handdator

Visa fullständig version : Gruppanslutning HSB Bolina (bredband samt fast telefoni)


Admin
2012-04-26, 20:44
Gruppanslutning HSB Bolina (bredband samt fast telefon)

I och med att föreningen har anslutit sig till HSB Bolina 2.0 så finns nu möjligheten att gruppansluta föreningen till ett pris som är mycket fördelaktigt jämfört med att varje lägenhet ansluter sig själv.

Styrelsen har begärt in offerter från Telia och Bahnhof:

10/10 Mbps
Gruppanslutning Bahnhof = 72,50 kr/lgh (individuellt Bahnhof = 224 kr/lgh)
Gruppanslutning Telia = saknas (individuellt Telia = 299 kr/lgh)

100/10 Mbps
Gruppanslutning Bahnhof = 87,50 kr/lgh (individuellt Bahnhof = 224 kr/lgh)
Gruppanslutning Telia = 120 kr/lgh (individuellt Telia = 369 kr/lgh)

Bindningstiden är 3 år. I avtalen ingår att eventuella bundna abonnemang inom HSB Bolina löses.
Medlemmar som så önskar kan fortfarande teckna egna avtal om valfri hastighet med valfri leverantör, men gruppanslutningsavgiften måste ändå betalas för dessa lägenheter.

I avtalen ingår även IP-telefoniabonnemang utan abonnemangsavgift. IP-telefoni fungerar så att man kopplar in en enhet mellan Bolina-uttaget och telefonjacket och sedan använder man helt enkelt sina vanliga telefoner precis som tidigare.
Nuvarande telefonnummer kan behållas.

Priser för IP-telefoni:

Bahnhof
Till fast telefon = 0,15 kr/min
Till mobil = 1,24 kr/min
Till Telia mobil = -
Till andra med samma = 0 kr/min (min kommentar: ska vara "Till andra Bahnhof-kunder")
Öppningsavgift = 0,40 kr/samtal
Engångsavgift = 699 kr (endast om man vill utnyttja IP-telefonin och inte redan har en SIP-box)

Telia Bas (dagtid/kväll och helg)
Till fast telefon = 0,23 /0,115 kr/min
Till mobil = 2,95 / 1,95 kr/min
Till Telia mobil = 2,50 / 1,50 kr/min
Till andra med samma = 0 kr/min (min kommentar: Till andra med samma vad?)
Öppningsavgift = 0,59 kr/samtal
Engångsavgift = 0 kr

För Telia finns även ett antal olika prisavtal som kan tecknas individuellt.

I avtalen ingår även sådant som man ändå kan få gratis (med fördelen att de då inte är knutna till ett abonnemang) såsom e-post, antivirus och hemsida.

Argument för gruppanslutning

Det blir billigare att gruppansluta om man endast använder IP-telefonin istället för traditionell fast telefoni (enligt Telia från 145 kr/mån).

De som i dagsläget köper lägenheter i området är nästan uteslutande personer som annars åtminstone kommer att teckna ett eget internet-abonnemang. Om detta görs med 100/10 Mbps i Bahnhof innebär gruppanslutning en månadskostnad som är 136,50 kr lägre, vilket motsvarar en 4% bolånsränta för 40 950 kr.
Om detta motsvarar värdeökningen på lägenheten tjänar man alltså på gruppanslutningen även om man inte använder något av det som ingår överhuvudtaget, förutsatt att man säljer lägenheten inom 39 år (30 år om man räknar bort reavinstskatten).

En uppskattning är att mer än 60 % av alla lägenheter i föreningen är anslutna till internet. Om vi väljer Bahnhofs 100/10 Mbps-anslutning skulle alltså totala kostnaden för föreningens medlemmar för bara bredband minska och många skulle dessutom få högre anslutningshastighet.

Styrelsen yrkar att punkten Gruppanslutning läggs till efter punkt 16 i dagordningen.

Styrelsen föreslår att stämman beslutrar om föreningen ska gruppanslutas.
Vid bifall föreslås stämman låta styrelsen begära in offerter samt teckna det avtal som anses mest fördelaktigt för föreningen.


Ovanstående är rakt av en proposition från styrelsen om gruppanslutning av bredband för föreningen till den strax kommande årsstämman.

Av informationen framgår att de bostadsrättshavare som varken har bredband eller IP-telefoni ska betala för något de inte nyttjar.

Inget nämns om hur debitering sker och av vad för de enskilda bostadsrättshavarna.

Inget nämns om gruppanslutningen förutsätter någon särskild anslutningsavgift av respektive bostadsrättshavare (vilket man i detta fall får förutsätta att det inte blir).

Många vill säkert slippa fakturan från Telia för det fasta telefonabonnemanget. Men inget nämns om bostadsrättshavarna kan säga upp sina abonnemang med Telia för själva grundavgiften med tillhörande information om hur det går till, etc.


Bindningstiden för föreningen är 3 år för gruppanslutningen.
Inget uppges om bindingstid eller uppsägningstid för enskilda medlemmar avseende bredband.
Om man flyttar efter ett år, tvingas man då fortsätta betala för bredbandet under resterande tid som avtalet gäller?

Vad gäller avseende uppsägningstider/bindningstider för IP-telefoni (och IP-TV) med de olika leverantörerna?


GRUPPANSLUTNING = TVÅNGSANSLUTNING
Är det förenligt med lag att tvångsansluta medlemmar via en gruppanslutning för bredband, ip-telefoni, etc?

Så här skriver HSB Malmö;
Kan min styrelse besluta om gruppanslutning själva?
Svar: Nej, beslut om gruppanslutning ska enligt vår uppfattning ske på en stämma, eftersom det är ett viktigt beslut som påverkar de enskilda medlemmarna.
Det krävs enkel majoritet, det vill säga 51 % av rösterna, för att beslutet ska gå igenom.
Detta gäller såväl Bolina eller om föreningen skulle vilja välja en annan operatör. Men är detta verkligen sant? Självklart är en gruppanslutning till en internetleverantör inte något en styrelse har rätt att ta beslut om, men vad är det som säger att det skulle räcka med 51% av rösterna på en föreningsstämma för att tvångsansluta medlemmar?
Jag hävdar att HSB Malmö har fel, och vidareutvecklar detta lite här nedan;

Vad gäller för styrelsen enligt lag?
Bostadsrättslagen (9 kap, § 12) hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar där det står i kap 6, § 13;
"Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem."

