handdator

Visa fullständig version : Fönsterbyte, vem är ansvarig för vad enligt stadgar?


Kjell Olsson
2009-10-19, 21:01
I vår förening så har ordförande och viceordförande suttit i 23 år så jag vet hur svårt det är att ändra på något som alltid har varit rätt eller fel.

Om det är någon som är duktig på att tolka stadgar så kan ni väl vara så snälla och läs våra §11 om fönsterbyten. Vem ligger det på?

Brf Ryrsjön 1

Henric Lellky
2009-10-19, 22:05
Kjell Olsson >>

Jag utgår från att detta är din förenings stadgar: http://www.brfryrsjön1.se/Stadgar.htm

Det står bland annat att "...glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster..." räknas tillhöra lägenhetens inre som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för. Det står också "Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och
ytterfönster...".

Min tolkning av ditt inlägg är att föreningen vill byta fönsterkarmarna och låta bostadsrättsinnehavarna själva bekosta nya fönsterbågar (om man nu vill byta dessa). Jag tycker då att det vore lämpligt att föreningen även byter fönsterbågarna så att fönstret kommer i ett "paket". Det är vanligtvis så fönster brukar saluföras har jag för mig. Jag känner inte till kostnadsläget i ditt geografiska område, men jag kan inte tänka mig att det totalt sett blir billigare att köpa in karmarna för sig och fönsterbågarna för sig. Det är också i praktiken ändå medlemmarna som indirekt betalar för allt, som bekant.

För att bland annat undvika att en eller flera medlemmar vill behålla sina gamla fönsterbågar så tycker jag att det här vore lämpligt att föreningen står för kostnaden av hela fönsterbytet och att man därigenom bibehåller den estetiska enhetlighet som jag utgår från att föreningen tycker är önskvärd att ha. Dessutom bör det bli billigare än att föreningen tar den extra kostnaden som uppstår för att sätta in gamla fönsterbågar i de nya karmarna, karmar som då i sin tur måste ha rätt mått för att de gamla fönsterbågarna ska sättas in i dem.

Sedan i framtiden kanske det hade varit en god idé för din förening att se över stadgarna, då dessa är 35 år gamla. Mycket kan ha förändrats på 35 år. :1:

Lycka till