handdator

Visa fullständig version : Beslut om ändring till enhetsmätning av EL


Lännqvist
2012-03-16, 20:13
Min föreningsstyrelse vill införa enhetsmätning av elektricitet.

I nuläget har varje lägenhet sitt eget el-abonnemang.
Vi betalar abonnemangsavgift till E-ON, samt avgift för överföring via E.ONs kraftkablar.
Vi betalar abonnemangsavgift samt elräkning till det bolag från vilket vi köper våran el.


Styrelsen vill att föreningen installerar en gemensam inkommande mätare, tar ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten, och debiterar sedan varje lägenhet efter sin förbrukning enligt interna elmätare som installeras och sköts av ett företag som heter Infometrics.

De ekonomiska fördelarna sägs vara stora:
E.ON's elöverföringsavgift skulle sjunka från 40öre/kWh till 15öre/kWh, endast föreningen och ingen lägenhet skulle drabbas av några fasta abonnemangsavgifter. (förutom Infometrics avgift för avläsning och rapportering av de enskilda lägenheternas mätare för intern-debitering, ca 200kr/år och lägenhet)

Vi har dåliga erfarenheter av tidigare styrelse och är därför skeptiska till detta. Visserligen finns det uppenbarligen potential till en ekonomisk vinst i detta, men vi fråntas en del av den autonomi vi fortfarande har kvar. Vi tvingas till ett system vi inte vill ha.
Vad händer med de lägenhetsinnehavare som äger vindkraftsandelar där de äger sin egen produktion och köper sin el till självkostnadspris? En av mina grannar äger 4 eller 5 andelar i en liten vindkraftspark. Mina föräldrar äger liknande andelar. Vad händer den dagen de går bort och jag ärver dessa andelar? Då får jag inte konsumera min egen-prodcerade el.

Ordförande och vice-värden påstår att detta kan genomföras med enkel majoritet på årsmötet. Vice-värden slängde även runt ett namn jag inte minns, men som tydligen jobbar för HSB-Mälardalen. Jag uppfattade inte om han var jurist.
Räcker det verkligen med enkel majoritet? Eller absolut majoritet? Eller kvalificerad majoritet?

När andra större ingrepp ska genomföras, ex. stambyten eller balkongtillbyggnader krävs det ett godkännande från alla. Varför skulle detta vara annorlunda?

Admin
2012-03-16, 20:33
Vad händer den dagen de går bort och jag ärver dessa andelar? Då får jag inte konsumera min egen-prodcerade el.
Fast så fungerar det väl inte? Man är fortfarande fri att välja elleverantör. Det är bara de fasta kostnanderna som man tvingas betala till E.ON, precis som idag?

Ordförande och vice-värden påstår att detta kan genomföras med enkel majoritet på årsmötet.
Då tycker jag att du ska fråga hur styrelsen (och vicevärden, vad han nu har med saken att göra?) kommit fram till detta.

Men under förutsättning att exakt samma valfrihet som tidigare kvarstår så kan jag inte se annat än att ändringen går att genomföra med enkel majoritet på stämman.

Det är i och för sig en ändring som ska göras i varje bostadsrättshavares lägenhet, och sådan kräver alltid hyresnämndens godkännande, men jag skulle gissa (alltså utan att veta) att denna ändring är försumbar i sammanhanget, och därför inte kräver hyresnämndens tillstånd.

Vet du om det blir någon synbar förändring i lägenheterna?

Sedan är det förvisso komplicerat att en förening tecknar avtal för det som hör till enskilda lägenheter, precis som de brf:ar som tecknar bostadsrättstilläggsförsäkring för sina medlemmar (vilket egentligen inte låter sig göras överhuvudtaget, rent juridiskt).

Vice-värden slängde även runt ett namn jag inte minns, men som tydligen jobbar för HSB-Mälardalen. Jag uppfattade inte om han var jurist.
Ja, det är ett vanligt trick. Att referera till någon som en okunnig stämma tror kan något om frågan. Men denna person (synd att du inte komemr ihåg namnet) saknar helt releveans för frågan om ändringen i er brf.

E.ON's elöverföringsavgift skulle sjunka från 40öre/kWh till 15öre/kWh, endast föreningen och ingen lägenhet skulle drabbas av några fasta abonnemangsavgifter. (förutom Infometrics avgift för avläsning och rapportering av de enskilda lägenheternas mätare för intern-debitering, ca 200kr/år och lägenhet)
Läste det först som 2.000 kr/lgh, och det var lite väl häftigt.
Men här gäller det att som medlem noga läsa igenom hur avtalet ser ut mellan brf och Infometrics.
Varje medlem måste kräva att få ta del av hela avtalet innan det undertecknas.

Gusten
2012-03-16, 21:45
Men under förutsättning att exakt samma valfrihet som tidigare kvarstår så kan jag inte se annat än att ändringen går att genomföra med enkel majoritet på stämman.


Som jag uppfattat detta system så blir det bara en (1) elleverantör för hela föreningen,
och att de enskilda medlemmarna inte längre kan välja elleverantör eftersom dom inte längre kommer att ha något eget elabonnemang.

En annan fråga är om kvarboende hyresgäster måste acceptera vad en stämma kommer fram till ?

skanke
2012-03-16, 21:53
Styrelsen vill att föreningen installerar en gemensam inkommande mätare, tar ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten, och debiterar sedan varje lägenhet efter sin förbrukning enligt interna elmätare som installeras och sköts av ett företag som heter Infometrics.



Vi har ett sådant system i vår BRF. Men det var något som installerades av Akelius innan våra fastigheter ombildades till BRF. Hushållselen ingick tidigare i hyran men så ville hyresvärden att varje lägehet skulle betala för för den del man förbrukade. Man ansåg dock att installation av nya elmätare för varje lägenhet skulle bli för dyr och därför valde man detta system istället. En snållösning för att komma billigare undan.

Nackdelen är att man inte kan välja elabonemang och leverantör själv. Nu kanske det inte spelar så stor roll egentligen. Men vi har haft jättemycket problem med eldebiteringen. I början var det en del som fick helt vansinniga elräkningar pga av problem med mätningarna. Vet inte vad exakt vad problemet var, men en del var riktigt irriterade när det stod på hyresavin att elförbrukningen (hushållsel) under en månad varit 4000kWh för en liten etta:D

Även efter det att vi ombildats till BRF hade vi under flera månader problem med debiteringen av elen på avierna. Det hette att man hade problem med att processa rådatat från mätningarna. Förstod aldrig varför det var så svårt att lösa det. Surt när man retroaktivt skulle betala för flera månaders elförbrukning:(

Har ni redan separata abonemang och elmätare så förstår jag inte riktigt varför man vill sträva efter detta system.

tette
2012-03-17, 00:08
http://www.infometric.se/cases/casesTop.html

70 000 mätare på 12 år varav 900 i brf Väduren.

Här hade man redan installerat innan beslutet togs om individuell mätning.



Referenser? om man kollar brf Väduren ser man att nya mätare kostade
7 484 254kr.
Något som föreningen betalar, men läggs ut på medlemmarna, vilket man inte kanske tänker på.

http://www.vaduren.se/flytta-hit/arsredovisning
2007.

8307 kr per mätare, nu vet ju ni som läst när en förvaltare får fria tyglar att entreprenaderna i Väduren är lite dyrare än i andra föreningar på grund av förvaltning och styrelse, men...


Infometric tar säkerligen några ören per KWH.
Kompisar till HSB, RIksbyggen, mellanhänder billigare?

Vinnarna i slutändan kanske inte blir de boende?