Vad gäller för föreningsstämman enligt lag?
Bostadsrättslagen (9 kap, § 14) hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar där det står i kap 7, § 16;
"Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem."

I föreningslagen, § 17, står det:
"Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot denna lag eller stadgarna, kan talan mot föreningen om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av föreningsmedlemmar"

SLUTSATS
Enligt likabehandlingsprincipen får enskilda medlemmar inte särbehandlas.
Att ta ut olika avgifter från bostadsrättshavaren baserat på lägenhetens andel eller insats trots att föreningens kostnader är samma för alla lägenheter innebär en särbehandling och är således ej tillåten enligt lag.
- Avgiften för gruppanslutningen får ej påverkas vid kommande ändring av månadsavgifterna.
- Gruppanslutningsavgiften för respektive bostadsrättshavare får endast ändras om föreningens kostnader för gruppanslutningen, med anledning av avtalet för denna anslutning, ändras, och då ska denna justering göras med lika mycket för alla.

Dvs kostnaden för gruppanslutning för bredband/ip-telefoni får ej bakas in i månadsavgiften för bostadsrätten.


Korrigering av ovanstående redovisning för individuellt bredband med Bahnhof
Jag betalar idag 185 kr/mån (inte de 174 kr som felaktigt uppges i styrelsens utskick) för bredband (10/10) och skulle alltså kunna tjäna drygt 100 kr/mån på en gruppanslutning.


IP-TELEFONI
Korrigering av ovanstående redovisning av IP-telefoni för Bahnhof:
- Telefonidosa (SIP-box) kostar 499 kr.
- Priserna som uppges för IP-telefoni är de som gäller för alla, oavsett gruppanslutning eller ej.
- Oavsett gruppanslutning är fast avgift 0 kr/mån (för andra kunder - utanför Bolina-nätet - ligger den fasta avgiften på 29 kr/mån)
- Kostnad för om man behåller sitt telefonnummer (portering) uppges ej
Priserna för IP-telefoni är alltså inte upphandlade!

Korrigering av ovanstående redovisning av IP-telefoni för Telia:
- De priser som uppges är för Telia Bas (http://www.telia.se/docs/prislista/fast/fast-telefoni-prislista-utanavtal-from120401_tsp_2573.pdf) fristående från anslutning till HSB Bolina 2.0
- Kostnad för om man behåller sitt telefonnummer (portering) uppges ej
Priserna för IP-telefoni är alltså inte upphandlade!

Priserna som uppges för IP-telefoni är alltså helt fristående från beslutet om att gruppansluta föreningen till en viss leverantör, dvs det är ingen skillnad i priserna för IP-telefoni om föreningen är gruppansluten eller ej..
Anmärkningsvärt att en styrelse vågar lura medlemmarna på detta sätt. Speciellt eftersom argumentationen för gruppanslutning enbart baseras på IP-telefonin för dem (uppskattningsvis 60%) som inte har bredbandsuppkoppling via HSB Bolina 2.0.

Priserna är alltid förhandlingsbara och slutpriset varierar beroende på tjänsteleverantör, avtalstider, föreningens storlek och vilka tjänster man väljer att lägga till gruppanslutningen.

T ex kan SIP-boxen (IP-telefoni) för 699 kr från Bahnhof garanterat prutas ner med allt från 200 kr till hela summan.


IP-TV
'Inga kostnadsexempel uppges för bredbands-TV i ovanstående utskick.

Bahnhof har ett antal olika paket att välja mellan för IP-TV, men det tycks inte som att man fritt kan välja ut de kanaler man är intresserad av, vilket är en mycket stor nackdel.

Någon som har synpunkter?

Se även;
Mobilt bredband för mobiltelefon/smartphone (http://hotpot.se/mobilt_bredband_telenor_comviq_universal_lyca.htm) - vilket alternativ är billigast/bäst?
Internet i din Smartphone (http://hotpot.se/mobilsurf.htm) - jämförelse kontantkort för mobil, pris, hastighet, etc

HSB Bolina 2.0 - bredbandsuppkoppling (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14372)

HSB Bolina 2.0 - Bredband - Pressmeddelande (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14164)

TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11539)

Bredband för alla lgh:er i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15253)

Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13689)

Bredbandsdjungeln (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14358)


BREDBAND/FIBER, TELEFON, TV & ANDELSTAL
TV, bredband telefoni i brf, erbjudande från Telia - Vad gäller? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11539)
Hur fördela höjning av avgift pga fiber? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=20300)
Dubbla kostnaden för anlutning till fibernät? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18979)
Omfördelning till andelstal, HSB Brf Telegropen Eskilstuna, årsredovisning 2010 (http://hotpot.se/avgaeld/arsredovisning-hsb-brf-telegropen-eskilstuna-2010-avgald-sodermanland.pdf)
Brf tar över ComHem-nätet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Andelstal i bostadsrättsförening - Beräkna och ändra andelstal bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Admin
2012-04-27, 12:26
Bredbandsleverantörer - IP-telefoni - IP-television

Bahnhof (http://bredband.bahnhof.se/) (IP-TV, kanalpaket (http://bahnhof.se/filestorage/userfiles/Produktblad_kanalpaket4.pdf) - Bahnhof TV (http://bredband.bahnhof.se/tv))
Kontaktperson: Jonas Andersson
Telefon: 0761-11 01 20
E-post: jonas.andersson@bahnhof.net (jonas.andersson@bahnhof.net)

Bredband 2 (http://www.bredband2.se) (levererar ingen bredbands-TV!!! - hänvisar till Canal Digital; fungerar endast om brf ansluten)
Kontaktperson: Per Wellton
Telefon: 040-621 97 34
E-post: per.wellton@bredband2.se (per.wellton@bredband2.se)


