handdator

Visa fullständig version : Varför avskaffa inre fonden?


Lännqvist
2012-05-19, 00:48
Min förening ombildades efter att ekonomin craschade när räntebidragen drogs in i början på -90 talet (eller var det slutet på 80-talet? lite osäker).
i och med ombildningen så höjdes årsavgiften "kraftigt" och den inre fonden avskaffades för att mildra höjningen. Jag har förstått på samtal runt den inre fonden att det blir vanligare och vanligare att inte ha någon.

Mina frågor är: Varför väljer man att inte ha en inre fond?
Mina första två HSB-lägenheter hade det, och jag tycker att det är ett väldigt bra system för att försäkra sig om att lägenheten hålls i gott skick: Det kostar inget att utnyttja den inre fonden för att fräscha upp lägenheten och byta vitvaror som blivit för gamla. Lägenheten blir underhållen oavsett om innehavarens ekonomi i övrigt är god eller ej: har man råd att betala månadsavgiften får man automatiskt hjälp med underhållet.
En snål djävel tillika föredetta korrupt internrevisor* för föreningen hade misskött sitt underhåll vilket resulterade i fuktskada i lägenheten, något som köparen av dödsboet fick stå för. Sådant hade kunnat undvikas om det funnits en inre fond som hade bekostat reparationen innan skadan blev för stor.

Jag är sugen på att lämna in en motion på att återinföra inre fond för min förening. Vilka råd har ni att ge mig, är det inte en bra idé?* Detta är en lång och sorglig historia som även antyds i min signatur. Någon dag kanske jag berättar hela historien.

clabbe
2012-05-19, 09:55
Om man gillar att tvinga vuxna människor att tvångsspara utan ränta är det ju en bra idé med en inre fond.

tette
2012-05-19, 10:20
Om en styrelse skulle få för sig att vi skall arbeta för framtiden och för medlemmarna skulle man kunna göra en utredning om att ha en inre fond för medlemmarna.

Kollektivt sparande på en halv% av avgiften skulle i snitt ge 200kr om året.
2000kr på 10 år, och om dessutom medlemmarna skulle få räntan så skulle det ge en 100lapp på 10 år.
Administrationskostnaderna blir nog mer än räntan?
Alltså

för 1950kr får man en lyxmicro? Nej det blev ingen bra ide?

schrapet
2012-05-19, 11:20
I samband med att vår förening bytte ekonomisk förvaltare i början av millenniumskiftet avskaffades inre fond vilket jag tycker är bra. För att försäkra sig att medlemmarna inte missköter sitt underhållsansvar av lägenheten beställer styrelsen vart 3:e år fuktbesiktning av en oberoende konsult som även går igenom gemensamma utrymmen. Om konsulten hittar något att anmärka på så kan styrelsen uppmana medlemmen att åtgärda fel/brister innan det blir ett allvarligt problem som i ditt fall med ”den snåle djäveln”.

Korsdraget
2012-05-19, 15:29
Strålande nytänk, tack för det!:9:
Konstruktionen "inre fond" fastställer att innehavaren äger insidan. Det är väldigt bra. Pengar är inte allt och med en inre fond får föreningen en tydlig ekonomisk ansvarsfördelning. Stämmer väl överens med lagstiftningen på byggnader.

Frågan som bör ställas är: finns den inre fonden i den ursprungliga ekonomiska planen. Tror inte den kan dödas i så fall. Det som kan ske och som skett är att t ex HSB inte vill administrera den inre fonden, men de har aldrig "dödat" någon. Det vore olagligt i så fall. Gå till Tingsrätten direkt!
Kolla texten; vi "har upphört att administrera" osv.

Ta hem den och ta väl hand om den själva. :5:
Den inre fondens värde får inte sänkas, det är huvudtanken. Om någon tar till åtgärder (leker Timell) och sänker det ursprungliga värdet, då skall den (Timell) fylla på den inre fonden med medel upptill den ursprungliga nivån. När en lägenheter byter ägare då besiktas lägenheten och ändringar noteras i liggare. Kunnig besiktare anlitas. men det är god investering. Kanonbra!

Jag delar alltså din uppfattning om att inre fonden är bra. :5:
Jag vill t o m gå längre och säja att den är en garanti för värdet på lägenheten och i förlängningen är en garanti för att hela föreningens kreditvärdering är ren.

