handdator

Visa fullständig version : mögligt förråd


Granne
2012-02-18, 10:19
Hej
Vi har haft en läcka i ett förrådstak i höstas, styrelsen beslutade att laga läckan efter påtryckningar från boende.
Men hela garage/Förrådstaket måste få nya farmarskruv, de gamla spikarnas gummitätningar har torkat och spiken har krupit upp vilket medför läckage.
Styrelsen tyckte att det var läge att byta regnplåtarna på samma byggnad (som var felfria), men vill inte byta farmarskruven.
Nu har jag och en annan boende upptäckt en hel vägg i förrådet som är svårt mögelangripen, samt begynnande fuktskador på en annan vägg i samma förråd.
Jag har skrivit till ansvarig i styrelsen om problemet, men de struntar som vanligt i det.
Konkreta tips på hur vi gör nu !
hur nyper vi åt föreningen rättsligt.

Korsdraget
2012-02-18, 17:13
Mitt råd är: 1) Skriv till den ansvarige tekniska förvaltaren med kopia till styrelsen och begär att detta åtgärdas snarast.
2) Om ingen händer inom 3 veckor, skriv "Påminnelse".
3) Om fortfarande inget händer inom 3 veckor; Kontakta Miljö och Hälsa hos Kommunen. Begär "Tillsyn enligt Miljöbalken". Gör det skriftligt och bifoga dina skrivelser till förvaltaren!

Svartmögel är fruktansvärd farligt och spridning måste förhindras till varje pris. Eventuellt bör Socialstyrelsen informeras också.

Granne
2012-02-21, 17:47
Eftersom föreningen styrs av klubben för inbördes beundran, och de skitviktigas intresse förening så tror jag att miljö är snabbaste lösningen.
så tackar jag för svaret och anmäler till miljö och häls, jag har ju redan anmält styrelsen för brott mot installationsreglerna (lifsfarligt dragen el av styrelsemedlemmar)

Korsdraget
2012-02-22, 18:15
Glömde säja att ett digitalt foto kan snabba upp det hela. Det kan också vara en ide att ta mögelprov i en ren plastficka eller i ett glas med lock!
Hoppas verkligen att de sätter fart!
Ha koll på hälsan så länge.:8: