handdator

Visa fullständig version : Vad är Stadsbyggnadskontorets uppgift? Är det att bara arkivera?


Silva
2012-02-22, 01:04
Enligt OVK handläggaren är deras uppgift att arkivera dokument, någon granskning gör de inte. Handläggaren godkände en OVK i vår fastighet trots att det saknades bygganmälan för ändringen av ventilationen från självdrag till mekanisk frånluft och trots att vi påtalade att vi hade problem efter ändringen. Hur kan man godkänna en OVK för en ventilationsanläggning som är ett svartbygge?

Anledningen till att jag skriver om Stadsbyggnadskontoret är att jag inte tycker de gör det arbete som förväntas av dem, enligt informationen på deras hemsida.

Efter många telefonsamtal och mejl under 2009-2010 agerade Stadsbyggnadskontoret och krävde en ny OVK för hela fastigheten. Vi bevisade att ventilationsföretaget som utfört arbetet och besiktningsmannen som skrev OVK protokollet hade fuskat med styrelsens goda minne. Ventilationsföretaget hade 2010 åtgärdat vissa brister i ventilationen och Stadsbyggnadskontoret hade fått ett intyg från samma besiktningsman som tidigare skrev OVK protokollet. På vår fråga om fastigheten hade en godkänd OVK eller inte bekräftade handläggaren att fastighet inte hade en godkänd OVK. De hade endast fått ett intyg att vissa brister var åtgärdade.

För två veckor sedan påstod styrelsen att fastigheten har en godkänd OVK. Jag ringde till handläggaren på Stadsbyggnadskontoret och frågade om det stämmer att fastigheten nu har en godkänd OVK. Han svarade att de stämmer och jag undrar hur det har gått till?
Vi har fått tillgång till en OVK som styrelsen tidigare hållit hemligt. Detta gjordes av ett oberoende ventilationsföretag i syfte att se vilka brister som fanns, för att sedan låta företaget som gjort installationen rätta till felen. I det oberoende OVK protokollet finns det anmärkningar på ventilation i flera lägenheter och i en lokal. Bland annat finns i protokollet anmärkning på hur en lägenhetsinnehavare har anslutit sin spiskåpa till den mekaniska frånluften.
Jag sade till handläggaren på Stadsbyggnadskontoret att inget nytt OVK har genomförts i hela fastigheten sedan vissa brister åtgärdats. Handläggaren för OVK ville inte prata mera och hänvisade till den andra handläggaren som handlägger bygganmälan för ventilationen. Vi har vid flera tillfällen försökt får information från handläggaren som handlägger bygganmälan för ändring av ventilationen. Han hänvisa oss till den kvalitetsansvarige (kontroll ansvarig). Den kvalitetsansvarige som handläggaren hänvisar oss till påstå att han inte är ansvarig för ändringen av ventilationen i de gamla befintliga lägenheterna. Han ansvarar bara för vindslägenheternas ventilation och han känner inte till problemen i de gamla befintliga lägenheterna. När vi mejlar svaret vi fått från den kvalitetsansvarige svarar inte Stadsbyggnadskontorets handläggare på mejlet.

Jag har mejlat och begärt att båda handläggarna skriftligen skall bekräftar om fastigheten i dagsläget har en godkänd OVK eller inte. Men de svarar inte på frågan. Jag han även ställt samma frågar till kontorschefen och den högste ansvarige politikern för Stadsbyggnadskontoret, men jag har inte fått något svar.

Är OVK bara ett sätt för oseriösa företag att tjäna pengar? Det kan vara en falsk trygghet när det sitter ett intyg vid entrén att fastigheten har godkänd OVK.

Om Stadsbyggnadskontoret bara arkiverar utan att bry sig om innehållet kan man lika gärna skicka in gårdagens Metro för arkivering. Om handläggare på Stadsbyggnadskontoret hade gjort sitt arbete hade vi sluppit mycket lidande och kostnader för att anlita egna sakkunniga för att kontrollera ventilationen i vår lägenhet när styrelsen vägrade. Vi kunde även ha sluppit juristkostnader.