handdator

Visa fullständig version : Är OVK och Energideklarationen en kassako för oseriösa företag?


Silva
2012-03-19, 15:08
Stadsbyggnadskontoret bara arkiverar och godkänner utan att granska om det finns bygganmälan för ventilationen eller om OVK-protokollet är komplett eller inte. Även om man anmäler brister i ventilationen godkänner Stadsbyggnadskontoret en inlämnad OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).

Boverket bara arkiverar Energideklarationsblanketten och det finns inga krav på att åtgärda brister eller några krav på energibesparing.

Det finns ingen granskning av dessa företag som har fått ackreditering att utföra OVK och Energideklaration. Företaget som utförde OVK i vår Brf fuskade med mätprotokollet vilket styrelsen kände till. Företaget som utförde energideklarationen är också oseriöst. På nätet hittade jag flera som var missnöjda med detta företag som vår styrelse anlitade för Energideklarationen. Efter ett samtal med Swedac fick jag veta att de har förlorat sin ackreditering.

Silva
2012-03-20, 12:07
Företaget som vår styrelse anlitade för Energideklarationen, Allklimat Svenska AB, var oseriöst och har nu gått i konkurs. Vår styrelse undersöker inte vilka företag de anlitar trots att det oftast finns omdömen om företag på nätet.

Admin
2012-03-20, 13:13
Det är nog tyvärr rätt vanligt att brf-styrelser brister i kontrollen av företagen de anlitar. Därav att det är så många företag som riktar in sig mot bostadsrättsföreningar. De vet att det sällan finns kvalificerade personer där som upptäcker brister och fel.

Vad gäller OVK-besiktningen så är den en enda stor bluff. Hur besiktningen i den brf jag bor i gick till kan man fråga sig men det står helt klart att kraven för att bli godkänd i den obligatoriska ventilationskontrollen inte uppfylldes, varken när besiktningen gjordes eller efter detta.

Myndigheter tycks också vara glada för att överdebitera bostadsrättsföreningar. T.o.m. kommunerna har upptäckt att bostadsrättsföreningar är lätta att plocka pengar från. Vill minnas att Kluringen tagit upp lite om detta för 1-2 år sedan.

Korsdraget
2012-03-20, 17:24
Det kommunen kräver är att OVK är utförd av någon med rätt behörighet. De har inga synpunkter på gk eller ej godkänt.

För de fall ventilationsproblem uppstår då är det upp till var och en att
1, göra en felanmälan till den tekniska förvaltaren (som förhoppningsvis har ingått ett avtal som innebär ansvar för det tekniska, dvs att utse besiktare, tolka protokoll och förslå eventuella åtgärder).
2. Om inte förvaltaren vidtar åtgärder så måste en påminnelse lämnas. Skicka kopia till styrelsen.
3. Om inget sker trots påminnelse, då skall drabbat begära "Tillsyn" hos kommunen. Kopior av felanmälan bifogas.
Det här kan vara knepigt om förvaltaren och styrelsen inte har fått skriftliga felanmälningar, minst 2 med ett par veckors mellanrum.

När det gäller ventilation har oftast flera andra samma problem. Det bl a därför styrelsen finns, för att samordna olika frågor, men det är givetvis en styrka om folk talar med varandra om problemen och det är därför alltid mera framgångsrikt om flera gör anmälan med hänvisning till varandra.
Ensam är inte stark i en brf!

Silva
2012-03-21, 17:51
OVK och Energideklaration är i sig en bra idé men inte som det är utformat idag. Idag finns ingen granskning och oseriösa företag kan bli ackrediterade och få behörighet av myndigheterna.

Stadsbyggnadskontoret skall vidta åtgärder om man gör en anmälan. När styrelsen vägrade undersöka våra ventilationsproblem anlitade vi den ansvarige sotaren för fastigheten som intygade att vi hade problem. Sedan bifogade vi sotarens protokoll till Stadsbyggnadskontoret.