Tyfon (http://www.tyfon.se) (levererar ingen bredbands-TV!!!)
Kontaktperson: Johan Frentz
Telefon: 0704-92 92 52
E-post: jf@tyfon.se (jf@tyfon.se)

T3 (http://www.t3.se) (levererar ingen bredbands-TV!!!)
Kontaktperson: Anna Björkman
Telefon: 070-355 80 68
E-post: anna.bjorkman@t3.se (anna.bjorkman@t3.se)


Alltele (http://www.alltele.se) (IP-TV 8 Favoriter; 9+8 TV-kanaler, brf måste vara ansluten)
Kontaktperson: Peter Samuelsson
Telefon: 042-495 18 01
E-post: peter.samuelsson@alltele.se (peter.samuelsson@alltele.se)


Tele2 (http://www.tele2.se) (erbjuder endast någon enstaka kanal av de som är intressanta att välja fritt mellan, mest väldigt udda TV-kanaler)
Alla kanalutbud (http://www.tele2.se/files/Tele2_A4_kanalmeny_T2P_062_01-11_SV_LOW_FINAL.pdf)
Kontaktperson: Hans Silwersvärd
Telefon: 08-56 26 4000
E-post: hans.silwersvärd@tele2.com

Telia (http://www.telia.se) - Avrådes bestämt från (bl a orimligt höga priser på allt även om de försöker dölja detta med obegripliga avtal)
TV, bredband och telefoni HSB Bolina 2.0 (http://www.telia.se/privat/katalog/VisaProdukt.do?productRef=/privat/bredband/via-stadsnat/hittadittstadsnat/malmo-bo-lina.product)
Kontaktperson: Eva-Lena Jerksten
Telefon: 031-341 32 52
E-post: eva-lena.jerksten@teliasonera.com (eva-lena.jerksten@teliasonera.com)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Serverado (http://www.serverado.se) (IP-television, har bara två Viasat-paket att välja mellan; guld=409 kr/mån + ev. 99 kr/mån & silver = 199 kr/mån + diverse extra avgifter: Ointressant!!!)
Kontaktperson: Thomas Holmström
Telefon: 08-500 057 00
E-post: thomas@serverado.se (annhelen@serverado.se)

Observera att ovanstående endast är kontaktpersoner för styrelser i bostadsrättsföreningar (ej kundsupport).


Se även;
Priser för de olika bredbandsleverantörerna i HSB Bolina 2.0 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15147)

Epost och telefon för privatpersoner till bredbandsleverantörer (http://hotpot.se/hsb-bolina-support.htm) - med jämförelse av öppettider

Admin
2012-04-29, 13:01
Det är lustigt att om man går in på bredbandswebben.se (som är var man beställer abonnemang och tjänster i HSB Bolina 2.0) så listas bara två företag som leverantörer av IP-TV;
- Telia
- Serverado - som själva uppger att de inte levererar IP-TV inom HSB Bolina 2.0

På ett annat ställe på bredbandswebben.se uppges specifikt att det bara är Telia och Alltele (här har Serverado alltså ersatts med Alltele) som levererar IP-TV.

Detta trots att Bahnhof och Tele2 också erbjuder IP-TV.

Gissa vem som driver bredbandswebben.se. Jo, Telia.
Och Bahnhof och Tele2 är Telias tuffaste konkurrenter.

Snacka om snedvriden konkurrens.

Mia
2012-05-04, 13:52
I HSB Malmös årsredovisning för 2011 står det:
"HSB Bolina är ett operatörsneutralt stadsnät.
Tillgång till nätet är en kostnadsfri
förmån för bostadsrättsföreningar
som är medlemmar i HSB Malmö.
Vid årsskiftet 2011/2012 lanserades HSB Bolina 2.0.
Bland nyheterna hittar vi möjligheten till
1000 Mbit/s, fl er tjänsteleverantörer
att välja mellan, bättre priser för de
boende, marknadens bästa säkerhet och
tillgång till fler än 200 globala tv-kanaler."

På andra ställen skriver HSB Malmö m.fl. att bostadsrättsföreningarna som är anslutna till HSB Bolina 2.0 har 400 TV-kanaler att välja mellan. Vad är det som gäller egentligen?

Jag hittar inte hur man ska göra för att få tillgång till dessa 200 eller 400 TV-kanaler. Var kommer dessa kanaler från? Är det någon som vet?

Admin
2012-05-08, 10:37
Jag har gått igenom allt material som finns om HSB Bolina 2.0. De av HSB påstådda 400 eller 200 kanalerna vet jag inte hur man ska göra för att få tillgång till. Det står inte någonstans (ComHem säger sig ha Sveriges största utbud med drygt 140 TV-kanaler). De påstådda 200 och 400 TV-kanalerna tycks därför bara ha varit något som hävdades av HSB för att locka föreningarna till att teckna det tioåriga avtalet för HSB Bolina.

Vad gäller Bahnhof så har de inte riktigt kommit igång med sin IP-TV. Det är också så att de priser som Bahnhof har för IP-TV är monumentala i jämförelse med t ex ComHem. Om föreningen redan har kabel-TV ser jag det som ekonomiskt orimligt för enskilda bostadsrättshavare att teckna avtal för IP-TV med någon leverantör så som det ser ut idag.

Serverado erbjuder endast Viasats kanaler och kan därmed leverera max 66 TV-kanaler + 15 HD-kanaler.
Dessutom krävs en särskild/dyr digitalbox för Serverado och det fungerar alltså inte med moderna TV-apparater med inbyggd digitalbox.

Telia säger sig leverera 18 kanaler i HSB Bolina 2.0, men med Telias priser faller Telia ändå bort direkt som leverantör.

Det går inte att uttolka om Tele2 kan leverera IP-TV i HSB Bolina 2.0 eller vilka dessa kanaler i så fall skulle vara.

När det gäller Alltele så tror jag inte de leverarar någon IP-TV i verkligheten.

Ingen övrig leverantör erbjuder IP-TV (jag har frågat samtliga övriga leverantörer).

Med den info jag har så finns det ännu idag ingen kund i HSB Bolina 2.0 som har IP-TV. Någon som har annan info?


