bostadsrättsägare är VARARE.

Äger en rätt att vara i en lägenhet på obestämd tid.
Jag missade inget däremot så verkar du ha misstolkat mig. Om du hade sett filmen The Shawshank Redemption (Nyckeln till Frihet) skulle du förstå vad jag menar. Då skulle du förstå att det viktigaste är att mejla till bostadsministern och inte vilket svar man får. Man kan inte räkna med att det blir lagändring vid fösta mejlet. Jag strunta i hur regeringens tjänstemän formulerar sitt svar, jag koncentrerar mig på vad jag vill åstadkomma. Det kan till och med vara bra att får ett korkat svar som man kan använda till sin fördel om minister beter sig som en idiot. Mejla i stället tillbaks och be dem förtydliga vilken organisation de avser då den inte finns. :13:

tette
2012-07-05, 23:30
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lag-byggtakt-i-manga-kommuner_7325829.svd
Fler artiklar om bostadsbristen:
on 9 maj ”Palms insikt är välkommen”
sö 6 maj ”Plan- och bygglagen måste rivas upp”
må 7 maj ”En riktigt dålig bostadspolitik”
fr 27 apr ”Våra bostadsförslag är rimliga”
on 25 apr ”Ännu svårare att hyra i andra hand”
ti 17 apr ”Hyresgästerna ska inte betala banklånen”
sö 8 apr ”Gör det lättare att hyra bostad”
to 1 mar ”S tycks ha gett upp om bostadspolitiken”
fr 24 feb ”Bostadsministern är handlingsförlamad”
to 23 feb ”Ett skott farligt nära den egna foten”
to 23 feb ”Vår bostadspolitik är heltäckande”
21 sep 2011 ”Lånetaket tar död på byggandet”
21 sep 2011 ”Nya bostäder är nyckeln till tillväxt”
19 sep 2011 ”Nya subventioner löser inget”
14 sep 2011 ”Så kan vi skapa fler studentbostäder”
9 sep 2011 ”Nya studentbostäder kräver ett riktat stöd”
5 sep 2011 ”Det är inte läge för Attefall att raljera”
2 sep 2011 ”Riktigt tunt av Juholt och Palm”
31 aug 2011 ”Ändrade skatteregler skapar nya bostäder”
27 aug 2011 ”Bostadsministern straffar storstäderna”
27 aug 2011 ”Passiv politik drabbar unga”
25 aug 2011 ”Unga bör få förtur till nya hyresrätter”
20 maj 2011 ”Bostadsbrist stressar studenter”
23 jul 2010 ”Bostadsbristen sänker Stockholm”

Silva
2012-07-11, 15:26
Idag har jag mejlat ett nytt e-brev till regeringen angående ändring av bostadsrättslagen. Jag mejlade till Justitieminister Beatrice Ask och bostadsminister Stefan Attefall. :67:

Jag skrev om det senaste som styrelsen hittat på tillsammans med SBC och hur det påverkat mig som medlem.

Silva
2013-01-14, 13:14
Mejlbombardemang var ordet! :4:

Idag har jag mejlat Attefall och betonade bristen på informationsplikt hos styrelser och enskilda medlemmars maktlöshet samt att det är hög tid att BRL ses över. Givetvis angav jag Hotpot.

En gång i veckan kommer jag att sända mejlet.

Har du fått svar på dina mejl till Attefall? Jag har inte fått något svar på mitt mejl som jag mejlade till honom i juli förra året. Jag vidarebefordrade även mejlet till justitieministern och stadsministern. Ingen av de tre ministrarna har svarat på mitt mejl.

