handdator

Visa fullständig version : besiktningsprotokoll mm


eva27
2012-06-02, 13:25
Jag har några frågor angående hur föreningen, entreprenören och projektledaren Riksbyggen får/ kan agera.

1. Har föreningen rätt att neka lägenhetsinnehavaren kopia av besiktningsprotokollet?
Jag har en hel del påpekanden efter det nyligen genomförda stambytet i vår förening men nekas att ta del av vad som noterats i besiktningsprotokollet.
Jag har endast fått svaret att det som står i protokollet kommer att åtgärdas.
Hur ska jag veta vad som ska åtgärdas alternativt vad som inte tagits upp i protokollet när jag inte får se protokollet?

2. Före stambytet hördes i stort sett ingenting från avlopp, dusch etc från ovanliggande lägenheter.
Numera hörs det väldigt väl när det spolas i toaletter, duschas mm. Jag hör tom när de sätter sig till bord i intilliggande kök !
En ljudmätning ska göras och jag har fått veta att nivåerna för oljud ligger på 30-35 db beroende på om det anses vara kort- eller långvarigt störande.
Frågan är vad som anses vara "långvarigt" störande ljud?
Mina grannar ovanpå duschar 20-25 minuter vardera vid 06 på morgonen samt ungefär lika lång tid kvällstid.

3. Kan entreprenören kräva att få gå in med huvudnyckel för att åtgärda problem om jag inte är hemma?
Jag har hund (stor och vaktig) och jag har varningsskylt på ytterdörren.
Jag har sagt till platschefen att ingen får gå in i lägenheten med huvudnyckel eftersom risk finns för att hunden är ensam hemma (har fått till svar att de är tidspressade, måste in i lägenheterna etc etc...alltså inget direkt godtagande av mitt huvudnyckelsförbud).
Vad händer, vem blir skyldig utifall de ändå går in i lägenheten om hunden är ensam hemma och hunden vaktar/skyddar (eventuellt biter)?

Jag har massor med fler funderingar men börjar med dessa och hoppas på svar.

Admin
2012-06-02, 13:48
1. Har de rätt att neka lägenhetsinnehavaren kopia av besiktningsprotokollet?

Tja, det finns ingen lag som säger något annat än att de kan neka dig att se vad som står i besiktningsprotokollet, men det visar att ledamöterna i styrelsen inte borde sitta där de sitter.

2. Före stambytet hördes i stort sett ingenting från avlopp, dusch etc från ovanliggande lägenheter.
Numera hörs det väldigt väl när det spolas i toaletter, duschas mm.
Jag hör tom när de sätter sig till bord i intilliggande kök !
En ljudmätning ska göras och jag har fått veta att nivåerna för oljud ligger på 30-35 db beroende på om det anses vara kort- eller långvarigt störande.
Frågan är vad som anses vara "långvarigt" störande ljud?
Tja, det är subjektivt och beroende på varje enskilt förhållande. Ingen kan svara på detta, men fråga miljö- och hälsoskyddskontoret vad de har att säga om detta.
Vid stambyte blir som regel konsekvensen att all spolning och vattentransport i rören hörs mycket tydligare. Inget som någon berättar om i förväg.
Man får duscha när man vill på dygnet.

3. Kan entreprenören kräva att få gå in med huvudnyckel för att åtgärda problem om jag inte är hemma?
Förhoppningsvis finns det ingen huvudnyckel, och om det ändå finns skulle jag fråga mig varför, i ditt ställe. Samt sätta in ett nytt lås i dörren.
Annars har föreningen rätt att komma in i din lägenhet vid en tid som bestäms i samråd med dig.

Vad händer, vem blir skyldig utifall de ändå går in i lägenheten om hunden är ensam hemma och hunden vaktar/skyddar (eventuellt biter)?
Omöjligt att svara på eftersom lagen är så knepig, inte minst i frågor av denna typ.
Men har du svart på vitt att du sagt vad du sagt här och kan presentera detta bevis, så kan jag inte se annat att din hund kan bita fritt. :13:

Gusten
2012-06-02, 14:31
Vid stambyte blir som regel konsekvensen att all spolning och vattentransport i rören hörs mycket tydligare. Inget som någon berättar om i förväg.


Även hos en bekant, där dom nyligen haft stambyte, blev det en besvikelse att grannarnas spolning duschning mm hörs mycket mer efter stambytet.

eva27
2012-06-02, 15:37
"Svart på vitt" att jag har sagt att de inte får gå in med h-nyckel har jag ju inte....
Räcker det möjligen med att jag sätter upp en tydlig lapp (ovanför varningsskylten) att h-nyckel absolut inte får användas pga ensam hund i lägenheten + att jag fotar arrangemanget?

Har ytterligare en fundering.
Det har uppstått en del skador på lister, tapet, golv pga av ovarsamhet. Även kladd och roststänk på vitmålade (ej tvättbara) väggar.
De har lovat att måla de ”kladdiga” väggarna, dvs 2 av 4 väggar i ett och samma rum.
Jag hävdar att de måste måla samtliga fyra väggar pga av att det annars blir nyansskillnad etc.
De hävdar att de inte har det ansvaret. Stämmer det?
Jag har erbjudit mig att måla alla 4 väggarna själv om de tillhandahåller färg men av någon anledning vill de inte ge mig några liter färg.

Admin
2012-06-02, 15:52
”svart på vitt” att jag har sagt att de inte får gå in med h-nyckel har jag ju inte
Muntligt räcker inte i praktiken. Måste vara skriftligt.
Förstår inte vad du säger om huvudnyckel. Självklart har du som bostadsrättshavare ingen huvudnyckel, men det ska ingen annan heller ha till din lgh.

Räcker det möjligen med att jag sätter upp en tydlig lapp (ovanför varningsskylten) att h-nyckel absolut inte får användas pga ensam hund i lägenheten + att jag fotar arrangemanget?
Tveksamt eftersom man kan hävda att lappen rivits ner innan.

Men varför kommer du inte överens om en tid med styrelsen/hantverkarna då de kan komma in i din lgh?

De hävdar att de inte har det ansvaret. Stämmer det?
Jag har erbjudit mig att måla alla 4 väggarna själv om de tillhandahåller färg men av någon anledning vill de inte ge mig några liter färg.
Förhandlingsfråga. Finns inga konkreta svar.

eva27
2012-06-02, 18:45
Anledningen till att de "måste" använda huvudnyckel är att de påstår att de inte kan avtala tid med varje enskild lägenhetsinnehavare. De jobbar tydligen med tre uppgångar i taget och har lämnat svävande tidpunkter i ett meddelande till oss. På lappen står, ordagrant; "Vi ska åtgärda det som blev noterat vid besiktning i er lägenhet. Besiktningsarbeten kommer att utföras måndag 4/6 tom fredag 8/6 mellan klockan 8.00-16.00.
Skulle ni ej vara hemma så kommer huvudnyckel att användas"

tette
2012-06-03, 21:03
" måndag 4/6 tom fredag 8/6 mellan klockan 8.00-16.00.
Skulle ni ej vara hemma så kommer huvudnyckel att användas"

Bara bankdirektörer som kan vara hemma på ovan tider?