Lännqvist
2012-03-18, 16:17
Fast så fungerar det väl inte? Man är fortfarande fri att välja elleverantör. Det är bara de fasta kostnanderna som man tvingas betala till E.ON, precis som idag?
Nej, tanken är att föreningen ska göra en enda upphandling för all el som går in till fastigheten. I och med att fastigheten då blir en stor-förbrukare, ~35 lägenheter med kanske en snittförbrukning på 3000kWh/år blir ungefär 100 MWh/år och i och med det kan förhandla fram ett lägre kWh-pris därför att man blir en "storkund".
Man räknar alltså med att inköpspriset på el blir något lägre, samt att distributionspriset blir lägre, och att man kommer undan de individuella abonnemangsavgifterna på både produktion och överföring.


Men under förutsättning att exakt samma valfrihet som tidigare kvarstår så kan jag inte se annat än att ändringen går att genomföra med enkel majoritet på stämman.
Ledsen om det inte framgick med all tydlighet: Styrelsen kommer att förhandla inköpet av elproduktion gemensamt för hela fastigheten.


Det är i och för sig en ändring som ska göras i varje bostadsrättshavares lägenhet, och sådan kräver alltid hyresnämndens godkännande, men jag skulle gissa (alltså utan att veta) att denna ändring är försumbar i sammanhanget, och därför inte kräver hyresnämndens tillstånd.

Vet du om det blir någon synbar förändring i lägenheterna?
Det kommer inte att bli någon synbar förändring i lägenheterna. Fastigheten är byggd 1988 och har ett relativt modernt elsystem. Alla elmätare (som nu ägs av E.ON men som kommer att bytas ut mot Infometrics) sitter i en stor gruppcentral i källaren för varje trappuppgång.



Ja, det är ett vanligt trick. Att referera till någon som en okunnig stämma tror kan något om frågan. Men denna person (synd att du inte komemr ihåg namnet) saknar helt releveans för frågan om ändringen i er brf.

Jag tänker fråga ordförande igen vem det var så jag kan kolla upp vad denna har för kvalifikationer.

Lännqvist
2012-03-18, 16:22
En annan fråga är om kvarboende hyresgäster måste acceptera vad en stämma kommer fram till ?
Vi har inga kvarboende hyresgäster. Föreningen byggdes som en ursprungligt bostadsrättshus av HSB. Visserligen hyrdes ursprungligen alla affärslokaler (4 stycken) ut som hyresrätter, men alla är nu upplåtna på samma sätt som bostadsrätterna.

Lännqvist
2012-03-28, 22:59
Nu vill ordförande eller vicevärd inte svara på vem som konsulteras utan hänvisar till kundansvarig Linda Forsell.

Så här står det i e-brevet:
Enligt HSB:s Riksförbunds jurister behövs det inte ett stämmobeslut om inte åtgärden innebär att en lägenhet kommer att förändras. HSBs Riksförbunds jurister rekommenderar ändå ett stämmobeslut med enkel majoritet. Detta för att frågan kan vara kontroversiell och brh kan behöva säga upp sina individuella abonnemang.

Jag skickade ett gäng med frågor (säkert 20 stycken, jag orkar inte räkna) bland annat vilken strategi som ska användas vid val av leverantör, och hur styrelsen tänker lösa eventuella felavläsningar. Inget av dem blev besvarade annat än just den om enkel-majoritetsbeslutet.

Jag har dragit iväg ett e-mail till Hyresnämnden i Örebro där jag frågar om det finns någon dom som påminner om denna situation, men jag har inte fått något svar ännu.

Lännqvist
2012-03-31, 23:21
Nu har jag fått svar från hyresnämnden.

Är det någon som kan översätta från Byråkratiska till vanlig svenska?
Faller ej 9:16 BRL där det krävs kvalificerad majoritet.

Det tycks väl ordnat att styrelsen inte fattar beslut utan låter det gå till demokratiskt beslut i föreningen Som är föreningens högsta organ.
Jag gissar att han menade att BRL kapitel 9 paragraf 16 inte gäller, så beslutet behöver inte tas med kvalificerad majoritet.

Lännqvist
2012-04-05, 19:27
Nu har jag fått det bekräftat från hyresnämnden att det är enkel majoritet på stämman som gäller.