handdator

Visa fullständig version : Styrelse som misskrediterar medlem på föreningsstämman


stephan
2009-03-10, 15:39
Om man skriver till styrelsen och berättar hemska sanningar, om hur förvaltaren för föreningen försnillar medlemmarnas pengar, blir man "obehaglig" för styrelsen? Det är ju styrelsen som har ansvaret.
När sedan styrelsen aldrig svarar eller ifrågasätter sanningarna, så tror jag de flesta skulle reagera att skrivningarna till styrelsen "trappas upp"?
Skriver man dessutom många motioner om hur denna skurk till förvaltare genom sin kompis bolag beställt arbeten för mångmiljoner utan styrelsens vetskap (alla utom en) blir man ändå mer "obehaglig"?

Styrelsen förvarar förvaltaren i motionssvaren, med att eftersom revisorn inte har påpekat några felaktigheter har inga sådana skett.
Till detta hör, som styrelsen inte låtsas om men vet, att revisorn är bästa kompis med förvaltaren, och "kamperar" ihop i alla förvaltarens föreningar.

Är man "trängd" är anfall bästa försvar?

Hur ska man annars tolka brf Vädurens styrelse som på nästsenaste stämman började med att läsa upp de 2 "värsta" breven jag skrivit till styrelsen. Och senare under stämman läser upp att jag har en betalningsanmärkning.

Några dagar efter denna stämma skrev jag till Vädurens ordförande följande;
"Bra jobbat att läsa upp för medlemmarna att jag hade en betalningsanmärkning."

Hennes svar blev:
"Tack Stephan
Ja det var trist att jag behövde säga det. Hade inte XXX gått fram och "tyckt att stämman borde ge dig en chans" så hade jag aldrig sagt det. Du har lärt oss att ha kontrollerat allt väldigt noga inför stämmorna, så....
Bitte"

Det är tur man lärt styrelsen något i alla fall...


Bör en ordförande i en brf vara konsekvent?
Att läsa upp en betalningsanmärkning som en medlem har på några hundralappar är tydligen okej?

Men att skriva på fakturor på 15 miljoner som ensam firmatecknare för arbeten som knappt utförts, och dessa gjorda av ett företag som har 35 betalningsanmärkningar på tillsammans 4 819 604 kr, och 32 ansökningar på tillsammans 2 278 923 kr är tydligen okej.
Dessutom har dessa arbeten varit möjliga på grund av att förvaltaren samarbetat med detta företag.

Förvaltaren har tidigare gjort 4 konkurser, och hans bolag visar även det många betalningsanmärkningar.

Det är skillnad på folk och fä???

Eller med ordförandens egna ord; Eftersom revisorn inte sagt något har inga fel begåtts...

Trötter
2009-03-11, 10:33
Stephan, hur är era stadgar utformade när det gäller attesträtten och hur det ska gå till vid attesteringar av fakturor?
Enligt våran föreningsstadgar ska två med attesträtt attestera, för de av styrelsen fattade besluten som innebär kostnader som renoveringar och förbättringar.

Angående betalningsanmärkning så är det så turligt att den försvinner efter 3 år, och är ur världen.
Men att vara en sinnessvag ordförande, detta är obotligt och kommer aldrig att försvinna.:5:

Medrevisor eller särskild granskning kan ju vara en idé, om du kan få i hop 10% av medlemmarna att begära detta. Kommer förhoppningsvis att få styrelsen att fundera.

stephan
2009-03-11, 10:59
2 i firmatecknare i förening gäller som i de flesta föreningar även i väduren, men eftersom man har en proffsrevisor i väduren som skiter i sådana bagateller, funkar det med en firmatecknare.

Föreningen hade en vattenskada som förvärrades av att entreprenören sågade hål på vattenledningar när de skulle renovera den lilla skadan som var först.

Detta gick till slut på 1 241 000kr. Alla dessa fakturor för denna skada som delats upp på 10 olika fakturor, tillsammans med många andra arbeten, fick föreningen tillbaka 75 000kr från försäkringsbolaget.

"Den ensamma firmatecknaren" som attesterade dessa har skrivit på en av fakturorna "Hur mycket kommer försäkringsbolaget att betala av denna faktura, nyfiken vill lära mig".

Det hon lärt sig i livet är att hata medlemmar, och älska att betala ut bluffakturor, vill kanske vara i centrum????

stephan
2009-03-11, 11:27
För 2 år sedan hade jag samlat ihop 93 namn på en lista där granskning skulle ske. Tyvärr hade jag varit slarvig, då det visade sig att 5 av namnunderskrifterna visserligen var medlemmar i föreningen men boende tillsammans med en annan som skrivit på. Styrelsen anlitade advokater för att "förhindra" denna granskning.

Till förra stämman hade jag besökt Riksförbundets högsta chef Kenth-Olof Stigh och visat honom fakturorna och annat som visar att 2000 boende blivit lurade på mångmiljoner. han lovade heligt och dyrt, när han var övertygad om att det skett galna utbetalningar att han skulle se till att granskning skulle ske av styrelsen, Till detta skulle han själv inte medverka (hans sista ord till mig var att jag skulle lova att inte säga att han hjälpt till), men skulle se till att HSB:s vice VD Anders Svensson skulle fixa detta. Därav tog jag tillbaka min motion om granskning. man skall väl kunna lita på sådana höjdare?

Men icke utan att ta kontakt med mig fick jag ett brev från Anders efter stämman att jag skulle ta upp detta på nästa stämma.

Sekten HSB kom väl på i sista stund att detta skulle bli en skandal för HSB, att deras "proffesionella" styrelseledamot i Väduren varit så flat, att han inte upptäckt att föreningen betalat ut mångmiljoner för knappt utförda arbeten.

Men det går fler tåg, som man säger, det är lång tid på preskibering.

Det som är mest sjukt i denna förening är att alla nya styrelseledamöter, och de är många nyvalda senaste åren törs försvara denna ordföranden.

stephan
2009-03-14, 00:34
Stämmobeslut

Brf Väduren har en föreningsstämma. styrelsen har kallat in det bästa man kan hitta inom HSB som ledare för denna stämma Som ordförande väljs Atilla Kriss och som bisittare väljs HSB:s chefsjurist Ove Schramm.

En boende har skrivit en motion avseende "Katter tillåtna att skita i föreningens sandlådor"

Stämmoprotokoll säger
" Stephan föreslog att kattrappor skall förbjudas i föreningen.
Stämman diskuterade huruvida det är möjligt enligt gällande lagstiftning. Enligt närvarande HSB-jurist (Ove Schramm) är det möjligt eftersom balkongräcket faller under föreningens ansvar,

Styrelsen begärde votering.
beslut: stämman biföll den andra att satsen (mitt förslag att kattrappor skall förbjudas.)

Förslag till svar från styrelsen: Enligt lagen om tillsyn över hundar och kattor, ska katter hållas under sådan tillsyn som, med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter, behövs för att förebygga att de orsakar skador och avsevärda olägenheter, detta finns också redan nu i föreningens ordningsregler. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen,

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Fram till denna stämma satt Rolf Stockhaus som ordförande i föreningen.
Jag Stephan har därefter skrivit 7 gånger till styrelsen och revisorerer med bifogade bilder på f.d. ordförande Rolfs kattrappa, som än idag finns kvar. Snart 2 år sedan.

Efter 7 skrivningar till styrelsen (utan något svar) om detta träffar jag Rolf Stockhaus och en annan ledamot i styrelsen utanför den befintliga kattrappan . Jag påtalar för dem att ni styrelseledamöter skall föregå med gott exempel och rätta er efter stämmans (föreningens högsta beslutande organ)beslut.

Jag säger att ni är "hemska människor" som tror ni kan bete hur ni vill.

Denna "händelse" polisanmäls av en av nämnda styrelseledamöter som olaga hot, med vittnen från den andra ledamoten och hans sambo. Och är en av 2 "händelser" som nu HSB:s chefsjurist Ove Schramm för att hjälpa styrelsen gör allt för att vräka mig och min fru från föreningen.

Spännande fortsättning följer.

P.s Ove Schramm vet liksom cirka 30 personer i HSB inklusive "högsta hönset" Kenth Olof Stigh och Borevision att föreningens medlemmar är blåsta av en förvaltare på cirka 20 miljoner, vilket framgår mycket tydligt i en konkursutredning som är gjord och avslutad för några veckor sedan.

Den enda förklaring jag kan finna att sekten HSB trots 100%:iga bevis om att oegentligheter i föreningen har skett skiter i att göra något åt detta och istället och "skjuter budbäraren" är att de låter föreningen gå åt helvete, så att de senare kan träda in som "räddande ängel".

D.s jag är HSB fiende nummer 1, då jag för 10 år sedan såg till att HSB blev av med alla avtal i föreningen värda cirka 7 om året (då), med att utsätta HSB för konkurrens. Detta efter att jag övertygat dåvarande styrelse att HSB tog ut cirka 40% för mycket betalt för avtalen avseende ekonomisk, tekniskt, fastighetsskötsel och markavtal.

Markavtalet som är mitt område efter 25 år i branchen var det som gjorde att jag uppmärksammade HSB.s överbetaling.och fick styrelsen att gå ut med konkurrensupphandling. (HSB sänkte sitt anbud med cirka 300 000kr)

Markavtalet blev 50% billigare efter denna upphandling där 47 av Stockholms markentreprenörer lämnade anbud.
Från 1 743 000kr om året som HSB tog ut, till 870 000kr om året. och den bästa markskötsel föreningen någonsin haft.

Trötter
2009-03-14, 12:23
Jag har en känsla av att de flesta föreningars styrelser inte har den kunskap eller viljan som krävs för att sluta avtal med entreprenörer som utför tjänster i föreningar. Och detta antar jag får till följd att förenings medlemmar känner att styrelser inte har föreningens ekonomiska bästa i åtanke vid upphandlingar.

Det som är helt avgörande är att styrelsen upprättar skriftliga avtal med entreprenörer på ett sådant sätt att båda parter skyddas mot eventuella oklarheter.

OBS Låt aldrig en entreprenör utforma avtalet för föreningen för det är som att köpa grisen i säcken.

Jag har ett förslag som kan motverka detta med oklarheter vid eventuella upphandlingar av tjänster i föreningar samt de efterföljande oklarheterna vad gäller fakturor.

Om föreningen utformar mallar för kontrakt som upprättas med de entreprenörer som föreningen anlitar för sin verksamhet så kan en heldel av oklarheterna minimeras. I detta arbete så är det utomordentligt viktigt att dessa mallar granskas av juridisk expertis inom handelsjuridik. "OBS DET ÄR INTE HSB ELLER RISKBYGGEN SOM SKA GRANSKA DESSA OCH KOMMA MED KOMMENTARER"

Min sambo har utformat en välfungerande och omskriven version av ABK 97 som kan tillämpas för upphandling av tjänster, denna omskrivning har utformats så att de flesta tjänster som en förening nyttjar går att reglera i detta avtal.

Om intresse fin så kan jag förmedla detta avtal på forumet.

Sedan till detta med att efterfölja dessa upprättade kontrakt, så är det bra att ha en arbetes grupp inom föreningen som granskar den utförda tjänsten och pekar på de eventuella brister som uppstår och förslag till åtgärder enligt upprättat avtal.

Denna grupp ska förslagsvis inte sitta i styrelsen utan var medlemmar med ett intresse i föreningens verksamhet samt vara inlästa på kontraktet samt vara väl insatta i kostnads bilden för utfört arbete.

Jag vill även ta detta med mer kostnader vid utfört arbete.
När en entreprenör hävdar mer kostnader så skall dessa mer kostnader förankras innan kostnaderna har upparbetats, om entreprenören kommer i efterhand med mer kostnader så rekommenderar jag till att dessa kostnader jämkas så långt det är möjligt till föreningens fördel.

Alla eventuella ekonomiska oklarheter som sker i en förening. Rekommenderar jag att dessa oklarhet regleras i skiljedom och inte i vanlig tingsrätt.
De nämndemän som sitter i tingsrätten har oftast inte den kunskap som krävs för att bedöma den juridik som omfattar företag och ekonomiska föreningar.

totiki
2009-03-15, 12:10
Min sambo har utformat en välfungerande och omskriven version av ABK 97 som kan tillämpas för upphandling av tjänster, denna omskrivning har utformats så att de flesta tjänster som en förening nyttjar går att reglera i detta avtal.

Om intresse finns så kan jag förmedla detta avtal på forumet.

Ja, det finns intresse, utan tvekan.

Trötter
2009-03-15, 16:24
Vi kan kolla med Admin om det går att lägga upp dessa mallar på kontrakt och avtal angående upphandling i BRF.

Det skulle vara bra om det gick att lägga upp dessa som filer på forumet för medlemmarna i forumet av en vis rang "typ".

Eller så kan jag e-post dessa filer för de som visar intresse. Om sänd mig ett medelande över forumet så ska vi se vad jag kan hjälpa till med.

Jag Har en heldel mallar över olika avtal och kontrakt som är relativt väl täckande, har även utformat ett som jag tror skulle ge ett ökat skydd för föreningar som har affärer i hop med de tre Drakarna.

stephan
2009-07-06, 15:43
Jag läser ett stämmoprotokoll från en av "skurken" ADEX föreningar.

Den ger mig många många funderingar.

http://www.brffarmen.nu/pdf/2009%20stamma.pdf

Jag ställer några frågor till alla duktiga skribenter på detta forum och hoppas på svar/synpunkter.

Denna gång gäller det
"behandling och beslut med anledning av inkomna motioner.

Skall ett stämmoprotokoll skrivas så att vi som bara läser detta inte har en chans att förstå något? (utan hänvisning till bilaga eller liknanden)

"Motion angående särskild granskning av balkongprojekt"

Styrelsens svar som tydligen också är beslutet avseende denna motion:

"Stämman beslutar på grundval av styrelsens svar att anse denna motionbesvaras"
"

§17 val av revisorer och suppleanter:
Yrkande av XX att styrelsen söker en annan auktoriserad revisionsfirma.

Följande skrivs in under denna punkt i stämmoprotokollet:
Se svar fråga/inlägg nr 8.

Här bildas tydligen en ny § på stämman som lyder.
Information från styrelsen.
Följande frågor har inkommit till styrelsen som förslag till motioner, Styrelsen tillsammans med jurist har bedömt dessa som frågor till styrelsen och behandlas som detta.

punkt 8.
Revisionsfirma.

Styrelsen svarar att då xx har inkommit med ett yrkande men inte presenterat ett motförslag föreslår de att valberednins förslag antas. XX är välkommen att presentera en annan revisionsfirma till styrelsen /valberedningen inför nästa årsmöte.


???????

Mina synpunkter:
Är det verligen valberedningen som skall föreslå revisorer?
Visserligen är yrkandet fel då XX föreslår att styrelsen skall "söka ny revisionsfirma", men svaret från styrelsen är väl ändå mer fel???

XX är välkommen att presentera en annan revisionsfirma till styrelsen /valberedningen inför nästa årsmöte.


En avslutande synpunkt på stämmobeslut i denna förening är att valbereningen får mer arvode än internrevisorerna.

Detta är för mig glasklart att i föreningarnadär styrelserna är "styrda" av ADEX så är valbereningarna lierade med förvaltning och styrelse, och internrevisorer är något "katten släpat in"

stephan
2009-08-11, 16:35
Glasklart stämmobeslut?

Motion 1.

(Motionen av att övergå till att medlemmarna skulle betala elen individuellt. motionen innehöll hur det skulle räknas ut att övergå till individuell el med att först göra en avräkning av nuvarande avgift, och sedan skulle var och en betala den el som används till ett pris som styrelsen skulle deklararera)

Stämmoprotokollets skrivning i ärendet.

"XX Föredrog sin motion och yrkade på ej bifall.

Styrelsen informerade att individuell el startar den 1 juli (stämman hölls den 17 juni, och sista justeringen av protokollet gjordes den 5 augusti) och första utdebiteringen sker per den 1 oktober. Endast den förbrukade elen kommer att utdebiteras medlemmarna.

Stephan föreslår att en arbetsgrupp bildas för utredning av individuell elräkning. Beslut tas vid en extra stämma.
(skriftligt lämnat förslag lämnat på mötet, där jag anget månaden oktober som förslag till extra stämmodag)

X X undrar vilka som skall ingå i denna arbetsgrupp.
Stephan föreslår att halva gruppen kommer från styrelsen och den andra halvan från medlemmarna.

Förslag till beslut från styrelsen.
Styrelsen delar motionärens synpunkter om att inte lågförbrukaren skall subventionera högförbrukaren. Att debitera elförbrukning individuellt skulle ekonomiskt gynna de flesta bostadsrättshavare i föreningen och enligt statistiken markant minska föreningens totala förbrukning.

Urban Wiman frågade om stämman var redo att gå till votering i frågan.

Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag till beslut samt att en arbetsgrupp tillsätts med 21 röster mot 20.

(detta i protokollet förslag från styrelsen är bara styrelsens svar på motionen i kallelsen. Det vill säga styrelsen lade aldrig något förslag på själva stämman).

En vecka efter denna stämma kommer det information från styrelsen att alla har fått minst 10% avgiftshöjning genom att stämman beslutat att införa individuell eldebitering. Rätt?

Ingen vet idag 2 månader efter stämman vad elen kommer att kosta.