Kan annars tipsa om en "hemlighet";
IP Sweden (http://www.ipsweden.se) säger sig sedan 2012-04-27 kunna leverera IP-TV i HSB Bolina 2.0. Utbudet är dock starkt begränsat och flera av de bästa kanalerna saknas. Deras webbplats fungerar extremt dåligt och informationen är klart undermålig, så om eller hur det fungerar i praktiken vet jag inte.


En seriös leverantör av TV-kanaler måste kunna erbjuda möjligheten att välja bl a följande TV-Kanaler;

History HD Kanalplats 38. Dokumentärer om historiens största händelser och konflikter. Dygnet runt. Svensk text.
National Geographic Channel HD Kanalplats 58. Naturprogram, dokumentärer och vetenskapsprogram, alla med knivskarp bild och Dolby Digital 5.1.
Nat Geo Wild HD Kanalplats 35. Naturprogram från världsberömda National Geographic. Dygnet runt. Svensk text.
BBC HD Kanalplats 37. Naturprogram, historiska dokumentärer, reseprogram och mycket mer. Dygnet runt. Svensktextad.
BBC Knowledge Kanalplats 36. Prisbelönade dokumentärer, intervjuer och biografier presenterade av experter. Dygnet runt. Svensk text.
Animal Planet HD Kanalplats 34. Djur och naturfilmer samt dokumentärer för hela familjen. Dygnet runt. Svensktextad.
BBC Entertainment Kanalplats 43. Underhållning, drama, komedier, kriminalserier och barnprogram sänds dygnet runt. Delvis svensktextad
Discovery Channel Kanalplats 44. Vetenskapliga och tekniska bedrifter, dokumentärer och realityserier där vi följer människor med annorlunda jobb eller personer som försöker överleva under extrema förhållanden. Dygnet runt. Svensk text
Discovery World Kanalplats 45. Ger dig kunskap om världen idag och igår. Sändningstid 09.00-03.00 SvensktextadComHem tar 189 kr/mån för 8 valfria kanaler enligt ovanstående exempel.
Kortavgift på 59:-/mån tillkommer. Dvs totalt 248 kr. Pappersfaktura 45:- (autogiro och e-faktura 0:-). Frakt 99:-.
Div. rabatter tycks alltid förekomma.

Admin
2012-05-22, 11:00
Frågan om tvångsanslutning av bredband aktualiseras i en insändare i Dagbladet (Sundsvall, 21/5 2012);

Seriösa människor presenterar kalkyler med siffror, inom HSB påstår man och tror en massa men har aldrig några ekonomiska underlag. Varifrån har BRF Ställarens styrelse fått iden om att man kan tvångsansluta boende till något utan deras godkännande?

Det spelar ingen roll om stadgar ändras, eller om medverkande på föreningsmöten röstar för, ni har glömt att ni inte har någon rätt att besluta om någon koll*ektiv bredbandsanslutning av medlemmarna, alla måste skriva på en skriftlig fullmakt där de godkänner anslutningen, inget annat gäller.

Det finns duktiga rättsadvokater som redan kontaktats och HSB och BRF Ställaren är ute på djupt vatten när de försöker teckna avtal utan att ha fullmakt av alla boende. HSB är ingen lagstiftande församling utan en samling personer som ska följa Svensk lag till punkt och pricka.

Gusten
2012-05-22, 12:45
När det gäller kvarboende hyresgäster i en BRF så är väl rättsläget klart:
De kan gå in och montera ett bredbandsuttag i hyresgästernas lägenheter, men hyresgästerna behöver inte aktivera tjänsten och behöver inte heller betala för tjänsten.

Frågan är sedan vad som gäller för bostadsrättshavarna?
Går det att tvångsansluta dessa genom att man låter kostnaden ingå i årsavgiften?

Admin
2012-05-22, 13:47
De kan gå in och montera ett bredbandsuttag i hyresgästernas lägenheter, men hyresgästerna behöver inte aktivera tjänsten och behöver inte heller betala för tjänsten.
Ja, frågan är bara om hyregäster i en brf kan påtvingas den löpande kostnaden (150 kr/mån) för bredbandsuppkoppling. Jag är inte hemma på hyreslagen men vill tro att föreningen skulle kunna göra detta, så som t.ex. HSB Malmö gjorde med sin "standardhöjning" av Sundsfastigheter vilket ledde till avsevärda hyreshöjningar. Hyreslagen lär inte klargöra detta, men det finns kanske någon som kan hitta vad som gäller här enligt något tidigare rättsfall i frågan? Oavsett vilket tror jag det ganska enkelt går att komma runt ett ev. hinder i regelverket.

Frågan är sedan vad som gäller för bostadsrättshavarna?
Går det att tvångsansluta dessa genom att man låter kostnaden ingå i årsavgiften?
Jag vet att många brf:ar gjort detta men vill bestämt hävda (enligt vad jag skrivit ovan) att det är lagstridigt att kollektivansluta alla bostadsrättshavare och påtvinga dem en kostnad för bredband som läggs i den andelsgrundade avgiften. Alltså precis enligt vad jag tidigare hävdat att det inte går att kollektivansluta alla bostadsrättshavare till ett bostadsrättstillägg hos ett försäkringsbolag.

Gusten
2012-05-22, 19:07
Såg på nätet en bostadsrättsförening som gjort en blankett där deras kvarboende hyresgäster skulle skriva under att de godkänner att betala ett tillägg för det kollektiva bredbandet.
Men det är ju möjligt att detta inte behövs utan att det går att påtvinga bredbandet som en standardhöjning med höjd hyra.

När det gäller bostadsrättshavarna så får ju alla vara med och betala för tvättstugan i en brf, även de som aldrig använder den.
Frågan är om detta gäller även för bredband, dvs att alla bostadsrättshavare kan tvingas vara med och betala bredband via årsavgiften?

