handdator

Visa fullständig version : Vattenskada från kök


leil
2012-04-18, 21:33
En ballofix som installerats i samband med stambyte för 5 år sedan släppte från ingångsröret av pvc. Vattenskada uppstod i vår lägenhet och de övriga 5 lägenheterna i trappuppgången. Vi bor i en HSB-lägenhet. Vad gäller ansvarsmässigt i detta fall. Ballofixen har tidigare fungerat? Vems försäkring ska betala?

Admin
2012-04-19, 10:36
Vad säger föreningens styrelse?
Vad har försäkringsbolagen sagt i denna fråga?
Vem har installerat ballofix och rört den senast?
Vad är anledningen till att ingångsröret släppte?

Bostadsrättslagen säger följande;

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick

12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra-femte styckena. Detta gäller även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst,
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.
Utan att känna till några detaljer i frågan så är det alltså föreningens ansvar.

Sedan får respektive bostadsrättshavare kanske själv stå för sina ytskikt, med dagens i stora delar märkliga regelverk.

Se även;
Ansvar för vattenskada i brf pga trasig ballofix i lgh (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14473)

Harald
2012-04-19, 11:55
Föreningens försäkring ska in här. Och det är föreningen som ansvarar för åtgärderna.

Är händelsen en olycka, så betalar ni sedan var och en drabbad, till föreningen för era ytskikt, kökssnickerier, mm (enl. uppdelning i stadgar). ALTERNATIVT så repareras ej dessa delar, endast friläggning/uttorkning och återställning av golv/väggar fram till ytskikt görs.

Kan du eller ni 5 som är drabbade, visa på att ballofixen var ej fackmässigt monterad, OCH att styrelsen visste om detta ELLER medvetet har underlåtit att besikta ballofixen efter montage för att kunna konstatera att/om den var erforderligt monterad, då åker föreningen på även era ytskikt.

Normalt så utförs slutbesiktning efter ett stambyte, har detta gjorts, så lär föreningen gå fri oavsett om just nämnda ballfix finns upptagen i protokoll eller ej.

Så, ställ in dig på att få betala för dina delar enligt uppdelningen i er stadga.