handdator

Visa fullständig version : Policy vid ombyggnad av lägenheter i bostadsrättsförening


Admin
2012-03-30, 23:58
Policy för ombyggnad av lägenhet i brf

Bostadsrättshavaren ska ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga förändringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna. Ritning eller skiss över förändringarna ska bifogas skrivelsen.
Bostadsrättshavaren ska ange planerad byggstart och färdigställandedatum.
Ansökan godkänns endast under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas bygglov/gör bygganmälan för åtgärderna då sådant krävs.
Bostadsrättsföreningen ska teckna avtal med bostadsrättshavaren om t.ex. besiktning, intyg och underhållsansvar.
När bygganmälan är inskickad, alternativt bygglov är beviljat och godkänt, ska kopia av samtliga handlingar skickas till styrelsen för arkivering. Även en kopia av det godkännande som utfärdats av kontrollansvarig ska skickas in.
När byggnationen är slutförd ska styrelsen ges möjlighet att göra tillsyn för att se att ombyggnationen överensstämmer med de inlämnade ritningarna.Denna policy fastställdes på brf Bostadsrätts styrelsemöte ……………….Policy utgår från;
- Bostadsrättsföreningens stadgar (http://hotpot.se/hsb-nya-stadgar-2003-368-4.pdf) § 41
- Bostadsrättslagen 7 kap § 7


Se även;
Mall för arbetsordning i styrelsen (http://hotpot.se/hsb-styrelse-arbetsordning-brf.htm)