handdator

Visa fullständig version : Sänka avgift / ändra andelstal?


Tippsu
2012-03-17, 23:02
Vår ordförande i styrelsen har installerat en 500 kg fläkt direkt utanför mitt sov- och vardagsrumsfönster, och jag anser att jag blivit direkt missgynnad.
Det finns inget beslut från stämma om att installera den där. Ingen i föreningen visste heller om att en fläkt skulle hamna på vår tomt.
Jag som är direkt berörd har anmält fläkten till miljöförvaltningen som konstaterat att fläkten överskrider riktvärden.
Jag vill så klart att fläkten ska flyttas 15 m bort, men ordförande vägrar. Installatören (som också är vän till ordförande) har gett en saltad offert till mig för att flytta den (150 000 kr). Andra installatörer tar runt 15- 20 000 kr för att utföra jobbet.
Styrelsen håller sig undan och vägrar prata med mig, besöka vår bostad m.m.

Jag vill nu begära att avgiften ska sänkas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) eftersom fläkten gör att jag aldrig kan ha mina fönster öppna pga bullret. Jag anser också att jag inte kan nyttja min bostad på samma sätt som de andra.
Hur ska jag gå till väga?

Hur mycket avdrag ska jag begära? Jag vill också har nedsatt avgiften retroaktivt.

Har hört att hyresnämnden enbart kan medla i den här frågan, stämmer det?


För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;

Andelstal brf (http://hotpot.se/andelstal.htm) - länklista om andelstal i bostadsrättsföreningar

Andelstal i brf- Beräkning och förändring av andelstalen i bostadsrättsförening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Gusten
2012-03-18, 08:46
Har hört att hyresnämnden enbart kan medla i den här frågan, stämmer det.

Man kanske kan driva det som en ansökan om åtgärdsföreläggande.
Det avgörande är antagligen om fläkten kan anses utgöra en sanitär olägenhet eller ej.
Om den utgör en sanitär olägenhet borde det gå att få bifall till ett åtgärdsföreläggande att fläkten ska flyttas/tas bort på föreningens bekostnad.

Tippsu
2012-03-18, 11:32
Miljöförvaltningen har uppmätt att bullret utgör sanitär olägenhet, men de kan inte ålägga Brf att flytta fläkten enl Miljöbalken.
Det ordförande tänker göra nu som steg två är att byta ut fläkten mot två små och bullerisolera - då kommer ljudnivån att stanna på 40 dBa. Vi anser att han är sjuk i huvudet som väljer en sådan åtgärd eftersom vi inte kan ha våra fönster öppna på natten. Vi bor i ett villaområde utan bilar eller annat oljud. Han kommer att förstöra bostaden för all framtid (bullerstöd bostad), och för kommande bostadsrättshavare. Vi har dessutom fått en värdeminskning med minst SEK 300 000 kr enl oberoende besiktningsman.
Ordförande vet om vårt problem men han VÄGRAR att göra något. Nu har det gått så långt att vi erbjuder att betala rören och allt jobb för att flytta fläkten. Det känns som utpressning.
Jag har dessutom fått hörselproblem eftersom fläkten är igång var 10:e min dygnet runt. När jag begärde avstängning genom att tillkalla extrastämma så vägrade han. Han anser att vi får tåla bullret eftersom inomhusvärdet är 30 dBa (vilket är max inomhusvärde enl Socialstyrelsen). Det här visar ju på att det aldrig är tyst.
Förutom avgifts frågan ovan - så undrar jag också om det går att tvångsförvalta en Brf.

Gusten
2012-03-18, 12:00
Miljöförvaltningen har uppmätt att bullret utgör sanitär olägenhet, men de kan inte ålägga Brf att flytta fläkten enl Miljöbalken.

Vi har dessutom fått en värdeminskning med minst SEK 300 000 kr enl oberoende besiktningsman.

Förutom avgifts frågan ovan - så undrar jag också om det går att tvångsförvalta en Brf.

Miljöförvaltningen kanske inte har behörighet att utfärda åtgärdsfärelägganden ?

Men man kanske kan ansöka om åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden och då bifoga Miljöförvaltningens
utlåtande om att fläkten utgör en sanitär olägenhet, och även bifoga värderingsmannens utlåtande om värdeminskningen på 300.000 kr.

Den som orsakar en värdeminskning kan dessutom bli skadeståndskyldig.

Enbart fläkten är antagligen inte skäl för tvångsförvalting, men generellt borde det gå att få ett beslut
om tvångsförvaltning av en misskött fastighet oavsett om den ägs av en BRF eller annan fastighetsägare.

Tippsu
2012-03-18, 16:06
Var begär man tvångsförvaltning av Brf?
Brf:s fastighet/tomt är inte misskött utan det är styrelsen som är maktfullkomlig och det vore bra om styrelsearbetet kunde skötas av någon annan. Observera att extrastämmor för att avsätta styrelsen motarbetas.

Gusten
2012-03-18, 21:53
Tvångsförvaltning kan man ansöka om hos hyresnämnden men det bifalles nog bara om fastigheten vanvårdas.
En "maktfullkomlig" styrelse får man försöka få bort med den metod du själv nämner med extrastämma.
Om man kan få ihop namnunderskrifter från minst 10 procent av medlemmarna att man vill ha en extrastämma så är styrelsen skyldig att kalla till extrastämma.