handdator

Visa fullständig version : Styrelse som inte håller vad den lovat


aaad00
2012-02-10, 15:40
Jag flyttade in i min bostadsrätt 2009. Eftersom jag visste att en stamrenovering var på gång gjorde jag som informationen meddelat, vände mig till förvaltaren och bad om råd. Förvaltaren svarade mig att han inte kunde ge några råd, att han inte visste när stamrenoveringen skulle ske och inte heller vilken metod som skulle komma att användas. Eftersom föreningen varnat om vattenskador och jag har två tonåringar boende hos mig så valde jag att trots allt renovera. Jag har inte känt mig särskilt orolig eftersom föreningen hela tiden sagt att någon form av kompensation kommer det att bli för oss som renoverat. Vi har till och med uppmanats att lämna in kvitton för gjorda renoveringar, vilket jag har gjort. I slutet av förra året konstaterades att stambyte skulle påbörjas i januari i år och att alla vi som renoverat inte kommer att kompenseras på något sätt. I mitt fall ska jag alltså få ett sämre och fulare badrum, evakueras från min lägenhet i tre veckor och få en hyreshöjning på ca 1000 kr i månaden, kan man behandla sina medlemmar så här?
Så ställer jag mig frågande till om man verkligen måste bryta upp mitt badrum. Renoveringen är gjord av en fackman, allt är borttaget in till cementen både i väggar, tak och golv. Ny golvbrunn är installerad, nya rör som ligger utanpå väggarna. Det enda som är kvar är en liten rörstump (som ligger utanpå väggen) på ca 30 cm som leder från mitt badrum in till stammarna.
Kan någon hjälpa mig och ge mig råd?

Admin
2012-02-10, 17:16
... vände mig till förvaltaren och bad om råd. Förvaltaren svarade mig att han inte kunde ge några råd...
Fast det är alltid brf-styrelsen som har det yttersta ansvaret. Så får man inte svar från förvaltaren på sina frågor måste man vända sig till styrelsen.

Vi har till och med uppmanats att lämna in kvitton för gjorda renoveringar, vilket jag har gjort.
Helt frivilligt om man vill göra detta, och gör knappast någon skillnad i sakfrågan.

I slutet av förra året konstaterades att stambyte skulle påbörjas i januari i år
Konstaterade hur då? Har stämmobeslut tagits?

... och att alla vi som renoverat inte kommer att kompenseras på något sätt.
Vem har bestämt det och hur?
Vad exakt står det om detta i de två senaste stämmoprotokollen?
Vad står det om detta i de två senaste årsredovisningarna?
Har du gått på föreningsstämmorna?

I mitt fall ska jag alltså få ett sämre och fulare badrum, evakueras från min lägenhet i tre veckor
Det där med att evakueras från sin lägenhet är en fråga som varit uppe många gånger, men det är aldrig egentligen ifrågasatt och aldrig utrett om eller hur det låter sig göras.

kan man behandla sina medlemmar så här?
Ja, man kan bevisligen detta, och det sker ofta, men sedan är det en annan sak om man får. Har föreningen begärt tillstånd av hyresnämnden för förändring av det som ligger inom bostadsrättshavarens ansvar, och vad blev i så fall utslaget?


Så ställer jag mig frågande till om man verkligen måste bryta upp mitt badrum.

Det kan i alla fall jag inte svara på med stöd av de få uppgifter du givit här.
Frågan är vilka besiktningar som gjorts av din renovering och vilka intyg som finns?

Renoveringen är gjord av en fackman, allt är borttaget in till cementen både i väggar, tak och golv. Ny golvbrunn är installerad, nya rör som ligger utanpå väggarna. Det enda som är kvar är en liten rörstump (som ligger utanpå väggen) på ca 30 cm som leder från mitt badrum in till stammarna.
Och dessa renoveringar av föreningens egendom är gjorda med föreningens skriftliga tillstånd?
Vad gäller för stammarna i väggen?
Hur ska stambyte göras?

aaad00
2012-02-14, 14:40
Fast det är alltid brf-styrelsen som har det yttersta ansvaret. Så får man inte svar från förvaltaren på sina frågor måste man vända sig till styrelsen. Men, styrelsen hade i sitt informationsblad uppmanat oss att ställa frågor till förvaltaren.

Konstaterade hur då? Har stämmobeslut tagits?
Ja, men mötet började med att alla fick skriva under att de godkände ett stambyte innan mötet började.

Vem har bestämt det och hur?
ordföranden meddelade det vid senaste mötet.
Vad exakt står det om detta i de två senaste stämmoprotokollen?
Det vet jag inte eftersom vi medlemmar inte får några protokoll.
Vad står det om detta i de två senaste årsredovisningarna? Det har inte stått någonting alls om det.
Har du gått på föreningsstämmorna? Ja.
Det där med att evakueras från sin lägenhet är en fråga som varit uppe många gånger, men det är aldrig egentligen ifrågasatt och aldrig utrett om eller hur det låter sig göras
Hur bär man sig åt om man vill att detta ska utredas?