Tomas
2013-05-26, 01:02
Har du fått svar på dina mejl till Attefall? Jag har inte fått något svar på mitt mejl som jag mejlade till honom i juli förra året. Jag vidarebefordrade även mejlet till justitieministern och stadsministern. Ingen av de tre ministrarna har svarat på mitt mejl.
Jag tror det kan vara bra att också mejla oppositionspartiernas bostadspolitiska talespersoner som sitter i civilutskottet (http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Civilutskottet/) (som är det utskott som hanterar bl.a. bostäder).
Det ligger nämligen i oppositionens intresse att påtala sådant i samhället som inte fungerar, så att de kan försöka skylla problemen på regeringen.
Om någon av talespersonerna skulle göra något utspel i media om problem med bostadsrättsföreningar så skulle kanske fler journalister bli uppmärksammade på problemen.
Om det skulle börja skrivas i massmedia om att "nu måste regeringen göra något" så kan regeringens incitament öka eftersom de vill bli återvalda.
Det är med andra ord inte lika enkelt för ministrar att ignorera sådant som får medial uppmärksamhet som att ignorera de individer som mejlar dem.

http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Civilutskottet/Ledamoter/

Oppositionspartiernas bostadspolitiska talespersoner är:
(enligt följande källa från juni 2012: http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2012/jun/Sidor/SABO-inbjuder-till-allm%C3%A4nnyttiga-samtal-i-Visby-.aspx )
Veronica Palm (S) (http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Palm-Veronica-0548314774911/)
Jan Lindholm (MP) (http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Lindholm-Jan-0641486384014/)
Amineh Kakabaveh (V) (http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Kakabaveh-Amineh-0545353563812/)

Dia
2013-05-26, 14:01
Vi får se till att det blir ett högt tryck nu!

Admin
2013-05-26, 14:24
Om det ska ha någon effekt att mejla politikerna så kanske det bör ske i mer samordnad form? Dvs att man först kommer överens om hur innehållet i skrivelserna till poltikerna ska utformas och vad som är viktigast att trycka på.

Det finns ju obegränsat med önskemål och krav att ta upp. Sker det inte i ordnad form så kommer skrivelserna inte ens passera politikernas sekreterare, än mindre kommer det att bli något svar annat än "Tack för dina synpunkter" (i bästa fall).

Silva
2013-05-26, 14:49
Jag tror det kan vara bra att också mejla oppositionspartiernas bostadspolitiska talespersoner som sitter i civilutskottet (http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Civilutskottet/) (som är det utskott som hanterar bl.a. bostäder).
Det ligger nämligen i oppositionens intresse att påtala sådant i samhället som inte fungerar, så att de kan försöka skylla problemen på regeringen.
Om någon av talespersonerna skulle göra något utspel i media om problem med bostadsrättsföreningar så skulle kanske fler journalister bli uppmärksammade på problemen.
Om det skulle börja skrivas i massmedia om att "nu måste regeringen göra något" så kan regeringens incitament öka eftersom de vill bli återvalda.
Det är med andra ord inte lika enkelt för ministrar att ignorera sådant som får medial uppmärksamhet som att ignorera de individer som mejlar dem.

http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Civilutskottet/Ledamoter/

Oppositionspartiernas bostadspolitiska talespersoner är:
(enligt följande källa från juni 2012: http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2012/jun/Sidor/SABO-inbjuder-till-allm%C3%A4nnyttiga-samtal-i-Visby-.aspx )
Veronica Palm (S) (http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Palm-Veronica-0548314774911/)
Jan Lindholm (MP) (http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Lindholm-Jan-0641486384014/)
Amineh Kakabaveh (V) (http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Kakabaveh-Amineh-0545353563812/)
Ni får ursäkta mig för att jag är pessimistisk just nu. Jag har fortfarande inte fått svar på mitt mejl till Beatrice Ask och Fredrik Reinfeldt. Oppositionspolitikerna har inte heller visat något intresse. Jag pratade med socialdemokraternas pressekreterare på telefon i januari 2012 som inte visade något intresse. Gör gärna ett försök att bearbeta oppositionspolitikerna.
Jag tror tyvärr att politiker bara kommer att reagera mot det rådande kaoset och vilda väst klimatet som råder i BRF när någon bli fysiskt misshandlad eller någon blir dödad. Det är bara en tidsfråga. Då kommer politiker att säga som vanligt när det redan är ett faktum "det här får inte hända i Sverige".

Om det ska ha någon effekt att mejla politikerna så kanske det bör ske i mer samordnad form? Dvs att man först kommer överens om hur innehållet i skrivelserna till poltikerna ska utformas och vad som är viktigast att trycka på.

Det finns ju obegränsat med önskemål och krav att ta upp. Sker det inte i ordnad form så kommer skrivelserna inte ens passera politikernas sekreterare, än mindre kommer det att bli något svar annat än "Tack för dina synpunkter" (i bästa fall).
Instämmer. När vi blir en stor grupp som strävar mot samma mål kommer politiker att lystna på oss.

Tomas
2013-05-26, 16:14
Om det ska ha någon effekt att mejla politikerna så kanske det bör ske i mer samordnad form? Dvs att man först kommer överens om hur innehållet i skrivelserna till poltikerna ska utformas och vad som är viktigast att trycka på...

Okej, nu har jag skapat en ny tråd angående vad som är viktigast att trycka på (http://www.hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=43688#post43688).

Silva
2013-05-27, 15:52
Okej, nu har jag skapat en ny tråd angående vad som är viktigast att trycka på (http://www.hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=43688#post43688).
Jag vill ha en förenklad lagstiftning för BRF. Då det är ganska få som sysslar med det här området och det är en svår lagstiftning. Det bör också finnas en statlig myndighet vid sida av domstolsväsendet som har makt att avgöra om någon har brutit mot lagstiftningen. Medlemmar och styrelsen kan vända sig dit när problem uppstår utan att behöva starta en domstolsprocess. Denna myndighet skall granska om någon av partnerna har brutit mot lagstiftning. Om så är fallet skall denna myndighet kräva att den som bryter mot lagstiftningen genast skall följa lagstifningen och om denne vägrar blir det vite.

Men så länge vi inte är organiserade och skapar en seriös organisation som kan tillvarata BRH’s intressen bli det igen förändring. De som tjänar på detta är den stora bostadsrättsorganisationerna som idag kan dikterar villkor när det gäller BR frågor. Det är bostadsrättsorganisationerna som har resurser att påverka politiker och utformningen av BRL. Vi som är oorganiserade är bara en brokig skara i politikernas ögon och inget att räkna med. :(

Admin
2013-05-27, 16:04
Exakt. Allt utgår från lagstiftningen, och det är där det behövs moderniseringar, förbättringar, förtydliganden och anpassningar till verkligheten.

Det är egentligen endast inom lagstiftningen det är intressant att påverka politiker. Alltså handlar det bara om att sätta ihop konkreta förslag till förändringar i bostadsrättslagen som sedan alla kan vidarebefordra till politiker och lagstiftare.

Notera att inte ens bostadsorganisationerna tycks ha någon framgång i att påverka politikerna längre... men kanske tillräckligt många enskilda medborgare - med ett konstruktivt och sakligt material att utgå från - har detta?

Dia
2013-05-27, 17:20
I min förening bor det hyresgäster och styrelsen begår lagbrott efter lagbrott mot dem med, och hyresgästföreningen lyfter inte ett finger. Alla som bor i en brf skall kunna vända sig till en och samma myndighet. Hyresnämnden är ju till för både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Silva
2013-05-28, 10:20
I min förening bor det hyresgäster och styrelsen begår lagbrott efter lagbrott mot dem med, och hyresgästföreningen lyfter inte ett finger. Alla som bor i en brf skall kunna vända sig till en och samma myndighet. Hyresnämnden är ju till för både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.
Min förenings sista hyresgäst blev trakasserad av styrelsen och de gamla före detta hyresgästerna. De försökte på olika sätt få en anledning att vräka denne för att komma åt lägenheten. Till slut dog hyresgästen och föreningen kunde sälja lägenheten.

För mig är Hyresnämnden en stor koloss som bara kostar skattebetarna pengar utan att prestera så mycket. BRH kan inte få så mycket hjälp därifrån. Hyresnämnden kan inte ens ge korrekt information. Min erfarenhet från Hyresnämnden är att de gör mera skada än nytta för en BRH vid en medling. Hyresnämnden hjälper de stora organisationerna i stället för BRH. Hyresnämnden är en tandlös organisation som saknar makt och vilja att hjälpa en BRH och se till att styrelsen följer lagstiftningen. Med några få undantag är styrelsen inte ens tvingad att närvara på medlingsmöten med en BRH när styrelsen bryter mot lagstiftningen.

totiki
2013-05-28, 11:45
Min förenings sista hyresgäst blev trakasserad av styrelsen och de gamla före detta hyresgästerna. De försökte på olika sätt få en anledning att vräka denne för att komma åt lägenheten. Till slut dog hyresgästen och föreningen kunde sälja lägenheten.

För mig är Hyresnämnden en stor koloss som bara kostar skattebetarna pengar utan att prestera så mycket. BRH kan inte få så mycket hjälp därifrån. Hyresnämnden kan inte ens ge korrekt information. Min erfarenhet från Hyresnämnden är att de gör mera skada än nytta för en BRH vid en medling. Hyresnämnden hjälper de stora organisationerna i stället för BRH. Hyresnämnden är en tandlös organisation som saknar makt och vilja att hjälpa en BRH och se till att styrelsen följer lagstiftningen. Med några få undantag är styrelsen inte ens tvingad att närvara på medlingsmöten med en BRH när styrelsen bryter mot lagstiftningen.

Det här skulle jag kunna tro på. Men för att vara säker vill jag helst ha substantiella sakfall.

Silva
2013-05-28, 12:22
Det här skulle jag kunna tro på. Men för att vara säker vill jag helst ha substantiella sakfall.
Substans hittar du här: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15946

Ett utdrag ut texten:

I februari 2011 hade vi på vår begäran ett sammanträde i hyresnämnden angående problemen med öppna spisen. Jag, min make och en styrelseledamot som hade en jurist från SBC med sig. Det beslutades att föreningen skulle ta in offerter på installation av rökgasfläkt. Det blev bestämt att ett nytt sammanträde skulle äga rum den 29 mars.
Föreningens SBC-jurist avbokade mötet med motiveringen att styrelsen inte lyckats finna någon entreprenör som velat lämna offert på de aktuella arbetena.
Ärendet avskrevs i hyresnämnden och i hyresnämnden protokoll kan man läsa ”Föreningen har den 18 mars in kommit med en skrivelse till hyresnämnden där man uppger att man sökt gå makarna (vårt efternamn) tillmötes, men inte lyckats. Med anledning av detta finner föreningen det inte meningsfullt med fortsatt medling i hyresnämnden och att man inte kommer att infinna sig till utsatt sammanträde."
På vilket sätt hyresnämnden menar att föreningen sökt gå oss tillmötes vet vi inte. Denna formulering finns inte i föreningens brev från SBC-juristen. Denna formulering i hyresnämndens protokoll, " ...man sökt gå makarna (vårt efternamn) tillmötes...", har styrelsen senare använt emot oss.Vår erfarenhet är att hyresnämnden gör mer skada än nytta för bostadsrättsinnehavare. De är inte intresserade att införa fakta i protokollet trots att bostadsrättsinnehavare begär det.

totiki
2013-05-28, 12:38
OK, jag tror på det.

Ni håller på att malas ned i den så kallade Grottekvarnen. Det är ett annat Djur än Föreningen, men släktskapet är odiskutabelt. Grottekvarnen är värsta Odjuret. Det slukar allt. Ett levande slukhål, är vad det är.
Ni kan se knivarna skära allt i små bitar inunder er. Titta till vänster. Det är jag. Ser du att jag vinkar. Hej, hej.

Dia
2013-05-28, 17:34
Jag har inte något förtroende för hyresnämnden, nämnde bara dem eftersom det är en nämnd som vänder sig till både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Det är lika viktigt för hyresgäster (i ombildad förening) som det är för bostadsrättsinnehavare att ha en myndighet att vända sig till.

