handdator

Visa fullständig version : Fukt i vägg pga avloppsstamm


Killernils
2012-04-24, 08:56
Hej, hittade detta forumet efter lite sökning på nätet och tycker det är kanon att man kan rådfråga här!

Jag bor i en bostadsförening i lund varav husen är byggda i slutet av 50-talet. Just nu renoveras våra avloppstammar med hjälp av relining, dock inträffa en läcka(till följd av stammarnas dåliga skick) innan de hann påbörja arbetet i mitt trapphus.

En avloppstamm har börjat läcka och fuktat ner väggen mellan mig och min granne, samt grannarna under oss. För mig och grannen under så innebär det att vår badrumsvägg är fuktig, grannarna på andra sidan har väggen som sin vardagsrumsvägg.
OCAB var ute och mätte på samtliga lägenheter och konstatera att där är fukt. I sammbeslut med styrelseordförande besluta OCAB att endast riva ner ytskickt i vardagsrummen och torka ut väggen därifrån.

När jag ringde besiktningsmannen för att bekräfta att detta skulle räcka även på min sida av väggen, så svarade han att det är hans bedömning. Väggen är gjord av tegel och puts, tillvilket konstruktionen tål att vara lite fuktig. Han menade på att den fukt som fanns i väggen var mitt minsta problem då jag hade ett gammalt badrum från 60talet och således ingen fuktspärr.

Det känns lite vanskligt att inte säkerställa att väggen blir torr även hos mig, och bör jag köpa detta rakt av?
En totalrenovering av badrummet är en enorm kostnad och då föreningen kommer påstå att jag skall stå för nya tätskickt. Vem som egentligen skall stå för den kostnaden när läckan är pga bristande underhåll kan diskuteras anser jag!
I följande dom https://lagen.nu/dom/nja/2011s548 tycker jag det framgår att föreningen har ansvar för avlopp och att reparera skador till följt av underhållsbrister. Vidare verkar det även som att de får stå för kostnaden att uppföra ytskikten till sin gamla standard. Om detta inte är praktiskt möjligt, så skall inte BRH bekostas för standardhöjningen.

Hur skall jag gå tillväga här, skall jag sitta lugnt i båten och köpa det OCAB säger och leva med eventuella fuktrester i väggen?
Mvh Henrik

Harald
2012-04-24, 10:43
Jag gör samma bedömning, avseende risken med fukt i väggen. Det bör räcka med uttorkning från en sida, och den beskrivna väggkonstruktionen tål detta.

Ifrågasätter dock ditt ställningstagande att vänta med renoveringen av badrummet, då det är från 60-talet. Du har ett underhållsansvar, och orsakar du skador på ex. grannlägenheter, så kommer du troligen att åka på att betala för dessa skador.

Samma gäller ju föreningen, vilket du själv uppmärksammat. Men, även om de verkar vara ute i grevens minut, kan ju nu visa på att de gjort åtgärder för att fullgöra sin underhållsplikt.

Vad kan du visa att du gjort, om något inträffar?

Killernils
2012-04-24, 23:46
Att badrummet är för gammalt och måste göras vid nu, håller jag med dig om helt Harald.
Men hur ska man tolka mitt ansvar att underhålla tex badrummet i detta fallet? Är jag skyldig att efterhand uppdatera det till gällande branchnormer, även om det är byggt enligt en gällande branchnorm 1960? Låt oss säga att badrummet är i samma skick som när det byggdes, då kommer en vattenskada nu orsaka lika mycket skada som om den hade kommit 1960?
Hur ska jag tänka?


Men tillbaka till min ursprungliga fråga..Om stammarna är 55 år gamla, och de börjar läcka, så bör ansvaret för läckan ligga på föreningen väl? Kan man med domen jag skrev i första inlägget, anse att föreningen skall stå för de reperationer som krävs och återställa lägenheterna till sitt gamla skick utan att kräva brh för ytskikten?
Och att vid en standardhöjning så kan de ej kräva brh på motsvarande värde?

Även om målet gällde en brand, som innefattas av undantagsreglen, så borde tankegången för domens kunna användas till en läckande avloppsledning med?

Harald
2012-04-25, 22:04
Är jag skyldig att efterhand uppdatera det till gällande branchnormer, även om det är byggt enligt en gällande branchnorm 1960?

Ja.

Vi har byggnader från 1700-talet som folk bor i. Det innebär inte att de är undantagna reglerna i PBL och BBR (Plan- och Bygglagen, Boverkets Byggregler), och fortfarande kan ha utedass på gården. Vid renovering gäller vid var tid gällande regelverk.

Låt oss säga att badrummet är i samma skick som när det byggdes, då kommer en vattenskada nu orsaka lika mycket skada som om den hade kommit 1960?

Resonemanget är dumt. Dagens (omfattande) regler är ju givetvis sprungna ur att man lärt sig att de gamla kraven ej varit tillräckliga. Vi har haft för många vattenskador.

Dessutom används ett badrum annorlunda nu, (50 år senare!!), Vi duschar (då badade man mest), och vi duschar ofta (minst dagligen).

Men tillbaka till min ursprungliga fråga..Om stammarna är 55 år gamla, och de börjar läcka, så bör ansvaret för läckan ligga på föreningen väl?

Ja, om du kan visa att de varit vårdslösa, d v s struntat i sitt underhållsansvar. Men det kommer du inte kunna, eftersom de relinar ju nu. Sen att det blev "för sent" i din stam spelar ingen roll.

Nu blir det istället ansvars- och kostnadsfördelning enligt stadgar. De tar väggen och avloppsröret, du får ta renovering av resten. Det som står i stadgan, är ju det avtal du har skrivit på. Du har tagit på dig detta ansvar i och med upplåtelsen.

Köper man en lgh med ett badrum från 1960, då bör man vara beredd på renovera detsamma. Om du inte agerar i tid, kommer någonting hända, som gör att du tvingas agera.

Detta har nu hänt.

Det finns ingen skillnad i ansvar mellan de Brf-innehavare som väljer att sköta underhållsansvaret (renoverar) eller de som struntar i det och "hoppas det håller ett tag till". Skillnaden är att de som väljer att renovera, väljer tidpunkten, de kan alltså planera sin tid och ekonomi för detta. De som väntar och ser, får inte välja tidpunkt, vilket kan visa sig vara privatekonomiskt förödande.

Sen finns det (fler och fler) som flyttar in i Brf, och som egentligen inte har råd med sitt reparations- och underhållsansvar. Dessa skulle egentligen inte behöva bo i Brf, utan skulle behöva få bo i hyresrätt i stället. Men bostadsbristen gör ju att många "tvingas" köpa sin bostad, vilket i te x sådan här fall kan leda till rena tragedier. Men det är en politisk fråga, och politik får vi ta i ett annat forum.:1: