handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös styrelse flippat ut helt nu?


Admin
2008-05-29, 11:57
HSB Malmös nya "öppna" styrelse har nu bestämt att det inte längre ska gå att kontakta styrelseledamöterna direkt. All post till HSB Malmös styrelse ska gå via informationschef Bengt Skånhamre.
HSB Malmös styrelse vill tydligen slippa ha kontakt med medlemmarna.

Detta är helt unikt inom HSB (och förmodligen inom alla bostadsorganisationer) !!!
Det finns ingen annan region inom HSB som låser in sig på detta sätt!

Så här skriver HSB Malmö på sin webbsida idag;
Styrelsens kontakten med medlemmarna

Styrelsen ser just nu över hur kontakten med medlemmarna ska kunna utvecklas.

Innan det arbetet är avslutat har styrelsen beslutat att mejl till styrelsen går via HSB Malmös informationschef; Bengt Skånhamre
e-post: bengt.skanhamre@malmo.hsb.se (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se)


All kommunikation med styrelsen ska filtreras genom informationschefen.

Detta innebär alltså att ingen medlem, oavsett om det är en "vanlig" medlem, HSB-ledamot, styrelseledamot eller annan förtroendevald, ska kunna kontakta styrelsen direkt och få ett svar direkt.

Gör styrelsen skillnad på ovanstående nämnda medlemskategorier och tjänstemännen, eller är det bara medlemmarna som särbehandlas på detta extrema sätt?

Är detta hur HSB Malmö definerar öppenhet, insyn, demokrati och medlemsinflytande?

Vad är skälet till att styrelsen gör detta, kan man undra?

Hur ska detta fungera rent praktiskt, tror styrelsen?

Gäller det bara e-post eller även vanlig post?
Om det bara gäller e-post; varför?

Efter detta så har HSB Malmös medlemmar all anledning att oroa sig för framtiden inom HSB, när man kan bete sig så här.

Ove Mollvik
2008-05-29, 12:23
Finansmakten har sin egen elitkår ihop med statens psykförsvar och dess demokratifientliga propagandaverk. Nissarna har snart infiltrerat varenda företag och förening i riket så att all info kan filtreras, vinklas och värderas av nätverket innan den förs vidare till folk och folkvalda. Min gamle chef Sam Nilsson slutade sin karriär där som ordförande. Hans specialitet var att svara undvikande på varenda fråga.
Ove Mollvik

misteln
2008-05-29, 13:03
DÅ :

I Claes Carolis tal vid avslutningen på stämman den 18 maj så sa han bland annat så här :
Förtroende får man en gång-sedan gäller det att visa att man kan leva upp till det. Mina ledord är öppenhet och samverkan
Med öppenhet skall alla medlemmar ha full insyn i sin förening.

I Maj-Britt Thulins öppningsanförande den 26 april sa hon bland annat så här :
Jag är dessutom övertygad om att ju större öppenhet vi kan ha , desto mer renhårigt uppträder vi mot våra medlemmar , kunder och ägare. Med stor öppenhet raderar vi grunden för misstankar om odemokratiska beslut och för att vi fattar beslut som inte är professionellt grundade.

NU :
Frågor till styrelsen i HSB Malmö skall numera gå via informationschef Bengt Skånhamre och någon e-post adress lämnas inte ut.
Vi har begärt att få e-postadresserna till de tre nyvalda ledamöterna. Vi har nekats detta av Bengt Skånhamre.

Detta beslut har tagits av styrelsen där ovan nämnda personer ingår. Var talen ovan bara tomma ord utan värde ?

Beslutet handlar inte om öppenhet utan istället om slutenhet ! Signalen man sänder ut är att vi har inte tid med medlemsfrågor !

Hur stämmer detta överens med HSB:s koder ?

Bo Linde
enskild medlem.

pers
2008-05-29, 13:14
Bra att styrelsen styr upp informationen så att HSB inte får så många korkade förslag som HSB Malmö hade till stämman i april. Det var nästan ett skämt att gå dit. Det kan inte vara meningen att kreti o pleti ska ta tid av organisationen med frågor som närmast är fubbicka. Det är bra att verktygen ses över. Så kanske alla vi andra kan få läsa vad det är för frågor som ställs till styrelsen i HSB Malmö. Det kommer säkert något bra ur detta även till den enskilde medlemmen Bo.

Admin
2008-05-29, 14:28
Hur menar du att HSB Malmös styrelse "styr upp informationen" genom att styrelsen avskärmar sig från medlemmarna?

Vilka "korkade förslag" som ställdes på HSB Malmös årsstämma tänker du på då?

Hur menar du att HSB ska få färre "förslag" (menar du motioner?) till stämman genom att HSB Malmös styrelse inte vill ha någon kontakt med medlemmarna?
Du tror inte att antalet motioner då i stället kommer att öka?

Vilka frågor tycker tycker du var "fubbicka" som tog upp tid av organisationen?

Vilka syftar du på med "kreti o pleti" som du menar inte ska "ta tid av organisationen"? Menar du medlemmarna?

Vilka "verktyg" menar du det är som ses över?

Hur skulle medlemmarna kunna läsa vilka frågor som ställs till styrelsen, och vad får dig att tro att medlemmarna får läsa de till styrelsen ställda frågorna i framtiden?

Vad menar du det är för något bra som ska komma av att styrelsen bygger upp barriärer mellan sig och medlemmarna i stället för att göra som de sagt innan de valdes in i styrelsen?

Jag förmodar att du är fullmäktigeledamot i en bostadsrättsförening och undrar därför om du beter dig själv som ledamöterna i HSB Malmös styrelse?