Admin
2012-05-22, 20:29
När det gäller bostadsrättshavarna så får ju alla vara med och betala för tvättstugan, även de som aldrig använder den.
Frågan är om detta gäller även för bredband, dvs att alla bostadsrättshavare kan tvingas vara med och betala bredband via årsavgiften?
Ja, eller så kan man uttrycka det så här;
Vad är det för skillnad mellan att alla i föreningen får vara med och - i månadsavgiften - betala för TV-kanaler eller lekplats på gården eller tvättstuga (som inte alla använder) och de argument som jag skrivit i trådens första inlägg där det framgår (dessutom väldigt tydligt, enligt mig) att det strider mot lagen att påtvinga alla medlemmar en kostnad i månadsavgiften för en bredbandsuppkoppling som inte alla utnyttjar?

Det är väl själva kärnfrågan?

Jag har inget svar på detta och jag är 100 % säker på att varje rättsinstans i Sverige skulle ha varierande åsikter i sin argumentation om detta, och de slutgiltiga besluten skulle variera från rättsinstans till rättsinstans.

Tilläggsfråga:
Om föreningen skulle kunna påtvinga alla bostadsrättshavare en kostnad i månadsavgiften för bredband som bara vissa medlemmar använder, var går då gränsen för hur de grundläggande rättsprinciperna (likabehandlinsprincipen/generalklausulen, bostadsrättslagen 9 kap, § 12 och § 14) kan åsidosättas och vad en minoritet kan påtvingas för kostnader i föreningen utan att de drar nytta av detta?

Märkligt att ha lagar/grundläggande rättsprinciper om de inte behöver följas, eller hur?

Känns lite tråkigt, men jag tror ingen kan ge något säkert svar på ovanstående två frågor, för det är helt enkelt inte reglerat.

En tredje fråga:
Är det någon skillnad på;
- om föreningen lägger kostnaden för kollektiv bredbandsanslutning i månadsavgiften (vilket innebär att de med större lägenheter får betala mer för bredbandet än dem med mindre lägenhet)
och;
- om föreningen lägger en fast kostnad för kollektiv bredbandsanslutning på varje lägenhet som tilläggsavgift till månadsavgiften (då kostnaden blir lika för alla lägenheter)?

Dvs är bägge alternativen enligt lag, eller bara det ena (eller inget)?

tette
2012-05-22, 22:04
Frågan är om detta gäller även för bredband, dvs att alla bostadsrättshavare kan tvingas vara med och betala bredband via årsavgiften?

Det finns HSB föreningar som har haft kollektivt bredband i över 10 år.

2003 hörde jag talas om det första gången att en HSB Haninge-förening tog ut 150 kr i månaden av alla.
Brf Väduren frågade då HSB om det var okej. Tipset var att det måste beslutas på en stämma och att föreningen måste delredovisa denna månadskostnad. (dock bara genom text) Typ Avgift 4000 kr, bredband 150 kr.
Avgiftsavin säger bara 4150 kr.

Man kan bara hoppas på att detta är galet, och någon protesterar och vill ha tillbaka de 18 000 kr som några betalat utan att kanske ens ha en dator.


Får en bostadsrättsförening ta ut bredbandsavgift kollektivt?
En delikat fråga till de 349 som styr Sverige.
Undrar hur många som skulle svara att det bestämmer stadgarna?
Vad får man besluta om i stadgar?
Vad svarar 3400 bostadsrättsrevisorer?

Vad säger bostadsrättslagen?:
7 kap.
Avgifter till föreningen
14 § Varje medlem skall betala en avgift till bostadsrättsföreningen i form av en insats när bostadsrätt upplåts till honom. Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
En beslutad insats kan ändras i den ordning som sägs i 9 kap. 13 och 16 §§. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av denna lag eller annan författning.


Varför finns följande med i lagen?
"Rätt för bostadsrättshavaren att frånträda bostadsrätten vid avgiftshöjning
17 § Har beslut fattats om en väsentlig avgiftshöjning för bostadsrätten, får bostadsrättshavaren efter uppsägning frånträda bostadsrätten, om det inte är oskäligt mot föreningen eller dess medlemmar att bostadsrätten frånträds. Uppsägning skall ske inom tre månader från den dag då bostadsrättshavaren fick kännedom om avgiftshöjningen."

Detta borde prövas:
Förverkande
§18
"1 a. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen"

Gusten
2012-05-23, 11:06
En tredje fråga:
Är det någon skillnad på;
- om föreningen lägger kostnaden för kollektiv bredbandsanslutning i månadsavgiften (vilket innebär att de med större lägenheter får betala mer för bredbandet än dem med mindre lägenhet)
och;
- om föreningen lägger en fast kostnad för kollektiv bredbandsanslutning på varje lägenhet som tilläggsavgift till månadsavgiften (då kostnaden blir lika för alla lägenheter)?

Dvs är bägge alternativen enligt lag, eller bara det ena (eller inget)?

Här verkar det som många föreningar gör fel, bl a hos en bekant.
Många missar att ta in i stadgarna att i årsavgiften ingående kostnader för informationsöverföring kan tas ut med samma belopp per lägenhet.

Om sådan stadgebestämmelse saknas så ska bredbandskostnaden fördelas på samma sätt som t ex kostnaderna för tvättstugan, dvs efter andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) som vanligt.

Admin
2012-05-23, 13:53
Många missar att ta in i stadgarna att i årsavgiften ingående kostnader för informationsöverföring kan tas ut med samma belopp per lägenhet.
Men då uppstår osökt frågorna;
1. Kan stadgarna i en brf överhuvudtaget ändras så att kostnaden för informationsöverföring tas ut med samma belopp per bostadsrätt?
Dvs kan man påtvinga bostadsrättshavare en kostnad för en gruppanslutning som inte nyttjas av alla, i strid med likhetsprincipen och generalklausulen. Dvs de som inte vill eller kan använda sig av gruppanslutningen får betala för dem som använder sig av gruppanslutningen;
a) Bostadsrättslagen (9 kap, § 12) hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar där det står i kap 6, § 13;
"Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem."

b) Bostadsrättslagen (9 kap, § 14) hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar där det står i kap 7, § 16;
"Föreningsstämman får inte fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem."

2. Med vilken majoritet måste ett sådant stämmobeslut tas där man frångår principen för avgifter i föreningen (såväl som lag/grundläggande rättsprinciper)?


När det gäller t ex tvättstuga och TV-kanaler så har det som regel fungerat som det gör från föreningens början (och sedan andelstalen sattes), men kan man sedan efterhand lägga till precis vad som helst där vissa medlemmar måste betala för något som de inte nyttjar, i strid med bl a de grundläggande rättsprinciperna och vad lagen säger?

Om det är möjligt att påtvinga medlemmar en kostnad för bredbandsanslutning som de inte använder kan jag inte se att de grundläggande rättsprinciperna eller ovan citerade lagparagrafer fyller någon som helst funktion.

Om sådan stadgebestämmelse saknas så ska bredbandskostnaden fördelas på samma sätt som t ex kostnaderna för tvättstugan, dvs efter andelstalen som vanligt.
Här uppstår osökt frågan om en brf överhuvudtaget har rätt att debitera medlemmarna olika avgift för gruppanslutning av bredband, på samma sätt som görs för TV-kanaler, tvättstuga och lekplats på gården?

Hur ska man motivera detta? Dvs vilket lagstöd finns för detta?
Jag har vid en snabb koll inte hittat något rättsfall som klargör frågan.

Jag anser, oavsett alla andra parametrar och vad som gäller i övrigt, att om det är något som inte går att göra så är det att debitera medlemmar olika mycket för exakt samma sak (dvs bredbandsuppkopplingen i en gruppanslutning). Alltså oavsett vad det står eller inte står i stadgarna.

Gusten
2012-05-23, 17:44
Men då uppstår osökt frågorna;
1. Kan stadgarna i en brf överhuvudtaget ändras så att kostnaden för informationsöverföring tas ut med samma belopp per bostadsrätt?
Dvs kan man påtvinga bostadsrättshavare en kostnad för en gruppanslutning som inte nyttjas av alla, i strid med likhetsprincipen och generalklausulen. Dvs de som inte vill eller kan använda sig av gruppanslutningen får betala för dem som använder sig av gruppanslutningen;


Bra fråga. Det verkar som både HSB och SBC anser att man kan det. SBC har i sina senaste mönsterstadgar en bestämmelse om att vissa taxebundna kostnader, bl a för informationsöverföring, kan tas ut "per lägenhet".

Som vanligt när det gäller bostadsrätt så finns antagligen inget rättsfall där frågan har prövats.

Det som mest påminner om det som nu diskuteras torde vara det sk kabeltv-målet NJA 1989 s751.

Admin
2012-05-23, 20:22
Det verkar som både HSB och SBC anser att man kan det. SBC har i sina senaste mönsterstadgar en bestämmelse om att vissa taxebundna kostnader, bl a för informationsöverföring, kan tas ut "per lägenhet".
Så är det. Och det är särskilt intressant att ingen av dessa organisationer ens försökt motivera varför lagen inte ska gälla i detta fall. Det är som om både HSB och SBC helst ser att det inte ens förekommer en diskussion om vad som egentligen gäller. Både SBC och HSB - som aldrig är på minoritetens eller de svagas sida - stöttar styrelser som vill införa kollektivt bredband, och det finns ingen som värnar om dem som är motståndare till en tvångsavgift.

Som vanligt när det gäller bostadsrätt så finns antagligen inget rättsfall där frågan har prövats.
Ja, förmodligen är det så. Har själv inte haft tid att forska närmare i detta, men skulle tro att frågan om kollektiv bredbandsanslutning är helt oprövad.

Det som mest påminner om det som nu diskuteras torde vara det sk kabeltv-målet NJA 1989 s751.
Detta rättsfall har vi haft uppe några gånger tidigare i forumet. Vet inte om det finns något där som kan ge någon form av vägledning i denna fråga. Jag ser inget av värde där, speciellt eftersom domen baseras på okunskap rakt igenom, inte minst i de olika rättsinstanserna som inte ens lyckats resonera på ett logiskt sätt och bara försökt undvika ta ställning till det av vikt, men även hos medlemmens ombud, där de rätta argumenten inte förts upp eller beaktats. Dessutom kan skillnader mellan KabelTV och bredband framhållas.

NJA 1989 s. 751 - KABEL-TV
HD Målnummer T209-89

NJA 1989 s. 751

Bostadsrättsförening har vid föreningsstämma beslutat att kostnaderna för kabel-TV skall finansieras över årsavgifterna. Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 59 § bostadsrättslagen (1971:479).
I stadgarna för Bostadsrättsföreningen Grane nr 1, Uppsala, upptages under rubriken "Avgifter" i § 4 bl a att årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens grundavgift kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. I övrigt innehåller stadgarna ej något om hur föreningens kostnader skall debiteras.
Vid extra föreningsstämma d 12 jan 1988 beslöt stämman under § 8, att föreningen skulle ansluta sig till televerkets kabel-TV-nät samt att ombyggnad skulle göras av fastighetsnätet. Härvid yrkade A.W., som är medlem i bostadsrättsföreningen, att totala kostnaden härför skulle fördelas lika mellan lägenheterna. Styrelsen föreslog, att finansieringen skulle ske via årsavgiften. Stämman beslöt med 20 röster för och 19 emot i enlighet med styrelsens förslag.
A.W. väckte talan mot bostadsrättsföreningen vid Uppsala TR och yrkade att TR:n måtte dels upphäva föreningsstämmans ovan angivna beslut om finansiering, dels fastställa att finansieringen i stället skulle fördelas med lika stort belopp för varje ansluten lägenhet eller lokal och att även den årliga serviceavgiften till televerket skulle uttagas enligt samma fördelning, därvid i båda fallen särskild debitering skulle ske. Som grund för sin talan åberopade A.W. att eftersom årsavgiften är proportionell till lägenheternas storlek, beslutet beredde otillbörlig fördel åt vissa medlemmar och motsvarande nackdel åt andra medlemmar och att det därför stod i strid mot likhetsprincipen i föreningslagen.
Föreningen bestred käromålet. Föreningen gjorde vidare gällande att TR:n, för den händelse TR:n med bifall till A.W:s yrkande därvidlag skulle upphäva det klandrade beslutet, i vart fall inte ägde ändra beslutet. Som grund för bestridandet anförde föreningen att föreningen med hänsyn till § 4 i stadgarna endast hade möjlighet att ta ut avgifter av medlem i föreningen i form av grundavgift och årsavgift, varför det var korrekt att ta ut den omtvistade kostnaden i årsavgiften. Beslutet stred enligt föreningen ej mot § 4 i stadgarna och därför ej mot likhetsprincipen. Det framhölls också att det var föreningen som skulle bli ägare till anläggningen.