Det finns mängder av smutsiga lån, dvs sjuka "renoveringar" som banken inte känner till. Fastigheter är kapital och det skall inte sjuka, utan stiga.

clabbe
2012-05-20, 18:52
Menar du Korsdraget att inre fonden inte får användas av bostadsrättshavarna? Det låter ganska märkligt i mina öron att ha en fond som inte får nyttjas. Du får gärna förklara mer hur du menar med att den "är en garanti för att hela föreningens kreditvärdering är ren" och att den "är en garanti för värdet på lägenheten".
På vad sätt garanteras detta?
Något jag länge varit nyfiken på är om föreningar som har en inre fond är tvungna att hålla avsättningarna till dessa fonder i likvida medel vid sidan av andra medel eller räcker det med en reservering i balansräkningen?

Korsdraget
2012-05-20, 20:04
Det jag har erfarenhet av och menar är värt att lyfta upp i dag är hämtat ur stadga §8 om inre fonden 1926, se alla dessa gröna motböcker:
"Fonden för inre reperationer bildas genom årliga inbetalningar. 1/4% av lägenhetens värde, till dess detsamma uppgå till 5% av nämnda värde.
-Fonden ägs av medlemmen personligen och införes på ett särskilt konto i deras motböcker."
Stadga §23 om ansvarsförhållandande lägenhetsinnehavaren/styrelsen.
"Till lägenhetens inre räknas såväl rummets väggar, golv och tak (osv lika stadgarna i dag....till den del de befinna sig inom lägenheten, osv.

"Lägenhetsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd företaga omändring av lägenheten". "Omkostnaderna för lägenhetsinnehavaren gjorda eller ålagda reparationer inom respektive lägenhet betals av dennes tillgodohavande av fonden för inre reparationer så långt dessa medel räcka. Därutöver bestrides kostnaderna av lägenhetsinnehavaren själv".

Min tolkning är att inre fonden tydliggör ansvarsfördelning och ekonomi. Jag kan f ö säja att just i den här föreningen har domstolen slagit fast att de ursprungliga andelsvärden (insatserna betalades olika då)i ekonomiska planen inte får ändras. Den planen är en fullständig innehållsförteckning för hela fastigheten. Det är en gammal förening och det finns kanske inte så många, men de som har en inre fond menar jag bör behålla och t o m utveckla den. Om var och en ser till att värdet vedlikahölls så skulle tok-renoveringarna upphöra, eller ersättas med pengar till den inre fonden. Om alla gjorde så då skulle hela fastighetens värde öka mera än utan. Men så klart det fanns typ antikvarie som bevakade förändringarna före förvaltarna tog över. Jag har mycket text om det här och det är olika för de olika föreningarna och jag har idéer om hur detta kan utvecklas. Påminner faktiskt om ägarlägenheter så det kanske kan bli intressant för framtiden.
Jag jobbar på med det här så kom gärna med synpunkter. Jag tar tacksamt emot och vill då gärna få möjlighet att citera er.:7:

Pacman
2013-01-15, 13:10
Min erfarenhet och inställning i frågan är att hela tanken med inre reparationsfonder har spelat ut sin roll. De tillkom i en tid där bostadsrätter var utsatta för en helt annan typ av reglering idag avseende försäljningar bland annat.

Jag har aktivt drivit frågan att vi skall upphöra med avsättningarna till vår inre fond och per den 31/12 2012 är avsättningarna nu 0 kr per år. Det fick bli en gyllene medelväg för att slippa stadgeändringar osv.

Det finns två argument som jag anser talar för att denna typ av fonder är obsoleta:

1. Det finns ingen som helst garanti för att pengarna vid uttag används på ett sådant sätt att de objektivt kan sägas förbättrar skicket på lägenheten eller ens bevarar detsamma. Säg att någon målar rummen med högblank svart färg, det är ju helt upp till lägenhetsinnehavaren att göra så... och blir den dessutom såld i ett senare skede har köparen uppenbarligen köpt den i befintligt skick. Otrevligt ja. Till men för föreningen och hade det kunnat undvikas, svar nej.

2. Att tvinga människor som gjort ett stort ekonomiskt åtagande i form av köpa av en bostadsrätt att spara ett litet fast belopp varje månad är en typ av förmynderi som inte går särskilt väl hem hos mig. Som medlem i en bostadsrättsförening så åtar man sig ett på förhand specificerat ansvar, bland annat när det gäller att hålla sin lägenhet i ett sådant skick att det inte är till men för föreningen. Gott så, men att tvinga människor att avsätta pengar utan ränteersättning är inte ok i mitt tycke.

Att dessa fonder fortfarande i princip återfinns i föreningar ansluta till Riksbyggen och HSB säger väl det mesta? Obsolet var ordet sa Bull.