handdator

Visa fullständig version : momsregistrerad bostadsrättsförening


tette
2012-06-09, 11:27
Varför är en HSB förening momsregistrerad?
Finns det fler?
annan reflektion HSB:s Borevision har lämnat bort revisoruppdraget.
Kanske måste vara så?

http://pics.objektdata.se/_media_/6070/SFD63CD865B7FC34416A708161672075B72.pdf
http://www.i-landskrona.se/f/1192369/hsb-bostadsrattsforening-loparen-i-landskrona
http://www.allabolag.se/7440001993/verksamhet

Admin
2012-06-09, 13:01
Anledningen till att en bostadsrättsförening är momsregistrerad är förmodligen för att det är en oäkta bostadsrättsförening (eller på gränsen till att vara detta).

Riksskatteverkets rekommendation RSV S 1998:3
I 2 § 7 mom Lagen 1947:576 om statlig inkomstskatt stadgas att en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller huvudsakligen består i att åt föreningens medlemmar bereda bostäder i hus som ägs av föreningen.
Enligt Riksskatteverkets rekommendation (RSV S 1998:3) betraktas en förening som äkta, dels om föreningen har minst tre bostadslägenheter, dels om minst 60 % av hela taxeringsvärdet för föreningens fastighet belöper på de till medlemmarna med bostads- eller hyresrätt upplåtna bostadslägenheterna. Om mer än 40% av fastighetens taxeringsvärde belöper på andra ytor (lokaler) än de som är upplåtna för boende är föreningen sålunda att betrakta som oäkta, vilket utlöser en hårdare beskattning av föreningen. Detta gäller även om lokalerna innehas med bostadsrätt av juridiska personer.