handdator

Visa fullständig version : Upphandling


qada
2012-05-16, 03:26
Vår föreningen överskred 2011 års budget med 1.600 tkr delvis på grund av en nyinstallation på drygt 900 tkr.
Vi medlemmar informerades inte om styrelsens planer eller upphandlingen förrän installationen var ett faktum i maj 2011.
Borde inte medlemmarna fått säga sitt, när det rör sig om så stora belopp.

Admin
2012-05-16, 10:45
Helt omöjligt att svara särskilt konkret på en så allmänt ställd fråga där ingen vet hur stor budgeten var, hur ekonomin ser ut i övrigt eller vad det handlar om, men visst borde medlemmarna givits möjlighet att ge sin åsikt. Kanske lämpligt att se sig om efter en ny styrelse?

Ford P
2012-05-16, 11:08
Vår föreningen överskred 2011 års budget med 1.600 tkr delvis på grund av en nyinstallation på drygt 900 tkr.
Vi medlemmar informerades inte om styrelsens planer eller upphandlingen förrän installationen var ett faktum i maj 2011.
Borde inte medlemmarna fått säga sitt, när det rör sig om så stora belopp.

Du måste ge mer information för att någon skall kunna hjälpa dig.
Oförväntade saker händer alltid i en förening, men ca 700,000 kr i 'ospecat' underskott är ganska mycket (även för en förening med 100 lgh, inte för att jag vet hur många ni har).
Föreningen drivs väl inte med underskott? Kanske dags att sätta avgifterna efter utgifterna?

qada
2012-05-17, 06:28
Du måste ge mer information för att någon skall kunna hjälpa dig.
Oförväntade saker händer alltid i en förening, men ca 700,000 kr i 'ospecat' underskott är ganska mycket (även för en förening med 100 lgh, inte för att jag vet hur många ni har).
Föreningen drivs väl inte med underskott? Kanske dags att sätta avgifterna efter utgifterna?
Föreningen har 124 lägenheter + 2 hyreslokaler (dagis). 2011-års nettoomsättning var 9.152 tkr. Balansomslutning 111.786 tkr dvs -616 tkr. De senaste 8 åren har 4 år gått med förluster på mellan 34 tkr - 3.355 tkr (bergvärme). De 4 vinståren varierar mellan 453 tkr - 1.305 tkr. 700 tkr omfattar bl a OVK-kostnader (39 tkr) och höjd samfällighetsavgift för värme (359 tkr). Precisare än så var inte representanten från vår ekonomiska förvaltare.

Det blev himla mycket siffror, PUH.