TR:n (rådmannen Nordström) anförde i dom d 12 okt 1988:

Domskäl.


Frågan om upphävande av stämmobeslutet

I 7 kap 16 § lagen om ekonomiska föreningar (1987:667) stadgas att föreningsstämma inte får fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem (den s k likhetsprincipen). Som framgår av 59 § bostadsrättslagen (1971:479) äger bestämmelsen i angivna paragraf tillämpning på bostadsrättsföreningar.

Förevarande tvist rör enbart frågan huruvida - efter beslutad installation av kabel-TV - föreningsstämmans beslut om hur kostnaderna härför skall uttagas strider mot likhetsprincipen. Parterna är härvid ense om att det överklagade beslutet innebär att kostnaderna för installationen respektive de framtida årsavgifterna belöper på lägenheten eller lokalerna i förhållande till dessas storlek.

Kännetecknande för kabel-TV är bl a att varje lägenhet eller lokal som ansluts via centralantennen får tillgång till ett antal extra kanaler på TV-mottagaren, att dessa kabel-TV-kanaler kan, precis som de vanliga TV- kanalerna, utnyttjas obegränsat under sändningstid samt att kostnaden är beroende enbart av antalet lägenheter eller lokaler som ansluts men att det saknar betydelse hur mycket och av hur många kanalerna utnyttjas efter anslutningen till respektive lägenhet eller lokal, kostnaden förblir oavsett vilket densamma för föreningen.

A.W. har oemotsagd upplyst, att kostnaden för den största lägenheten enligt det överklagade beslutet kommer att uppgå till ca 4 350 kr för anslutning och 303 kr för årlig service. Motsvarande kostnad för den minsta lägenheten kommer att bli 788 kr respektive 55 kr för årlig service.
Eftersom, såsom ovan angetts, varken lägenheternas eller lokalernas storlek eller hur mycket kabel-TV-kanalerna utnyttjas i dessa påverkar föreningens kostnad för anslutningen till kabel-TV-nätet, gynnas medlemmar med mindre lägenheter otillbörligt till nackdel för medlemmar med större lägenheter. Beslutet strider därför mot berörda stadgande i föreningslagen.

Bostadsrättsföreningens stadgar i av svaranden åberopat hänseende kan enligt TR:ns mening ej ges den innebörden att de begränsar denna princip såvitt nu är i fråga. På grund av det anförda skall A.W:s yrkande om upphävande av stämmans beslut om hur finansieringen av installationen av kabel-TV skall ske vinna bifall.


Frågan om ändring av stämmobeslutet

Domstolen får inte efter egen bedömning ändra ett besluts innehåll. Ändringen får ske bara om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft, exempelvis om vid omröstning rörande två förslag det ena förslaget förklarats antaget medan en riktig rösträkning visar att majoritet förelåg för det andra. (Se Håkan N, Svensk associationsrätt, 4 uppl s 178.) En sådan situation föreligger inte i detta fall. Vid en ny omröstning skulle ett beslut sålunda kunna fattas som i och för sig ej är i överensstämmelse med A.W:s yrkande men ändock inte strider mot likhetsprincipen eller stadgarna. Domstolen anser sig därför ej kunna fastställa vilket innehåll beslutet rätteligen skulle ha haft. Käromålet i denna del skall därför icke vinna bifall.

Domslut.
- TR:n upphäver det av Bostadsrättsföreningen Grane nr 1 vid föreningsstämman d 12 jan 1988 under § 8fattade beslutet att finansieringen av installationen av kabel-TV skall ske via årsavgifterna.
- A.W:s yrkande, att TR:n på visst sätt skall ändra föreningsstämmans beslut, lämnas utan bifall.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Föreningen fullföljde talan i Svea HovR och yrkade att HovR:n måtte ogilla A.W:s talan i dess helhet.
A.W. bestred ändring.

HovR:n (hovrättslagmannen Edling och adj led Broqvist, referent) anförde i dom d 7 april 1989:

Parterna har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter som vid TR:n. De har därutöver anfört bl a följande.

Föreningen: Det är naturligt att jämföra kostnaderna för kabel-TV- anläggningen med kostnaderna för andra nyttigheter såsom bastu, motionsrum, grönytor m m. Det är brukligt att sådana kostnader tas ut via årsavgiften. - Årsavgiften måste vara proportionell till lägenhetens andelstal, som är fastställt i en hos LSt:n registrerad plan. Det följer av § 4 i föreningens stadgar. Andelstalet beror bl a på lägenhetens storlek och läge i huset.

A.W.: Kostnaderna för anläggningen kan tas ut genom att föreningen träffar särskilda avtal med lägenhetsinnehavarna om nyttjanderätt av kabel-TV-anläggningen.

Domskäl.

Beslutet om anslutning till kabel-TV-nätet och om finansiering av projektet över årsavgifterna har - låt vara med knapp majoritet - ostridigt fattats i formellt riktig ordning.

Bostadsrättslagen utgår från att i princip samtliga en bostadsrättsförenings utgifter för fastighetsunderhåll, skötsel, förvaltning, avsättning till fonder etc skall bekostas genom de av föreningsstyrelsen efter i stadgarna angivna normer fastställda årsavgifterna (jfr prop 1971:12 s 140 f).

Enligt § 4 i föreningens stadgar skall årsavgiften bestämmas så att de olika lägenheterna bidrar till föreningens kostnader i relation till resp lägenhets grundavgift. Det är uppenbart att ett sådant beräkningssätt medför att vissa hushåll inte sällan får vidkännas större andel av kostnaderna för en viss nyttighet än som svarar mot detta hushålls behov eller utnyttjande. Det kan gälla rena förbrukningskostnader som för el eller vatten men också för sådana föreningens gemensamma installationer som t ex bastu eller tvättstuga.

