handdator

Visa fullständig version : sverige snart kinesisk koloni?


tette
2012-02-21, 11:44
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kinesiska-staten-kan-lyfta-slitna-hyreshus_6867807.svd

perfekt investering köpa o renovera svenska miljonprogrammet.

30 000 miljarder får man många hus för.

Admin
2012-02-21, 12:48
Enligt vissa bedömare skulle notan för en mer omfattande renovering av Sveriges miljonprogram hamna på uppemot 300 miljarder kronor.Byggbolag, fastighetsbolag och banker menar att staten ska ta sitt ansvar och vara med och finansiera renoveringen. Staten hade ju en viktig roll när miljonprogrammen en gång byggdes, menar dessa spelare. Men regeringen är tydlig med att den inte kommer dra igång något statligt jättepaket utan pekar istället på att huvudansvaret ligger hos fastighetsägarna.

Naturligtvis kan inte staten gå in och bekosta renovering av fastigheter. Hur rättvist skulle det bli?
Och HSB, liksom övriga bostadsorganisationer, är bara intresserade av att bygga nytt, och som regel bara för de allra rikaste.

skanke
2012-02-21, 13:48
Visst skulle det kunna vara en god investering för utländska intressenter att investera i svenska fastigheter.

Men av alla fastigheter som finns, varför skulle dessa investerare vara speciellt intresserade av renoveringsobjekten? Drivkraften för investerare brukar vara att tjäna pengar, men är det möjligt i miljonprogrammet? Låter lite som ett önsketänkande faktiskt.

Admin
2012-02-21, 14:21
Ja, den förklaring som ges i artikeln på din fråga känns långsökt även i mina ögon;

Sannolikt skulle till exempel en kinesisk statlig jättefond som CIC med ett kapital på runt 2700 miljarder kronor inse det som inte svenska investerare ser nämligen att en investering i de svenska miljonprogrammen är en god investering på lång sikt. Tvärt om mot vad många tror är miljonprogramshusen bra byggda med bärande väggar. Det gör lägenheterna flexibla och enkla att bygga om, vilket alla som var på Bomässan i Tensta 2006 kan vittna om. Med modernare och energisnålare lägenheter kommer värdet på husen att öka och få en klok ägare att ta nästa steg som handlar om utsidan på husen och att investera i själva stadsplaneringen. Vilket kommer att locka nya människor till miljonprogrammen och få människor som bor där idag att stanna.

För det är just bland miljonprogrammens invånare som den allra största potentialen finns. De är unga, har erfarenheter av olika kulturer och har en positiv syn på entreprenörskap. Där finns underskattade resurser, inom fem till tio år kommer deras köpkraft öka och för vilken fastighetsägare som helst är hyresgästerna nyckeln till framgång.

tette
2012-02-21, 16:27
0,8% av alla kineser fördubblar Sverige.

Admin
2012-02-22, 14:19
Lite vid sidan om ämnet (men som tyvärr berör detta forum); Jag uppskattar att ca 90% av all forumspam i världen kommer från Kina. Lite svårt att förstå med tanke på att mycket är belagt med dödsstraff i Kina... eller livslånga straffarbeten i stenbrott/gruvor.

Helt uppenbart ser Kina inte så allvarligt på detta med spam... de ser det nog mer som en fördel när resten av världen blockerar hela landet från åtkomst. Då slipper de själva att göra detta.

Robarb
2012-02-22, 14:25
I anledning av nedanstående diskussion kring kinesiska intressen i svenska bostadsföretag ligger det en del i vad som granskats av Svenska Dagbladets artiklar kring det fiffel med invandringsfrågorna.

Migrationsverket har uppmärksammats på att det förkommer fusk med ansökningar om invandring från Kina för arbetsuppehälle och medborgarskap. Se följande länk http://www.svd.se/naringsliv/jag-har-aldrig-sett-nagot-liknande_6870129.svd.

Det sker en folkvandring här i världen som saknar tidigare motsstycke. Dels beroende på att det blir allt fler människor på jorden, dels flyktingsituationen på grund av alla konflikter som finns överallt och dels att människorna strävar efter ett drägligare liv på grund av ökade kunskaper om alternativen. Konflikterna uppstår naturligtvis till följd av den ökande trängseln inom olika regioner med en allt starkare konkurrens om resurserna såsom livsrum och föda. Fämlingfienligheten som uppstår i de områden dit nya människor tar sig, är oftast orsakad av en rädsla att de egna resurserna såsom arbetstillfällen och inkomstmöjligheter skall ta slut på grund av att allt flera skall dela på dem.

Dessutom så är det ett axiom att naturen strävar efter att utfylla befintliga tomrum. Med tanke på hur folkmängden ser ut i de olika länderna och Sveriges tämligen tomma ytor så är det nog naturligt att det finns en strävan att fylla ut detta tomrum.

En ytterligare faktor i bilden är att det finns starka ekonomiska intressen bakom denna folkvandring. Det finns spekulativa människor som lever på andras basala behov genom att lura dem att betala för sådant som strider mot lagar och förordningar. Trafficen från öststaterna och mellanöstern är påtaglig. "Grymt, sa grisen"

Korsdraget
2012-02-22, 17:58
En forskare jag kände en gång, Prof. Olof S Gunnarsson på Chalmers sa
folk förflyttar sig pga missnöje. Det handlade då om bilismen, men det gäller bostäder också! :7: