handdator

Visa fullständig version : Fuktskada från fasad


Maggis
2012-03-21, 16:19
Köpte bostadsrätten juni 2010. Idag upptäcktes en fuktskada i vardagsrummet (en yttervägg och ev. i taket). Mitt försäkringsbolag tar inte den reparationskostnaden.
Det har funnits en skada på ytterväggen, troligen sedan ett par år. Ytterväggen reparerades i juli förra året. Är brf skyldig att stå för kostnaden för min reparation invändigt också? :12:

Gusten
2012-03-22, 09:45
Är brf skyldig att stå för kostnaden för min reparation invändigt också? :12:

Det beror på om föreningen kan anses ha varit oaktsam och vållande till skadan inne i lägenheten.
Om föreningen inte varit oaktsam så brukar var och en få ta sina kostnader. I så fall borde försäkringen gälla om den har bostadsrättstillägg.

Pensionär
2012-03-22, 11:30
Det beror på om föreningen kan anses ha varit oaktsam och vållande till skadan inne i lägenheten.
Om föreningen inte varit oaktsam så brukar var och en få ta sina kostnader. I så fall borde försäkringen gälla om den har bostadsrättstillägg.

Vad är oaktsamhet? Dessa bedömningsfrågor.
Hur avgörs saken? Vi saknar smidigt förfarande här. Vanligtvis går det nog till så att medlemmen anmäler till styrelsen. Ordföranden i föreningen kliver ut och inspekterar och avgör på frihand. Det vill mycket till innan en föreningsfråga blir avgjord i och av fungerande rättslig process. "Att föreningen inte varit oaktsam" förefaller mig (jag kan ha fel) ofta grundas på att styrelsen hänvisar till HSB, som i sammanhanget är allt annat än en objektiv instans. Få medlemmar har kunskaper och kurage nog att då föra saken vidare.

Är det troligt att en spricka (diskussionspunkt i en annan tråd av mig) eller en fuktskada blir synlig på utsidan av huset först, eller ej?
Är det troligt att denna skada kommer att kunna ge effekt (sprida sig) även innåt i huset?
Det har funnits en skada på ytterväggen, troligen sedan ett par år. Ytterväggen reparerades i juli förra året

Vem ska då "mota Olle i grind", innan nya skador uppstår? Medlemmen eller föreningen?

Admin
2012-03-22, 12:00
Ja, det är tyvärr mycket i en brf som är lämnat åt personligt tyckande av enskilda personer. Det är ett av huvudskälen till att det är så problematiskt att bo i bostadsrätt. Man är utlämnad till en lekmannastyrelse.

Frågan har varit uppe några gånger tidigare i forumet. När det gäller sprickor i fasad är det kanske svårt att säga annat än att detta i princip alltid är att betrakta som "oaktsamhet" av föreningen.
Det är knappast någon som kan säga att det är bostadsrättshavarens fel att väggen spricker, om det inte kan fastställas att bostadsrättshavaren (eller någon som denna ansvarar för) åsamkat skadan på fastigheten. Eller att bostadsrättshavaren upptäckt sprickan utan att informera föreningen om detta inom "rimlig" tid, vilket resulterat i att skadan förvärrats.

Så där är det nog inte mycket annat att göra än att föreningen får ta kostnaden även för ytskiktet inne i bostadsrätten.
Jag gissar att det inte är många kronor vi talar om så denna kostnad lär bli för låg för att föreningen ska kunna nyttja sin försäkring.

Som Gusten säger måste annars bostadsrättshavarens försäkring täcka skadan, genom bostadsrättstillägget. Har inte bostadsrättstillägg tecknats?


Se bl a;
Vattenskada från fasad i brf - Ersättning för extra boende, etc enligt lag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11914)
Vattenskada genom yttre fasad i brf - Vem bekosta tapetsering/ytskikt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12169)
Fuktskada på parkettgolv, föreningens eller medlemmens ansvar i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12979)
Fuktskada yttervägg i brf, vem betalar reparation av innervägg? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8798)

Korsdraget
2012-03-22, 14:35
Ja, det här verkar rörigt minst sagt. Styrelsen har ett avtal med Teknisk Förvaltare. Fastigheten har försäkringar, den Tekniska Förvaltaren har också det. Därtill finns det säkert en entreprenör som varit och gjort jobbet. Det enda styrelsen är ansvarig för är att behörighet och avtal är ok.

För mig verkar detta därför drabba fastighetens försäkring och ansvaretsfrågan är delad mellan teknisk förvaltare och eventuella entreprenörer. Lägenhetsinnehavaren skall vara skadeslös.

Jag vill lägga till att det ofta hänvisas till styrelsen som om den är ansvarig. Den är endast ansvarig för att se till att avtal och försäkringar finns. Teknisk Förvaltning skall i det här fallet utreda om jobbet gjorts rätt. En klok sådan ser till att återförsäkra sig.

Harald
2012-03-22, 15:13
Fel, fel fel och fel.

Ansvaret regleras i stadgar. Punkt.

Föreningen kan aldrig komma från sitt ansvar som part till bostadsrättsinnehavaren, oavsett vilka förvaltare eller försäkrningar styrelsen tecknat.

Parter i skadan är medlemmen (TS) och föreningen (Styrelsen).

Det troligaste är att föreningen har fasadskadan, och att medlemmen har ytskikten i lgh.

Föreningen väljer om den I SIN TUR vill använda sig av försäkring eller åberopa annat avtal med ex. en förvaltare.

Medlemmen väljer också om denne vill åberopa sin försäkring eller åtgärda på egen bekostnad.

Gusten var den ende som hade koll på detta, och har svarat TS alldeles utmärkt!

När det gäller sprickor i fasad är det kanske svårt att säga annat än att detta i princip alltid är att betrakta som "oaktsamhet" av föreningen.

Nu är det ju så att fasader spricker, bilar går sönder och datorer havererar, faktiskt varje dag och upprepade gånger, UTAN att någon för den delen agerar vårdslöst. Shitty life, helt enkelt.

Admin
2012-03-22, 16:04
Visst är det så att det kan hända trista saker i det som föreningen (styrelsen) ansvarar för, utan att man kan direkt hävda att det beror på "oaktsamhet" (därav att jag använde mig av citattecken). Det får avgöras från fall till fall om oaktsamhet gäller. Mycket tolkningar blir det... som Pensionär mycket riktigt påpekat. Men, som jag redan påpekat, det faller sig naturligt att sprickor i yttervägg normalt orsakats av oaktsamhet från föreningen. Dvs styrelsen har inte haft koll på ytterväggarna, och t.ex. låtit foga falla sönder. Trots allt har vi sällan jordbävningar i Sverige som är så kraftfulla att de orsakar sprickor i väggar. Dvs det är kanske inte så ofta att en skada på fasaden direkt också orsakar en skada på bostadsrättens vägg, utan det tar ett tag från det att skadan kan upptäckas på utsidan.

Därav håller jag inte med dig att det troligaste i denna typ av skador är att bostadsrättshavaren ska stå för ytskiktet. Den brf som är förutseende har reglerat detta i stadgarna på ett bra sätt (men tyvärr finns det nog inte en enda sådan förutseende brf i Sverige).

Jag anser att det mest rättvisa systemet som finns är att varje brf undantagslöst tar kostnaden för återställning av skador på insidan av ytterväggen som orsakats av skador på fasaden (om det inte kan lösas på billigare sätt via bostadsrättshavarens försäkring). Det ska inte behöva diskuteras ens.

Det går inte att göra den jämförelse du gör, Harald, mellan detta fall och datorer/bilar som går sönder, där helt andra förutsättningar gäller. Men vill du ändå göra det så blir det en jämförelse som talar mot din åsikt.

Ansvaret regleras i stadgar, men jag vill korrigera dig här, Harald, och tillägga att det även regleras i lag (samt i försäkringsavtal, i de fall detta är aktuellt).

Vill också understryka att inte alla brf:ar har någon speciell "teknisk förvaltare". Många bostadsrättsföreningar har t ex bara en vaktmästare och/eller vicevärd (som i och för sig tolkas som "teknisk förvaltare" av vissa). Den tekniska förvaltaren är bara styrelsens förlängda arm, så Harald har rätt i att parterna i grunden är föreningen (styrelsen) och bostadsrättshavaren. Men det kan finnas fler parter. I de fall försäkringsbolag är involverade kan det blir riktigt krångligt, med fyra olika parter, där bostadsrättshavaren lätt riskerar hamna i underläge. Det kan t.o.m finnas fler än fyra parter, om man har otur.

Harald, om du tycker något av vad jag skrivit var fel så får du gärna klargöra vad du menar. Jag vidhåller, å det bestämdaste, allt jag skrivit här.

Vill tillägga att det är svårt att yttra sig specifikt för detta fall eftersom det är alldeles för många obesvarade frågor, som;
- Har problemet rapporterats till styrelsen och i så fall när?
- Vad säger styrelsen?
-Vem upptäckte skadan när och hur?
- Hur lång tid tog det att åtgärda fasaden?
- Vad behöver åtgärdas?
- Hur motiverar försäkringsbolaget att de inte vill ta kostnaden för att fixa skada i bostadsrätt som orsakats av skadan i fasaden?

Korsdraget
2012-03-23, 00:08
Det faller en del hårda ord här på forumet och det är garanterat ingen väg till lösning av problem. Rätt eller fel om byggskador är en besiktningsfråga eller en sak för domstolen att avgöra!

Det jag hela tiden vill ha som rättesnöre är att det handlar om två saker, byggskador och juridik. Ekonomin är som regel ett resultat av hur problem lösas.

Av alla tokigheter som HSB gjort vill jag endå ge dem äran av att de alltid, visserligen under press, men, de medger dock att inga stadga, LEF, BrL får tillämpas på så sätt att byggskador uppstår. Jag tror faktiskt de menar det.

Alltså gäller det att genom avtal vara tydlig med vem som gör vad och att ansvaret är kopplat till utföraren. Säkert finns det olika konstellationer, teknisk förvaltare, vicevärd mm, men för att använda hammare, spik och såg på föreningens hus skall det finnas F-skattsedel, försäkringar, tydliga avtal mm. Den styrelseledamot som tar på sig konsult- eller entreprenadrollen sätter hela föreningens ekonomin i risk. Dessutom är ledamot som genom sin åverkan skadar husen, på väg till domstolen, bums!
I en förening får man riva och härja, men då skall det vara godkänt av stämman först, av var och en! Styrelsen är byggherre och skall som lekmän luta sig mot sin tekniska rådgivare och dennes avtal. De har tagit på sig ansvar för att se till att rätt folk ansvarar för fastigheterna. Allt skall ske på godkänt sätt och inom lagarna. Sen skall de vara inkluderande och inte peka med hela handen.
Det är bara otrevligt!