Även den i målet aktuella installationen av kabel-TV utgör exempel på en nyttighet där de olika hushållens utbyte av anläggningen i många fall inte torde stå i relation till lägenhetens grundavgift.

Denna effekt av debiteringsnormen kan likväl inte anses kränka den föreningsrättsliga likställighetsprincipen, vilken i första hand torde avse rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar.

Föreningens beslut om finansiering av kabel-TV-installationen står i överensstämmelse med dess stadgar. Som nyss har antytts kan det även bortsett härifrån inte heller anses ägnat att bereda otillbörlig fördel åt viss föreningsmedlem till nackdel för annan medlem på sätt som avses i 7 kap 16 § lagen om ekonomiska föreningar.

HovR:n finner därför att A.W:s talan om upphävande av föreningsstämmans beslut saknar fog.
I enlighet med det anförda skall föreningens vadetalan [Admins kommentar: vadetalan = ålderdomligt uttryck för överklagande] bifallas.
Domslut. Med upphävande av TR:ns domslut - - - ogillar HovR:n A.W:s talan.
Hovrättsrådet Palmcrantz var skiljaktig och fastställde TR:ns dom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.W. (ombud advokaten S-E.S.) sökte revision och yrkade att HD måtte bifalla hans talan, såvitt avsåg upphävande av stämmobeslutet.
Föreningen (ombud advokaten L.S.) bestred ändring.
Målet avgjordes efter föredragning.
Föredraganden, RevSekr André, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande dom:

Domslut. HD fastställer HovR:ns dom.
HD (JustR:n Nyman, Palm, Heuman, referent, Lind och Danelius) beslöt dom i enlighet med betänkandet.

Lagrum:
7 kap. 16 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
59 § bostadsrättslagen (1971:479)


Rättsinstanserna har blandat ihop likabehandlingsprincipen och generalklausulen, och inte förstått att det är en skillnad mellan dessa.

Synd att man missade att hänvisa till både likabehandlingsprincipen (som inte explicit nämns i FL eller BrL) och generalklausulen (BrL 9 kap, §14 samt FL 7 kap §16), då målet kunde fått ett annat utfall i hovrätten.

Not.
Vad innebär Generalklausulen (Föreningslagen 7 kap §16)?
Stämman får inte fatta beslut som ger otillbörlig fördel till en medlem eller nackdel till en annan
Beslut som är ägnade (generalklausulen innehåller inget subjektivt rekvisit, därför krävs det inte att en särbehandling rent faktiskt uppkommer, KARNOV band 1)
att bereda otillbörlig (här avses främst illojala förfaranden, men även andra opassande fall av gynnanden, KARNOV band 1)
fördel (fördelen kan t.ex. bestå av såväl rent ekonomiska fördelar, förmögenhetsökning, eller ökning av medlems förvaltningsbefogenheter, KARNOV band 1)
åt en medlem eller till nackdel (rekvisitet "nackdel" kan innebära ekonomisk skada, förmögenhetsminskning, som minskning av medlems förvaltningsbefogenheter, nackdelen ska uppkomma antingen för föreningen eller för annan medlem)
för en annan får inte fattas på stämman.

Se även; Likhetsprincipen och generalklausulen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062).

När kompetensen är så låg i domstolarna som ovanstående dom från hovrätten/HD visar kan man bara konstatera att rättssäkerheten i Sverige är extremt låg.

Summering av ovanstående dom:
- Tingsrättens domslut var att debitering av avgiften för KabelTV inte kunde ske via årsavgiften.

- Hovrätten var av annan åsikt, trots att hovrätten uttryckligen håller med om att avgiften för KabelTV inte står i relation till lägenhetens storlek/andel. Det går av domen inte att förstå varför hovrätten anser att avgiften för KabelTV kan uttas via årsavgiften, trots att hovrätten är införstådd med det uppenbart orättvisa i detta. Relevanta argument saknas i hovrättens dom, som i princip bara består av;
Denna effekt av debiteringsnormen kan likväl inte anses kränka den föreningsrättsliga likställighetsprincipen, vilken i första hand torde avse rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av vissa föreningsmedlemmar.
En helt intelligensbefriad personlig åsikt utan grund i något regelverk. Alltså endast personligt tyckande.
Att debitera olika avgift för KabelTV beroende på lägenhetens storlek/andel är ett solklart fall av otillbörligt gynnande av vissa medlemmar samtidigt som andra medlemmar otillbörligt missgynnas. Tydligare kan det väl inte bli?
Dessutom handlar det inte bara om detta och "illojala fall", som domstolen måste ta ställning till, utan även om maktmissbruk av stämman.
För övrigt; om det finns något "i första hand" så finns det även något "i andra hand", men vad som gäller "i andra hand" har bortsetts från av hovrätten.

- HD gick på hovrättens linje utan att reagera på att hovrätten saknade relevanta argument såväl som stöd i lag/förarbeten.

Mer om NJA 1989 s 751, Kabel-TV;
Likhetsprincipen & Generalklausulen - minoritetsskydd för medlemmar i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4062)

Likhetsprincipen, likställighetsprincipen, likabehandlingsprincipen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8614)

NJA 2009 s. 550: Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening (https://lagen.nu/dom/nja/2009s550)

Fibernät med TV, bredband, telefon - Vad gäller??? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11538&page=2)

Hemförsäkring - bostadsrättstillägg (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16651)

Vad kan en stämma besluta om? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10504)

Omröstning eller stämmobeslut för kollektiva kostnader? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13689&page=2)

Byte till säkerhetsdörrar i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16916&page=2)

NJA 1999 s. 171 mål nr T 3485-96 om HSBs föreningsavgäld (http://hotpot.se/php/vb/showpost.php?p=31592&postcount=23)

Skulle ni bli medlemmar om det startades en bostadsrättsbyrå? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15991&page=3)