Ja, man kan bevisligen detta, och det sker ofta, men sedan är det en annan sak om man får. Har föreningen begärt tillstånd av hyresnämnden för förändring av det som ligger inom bostadsrättshavarens ansvar, och vad blev i så fall utslaget?
Ingen aning, men man kanske kan ställa frågan till styrelsen?

Det kan i alla fall jag inte svara på med stöd av de få uppgifter du givit här.
Frågan är vilka besiktningar som gjorts av din renovering och vilka intyg som finns?
Det är ett enmannaföretag som gjort renoveringen. Jag har inga intyg, men jag skulle kunna be om det. Vad ska det stå i intyget?
Och dessa renoveringar av föreningens egendom är gjorda med föreningens skriftliga tillstånd?
Dessvärre inte, klantigt men jag missade det eftersom vi renoverat tidigare och då heller inte bett om tillstånd. Den gången trodde att jag hade lärt mig att man fick göra vad som helst i sin lägenhet, utom bärande väggar, så den läxan blir kanske dyrköpt.
Vad gäller för stammarna i väggen?
Nu förstår jag inte.
Hur ska stambyte göras?
Gamla metoden, dvs ut med allt. Så ska det sättas in en och samma standart i varje badrum. Vill man ha tilläggsgrejer (t ex ett finare kakel) så får man inte bara betala mellanskillnaden utan då måste man betala fullpris. Vill man ha ett eget kakel så får man betala monteringskostnaden. För mig känns det som väldigt konstiga regler.

Admin
2012-02-16, 13:02
Men, styrelsen hade i sitt informationsblad uppmanat oss att ställa frågor till förvaltaren.
OK, men får man inte svar eller luddiga svar så vänder man sig alltid till den med det övergripande ansvaret, och det är i detta fall styrelsen (fast detta informationsblad kan du ha nytta av framöver).

Ja, men mötet började med att alla fick skriva under att de godkände ett stambyte innan mötet började.
Det är ju absurt. Förstår inte varför en enda medlem accepterade att skriva under att de godkände ett stambyte, och speciellt inte innan frågan behandlats.

Förutsättningarna ändrades alltså efter att ni skrivit under.

Exakt hur lät texten i det ni skrev under, ord för ord?
Skicka mig gärna en kopia, eller lägg ut den som bild här.

Vad hände med majoriteten av medlemmarna? Dvs de som inte var med på föreningsstämman och inte skrev under något?

ordföranden meddelade det vid senaste mötet.
Så ordföranden meddelade på den föreningsstämma där ni skrev under att ni godkände stambyte, och efter att ni skrivit under, att styrelsen bestämt att de som renoverat inte kommer att kompenseras?
Eller gjordes detta på någon föreningsstämma efter den där ni skrev under in blanco?

Det vet jag inte eftersom vi medlemmar inte får några protokoll.
Om ni inte får stämmoprotokoll så måste ni naturligtvis kräva detta av styrelsen.

Du måste skriva av exakt vad det står i de senaste två stämmoprotokollen om stambyte och lägga ut här, om du vill ha bättre stöd av forumet i denna fråga.

Det har inte stått någonting alls om det.
Om styrelsen inte skrivit något om det kommande stambytet i tidigare årsredovisningar så finns det nog inget tydligare tecken på att hela styrelsen måste bytas ut omedelbart. Annars lever ni i er brf mycket, mycket farligt.

Hur bär man sig åt om man vill att detta ska utredas?
Du skriver en ansökan till hyresnämnden.

Ingen aning, men man kanske kan ställa frågan till styrelsen?
Du kan ställa frågor om evakueringsboende. Frågan är varför ingen ifrågasatt detta tidigare?
Svaret från styrelsen är däremot givet. Styrelsen kommer bara svara att entrepenören sagt att det inte går att göra stambyte utan att alla evakueras, och att föreningen har rätt att göra detta. Styrelsen kommer inte att ge dig några fakta eller papper som visar att styrelsen har rätt.

Det är ett enmannaföretag som gjort renoveringen. Jag har inga intyg, men jag skulle kunna be om det. Vad ska det stå i intyget?
Glöm intygen. Det är för mycket annat som är oklart och outrett i denna fråga.

Dessvärre inte, klantigt men jag missade det eftersom vi renoverat tidigare och då heller inte bett om tillstånd. Den gången trodde att jag hade lärt mig att man fick göra vad som helst i sin lägenhet, utom bärande väggar, så den läxan blir kanske dyrköpt.
Ja, det kan straffa sig att gå in på det som ligger inom föreningens ansvarsområde.

Nu förstår jag inte.
Vad jag förstår har du enbart nämnt rör som inte är stammar. Ditt badrum måste väl rivas (i alla fall del av det) för att kunna komma åt att koppla ihop stammarna med rören i ditt badrum, eller hur?

Vill man ha tilläggsgrejer (t ex ett finare kakel) så får man inte bara betala mellanskillnaden utan då måste man betala fullpris.
Vill man ha ett eget kakel så får man betala monteringskostnaden.

Kan inte se annat än att detta är ett klart och tydligt brott mot lagen.

aaad00
2012-03-06, 12:08
OK, men får man inte svar eller luddiga svar så vänder man sig alltid till den med det övergripande ansvaret, och det är i detta fall styrelsen (fast detta informationsblad kan du ha nytta av framöver).


Det är ju absurt. Förstår inte varför en enda medlem accepterade att skriva under att de godkände ett stambyte, och speciellt inte innan frågan behandlats.

Förutsättningarna ändrades alltså efter att ni skrivit under.

Jag förstår inte vilka förutsättningar du syftar på?

Exakt hur lät texten i det ni skrev under, ord för ord?
Skicka mig gärna en kopia, eller lägg ut den som bild här.
Det jag skrev under lyder så här:
"GODKÄNNANDE !
Undertecknad(e) innehavare av bostadsrättslägenhet nr 274 i Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 13, har tagit del av överlämnad information daterad 2011-10-10 angående planerat stambyte etc. och bifaller härmed åtgärderna.
Jag ger även föreningen rätt att ta min lägenhet i anspråk p.g.a. de planerade åtgärderna i den omfattning som beskrivits i lämnad information."

Vad hände med majoriteten av medlemmarna? Dvs de som inte var med på föreningsstämman och inte skrev under något?
Majoriteten av medlemmarna var där och skrev under, de som inte var där (jag själv bl a) fick en blankett att skriva under och på blanketten stod det jag citerat här ovan.


Så ordföranden meddelade på den föreningsstämma där ni skrev under att ni godkände stambyte, och efter att ni skrivit under, att styrelsen bestämt att de som renoverat inte kommer att kompenseras?
Eller gjordes detta på någon föreningsstämma efter den där ni skrev under in blanco?
Det gjordes på ett möte efter det att vi skrivit under.


Om ni inte får stämmoprotokoll så måste ni naturligtvis kräva detta av styrelsen.

Du måste skriva av exakt vad det står i de senaste två stämmoprotokollen om stambyte och lägga ut här, om du vill ha bättre stöd av forumet i denna fråga.
I protokollkoncept från årsstämma den 28 april 2009 står i §19 "Frågor ang. ventilation och stambyten besvarades av styrelsen."
I protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 27 april 2010
ingenting alls.
I extra föreningsstämma den 19 oktober 2011 står
"Ordföranden frågar stämman om den i enlighet med styrelsens förslag beslutar:
* att, inom de redovisade ekonomiska förutsättningarna kan styrelsen beställa det beskrivna stambytet.
* att, i samband med stambytet, få ta lägenheterna i anspråk i den omfattning som beskrivits.
* att, i samband med stambytet, genomföra de förändringar i lägenheterna som redovisats.

Röstning sker med sluten omröstning. Ordföranden finner att stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag med rösterna
276 ja
2 nej
1 blank"

Om styrelsen inte skrivit något om det kommande stambytet i tidigare årsredovisningar så finns det nog inget tydligare tecken på att hela styrelsen måste bytas ut omedelbart. Annars lever ni i er brf mycket, mycket farligt.


Du skriver en ansökan till hyresnämnden.
Det vågar jag inte utsätta mig för ekonomiskt.


Du kan ställa frågor om evakueringsboende. Frågan är varför ingen ifrågasatt detta tidigare?
Svaret från styrelsen är däremot givet. Styrelsen kommer bara svara att entrepenören sagt att det inte går att göra stambyte utan att alla evakueras, och att föreningen har rätt att göra detta. Styrelsen kommer inte att ge dig några fakta eller papper som visar att styrelsen har rätt.


Glöm intygen. Det är för mycket annat som är oklart och outrett i denna fråga.


Ja, det kan straffa sig att gå in på det som ligger inom föreningens ansvarsområde.


Vad jag förstår har du enbart nämnt rör som inte är stammar. Ditt badrum måste väl rivas (i alla fall del av det) för att kunna komma åt att koppla ihop stammarna med rören i ditt badrum, eller hur?
Jo, det är ett rör på ca 40 cm från handfat in till stammarna. Det förstod jag vid renoveringen så det finns inga värmeslingor på just denna del i golvet. Man skulle kunna bryta upp en liten del av golvet, byta ut den rörstumpen och sedan ansluta till husets stammar.