Gusten
2013-05-28, 18:03
Min förenings sista hyresgäst blev trakasserad av styrelsen och de gamla före detta hyresgästerna. De försökte på olika sätt få en anledning att vräka denne för att komma åt lägenheten. Till slut dog hyresgästen och föreningen kunde sälja lägenheten.


Just dessa fall är man rätt van vid i Hyresnämnden. Där är man mycket väl medveten om att den egentliga
orsaken till vräkningsförsöken är att föreningen vill få lägenheten friställd för att kunna sälja den.
I dom fallen tror jag att hyresgästen kan räkna med Hyresnämnden.

Korsdraget
2013-05-28, 23:43
Jag har endast ett förslag:
1, Skrota BRL. :40:
2, Alt: Gör en översyn av BRL.
3, Låt Riksrevisionen granska förvaltarna, revisorerna och kommunernas avtal.
4. Boverket alt Länsstyrelsen bör få som uppgift att göra löpande verksamhetskontroller.

BRL är en fossil som anpassats efter situationen på 30-talet. Huvudorsaken var då att kommunen lämnade från sig ansvaret som ledamot i Bostadsföreningarna och statlig lånegaranti överlämnades på Ebberödsbank (HSB Bank). Alf Johansson på bostadsstyrelsen och HSB skrev de första dokumenten. När han ni vet håller i ljuset och i pennan då blir det så här :40: hemskt.

Statsministern Per Albin kallade detta för skapande av "helvetets förgård". Alltså stäng helvetet och låt oss få ärliga ledamöter och en, lika tidigare, kommunal tjänsteman som ledamot i styrelsen. Den gamla Bostadsföreningslagen är ett utmärkt exempel. Förresten kommunal kontroll kan jag tänka mig avstå från.

Med vänliga hälsningar korsdraget

Korsdraget
2013-05-29, 17:19
Som en konsekvens av ovan sagda borde bankerna vara intresserade. De skulle kunna kräva en plats i styrelserna. Föreningens lånegivare är en intressent. Ansvar att bevaka borde kunna utkrävas.

Kanske värt att tänka på menar korsdraget

totiki
2013-05-29, 20:30
Dra inte in fler utvärtes personer eller bolag med egen agenda i våra föreningar.

Admin
2013-05-29, 22:19
Precis som Totiki tror jag heller inte att det är lyckat att peta in utomstående i en brf-styrelse, såtillvida det inte är styrelseproffs som svarar inför stämman och då helst bara som en temporär nödlösning för att få till en fungerande styrelse.

Vi ser ju hur illa det fungerar med HSB-ledamöter och Riksbyggen-representanter, som ofta bara drar ner föreningarna i djupare problem.

Korsdraget
2013-05-29, 23:55
Jag sätter inga lagar.
De gamla bostadsföreningarna fungerade utmärkt. Att kommunen var obligatorisk i styrelserna var ur byggnadens synpunkter. Lånen var och är än i dag baserade på fastighetens skick. Så ock idag.

Jag förstår dock rädslan för att tänka bort en lag som uppenbart har genererat både utbildning och stort engagemang i många år. Trots detta måste vi nog enas om att ordningen med förvaltare som roffar hem tjänster till sig själva är tveksamt och att revisionen knappast kan sägas leva upp till miniminivån.

Jag ser nu att bostadsministern skär bort luddigheter i planlaglagstiftningen, att Sveriges sprciallagar skall bort enligt EU. Jag ser en klar vilja att harmonisera bygg och förvaltning till EU.
Finns det en anledning att hålla kvar en lagstiftning som så uppenbart är misslyckat?
Ge mig en anledning!/ korsdraget :14:

clabbe
2013-05-30, 05:44
Dra inte in fler utvärtes personer eller bolag med egen agenda i våra föreningar.

Ja men tänk så fint det blir när staten och bankerna kraschar bostadsrättspriserna på grund av de ökade kostnaderna för föreningarna detta skulle medföra.