handdator

Visa fullständig version : BRL - en genväg till snabba cash


Korsdraget
2012-06-06, 15:21
Ny tråd från tråden om Säkerhetsdörrar, Silva den 6 juni 2012.

Ser med förskräckelse att styrelsen har lyckats förstöra de mest erkända kvaliteterna som någonsinn byggts i Sverige, - Självdragshusen gamla K-märka passivhus! Jag tar mig för pannan.
Troligtvis utan före-efterstudier. Fläktar på taken, Vilken byggskandal Världsberömd byggnadsteknik och kvaliteter förlorade med stöd av NN och Djävulens handbok: BRL.

Det förskräcker mig att detta har skett med stöd av en förvaltare (NN) som utnyttjad BRL för att få ägarnas tillstånd att göra detta. 10 % ökning av den egna omsättningen och det har säkert gått rätt till, helt enligt BRL.

Detta måste bli känt! Jag vill veta fastighetens namn.
(Går bra anonymt om det önskas)
:62:

Silva
2012-06-06, 18:44
Dessvärre följde inte styrelsen i min förening ens BRL.
Styrelsen ändrade ventilationen från självdrag till mekanisk frånluft i fastigheten utan stämmobeslut och utan bygglov/bygganmälan.
Jag gjorde en mer detaljerad beskrivning av detta i mitt tidigare inlägg: ”Jag har fått nog!” Jag skrev en resumé och beskrev vilket elände visa styrelser kan utsätta en bostadsrättshavare för. :mad:

Korsdraget
2012-06-06, 19:42
Vi vet, styrelsen vet, förvaltarna vet, att de som sätter sig vid bordet i en bostadsrättsförenings styrelserum är lekmän. Det är det ansvaret förvaltaren får betalt för. :mad:

Förvaltaren har ingått ett avtal med föreningen: att slå vakt om fastigheten. Det är fastigheten folk köper delar i, i fanken köper de en andel i styrelsen.

Det du berättat om är brottsligt, allt! Brott skall inte löna sig. De kanske fick bonus också!

Oansvarige förvaltare gör "snabba cash", flera arbetstimmar är lika med ökad debitering samt entreprenaderna också. Det blev väl nya lån?

Jag föreslår: skrota byråkratin, gör om bostadsrättsföreningarna till AB.
Det skulle ägarna vinna på. 80 år av misslyckande, det räcker. :77:

Korsdraget
2012-06-07, 18:51
Svåra kopplingar, tror det?
Jag förtydligar:

Tekniska installationer skall bedömas tekniskt.
I fallet med ventilation skall bygganmälan lämnas in och den tekniska bedömningen skall ske enligt Byggnadsverkslagen. Eldstäder/självdrag är byggnadsverk. För att förändra, göra ny teknisk installation, mm skall en förstudie göras och godkännas, kontrollansvarig utses, Bolagsverket meddelas osv. Därefter stämma och beslut med kvalificerad majoritet samt skriftligt godkännande av var och en. Så skall det gå till!

Det styrelsen gör är istället att de tar beslut utan startbesked, de hoppar således över de första grundläggande stegen och det sker med förvaltarens accept? (Finns det anteckning om förvaltarens avvikande mening?, tror inte det, nej.)

Beslutet tas i stället enligt BRL
och det tas utan redovisning av förarbetet! När stämman godkänt är det jo fritt fram, bygga om och skada husen, utan att ägarna förstått att det är svartbyggen. Vite utdelas för sånt. Uppstår följdskador får ägarna stå för dem. Ingen risk för varken förvaltare eller styrelse.

Alltså: för att få godkänt för ett stort uppdrag används BRL, stadga och stämma. De boende blir medskyldiga till brott utan att de förstått.
Det borde förvaltaren stoppat.

Ta det lungt: sådana skador ges det inte gräddfil för. Minst 10 år räcker för att sätta dit dem i efterhand.

BRL som Lagrum är inte ok. Gå på MB, BVL, PBL!

Silva
2012-06-07, 22:09
Ett av de största problemen jag har i min förening är att styrelsen förstör vår underbara fastighet. Inte nog med det så förstör de fastigheten med våra hårt intjänade cash. :71:

Pensionär
2017-10-31, 20:19
Dessvärre följde inte styrelsen i min förening ens BRL.
Styrelsen ändrade ventilationen från självdrag till mekanisk frånluft i fastigheten utan stämmobeslut och utan bygglov/bygganmälan.

Antag att det gjorts en mätning av radonhalt i lägenheterna. Stockholm är känd bl a för sin grusås, medförande ibland radonhalter med mycket höga värden. Då duger inte självdrag. Kan krävas rejäla insatser för att få bukt med problemet.
En långsökt teori emellertid, eftersom ett sådant uppdagat problem, eller orsaken till ändringen aldrig borde få vara okänt av medlemmarna.

Silva
2017-10-31, 20:48
Antag att det gjorts en mätning av radonhalt i lägenheterna. Stockholm är känd bl a för sin grusås, medförande ibland radonhalter med mycket höga värden. Då duger inte självdrag. Kan krävas rejäla insatser för att få bukt med problemet.
En långsökt teori emellertid, eftersom ett sådant uppdagat problem, eller orsaken till ändringen aldrig borde få vara okänt av medlemmarna.
Orsaken till ändringen var att det byggdes vindslägenheter.

Korsdraget
2017-11-01, 01:38
Dessvärre följde inte styrelsen i min förening ens BRL.
Styrelsen ändrade ventilationen från självdrag till mekanisk frånluft i fastigheten utan stämmobeslut och utan bygglov/bygganmälan.
Jag gjorde en mer detaljerad beskrivning av detta i mitt tidigare inlägg: ”Jag har fått nog!” Jag skrev en resumé och beskrev vilket elände visa styrelser kan utsätta en bostadsrättshavare för. :mad:

@silva. denna tråd är lika korkat som det jag skrev om nyss. Allt för att undvika ta personligt ansvar.

Inte nog med det, du rycker dessutom ett över 5 år gammalt inlägg ur sitt sammanhang och med annans inlägg skapar du en ny TS. Är det etiskt ok? Ur led är tiden.
Skriv till riksrevisorn eller till JK direkt.

Pensionär
2017-11-01, 10:40
@silva. denna tråd är lika korkat som det jag skrev om nyss.
Förklara lugnt och sansat vad som är så korkat. Inget övergripande nonsens, utan rakt på sak, varje del/mening/sammanhang du vill klaga på.
Allt för att undvika ta personligt ansvar.
Silva gör det forat är till för. Ger oss bidrag till de besvärligheter som kan möta oss i bostadsrätt. Vi vill veta hur medlemmarna har det där ute i verkligheten. Och hon klipper och sammanställer på utmärkt sätt.
Inte nog med det, du rycker dessutom ett över 5 år gammalt inlägg ur sitt sammanhang
Inläggens ålder saknar betydelse. Det går alldeles utmärkt att komma tillbaks till gamla trådar för att hämta bidrag till nya trådar
och med annans inlägg skapar du en ny TS.
Går alldeles utmärkt!
Är det etiskt ok? Inte bara etiskt korrekt, utan en alldeles normal följd av ett s k demokratiskt samtal.

Silva
2017-11-01, 12:11
@silva. denna tråd är lika korkat som det jag skrev om nyss. Allt för att undvika ta personligt ansvar.
Korkad tråd! :13: Vem är TS-skaparen? :13:
Inte nog med det, du rycker dessutom ett över 5 år gammalt inlägg ur sitt sammanhang och med annans inlägg skapar du en ny TS. Är det etiskt ok? Ur led är tiden.
Rycker inlägg!:12: Var inte det länkar till dina trådar? :13:
Skapar en ny TS! :13: http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19443
Skriv till riksrevisorn eller till JK direkt.
Tack för rådet men jag skriver till justitiedepartement i stället. :7: