handdator

Visa fullständig version : Gamla stadgar - vem ansvarar för rep/byte av groda i badrum?


tractors
2012-03-22, 15:50
I vår privata brf använder vi oss av gamla SBC mönsterstadgar från 1998 (!).
Dessa skall snart uppdateras men just nu gäller följande:
" Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom
vad avser reparation av stamledningar för avlopp,värme,gas, el och vatten som föreningen försett lägenheten med.
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bla:
- ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el och vatten till de delar dessa inte är stamledningar".
Fråga: Ovanstående gäller idag. Jag uppfattar det som så att mitt underhållsansvar för grodan i badrum begränsar sig till spolning/rensning fram till stamledning utanför badrumet.Vem ansvarar för reparation/utbyte av av grodan i badrumsgolv?
Tacksam för svar.

Gusten
2012-03-22, 16:18
Det har förekommit stadgar där det yttryckligen stått att golvbrunnen är bostadsrättshavarens ansvar. Dock är den ju nersänkt i bjälklaget och
då är det väl tveksamt om det överhuvudtaget är möjligt att påföra bostadsrättshavaren underhållsansvar för golvbrunnen.
Kanske något för Bostadsrättsnämnden om ni är oense om vem som har underhållsansvaret. Avgiften för ett yttrande där har nyligen sänkts till 800 kr.

totiki
2012-03-23, 14:04
Läckage från synliga delar av golvbrunnen brukar anses var BRs ansvar. Det innebär infattningen och vad du ockulärt kan inspektera när du tar bort gallret och tittar ner i brunnen. Mattor som släpper eller tätskikt som fått skador är det vanligaste.

BRFn byter endast vid skada eller stambyte eller liknande.

skanke
2012-03-23, 15:53
Tycker att detta med fördelningen av ansvar mellan BRH och BRF i vissa fall känns som en av de stora svagheterna/riskerna med att bo i BRF. Det verkar svårt att förstå sig på vad som gäller och hur det skall fungera i praktiken.
Har inte förstått varför BRH skall ansvara för avloppsledningar, vattenledningar och golvbrunnar.

tette
2012-03-23, 18:04
"svagheterna/riskerna med att bo i BRF"

Håller verkligen med dig här Skanke.
Och tro mig att det kommer bli enorma problem framöver.
Giriga okunniga styrelser.
Giriga, kunniga försäkringsbolag.
Giriga kunniga/okunniga bostadsrättsorganisationer HSB, Riksbyggen, SBC som hjälper/stjälper styrelser att agera mot sina medlemmar.

Juridikkostnaderna kommer bli mycket höga.
Gäller nybyggda föreningar, gamla föreningar, och fraamförallt ombildade föreningar i attraktiva storstäder där man också säljer o bygger om vindar för mångmiljoner.

Bäva tillexempel för bränder i vindsvåningar som byggs nu i storstäder.

totiki
2012-03-24, 22:38
Tycker att detta med fördelningen av ansvar mellan BRH och BRF i vissa fall känns som en av de stora svagheterna/riskerna med att bo i BRF. Det verkar svårt att förstå sig på vad som gäller och hur det skall fungera i praktiken.
Har inte förstått varför BRH skall ansvara för avloppsledningar, vattenledningar och golvbrunnar.
Egentligen inte, anser jag. Som BRH är man mer att jämföra med villaägare än hyresgäst. Man har ansvar för sin egen BR. Föreningen för det som kan anses gemensamt. Ifall sedan stadgarna reglerar denna grundtanke på olika avvikande sätt är det stadgarna det är fel på. Även dessa bör förändras löpande för att gälla vad som anses adekvat för den tid vi lever i. Många stadgar är desamma som när BRFn bildades på hästdroskans tid. Samtidigt är föreningens medlemmar de enda som har intresse av en förändring. Tar man inte del av sitt eget intresse kanske man inte kan begära att andra skall göra det åt en?

skanke
2012-03-25, 19:14
Som villaägare har man ju såklart totalansvar för avlopp, golvbrunnar, vattenledningar etc etc. Men även om vissa kan tycka att det är betungande så finns det en stor fördel. Enkelheten i vem som är ansvarig, men även makten att utöva detta ansvar.

Det har man ju inte som BRH ens för de saker man är utpekat anvsarig för.

I en villa blir man ju vanligtvis inte påtvingad en badrumsrenovering där man inte själv fritt får välja material och utseende på inredning och porslin.

Men detta är ju det vanliga i BRF när föreningen skall göra stambyte. Man brukar få en standardlösning där man på sin höjd kan välja färg på någon bård och om man vill ha badkar eller inte. Sedan när man blivit påtvingad detta så skall man sedan ta ansvar för sakerna även det man inte kan se.

Jag menar att man borde se vatten, avlopps och värmesystem som hela system istället. Och kanske även badrum borde höra till dessa system. Allt hänger ju ihop. Och ofta går det inte att göra ingrepp i en del utan att påverka en annan. Att då ha den här uppdelningen i ansvar för olika delar som ingår i samma system blir väldigt kosnstigt.

Idag känns det som att som BRH mest har nackdelarna och baksidorna med det ansvar man har för VVS. Dvs man skall stå för kostnader när något går sönder och leder till följdskador, men man får inte några fördelar av detta ansvar.

tette
2012-03-25, 22:41
badrum svårt i brf är bara att konstatera.


När törs man renovera?
Om flertalet av styrelseledamöterna nyligen renoverat sina badrum innan stambytet kanske det blir ersättning?

Om dito har byggstandarden kvar efter 40 år och stambyte skall ske får de som renoverat "skylla sig själva" som inte väntat?