handdator

Visa fullständig version : HSB Malmös styrelse utreder sig själv!


Admin
2008-05-28, 11:01
HSB Malmö informerar idag om att HSB Malmös styrelse kommer att påbörja en utredning av sig själv.

Så här skriver HSB Malmö i ett pressmeddelande;

Styrelsen i HSB Malmö utreder stämmobeslut kring ej beviljad ansvarsfrihet

Det var på HSB Malmös föreningsstämma den 26 april som förre styrelseordföranden Alf Gustavsson och förre verkställande direktören Lars Danielsson inte beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

– Det är viktigt att vi i styrelsen, utan allt för lång betänketid, ser över vad stämmobeslutet innebär och vad det kan föra med sig, säger Claes Caroli, ordförande i HSB Malmös styrelse.

Styrelsen i HSB Malmö har vid sitt senaste sammanträde beslutat att omgående utreda innebörden av årsmötets beslut om att inte bevilja förre ordföranden och förre verkställande direktören ansvarsfrihet.

– Det är vår plikt dels gentemot den beslutande församlingen, dels också mot de berörda, att vi skyndsamt får frågan utagerad. Så snart vi är klara med vårt ställningstagande kommer vi att meddela detta. Jag vill däremot poängtera att det är idag alldeles för tidigt att uttala sig om i vilken riktning ett sådant beslut kan peka, avslutar Claes Caroli.

För ytterligare information
Bengt Skånhamre, informationschef, mobil 0708-70 55 35
http://www.hsb.se/hsb/road/Classic/shared/images/px.gif

Bengt Skånhamre (bengt.skanhamre@malmo.hsb.se) 2008-05-28


Jag har tidigare berört denna fråga under ämnet;
Styrelsen utreder sig själv & revisorns oriktiga påståenden - HSB Malmö (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=961)

Notera att styrelsen inte säger att styrelsen kommer att utreda de frågor som var orsaken till att f.d. VD och styrelseordförande inte fick ansvarsfrihet.

Styrelsen säger;
"Det är viktigt att vi i styrelsen, utan allt för lång betänketid, ser över vad stämmobeslutet innebär och vad det kan föra med sig"
Styrelsen vet alltså inte vad stämmans avslag till ansvarsfrihet innebär eller vad det kan föra med sig.

Styrelsen kommer inte ens att "se över" detta i samråd med medlemmar/fullmäktige.

Styrelsen informerar inte ens när styrelsen som senast kommer att informera medlemmarna om vad de kommit fram till.

Som jag påpekat tidigare så är det märkligt att ge en part ansvarsfrihet och en annan inte, när det inte ens framställts några bevis för vem som gjort vad och när det mesta fortfarande hålls hemligt.

Är det någon som tror att de som satt i styrelsen under föregående period (Maj-Britt Thulin, Olle Strand, Anders Lundberg och Maria Bengtsson) kommer att underlätta en utredning? Speciellt med tanke på hur man med alla medel försökt dölja så många fakta som möjligt för medlemmarna sedan avtalet avslöjades av Sydsvenskan.

Notera att det inte ens var HSB Malmös styrelse som gick ut med information om det för VD:n sällsynt förmånliga avtalet. I stället kunde vi efter Sydsvenskans avslöjanden läsa i media och på HSB Malmös webbplats att styrelsen hade fullt förtroende för f.d. VD och styrelseordförande, och att avtalet, som ledde till deras fall samt att de sedan inte fick ansvarsfrihet, inte innehöll något speciellt (???).

På HSB Malmös årsstämma 2008 kunde vi också höra revisor Peter Sjöberg från Ernst & Young (övriga revisorer vågade inte säga ett ljud på hela stämman) ta de nu ej ansvarsbefriade personerna i försvar. Dessutom presenterades en falsk bild av avtalet. Avtalet inehöll en punkt om gratis städning av f.d. VD:s bostad, vilket Peter Sjöberg inte ville avslöja.
Omständigheterna runt hur avtalet tillkom är dessutom än idag höljt i dunkel.

En av de primära bitar som undanhållits medlemmar och fullmäktige är det avtal som f.d. VD och f.d. styrelseordförande tecknat med varandra. Att HSB Malmö visar i alla fall lite öppenhet och publicerar detta dokument är en förutsättning för att kunna gå vidare. Det är också fullmäktigeledamöternas förbannade ansvar att kräva detta av styrelsen.

Styrelsen vill inte ens uppge något skäl till att varför man försöker dölja avtalet för medlemmarna.

Se även inlägget;
Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)

Ove Mollvik
2008-05-29, 13:17
Folkeliten som saknar begrepp om ansvar flockas ständigt kring samma karriär av dubbelspel.
Ove Mollvik