Ove Mollvik
2008-05-29, 15:37
De som i början av sin karriär alltid talade om öppenhet och demokrati brukar bli de värst utnyttjade och farligaste spelarna när verkligheten hinner ikapp även dem.
Ove Mollvik

Kulan
2008-06-01, 22:28
Bäste pers
Är du köpt av HSB eller har du fått solstinn

Micke1
2008-06-02, 00:00
Kan hålla med att Per måste vara lite "köpt".
Styrelsen i HSB Malmö får säkert en massa "onödiga" mail men det ingår i arbetet.
Posten blir glad och miljön olycklig eftersom om man vill vara säker på att bara styrelsen läser det man skriver får man gå tillbaka i utvecklingen och sätta på frimärke.
Inte bra i nuvarande lösning om man tex har klagomål eller synpunkter på någon tjänsteman att de får tillgång till matrialet innan styrelsen.

misteln
2008-06-02, 14:30
Till pers vill jag bara kort säga att det kan uppfattas som ett skämt att bevista en stämma som fråntager en medlem med rätt att lämna in motioner hans yttranderätt.
Jag vill nog påstå att om något var korkat så var det svaren på det du kallar förslag.
Sen din koppling mellan att se över verktygen och ” Så kanske alla vi andra kan få läsa vad det är för frågor som ställs till styrelsen i HSB Malmö” är en aning svårförståelig.
Att det skulle komma något bra för enskild medlem ur detta som du kallar att styrelsen styr upp informationen har jag svårt att förstå.
I varje fall ur ett medlemsperspektiv.

Bo Linde
enskild medlem

pers
2008-06-03, 15:10
Jag är hemma efter en resa i tjänsten. Jag är fullmäktige i en förening här i Malmö. Vad jag menade med motionerna är följande:

- det är dålig svenska och inte klara till sitt innehåll
- flummiga och i de flesta fall bara en massa ord helt i onödan

Det är inte konstigt att svaren blir som de blir. De borde varit bättre! Det är inte lätt att förstå vad som menas eller vad motionären vill då han blandar både frågor och yrkanden.

I många avseenden är är det sämre skrivning än en uppsats på grundskolenivå.

Jag är inte köpt av HSB. Sådant vill jag inte bemöta då det inte hör hemma i en diskussion.

Till skillnad från Misteln tycker jag det är bra att diskussionen inte fortsatte utan att de äldre fullmäktigeledamöterna tog tag i saken.:10: Något styrelsen borde ha gjort tidigare.:5:

Katten Georg
2008-06-03, 15:17
Bra att styrelsen styr upp informationen så att HSB inte får så många korkade förslag som HSB Malmö hade till stämman i april. Det var nästan ett skämt att gå dit. Det kan inte vara meningen att kreti o pleti ska ta tid av organisationen med frågor som närmast är fubbicka. Det är bra att verktygen ses över. Så kanske alla vi andra kan få läsa vad det är för frågor som ställs till styrelsen i HSB Malmö. Det kommer säkert något bra ur detta även till den enskilde medlemmen Bo.

Bäste pers
Vad är det för bra med att styrelsen skärmar av sig från medlemmarna?
Jag håller med dig om att det kändes som ett skämt att gå dit men inte av det skäl som du anger utan därför att beslutsfattarna, d.v.s. fullmäktige, uppträdde som en samling ”fubbika”.
Det som är korkat i sammanhanget är inte de förslag/motioner som inkommit utan det sätt som de behandlades på.
Till slut: Om du hade läst motionerna så hade du fått veta vilka frågor som medlemmar ställt men inte fått svar på. Så länge HSB Malmö trampar på i gamla inpyrda ullstrumpor kommer inget gott ut till medlemmarna det kan du vara fullständigt övertygad om.

Admin
2008-06-03, 16:15
- det är dålig svenska och inte klara till sitt innehåll
- flummiga och i de flesta fall bara en massa ord helt i onödan
Jo, så var det nog, det var naturligtvis min dåliga svenska i motionerna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=55) som gjorde att fullmäktige inte orkade läsa igenom dem. Det var väldigt dumt av mig att övergripande förklara motionerna, eftersom det bara är en massa onödiga ord.

- Det är inte konstigt att svaren blir som de blir. De borde varit bättre! Det är inte lätt att förstå vad som menas eller vad motionären vill då han blandar både frågor och yrkanden.
Det har du säkert rätt i. Så korkat av mig att ställa frågor i samma motion som jag avslutar med separata yrkanden. Det var förmodligen just därför som styrelsen inte svarade på en enda fråga! Jag ska tänka på det till nästa gång.
Och det är naturligtvis för mycket att begära av styrelsen att fråga motionären om det skulle finnas något som var oklart.
Håller också med dig om att styrelsens svar borde ha varit bättre.

I många avseenden är är det sämre skrivning än en uppsats på grundskolenivå.
Ja, men jag kan ju inte skriva, så då kan du kanske med dina eminenta språkkunskaper hjälpa mig nästa gång?

Till skillnad från Misteln tycker jag det är bra att diskussionen inte fortsatte utan att de äldre fullmäktigeledamöterna tog tag i saken. Något styrelsen borde ha gjort tidigare.
Ja, hur skulle vi klarat oss utan de gamla kloka, kunniga, initierade och förståndiga fullmäktigeledamöterna som sköter sitt uppdrag på ett så ypperligt sätt?
Jag kan också definitivt hålla med dig om att styrelsen borde ha besvarat motionerna på ett seriöst sätt i ett tidigare skede, så att stämman därigenom kunnat fungera mycket bättre.

Fast... jag undrar fortfarande vad stämman och motionerna har med ämnet att göra, dvs att styrelsen inte vill ha någon kontakt med medlemmarna och därför på ett unikt sätt låter tjänstemännen fungera som en mellanhand och ett filter som självfallet försvårar kommunikationen med styrelsen och avsevärt försämrar medlemmarnas (inkl. fullmäktigeledamöternas och brf-styrelsernas) möjligheter att påverka.

PS.
Vad tillförde du själv, i egenskap av fullmäktigeledamot, på stämman ,och hur många bra motioner skrev du för att försöka förbättra organisationen?

Kulan
2008-06-03, 18:52
Bäste pers
Så fick vi då en förklaring till varför fullmäktige agerade så korkat som man gjorde. Med den kvalitet på argument som du visar i dina inlägg så förstår jag, att om du är representativ för fullmäktige, och det verkar du ju vara, fullmäktiges agerande. Resultatet av det skandalösa agerandet från fullmäktiges sida blir ju bara att ännu mer oreda skapas i den redan tidigare orediga organisationen HSB Malmö.
Om styrelsen tagit sitt ansvar och behandlat varje motion för sig med motiv för avslag eller tillstyrkan och fullmäktige låtit motionärerna försvara sina motioner så hade man ju avväpnat motionärerna, om det nu var det man var ute efter. Genom detta korkade sätt att agera har man definitivt öppnat upp för att man nästa år kommer att få 1 000 eller kanske 2 000 motioner från olika håll. Hur korkad får man lov att vara?
Kan du i med ditt inskränkta synsätt tänka dig, som Katten Georg ger exempel på, att ett dylikt förfarande skulle äga rum i Sveriges Riksdag. Där finns det också representativ demokrati precis som i HSB Malmö.
Gud sig förbarme vilken ynklig beslutande församling.

Francois
2008-06-03, 20:10
Hej Pers

Skulle vi kunna få se motioner du har skrivit de sista åren? Om du anser att du är bra på att skriva motioner, kan vi kanske se vad du skrivit och använda dina motioner som mall?

Tycker du att det är rätt att avfärda en motion bara för att den inte är skriven enligt det sättet som du tycker är rätt? Tycker du inte att det är vore bra att försöka se vad motionären menar med sin motion och göra det bästa av det, om man nu tycker att formen på en motion är bristfällig?

Hoppas jag får svar på alla dessa frågor.

Hälsningar
Francois

Micke1
2008-06-03, 22:29
Kan hålla med Pers inlägg på en punkt och det är att motionerna som admin lämnade in kan ha för mycket textmassa för att fullmäktige skall vara kapabla för att läsa och förstå dem.
Är det fel på kompitensen hos admin eller de fullmäktige ledamöterna då?
Där är personer som sitter där för egen vinning skull och inte för deras medlemmar de representerar.Det gör att de sätter inte sig in i vad som skrivs i motionerna utan vill ha saker avklarade på enklaste sätt.
Alltid svårt att förändra inom HSB Malmö. Det tar tid.
Facit i hand tror jag det tog 2 år för Hasse Enarsson även om han var väldigt informativa att förklara TT-skandalen.
Då reagerade fullmäktige och skall bli kul att se hur lång tid det tar för admin.
Det finns väldigt bra fullmäktige representanter med som verkar för medlemmarnas intressen och som deltager på stämmorna med, så man skall inte dra alla över en kant.
Admin påverkar genom motioner och en del talar och beskriver.
Båda sätt är bra om det går åt medlemmarnas håll. Öppenhet, demokrati, påverkan mm.

stephan
2008-06-03, 23:33
En sann odemokrat har talat.

Var du på en hjärntvättsresa?

Detta uttalande är det absolut dummaste jag läst på dessa sidor.

man undrar hur du blev fullmäktigeledamot?, Snacka om lågstadiet.

stephan
2008-06-03, 23:41
Du skulle platsa i brf Vädurens styrelse.

Och tillomed kunna platsa tillsammans med föreningens nyvalda revisor Nils Andersson.

Nils 2005 års ordförande i Väduren, 2006 nerpetad till ledamot, 2007 ut ur styrelsen, 2008 invald som revisor.

På stämman satte han sig mitt bland gamla styrelsekompisarna. Skrek högst när stämman skulle gå till beslut. Röstade mycket glatt viftande på styrelsens alla 32 motionssvar.
Innan stämman satt han vid ingången till salen och frågade alla om de skulle komma till pensionärscafet den 12 juni där det tydligen skulle bjudas på glass och jordgubbar.
På fredag skall föreningen ha grillfest, vem står vid grillen, Jo föreningens nyvalda revisor.

Snacka om att förstå sitt uppdrag???

OBS, när Nils var ordförande gjordes arbeten för 20 miljoner utan ett styrelsebeslut.

pers
2008-06-04, 08:42
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rättshaverist

Jag har varit aktiv politiker under flera år i moderaterna. Det tråkiga med de beteende som uppvisas på dessa sidor är att inläggen diskutera inte hur HSB ska blir bättre utan bara vad som är fel. Det är ett klassiskt fenomen och något jag har upplevt bland flera sossar under många år. :3:

De motioner som lämnades in till HSB Malmös stämma i år är inte bra. De kunde skrivits bättre och bantats till sitt innehåll.

I det politiska livet väljer man ut en eller ett par frågor, diskuterar dessa, och försöker få gehör för sin sak. Man måste också vara villig till kompromiss.

Kom igen och diskutera saken... :3:

Micke1
2008-06-04, 10:11
Per, mina funderingar hur det blivit så här på stämman är nog till stor del att HSB Malmös styrelse inte har lyssnat.
Två saker innan stämman gör att motionerna kom upp till det höga antal.
1. Dåvarande ordf. Alf lyssnade inte på synpunkter eller var villig att prata om olika ämnen.
2. Hade styrelsen tagit kontakt med motionärerna och varit öppna så hade en del dragits tillbaka.
Kul att se att en del av admins motioner igentligen är antagna eftersom ändringar kommer längre fram.

Känns som att det kommer bli lite fler motioner nästa stämma.
Jag lämnade 3 motion den här gången och det känns som att det blir fler från mig nästa gång.

Motioner skall innefattas att max 5 meningar för att fullmäktige skall bilda sig en uppfattning och gå till beslut.

Admin
2008-06-04, 10:23
förs det någon debatt här över huvud taget?
Det förs betydligt mer debatt här än på t.ex. HSB:s årsstämmor. Vi kunde se på HSB Malmös årsstämma 2008 att det endast var 2-5 fullmäktigeledamöter som hade några åsikter. Detta av ca. 170 stycken fysiskt närvarande (1:a dagen, men endast 70 sista dagen) fullmäktige. Hälften av de diskussionsfega fullmäktigeledamöterna dök inte upp ens den första dagen av stämman.
Dessutom verkar det mest vara bospararna, och inte främst de som bor i HSB, som yttrar sig. Märkligt!

Hur mycket debatt förde du, som fullmäktigeledamot och dessutom som aktiv moderat politiker, på HSB Malmös årsstämma?
Hur mycket debatt har du fört tidigare?
Vad har du gjort för att förbättra organisationen?

Rättshaverist och Whistle Blower
Vad gäller din länk till Wikipedias tolkning av ordet rättshaverist (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=336&a=visa) så vill jag först och främst förklara att vad som står i Wikipedia är bara sant om det är sant.
Följande är sant som står i Wikipedia om ordet rättshaverist;
- Ordet rättshaverist är svensk företeelse, det finns ej på andra språk
- Det finns ingen enhetlig definition av ordet rättshaverist (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?a=visa&e=2374).

Man kan fundera lite på varför detta ord tillkommit just i Sverige (och då kan man sedan resonera vidare om de systemproblem som föreligger i vårt lilla land), men det är också intressant att ordet "rättshaverist (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?a=visa&e=2379)" används mot dem som inte gör annat än att - med de få och små medel som står till buds - försöka hävda sin rätt i ett rättslöst system eller i en ej demokratiskt fungerande omgivning.

Det är i övrigt ganska kul att ordet rättshaverist (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?a=visa&e=2376) används av personer som inte ens kan ge en definition av ordet, och - som inom HSB - av dem som avslöjas. Aldrig av andra!

Vill någon göra som fullmäktigeledamot Ivar Jönsson och definera mig som rättshaverist (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?a=visa&e=420) så blir jag bara glad över detta, men en bättre beskrivning torde vara "whistle blower (http://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower)". Ordet "whistle blower", å andra sidan, finns inte på svenska. Visst är det lustigt att "rättshaverist" bara finns i Sverige samtidigt som Sverige saknar en översättning av det positivt laddade ordet "whistle blower"!?

Kort definition av "whistle blower":
En anställd, f.d. anställd eller medlem av organisation som informerar och rapporterar om vanskötsel eller dåligt uppförande.

Tänk om det funnits fler visselblåsare inom de svenska bostadsorganisationerna! Då hade det kunnat börja rassla på till det bättre.

Det tråkiga med de beteende som uppvisas på dessa sidor är att inläggen diskutera inte hur HSB ska blir bättre utan bara vad som är fel.
Pers, du måste förstå fyra primära saker.

För det första så har du fått 178 motioner av mig (plus ett antal från några andra engagerade medlemmar) med flera hundra konkreta förslag på förbättringar inom områden där det finns enorma problem idag, huvudsakligen inom demokrati och medlemmarnas inflytande och möjlighet att påverka organisationen. Där fanns det inget bra för dig, trots att du inte ens kan peka på ett enda dåligt förslag.
För det andra så finns det oavbrutet mängder med förslag, såväl i detta forum som på sajtens övriga sidor, på hur HSB ska bli bättre. Det finns tusentals och åter tusentals med förslag på tusentals sidor.
Det finns förmodligen fler av dessa förslag bara här än sammanlagt överallt annars i HSB:s hela historia.
För det tredje så hör jag inte dig föreslå en enda sak för hur HSB ska bli en bättre organisation. Du tycks vara precis lika oengagerad som de flesta övriga fullmäktigeledamöterna.
För det fjärde. För att kunna föreslå förbättringar måste man först vara medveten om vilka problem det finns.
Jag försöker medvetandegöra en del problem såväl bland de fullmäktigeledamöter som sällan eller aldrig tar egna initiativ, som hos medlemmarna.En förändringsprocess måste alltid börja någonstans!

Det är ett klassiskt fenomen och något jag har upplevt bland flera sossar under många år.
Ja, vi vet alla att HSB är en socialdemokratisk organisation (även om HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh (http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article312931.ece) försöker förneka det uppenbara), men försök inte lägga partipolitik i problemen inom HSB. Moderaterna har haft lika mycket möjlighet att påverka och är lika goda kålsupare i detta avseende. Dessutom är partifärgerna inte intressanta i försöken att lösa de många problem som finns inom HSB.

Hur motionerna skrivs är irrelevant!
De motioner som lämnades in till HSB Malmös stämma i år är inte bra. De kunde skrivits bättre och bantats till sitt innehåll.
Jaha? Och vad tror du att skillnaden hade blivit om motionerna bantats? Alla som har de mest grundläggande kunskaperna om HSB (såväl som om de andra bostadsorganisationerna) vet att motioner avslås per automatik. Oavsett hur bra de är. Samma problem finns i bostadsrättsföreningar, med några få undantag.

