handdator

Visa fullständig version : Jag vill ha en ny typ av revision, typ Fair Trade


Korsdraget
2012-06-11, 20:22
Det känns helt omöjligt att föreställa sig att någon minister kommer att bry sig om bostadsrättsägarna. Däremot kan jag tänka mig att det finns intresse för att skapa en annan sort revision, typ Fair Trade.
:14: Är det intressant?

Om svar Ja, - :14: kan Admin tänka sig lägga ut en enkät här?

Admin
2012-06-12, 09:57
Tror inte alls det är omöjligt att få de sovande politikerna att vakna. Men tyvärr är det sällan politiker reagerar utan att det sätts tryck på dem.

Vet inte vad för typ av revision du är ute efter, men visst är det uppenbart att dagens revision är ett skämt. Inte bara i brf:arna, även om det kanske märks särskilt tydligt där.

Att förändra dagens undermåliga revision lär nog bli ganska svårt.

Visst kan jag lägga ut en enkät om du sätter ihop frågor (annars kan alla i forumet skapa egna enkäter på egen hand via forumets funktioner; Ämnesverktyg, lägg till en omröstning).

Korsdraget
2012-06-12, 15:49
Väldigt många inlägg här synliggör att det är fel i BRFs interna kontroll. :(
Exemplet Fair Trade: de kollar rättvisefrågor och nåt åt det hållet menar jag saknas för bostadsrättsägarna. Stadgarna räcker inte till eftersom det är fritt fram att bryta mot dem utan att represalier utfärdas och dessutom hanteras de utifrån vad förvaltarna vill. Ågarna är maktlösa eftersom deras perspektiv saknas i redovisningarna. Ingen vill ju bråka med grannarna och den som inte säjer ja till alla förslag får genast problem. Det är odemokratiskt och vållar ett lidande som vi inte får acceptera. Nu är det År 2012 och inte År 0012!

Med mitt inlägg hoppas jag få infallsvinklar som kan peka mot problem som kan ge kött på benen för att bidra till en intern förändring. Det kan handla om brist på uppföljningar av etik och moral såväl som hur det rent tekniskt byggs om utan kunskaper om byggnaden. Ofta med byggskador och skakig ekonomi som följd.

Om Admin vill bidra med fråga så tror jag den skulle kunna vara:
- Är du nöjd med den interna rapporteringen?
- Om svaret är nej, utveckla dina behov här:

Mitt förslag till arbetsnamn är:
"Säkerheten brister för den som investerar i en bostadsrätt. Både styrelser och boende behöver förnya arbetsmetoderna för att trygga en god och trygg förvaltning."

Jag har arbetat i ca 20 år med uppföljningar av investeringar och ser stora brister i den interna kontrollen, både etiskt och moraliskt. Forumet har väldigt många som kan väldigt mycket och jag hoppas de bidrar samt har Admin en mycket stor faktabank. Jag kan tänka mig att skriva en rapport som skickas till de som borde ha intresse av detta. Ex: kreditorerna, byggarna, förvaltarna, Bolags- och Skatteverket m fl. Förslag?
Det beror på om det finns ett behov vad jag kan få i hop.:9: