handdator

Visa fullständig version : HSB Malmö: Korrupt valberedning?


Admin
2008-03-26, 12:38
HSB Malmös valberedning har nu beslutat vilka de vill ha in i styrelsen för HSB Malmö och på andra förtroendeposter (t.ex. valberedningen). Valberedningen har dock helt struntat i att ens kontakta medlemmar som föreslagits. Valberedningen har bara gjort ett litet urval baserat på deras eget personliga tyckande, helt fristående från den kompetens som finns bland de övriga som valberedningen inte brytt sig om att kontakta.

Exempelvis så har jag (från flera håll) föreslagits till posten som valberedare i HSB-Malmö (där minst tre nya ersättare behövs för de som ej längre är kvar). Jag har även föreslagits som ombud till HSB Riksförbund.

Valberedningen har inte hört av sig varken till mig eller till andra föreslagna medlemmar. Fast det är klart. Hur skulle valberedningen kunna föreslå mig till valberedare med tanke på att det då skulle komma in en person i valberedningen som vet hur valberedningsarbetet ska bedrivas? Tänk om valberedningen skulle behöva anstränga sig lite för det enorma arvode de lyckats lura till sig av fullmäktigestämman!

Valberedningen går säker genom att regelverket säger att det bara är valberedningen som kan nominera medlemmar till valberedningen.
De kan göra precis vad de känner för och behöver inte ta någon notis om vad som är bäst för organisationen.

Valberedningen vill inte ha in kompetens i sin grupp, utan det enda som är viktigt är tydligen att koncentrera valberedningsgruppen till personer som alla håller varandara om ryggen. Vi vet alltså redan nu att vem det än är som valberedningen väljer in i sin lilla grupp så är det av valberedningen särskilt handplockade personer som helt står på valberedningens sida.

Undrar hur det känns för de tre personer som valberedningen kommer att "föreslå"?
Om inte alla vet det redan idag så kommer de flesta bli varse om att dessa tre medlemmar inte är invalda pga sin kompetens och sitt engagemang. För att kunna acceptera att bli invald på andra premisser än kompetens och engagemang så måste man nog vara funtad på ett visst sätt.

Det troligaste är att de tre som nu kommer in i valberedningen ställer upp bara pga att de vet att det är inget arbete förenat med detta, och ändå får de nästan 100.000 kronor att dela på.

Detta blir en av de absoluta höjdpunkterna på stämman.
Om fullmäktigeledamöterna inte rasar mot valberedningen för det uschla arbete de utfört så är det en ren skandal! Vi får i så fall också bekräftat med 100 % säkerhet att fullmäktigeledamöterna bara är en samling marionetter utan förmåga att kunna tänka självständigt.

Det ska bli ytterst intressant att höra hur valberedningen kommer att motivera dem som valberedningen valt ut. För första gången i historien har de nämligen kravet på sig att göra detta. Det ska göras redan i kallelsen som kommer om ett par dagar (där de nu även måste uppge föreslagna arvoden till de olika posterna, bl.a. till sig själva).

För mer information om HSB Malmös valberedning se följande inlägg;
HSB Malmö - Valberedningens förslag - en skrämmande läsning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=292)
samt;
HSB Malmö - Hur valberedningen utnyttjar sin position för egen vinning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=625)
HSB Malmös valberedning - Frågor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=806)

MrDean
2008-03-26, 15:02
Har medlemmar föreslagit en viss person, och det dessutom är flera, så tycker jag att valberedningen ska höra av sig till den föreslagna. Tycker det är svårt att utesluta någon om man inte vet var den personen tycker, i detta fall i frågor som berör de saker som valberedningen ska ta upp.

Det är nonchalant, arrogant och höjden av avsaknad respekt mot de personer som har föreslagit en viss person. De utnyttjar sin makt, på ett sätt som tillhör diktaturer. Mycket ovärdigt.

Att agera på detta sätt är att skita i individen som tar initiativet till att föreslå personer till styrelser och dylikt. Med en sådan valberedning så stryper man medlemmars engagemang.

Skulle vara kul att se vilka skäl som åberopas för att just de som nu föreslås. En valberedning ska se till att de som föreslås är de mest lämpade, men även ta hänsyn till vad medlemmarna föreslår, det vill säga hur många som föreslagit en viss person. Det finns inga garantier att den som har mest personer som föreslagit dem ska föreslås av valberedningen. Kompetensen är absolut lika viktig.

Admin
2008-03-27, 12:51
Ja, precis. Hur ska valberedningen kunna veta vem som är bäst lämpad om de inte kontaktar alla föreslagna medlemmar?

Man ska också känna till att det kommer in extremt få förslag till valberedningen (pga att systemet är som det är). Strax före årsstämman 2007 för HSB Malmö så fick jag information från valberedningen att det bara kommit in tre förslag. Tre förslag från drygt 40.000 medlemmar!!!

HSB Malmös valberedning har fått en svidande kritik av mig i de motioner som jag skrivit. Jag har i ett 20-tal motioner kraftigt kritiserat hur valberedningen utfört sitt arbete, och jag har gjort skrämmande avslöjande om hur det gått till tidigare.

Se t.ex.;

76. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete & Arbetsbeskrivning måste tas fram (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76)
I endast 8 korta och intetsägande meningar beskriver valberedningen inför årsstämman 2007 allt sitt arbete (pga krav om detta i valberedningspolicy). Någon mycket mer intetsägande & meningslös redogörelse går nog inte att författa!
Valberedningens arbetsbeskrivning är totalt utan värde för alla, och indikerar tydligt att valberedningen inte presterat något överhuvudtaget för sitt arvode.

39. Ändring av valberedningspolicy & stadgar -
Arbeta under hela året, förbättra planering, nomineringsblanketter, e-post, etc (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#39).
Valberedningen skriver i sitt utskick (oktober 2007):
HSB Malmös valberedning vill med detta brev informera om vårt arbete. Efter stämman 2007 har vi utvärderat vårt arbete och noterat de förbättringar som vi kommer att genomföra inför och under nästkommande stämma.
Det är nu mars-april 2008, och ännu har vi inte sett ett spår av en enda förbättring.
Valberedningen ska på varje årsstämma (samt även naturligtvis skriftligt före stämman) redogöra för de förbättringar de gjort i sitt arbete.
Valberedningen skriver i sitt utskick:
HSB:s kod för föreningsstyrning, som antogs av HSB riksförbunds stämmor 2007, kommer vi naturligtvis att ta till oss och tillämpa till alla delar, såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns.
Så här i efterskott, vad menar valberedningen att förändringarna med anledning av HSB:s kod för föreningsstyrning blev i praktiken för valberedningens arbete?
"såvida inte formella hinder (t ex nuvarande stadgar för HSB Malmö) finns" ???
Borde valberedningen inte veta vid det här laget om "formella" hinder finns för något?
Om jag vet så borde väl även valberedningen veta detta?
Etc.

40. Förändring av valberedningspolicy -
Alla får nominera, info om förslagsställare, arbets-/tidplan, protokoll, etc. (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#40)
Endast valberedningen får idag bestämma vem som ska ingå i valberedningen!
"Förslagsställare" ska inte bara uppges med brf, utan även med namn på den person som föreslagit medlem till en förtroendepost.
Riktlinjerna för utformningen av arbets- och tidplan från valberedningen ska specificeras mer noggrant än vad som är gjort idag.

41. Redovisning av vem som nominerat - öppet valberedningsarbete (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#41)
Kontroll av valberedningens arbete.
Valberedningens arbete ska vara öppet!

77. Uppställning av nominerade måste göras läsbar & korrekt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#77)

78. Valberedningens arbete på stämma måste struktureras upp (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#78)

79. Underlag för val måste finnas (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#79)
Inget underlag för val har tidigare funnits!!!
Valberedningen har inte motiverat sina förslag.
Valberedningen lämnar ingen motivering till varför den sittande styrelsen ska sitta kvar (eller avgå/avsättas, helt eller delvis).
För alla 42 förtroendeposter fanns det till årsstämman 2007 bara en enda presentation av alla nominerade i valberedningens "förslag". Valberedningen har på ett subjektivt sätt bara presenterat en ledamot av dem som nominerats och av dem som valberedningen föreslagit till styrelsen! Fullmäktige är lätt att lura!
Om man inte vet vad uppdraget innebär och man inte vet mer om en person än dennes namn, hur ska fullmäktige kunna avgöra om personen i fråga är rätt man/kvinna för uppdraget?
Vad baseras de val på som fullmäktige gör varje år när ingen information finns om något?

80. Stadgar uppdateras med delar av HSB:s kod för föreningsstyrning ang. valberedningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#80)

81. Nyval av valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#81)

82. Halvering av valberedningens arvode (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#82)

83. Fastställande av framtida arvode till valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4a.htm#83)

124. Punkt 15 - Bestämmande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-4c.htm#124)

144. Presentation av alla brf-valberedare (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#144)
HSB Malmös styrelse ska aktivt och löpande verka för ett utökat samarbete mellan brf:arnas valberedare såväl som mellan HSB Malmös valberedning och brf:arnas valberedningar. Detta skrivs snarast (inom 6 månader) in i HSB Malmös stadgar.

145. Möten mellan HSB Malmös valberedning och brf-valberedare m.fl (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-5b.htm#145).

38. Valberedningens policy stående punkt i dagordningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2a.htm#38)
Den valberedningspolicy som valberedningen tagit fram till sig själv är ett stort skämt!

56. Policies för suppleanter (valberedning, revisorer, ombud/ersättare) (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-2b.htm#56)
Policy för suppleant till valberedningen saknas.

21. Stadgeändring valberedning - Ändring av § 21 i HSB Malmös stadgar (http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-1b.htm#16)

76. Hur valberedningen lurade fullmäktige att dubblera valberedningens arvode
(http://hotpot.se/hsb-malmo-motioner-3.htm#76)

Micke1
2008-03-28, 12:55
Kan hålla med dig om att det skall bli intressant att höra motiveringarna till varför de valt de personerna mm.

Admin
2008-04-07, 09:24
Ja Micke, det hade det varit.
Nu ser vi att det inte finns en enda motivering till något förslag från valberedningen.

Inte med ett endaste ord motiveras de förslag som HSB Malmös valberedning gett.

HSB Malmös val på årsstämman 2008 kommer därför att bli mer eller mindre meningslöst.

Reagerar inte fullmäktigeledamöterna mycket, mycket kraftigt på detta så skulle det vara en skandal för HSB Malmö.

Man undrar om det fungerar lika illa i alla HSB-regioner, eller om det finns valberedare någonstans inom HSB som bryr sig om sitt uppdrag.

Admin
2008-04-18, 14:54
Frågor till HSB Malmös valberedning:

1. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
Valberedningen ska alltid "vara objektiv och se till föreningens bästa och bortse från sina egna eller andras särintresse".
Tycker valberedningen att valberedningen följt detta?
Det torde nämligen vara uppenbart för alla hur valberedningen försökt framhäva vissa medan valberedningen för andra i stället har försökt att särskilt göra dem ointressanta i presentationen, förutom att valberedningen bara kontaktat vissa av de nominerade.

2. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Arbetet går ut på att förbereda inför medlemmarnas val av förtorndevalda i samband med årsmötet".
Tror valberedningen att det finns en enda person utanför valberedningen (och dess närmaste krets) bland HSB Malmös 42.000 medlemmar som tycker att valberedningen förberett på ett tillfredsställande sätt inför valet av förtroendevalda?

3. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det är viktigt att valberedningens förslag utgår från engagemang".
Så de som valberedningen föreslagit har alltså störst engagemang, och de som valberedningen plockat bort har ett sämre engagemang?
Då vill jag veta på exakt vilket sätt respektive medlem som valberedningen föreslagit visat sitt engagemang inom HSB Malmö?

4. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"En valberedning som tagit sitt uppdrag på allvar och som kan presentera ett väl underbyggt förslag, väl förankrat hos medlemmarna, får vanligtvis stor uppskattning, och förslaget antas antas ofta i sin helhet".
Tycker valberedningen att valberedningen har ett väl underbyggt förslag och i så fall på vilket sätt?
Speciellt med tanke på att det är bara 8 personer som presenterats till 42 förtroendeposter.

5. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"...bra om valberedningen sitter med på något styrelsemöte då och då samt deltar så mycket som möjligt i föreningens aktiviteter".
1. Hur många styrelsemöten har valberedningen suttit med på?
2. Exakt vilka aktiviteter inom HSB Malmö har valberedningen deltagit i sedan årsstämman 2007, fram till och med mars 2008?

6. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det är bra om man tidigt engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen".
På vilka olika sätt har valberedningen engagerat medlemmarna?

7. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Informera om arbetet, vilka som är med i valberedningen och hur man kommer kontakt med dem".
Hur menar valberedningan att valberedningen följt detta?
Speciellt med tanke på att det första livstecknet från valberedningen kom 2007-10-19, och först då uppgavs kontaktvägar till valberedningen, dock bara telefonnummer.
Dessutom uppger valberedningen felaktiga telefonnummer. Jag tror det var endast ett eller två telefonnummer som stämde.

8. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det är bra om man tidigt engagerar övriga föreningsmedlemmar i processen".
På vilket sätt tycker valberedningen att de gjort detta?
Med sina två enda kortfattade, felaktiga och helt intetsägande utskick under hela sin mandatperiod?

9. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det är viktigt att valberedningen låter alla komma till tals, och att samtliga nomineringar tas emot och övervägs likvärdigt".
Tycker valberedningen att valbereningen låtit alla komma till tals, och i så fall på vilket sätt?
Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade!
Tycker valberedningen att valberedningen övervägt samtliga nomineringar likvärdigt?
Speciellt med tanke på att valberedningen endast kontaktat vissa utvalda av de nominerade och att valberedningen presenterat de nominerade på väldigt olika sätt beroende på valberedningens personliga tyckande.

10. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Har den nominerade blivit tillfrågad och är positivt inställd är det bra om det står klart och tydligt".
Var uppges detta i valberedningens material?

11. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"...likaså kontaktuppgifter till både den som nominerar och till den som är nominerad".
Var står detta i valberedningens material?
Valberedningen uppger inte ens namn på den som nominerat och har medvetet - utan att ens ange skäl för detta - för årets nomineringar t.o.m. tagit bort från vilken brf som nomineringen kommer (vilket fanns förra året, även om det bara var för valberedningen... men då jag upptäckte mygel här, så ville tydligen valberedningen inte ge medlemmarna en chans i år att kunna se hur det egentligen gått till).

12. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Samtliga nominerade måste även tillfrågas av valberedningen innan årsmötet".
Vilka har valberedningen inte tillfrågat och varför?
Jag och alla andra som inte tillfrågats är mycket förvånade över att valberedningen helt struntat i att kontakta oss!

13. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"Det gäller att de personer som föreslås vid årsmötet är tillfrågade och väl insatta i vad som förväntas av dem".
På vilka olika sätt har valberedningen - för var och en av de föreslagna - kontrollerat att de nominerade är väl insatta i vad som förväntas av dem?

14. HSB Malmö skriver i sitt valberedningshäfte för 2007 följande:
"en parameter som valberedningen måste ta hänsyn till när de föreslår vilka föreningsmedlemmar som ska väljas in är ålderssammansättningen. Mixen mellan unga och lite mer erfarna styrelseledamöter är dessutom oftast bra för utvecklingen av styrelsens arbete".
Tycker valberedningen att den mix av "unga och lite mer erfarna" på en snittålder av 63 år som valberedningen föreslår till styrelsen är en bra mix åldersmässigt?


Inte minst när man läser ovanstående kan alla se att valberedningens arbete är ett raktigenom skolexempel på hur en valberedningen absolut inte ska genomföra sitt valberedningsarbete.

Inte ett rätt!

Goran
2008-04-23, 14:05
En springande punkt är att den utlovade öppenheten verkligen tillämpas så att det finns möjlighet att diskutera valberedningens underlag och jämföra kandidaterna. Detta saknas helt. Så snart man börjar göra undantag så förlorar systemet i trovärdighet-och det har redan skett. Något riktigt bevis på allvaret i den nya öppenheten har vi ännu inte fått. Det är som vanligt mest tomma ord. Förhoppningsvis så kommer öppenheten samtidigt med valet av en helt ny valberedning. En sådan är ett måste !