Ett extra problem här är att fullmäktigeledamöternas aversion gentemot mig pga mina avslöjanden (där jag inte skrivit annat än sanningen, om än väldigt obekväm för fullmäktige) gör att jag kunnat formulera mina motioner precis hur som helst, och det hade inte haft den minsta effekt.

Jag har därmed uppnått ett av mina delmål som visar hur odugliga (för att använda fullmäktigeledamot Kaj Kvists ordval) majoriteten av fullmäktige är, precis som styrelsen.
Tre ledamöter har bytts ut i HSB Malmös styrelse, och nu är det upp till dem att rent konkret (inte bara i vackra ord som inte betyder något) visa att de står för förändringar till det bättre inom HSB. Två av de tre nya (den socialdemokratiska politikern Birgitta Nilsson och Claes Caroli) gav inget positivt intryck på stämman, men det är inte för sent att skärpa till sig. Om de inte öppnar upp organisationen och lyssnar på medlemmarna, även de som är kritiska, så måste hela styrelsen bytas ut på nästa årsstämma!

Kan man inte få igenom motioner så får man göra det man kan. ;)

I det politiska livet väljer man ut en eller ett par frågor, diskuterar dessa, och försöker få gehör för sin sak. Man måste också vara villig till kompromiss.
Ja, det är mycket vettigt sagt. Och det menar jag!
Om demokratins spelregler gällt även inom HSB så hade det varit precis så man skulle arbeta. Men jag skulle gissa att det tyvärr kommer att ta ganska många år innan demokrati införs i HSB.Fotnot om whistle blower.
Hur översätter man whistle blower till svenska?

Whistle blower benämns ofta en anställd eller medlem som för t.ex. medier eller myndigheter avslöjar oegentligheter hos det egna företaget eller den organisation man tillhör. Något svenskt uttryck med exakt samma innebörd har inte etablerats. Direktöversättningarna visselblåsare och visselpipsblåsare förekommer, men vanligast är att man i stället för personbeteckningar använder beskrivande formuleringar som "NN har läckt uppgifter om missförhållandena till pressen", "NN har anmält sitt företag till miljömyndigheten", "NN slog larm om fusket i det egna företaget". Har det hela ett mer speciellt perspektiv, används ibland andra uttryck (beroende på vilket perspektiv som är aktuellt): angivare, tipsare, rapportör, anmälare, avslöjare etc. Även i engelskan används för övrigt olika uttryck.

Avslöjare (starkare), tipsare (svagare) eller uppgiftslämnare (mer övergripande) fungerar i de flesta sammanhang. I synnerhet avslöjare är rätt spritt i bruket.

Se även; whistle blower (http://www.kpmg.se/pages/107073.html)
Allt fler svenska företag inför s.k. whistleblower system, ett system som gör det möjligt för anställda att anmäla lagbrott och oetisk verksamhet på arbetsplatsen. I såväl Norge samt Storbritannien finns idag lagstiftning som skyddar anmälaren.

Kulan
2008-06-04, 17:48
Bäste pers!
Att vara aktiv politiker behöver inte vara en merit men kan vara det. Det beror helt och hållet på vad man som politiker uträttar och du vet lika väl som alla andra att massor av beslut som fattats av politiker lämnar mycket i övrigt att önska.
Till saken hör också att med politiker så blir löften bara målsättningar alternativt inriktningar trots att ordet löfte finns inspelat i samband med intervjuer. Så argumentet att vara aktiv politiker imponerar inte.

Du har vidare totalt fel i att det bara är fel som belyses och att inga förslag till förbättringar förs fram.

Varför tror du att motionärer skriver sina motioner och vad tror du att de innehåller. Jo just i vart fall enligt motionärens mening förslag till förbättringar.

Det är ju sedan inte säkert att alla delar uppfattningen om det som står i motionerna, men hur skall man veta det om man inte har läst dem och inte får något uttömmande svar eller motivering från styrelsen som har till uppgift att göra just detta. Det är ju styrelsens agerande genom att inte svara på medlemmars frågor och behandla motionerna på det sätt som skett som är roten till det onda.

Att motionera är ju den enskilde medlemmens enda möjlighet att komma till tals. Den möjligheten har först styrelsen och sedan fullmäktige misshandlat till oigenkännlighet.

Du skriver att man i det politiska livet väljer ut en eller ett par frågor, diskuterar dessa, och försöker få gehör för sin sak och att man också måste vara villig till kompromiss.
Men det stämmer ju inte. Till varje partikongress eller t.ex. den aktuella LO – kongressen har det kommit in hundratals motioner.
HSB Malmö har 40 000 medlemmar som samtiga har motionsrätt. Vem skall välja ut vilka frågor som dessa medlemmar får motionera om?

Kom igen och diskutera saken…
skriver du
Den sak som skall diskuteras är ju hur HSB Malmö skall bli en bättre och fungerande organisation, vilket den inte är idag. Men du kanske kan förklara för alla som läser detta forum hur man skall införa förändringar när:
1. Fullmäktige i allt väsentligt består av samma personer som suttit där sedan urminnes tider och i någon slags missriktad lojalitet bara sagt ja och amen till vad styrelsen framfört. Detta är ju det högsta beslutande organet och om förändringsbenägenheten här är nära noll så är det svårt att genomföra förändringar speciell
2. När styrelsen agerar på det oprofessionella sätt som den har gjort och
3. Att nästan alla tjänstemän sitter kvar i den utförande organisationen.

Tro mig när jag säger att jag vet vad jag talar om. Jag suttit i den här båten men lämnat det sjunkande skeppet.

Ove Mollvik
2008-06-04, 18:44
Sällan möter man ett sådant praktexempel på rättsmissbrukare som pers. De flesta i mobbflocken är annars väldigt diskreta och alltför osäkra på sig själva för att våga sticka ut. Alla gör de sig lika oåtkomliga som individer.
I Bankrättsföreningen eller NKMR har vi hållit på i över tio år med att förklara myndigheters och alltför stora organisationers övergrepp mot oss med normal känsla för rätt, heder och ansvar men utan gensvar. Varje enskilt fall är sådant som utomlands regleras med självklarhet men här verkar alla i ansvarig ställning rädda för varandra och ingen vågar själv ta ställning.
Typiska är omdömena om formen på frågan istället för att svara rakt på sak. Inte heller vill elitflocken förklara mål, sammanhang eller ens princip för sina beslut och verksamhet. För varje försök till uppdelning och förenkling av frågan blir det bara värre eftersom gemensamma begrepp om människovärde, rättvisa och ansvar saknas från grunden.
Välavlönade socialfascister bistår med kvasivetenskapliga utlåtanden om att vi rättshaverister är av en dubbel eller psykopatisk natur som måste ignoreras och skyddas från samhället vars verklighet vi ändå aldrig kan förstå.
Den som inte blir tokig kan för att överleva med förståndet i behåll gärna låtsas gå med på omsorgen. Men hem och familj får man till slut ändå inte behålla kan jag intyga.
Vi rättshaverister är som regel de mest tålmodiga och kompromissvilliga man kan tänka. Men någon ansvarig måste ändå någon gång säga vilken lag och legitimitet man vill kompromissa om. Släpp fram individen och personliga ansvaret bara så löser vi vad som helst.
Ove Mollvik

Francois
2008-06-04, 20:57
Var är dina motioner?
Eller, om du inte vill visa dem, kan du berätta hur många du har skrivit?

Ditt sista inlägg innehåller ett faktafel: motionerna som Admin skrivit innehåller inte bara kritik, men också alltid förslag på åtgärd. Men det vägrar du inse.

Ove Mollvik
2008-06-05, 09:30
För dig och elitkollektivet som saknar begrepp om saken är det givetvis svårt att hänga med.
Ove Mollvik

pers
2008-06-07, 09:15
Äntligen skulle vän av ordning säga. Med raden: "Vi rättshaverister är som regel de mest tålmodiga och kompromissvilliga man kan tänka."

Så skriver Ove Mollvik vad jag redan har sagt. Nämligen att mycket på dessa sidor är att framfört av rättshaverister. På en punkt håller jag inte med dig Ove och det är när du skriver att "rättshaverister är tålmodiga och kompromissvilliga". Om det vore så hade denna diskussion varit avslutad för länge sedan och istället konstruktivt diskuterat hur vi alla, du jag och ni andra går vidare för att skapa ett bättre HSB. Det saknas, men att kasta skit och fortsätta med intetsägande ord, det är inga problem.

Ungefär som motionerna till HSB Malmös stämma... :5:

På annat ställe kan jag nu se hur någon tar en FN förklaring till hjälp för att försöka finna svar på hur fel allting är från HSB Malmös stämma. Jag hoppas innerligt att den diskussionen inte tar vid. Bara inlägget liksom många av admins visar hur fel saker är och är de inte fel blir de fel och blir det inte fel så ska det vara fel. För just fel ska allting vara. Ni måste ha en tråkig världsbild pojkar och flickor. :8:

Myggan
2008-06-07, 09:59
Ursäkta Pers men är det inte så att dina ord inte är dina egna?
Ordval mm känns igen ...
Kan det vara så att du har gått en kurs i HSB-anda från förr?
Det SKA bli nya tider även om du har fastnat i HSBs sekttänkande så finns det andra som vill gå vidare och ändra på HSBs kriminella ,odemokratiska,förfärliga beteende!

Stå på dig Admin,Misteln mf-
Ni går FÖRE och visar vägen och vi är många som är otroligt tacksamma

pers
2008-06-07, 14:33
Surt sa räven om rönnbären... jag har gått flera kurser i HSB:s regi. Både i Malmö och i en annan HSB förening på västkusten.

Malmö har ett bra utbud och jag avser föra fram att de bör anordna en kurs i hur motioner ska skrivas. Sedan får vi se om det blir så. Om flera gör det kan vi påverka och sitta på skolbänken tillsamman, admin, myggan, knott och tott och allt vad vi nu heter på dessa sidor. :1:

Pär

stephan
2008-06-07, 15:39
Ja det är bra att du erkänner att du behöver gå en kurs i att skriva motioner Pers.
Det som är mindre kul är att HSB inte själva har kommit på den iden?

Jag tror nog att dina gelikar fullmäktigeledamöterna borde gå denna kurs, men de tror väl de är överkvalificerade för det, med tanke på fullmäktigeledamöterns tidigare motionsskrivande.

Det är lättare att som fullmäktigeledamot sitta och tramsa med, för det har jag uppfattat att de gör med sina uppdrag.

Kritisera medlemmar som tycker till verkar vara mera spännande.
Försvarsställning kallas det.

Vad de absolut inte tänker på är att de skall representera medlemmarna, och inte sitta i knät, som några knähundar.

Katten Georg
2008-06-07, 16:05
Till pers
Det du säger är ju bara trams. Det var sannerligen inget större fel på motionerna om mottagarna, d.v.s. om styrelse och fullmäktige hade velat förstå innehållet.
Men hur skall man kunna förstå något som man inte har läst eller om man har läst det inte vill förstå innehållet.
Här hjälper inga kurser i världen för att råda bot på den sortens sjukdomar.
Where there is a will there is a way.

