handdator

Visa fullständig version : Höjning av anskaffningsvärdet


Nybörjare
2012-04-12, 15:31
Det här med ekonomin är verkligen inte det lättaste att förstå :12:

Jag vore så tacksam om någon kunde förklara hur anskaffningsvärdet kan förändras år från år utan att någon utgiftspost syns i årsredovisningen som motsvarar beloppet. Det enda jag hittat är reparations- och underhållskostnader. (Inga ombyggnader eller tillbyggnader) Att de skulle påverka anskaffningskostnaden ett par år efter köpet låter konstigt. Dessutom stämmer inte siffrorna.

T ex:

Ingående anskaffningsvärde 2008 ....95 832 400
Årets avskrivningar ..............................62 500
Restvärde ....................................95 769 900

Ingående anskaffningsvärde 2009..... 95 832 400
Årets anskaffningsvärde.................... 83 850 (underhåll 87 400)
Ack anskaffningsvärde ....................95 916 250
Ingående avskrivningar .........................62 500
Årets avskrivningar.............................. 75 570
Utgående ack avskrivningar................. 138 070
Restvärde ....................................95 778 130

Ingående anskaffningsvärde 2010.... 95 916 250
Årets anskaffningsvärde.................. 999 400 (underhåll 140 000, Rep 370 000)
Ackumulerat anskaffningsvärde.........96 915 700
Ingående avskrivningar........................138 070
Årets avskrivningar...............................96 700
Utgående ack avskrivningar..................234 770
Restvärde.....................................96 680 930

Ni som är duktiga på det ekonomiska, snälla, förklara för mig hur det här fungerar. Jag får tyvärr inga svar (eller diffusa sådana) när jag frågar föreningen något. Det gäller ju att lära sig något nytt varje dag :6:

Harald
2012-04-12, 22:32
Kul fråga!

Detta handlar i och för sig om hur man bokför, men det ska vara så här:

Anskaffningsvärde är ett kass ord. Byt istället ut det till byggnad. Alltså, man har ett konto byggnadsvädet är bokfört (startar alltså alltid med ett anskaffningsvärde)

Ex 1 000 000 kr

Sen skrivs byggnaden av, med tex 10 000 kr om året (1 %). Då får man varje år ett restvärde.

Ex

år 1, byggnad: 1000 000 kr
Avskrivning: 10 000 kr
Restvärde: 990 000 kr

År 2, Byggnad 1000 000 kr
Avskrivning: 10 000 kr
Ack. avskrivning: 20 000 kr
Restvärde: 980 000 kr

O s v

Men detta verkade du ju ha koll på, så till frågan:

Det som skrivs av, är ju den URSPRUNGLIGA byggnaden. Det kan ju hända att man TILLFÖR något nytt, som ÖKAR värdet, tex bygger nya entréepartier. Då bokar man den summan på "byggnad" (eller "anskaffningsvärde") och detta höjs då.

Ex år 3, Kostnad nya entréer: 300 000 kr:

Byggnad: 1300 000 kr
Avskrivning: 13000 kr
Ack avskr: 33 000 kr
Restvärde: 1 267 000 kr

Reparationer ska inte bokas så här. Egentligen inte underhåll heller, men mycket underhåll blir ju helt nya delar med nya tekniska egenskaper. Gamla fönster mot nya energi och aluminiumutsida är ju värdehöjande tex.

Nybörjare
2012-04-13, 13:07
Tack Harald!

Det verkar ju logiskt att värdet höjs om man tillför något med mervärde. Men målningsarbeten eller byte av slitna maskiner vet jag inte om det kan bidraga till att värdet på huset höjs?

Vad jag är mest undrande inför, är att kostnaden (årets anskaffningsvärde) på nästan 1.000.000 kr miljon inte återfinns någonstans under "kostnader", vare sig i Resultaträkningen eller dess noter. En sådan stor investering borde väl rimligtvis synas någonstans i räkenskaperna? Hur jag än vrider och vänder på det, hittar jag bara strax under 500.000 kr och då står det under reparationer och underhåll. Om det skulle röra sig om en ombyggnad, hur bokförs det på kostnadssidan? (vad jag vet har ingen sådan skett)

Jag får nog skaffa mig en specialkurs för att veta om jag är helt ute i det blå.

Tacksam för svar, så jag kan sova gott om nätterna:9:

kluringen
2012-04-13, 14:21
En utgift som är bokförd som investering kan du inte hitta som en utgiftspost i resultat räkningen. En utgift kan bokföras som en kostnad i resultaträkningen eller som en investering i balansräkningen. Investeringar höjer anläggningstillgångarnas värde som skrivs av under investeringens bedömda livstid.

Kostnadsposten "Reparationer och underhåll" har inget samband med balanspostens "Årets anskaffningsvärde".

Du måste fråga styrelsen vad det är för investeringar som har gjorts om det inte framgår i en not/tiläggsupplysningar/verksamhetsberättelsen.

Harald, du har fel om att anskaffningvärde är ett kasst ord, (det heter så) som bör bytas till byggnad. En investering kan lika gärna avse inköp av en ny byggnadsinventarie (värmecentral t ex). Anskaffningsvärden måste enligt lag anges för varje anläggningstillgång, varav byggnad kan vara en, nya stammar en annan och mark en tredje.

Harald
2012-04-13, 14:46
Harald, du har fel om att anskaffningvärde är ett kasst ord, (det heter så) som bör bytas till byggnad. En investering kan lika gärna avse inköp av en ny byggnadsinventarie (värmecentral t ex). Anskaffningsvärden måste enligt lag anges för varje anläggningstillgång, varav byggnad kan vara en, nya stammar en annan och mark en tredje.

Absolut, här kommer min strävan att förenkla kontoplanen inom Brf in. Jag inser ju att storleken på föreningen är av betydelse för hur man bör göra.

En förening med te x max 50 lgh, inga hissar, en UC, så är väl "Byggnad" alldeles utmärkt.

För en förening med 200 lgh, tex flera hissar osv så bör kanske investeringarna kontoföras bredare.

Lagen kräver "en rättvisande bild", varje revisor avgör ju vad som är OK.