Admin
2008-06-07, 16:33
Jag håller med Stephan, Myggan och Katten, men samtidigt så är det ju inte en så dum idé Pär har. Oavsett hur många kurser fullmäktigeledamöterna (eller jag) går i motionsskrivande så hade inte mina motioner gått igenom, men denna samling fullmäktigeledamöter borde faktiskt invigas i konsten att skriva motioner.

Under det senaste decenniet är det sammanlagt bara en handfull fullmäktigeledamöter (av nästan 400 stycken) som någonsin skrivit en motion, och det är naturligtvis ohållbart! Det är att fullständigt missbruka medlemmarnas förtroende. Fullmäktige förlitar sig på att det inte ska avslöjas att alla de oengagerade fullmäktigeledamöterna inte presterar något. Men den tiden är förbi nu! Medlemmarna kommer successivt att blir varse om den skada som fullmäktigeledamöterna åsamkar medlemmarna, i stället för att fullmäktige tillför något.

Obligatorisk kurs, del I - att skriva motioner
Faktum är att jag tycker att det skulle vara en obligatorisk kurs i hur man skriver motioner som man måste få godkänt på enligt vissa kriterier för att få tjänstgöra som fullmäktigeledamot.

Det handlar inte om hur man skriver motioner
Som Katten mycket riktigt påpekar (och som jag förklarat tidigare) så handlade det på HSB Malmös årsstämma inte om hur jag och andra skrivit våra motioner. Motionerna hade kunnat skrivas på alla tänkbara sätt och resultatet hade ändå blivit detsamma. Dvs styrelsen hade avslagit alla motioner, fullmäktigeledamöterna hade inte läst igenom motionerna och stämman hade avslagit alla motioner, ändå.

Obligatorisk kurs, del II - att läsa motioner
Efter kursen i hur man skriver motioner så måste det finnas en kurs för fullmäktige i hur man läser motioner. Det är uppenbart att det finns en hel del brister här, och det är viktigt att fullmäktige är läskunniga. Även denna kurs måste naturligtvis var obligatorisk och ett godkänt betyg måste vara ett krav för att få agera som fullmäktige.

Att skriva en motion är alltid en bra början...
Pär, du har aldrig skrivit en motion, i alla fall inte till HSB Malmös stämmor, så om du satte dig på skolbänken för att lära dig denna teknik kanske du skulle börja våga skriva en motion?

Annars är ett bra tips att helt enkelt lämna in en eller ett par motioner för att prova lite på hur det känns. Alltså prova på dels hur det känns att skriva en motion och sedan på hur det känns att den avslås av styrelse och stämma, oavsett hur mycket tid och energi du lagt ner på motionen.

Vem ska hålla kursen i hur man skriver motioner?
Sedan skulle det ju vara roligt att se vem som skulle vara kursledare för hur man skriver motioner.
Vem på HSB Malmö behärskar denna teknik?
Vem överhuvudtaget inom HSB Malmös brf-organisation kan detta?
Vem inom hela HSB-organisationen skulle kunna klara att hålla en kurs i något som ingen har någon större eller längre erfarenhet av?

Jag hoppas Pärs förslag (vilket faktiskt är konstruktivt), om kurser i motionsskrivning, går igenom.
HSB Malmö har t.o.m. gått ut med att de vill ha in förslag på kurser (kontakta Lena Nilsson eller Börje Nilsson), så det borde vara särskilt lätt att få igenom ett kursförslag nu.
Berätta gärna för oss här hur ditt förslag mottogs av HSB Malmö.

Kulan
2008-06-08, 12:03
Med referens till vad som skrivits i detta medium om att ta anvar så stod detta att läsa på SDS ledarsida idag den 8 juni 2008.

Det är lätt att få intrycket att det inom polisen finns en viss motvilja mot att se kårens insatser bli vägda och mätta, en aversion mot att tydliga mål sätts upp för arbetet. En viktig orsak till det interna missnöjet med förre rikspolischefen Stefan Strömberg, vilket ledde till att han tvingades avgå i december förra året, var Strömbergs krav på mätbara mål för polisarbetet.
”Hur mäter man den empatiska förmågan?” undrade Karlsen retoriskt i Ekot igår.
Det är så klart inte lätt. Fast vad de flesta brottsoffer i första hand förväntar sig av polisen är kanske inte empati utan att brottet klaras upp.

Det kan tyckas motsägelsefullt men Jan Karlsen vill samtidigt se att polisarbetet i större utsträckning styrs av statistiken. Han hänvisar i DN till erfarenheterna från New York där man ”sedan många år tillbaka använt en modell som innebär att man följer brottsstatistiken varje vecka för de sju viktigaste brottstyperna”. Statistiken bryts ner områdesvis och används sedan för att fördela resurser inom polisen.
Det fina i kråksången ur Polisförbundets synvinkel är förmodligen – om man skall lita till Karlsens beskrivning av New York-modellen – att när kurvorna pekar i fel riktning så är det antingen en fråga om resursbrist eller brister i polisens ledning.
Ansvaret ligger med andra ord alltid hos någon annan. Så utomordentligt praktiskt.
.
Är det någon som känner igen HSB Malmös agerande i denna slutsats? Det gör nämligen jag. Kurser är bra men rätt attityd är bättre. Hur skall man få någon att bli duktig på något som han eller hon inte vill bli duktig på?

Admin
2008-06-08, 20:19
Ja, när det gäller empati så kan nog alla instämma i att detta inte är något som HSB Malmös styrelse visat sig ha... så här långt i alla fall.

Och visst är det kännetecknande för HSB Malmö, såväl styrelse som fullmäktige - att skylla ifrån sig. HSB Malmös styrelse tycks inte se sig ha något ansvar för något. Det är bekvämt för HSB Malmö. Oavsett vilka fel som begås och oavsett hur allvarliga felen är så är det i princip aldrig någon som behöver ställas till svars för detta.

Några få undantag från detta har skett i HSB Malmös historia, där fullmäktige sagt ifrån. Problemet är bara att fullmäktige inte har förmågan att styra upp verksamheten så att de problem vi hela tiden ser inte fortsätter i det oändliga. Fullmäktigeledamöterna är apatiska och det drabbar alla medlemmar.

Hur många gånger har vi inte fått höra att nu ska vi se framåt?
Varje gång något allvarligt fel gjorts i HSB Malmö så upprepas detta. Aldrig någonsin görs något varken för att fel inte ska upprepas eller för att förhindra nya fel.

Ove Mollvik
2008-06-09, 14:57
Du slingrar dig precis som alla de sympatiska dubbelnaturer vi brukar möta kring varje beslutsfattare i svensk förvaltning. Ansvarsfrågan är vad vi rättshaverister kräver svar på och aldrig kan kompromissa om. Den borde vara livsviktig även för dig.
Rätt och ansvar måste få stå i medveten balans åtminstone inom individen. Kompromisser och förlikningar med en motpart som t o m är anonym för sig själv spiller bara näring åt redan överkörda som aldrig frågat sig varför och aldrig velat ta ansvar ens för sig själva.
Slavstaten är sedan länge satt i system och ägd av ett gäng finansgudar u p a som gjort sig oåtkomliga för allt vad demokrati och människorätt heter. Denna världsbild kan jag hålla med om är tråkig men för oss som inte vill ge upp förstånd, själ och hopp om Människan även inom dig är den dock nödvändig.
Ove Mollvik

Ove Mollvik
2008-06-09, 17:30
När beslutsansvariga kan bevisas ha gjort fel i både sak och princip så gömmer de sig typiskt nog bakom maktens form och språk. Överhetens självutvalda anser sig ha fått ensamrätt på mänskliga värderingar - likt gudar.
Dyslektiker, kreativt lagda och självtänkande individer får därmed ingen talan. Vi betraktas som hot mot Ordningen och behöver inte ens bemötas. Den kollektiva självgodheten lyser över allt.
Ove Mollvik

Admin
2008-06-27, 09:58
I dagens utgåva av HSB Malmös nya tidning (kallat "nyhetsbrev", även om det sägs inte vara riktat till medlemmarna) Inblick uttalar sig den i styrelsen nyinvalda ledamoten och (f.d.) socialdemokratiska politikern Birgitta Nilsson enligt följande;
Hur ska styrelsen jobba?
– Det viktigaste är att lyssna. Ute i de
olika föreningarnas styrelser måste
man lyssna på medlemmarna. Suga
upp tankar och idéer. Vi i huvudstyrelsen
måste sedan ta till oss allt som
kommer upp på bordet. Vi måste
bjuda in och bjuda till för att verkligen
förstå vad medlemmarna säger och
tycker.
– Därför är det speciellt viktigt med
öppenhet. Detta har ju också HSB
Malmös ledning, som jag har stort förtroende
för, deklarerat vikten av.
Det låter ju vackert, men då upppstår osökt frågan om Birgitta Nilsson anser att det beslut hon tagit att styrelsen inte ska ha någon kontakt med medlemmarna är att visa på öppenhet från HSB Malmös styrelse?

Det blir lite tröttsamt i längden att höra en massa löften som aldrig uppfylls. Så fungerar det i politiken, men det är något i alla fall jag inte vill se i HSB Malmö.

Birgitta Nilsson, var någonstans var du på HSB Malmös parodi till årsstämma 2008?
Inte ett ord yttrade du på denna tredagarsstämma!

Birgitta Nilsson, i stället för tomma politikerord, berätta vad du rent konkret tänker göra för att;
- visa att styrelsen lyssnar på medlemmarna (som du nu säger att du anser styrelsen ska göra)
- bjuda in medlemmar (när, var och vem?)
- suga upp tankar och idéer (hur, när och från vem?)
- lära dig förstå vad medlemmarna tycker och vill (hur och när?)
- uppnå en öppenhet inom HSB Malmö (hur och när?)

Så här långt har vi, sedan du tillträdde, bara sett motsatsen till vad du säger i tidningen Inblick, och det är inte precis något gott tecken. Jag tror inte det räcker med att bara fortsätta som tidigare och tro att saker händer av sig själv.

Sedan är jag bara lite undrandes till Birgitta Nilssons formulering;
Detta har ju också HSB Malmös ledning, som jag har stort förtroende för, deklarerat vikten av.
Jaha? Birgitta Nilsson säger att hon har stort förtroende för sig själv... jag förstår inte riktigt.

Ove Mollvik
2008-06-28, 19:00
Vackra ordflöden om för folk redan självklar rättvisa skall inbilla oss att det gömmer sig motståndare på annat håll bland avvikande eller främmande som saknar demokratiska värderingar.
Maktägarna i mittsamverkande förening vet att de i sin blocköverskridande självgodhet kan ta sig tolkningsföreträdet i varje sak och form samtidigt som de enbart kan se sitt eget ändamål och värde för rättsprinciperna.
Detta kollektiva självbedrägeri som pers här så tydligt avslöjade är nu det enda som kan hålla samman kåren bland politiker och tjänstemän där var och en sedan länge förlorat sin personliga integritet.
Denna vad jag kallar nylibfascistiska politik där ändamålet helgar varje medel är en svensk uppfinning från de folkhemskaste tider. Nu lever den sitt eget liv såsom majoritetsmakt där inte heller psykstyret SPF tar något ansvar för konsekvenserna.
Ove Mollvik