Kan inte se annat än att detta är ett klart och tydligt brott mot lagen.

Hur bär jag mig då åt för att komma någon vart utan att risksätta mig ekonomiskt?

Admin
2012-03-06, 13:40
Du skriver en ansökan till hyresnämnden.
Det vågar jag inte utsätta mig för ekonomiskt.
Det kostar dig inte en krona, så skicka du snabbt in en ansökan till hyresnämnden.


Röstning sker med sluten omröstning. Ordföranden finner att stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag med rösterna
276 ja
2 nej
1 blank"

Här har då styrelsen i din brf strulat till det rejält för sig själv.
Två medlemmar har nämligen inte godkänt detta... och dessutom är en röst blank (hur ska blankröst tolkas här?).
Inte ens om 299 medlemmar av 300 säger ja till stambytet och godkännandet in blanco (dvs i det fall konsekvenserna för lägenheten av stambytet inte redovisats skriftligt och tydligt i förväg);

* att, i samband med stambytet, få ta lägenheterna i anspråk i den omfattning som beskrivits.
* att, i samband med stambytet, genomföra de förändringar i lägenheterna som redovisats.

så kan styrelsen undvika att ta frågan vidare till hyresnämnden.
Att förändra en medlems lägenhet (eller ta lgh "i anspråk", vad det nu innebär) är inte ett majoritetsbeslut på stämma. Det är en överenskommelse mellan varje enskild medlem och styrelsen.
Styrelsen hoppas säkert att detta fel av styrelsen inte upptäcks... men det har det nu.

Jag kan lova att hyresnämnden inte blir glad över att inte ha någon motpart. Det finns nämligen ingen motpart när sluten omröstning skett. Hyresnämnden får ditt namn när du skickar in din ansökan, men de behöver även de övrigas. Fast det är inte ditt problem, det är styrelsens.

Not.
Det var inte särskilt smart att skriva under godkännandet (utan att då reagera på vilka konsekvenser det skulle få);
GODKÄNNANDE !
Undertecknad(e) innehavare av bostadsrättslägenhet nr 274 i Riksbyggens Bostadsrättsförening Visbyhus nr 13, har tagit del av överlämnad information daterad 2011-10-10 angående planerat stambyte etc. och bifaller härmed åtgärderna.
Jag ger även föreningen rätt att ta min lägenhet i anspråk p.g.a. de planerade åtgärderna i den omfattning som beskrivits i lämnad information."

Men det gör kanske inte så mycket i detta sammanhang, när styrelsen ändå gjort fel i övrigt.
Om det sedan stämmer att förutsättningarna ändrats, där kompensation till de som renoverats utlovats, men detta sedan dragits tillbaka, så gäller det du undertecknat ändå inte.

aaad00
2012-03-09, 11:51
Det kostar dig inte en krona, så skicka du snabbt in en ansökan till hyresnämnden.
Vad gott kan det komma ut av det och vilka konsekvenser kan det få för Föreningen, medlemmarna och mig personligen?


Här har då styrelsen i din brf strulat till det rejält för sig själv.
Två medlemmar har nämligen inte godkänt detta... och dessutom är en röst blank (hur ska blankröst tolkas här?).
Inte ens om 299 medlemmar av 300 säger ja till stambytet och godkännandet in blanco (dvs i det fall konsekvenserna för lägenheten av stambytet inte redovisats skriftligt och tydligt i förväg);
men det var ett informationsmöte innan det extra föreningsmötet.

så kan styrelsen undvika att ta frågan vidare till hyresnämnden.
Att förändra en medlems lägenhet (eller ta lgh "i anspråk", vad det nu innebär) är inte ett majoritetsbeslut på stämma. Det är en överenskommelse mellan varje enskild medlem och styrelsen.
Styrelsen hoppas säkert att detta fel av styrelsen inte upptäcks... men det har det nu.

Jag kan lova att hyresnämnden inte blir glad över att inte ha någon motpart. Det finns nämligen ingen motpart när sluten omröstning skett. Hyresnämnden får ditt namn när du skickar in din ansökan, men de behöver även de övrigas. Fast det är inte ditt problem, det är styrelsens.

Not.
Det var inte särskilt smart att skriva under godkännandet (utan att då reagera på vilka konsekvenser det skulle få);
Håller med, men jag trodde att jag inte hade något val eftersom styrelsen varnat så mycket för vattenläckage och hur vi skulle hantera det med plaststycken uppsatta när vi duschade m m.

Men det gör kanske inte så mycket i detta sammanhang, när styrelsen ändå gjort fel i övrigt.
Om det sedan stämmer att förutsättningarna ändrats, där kompensation till de som renoverats utlovats, men detta sedan dragits tillbaka, så gäller det du undertecknat ändå inte.
Den kompensation som utlovats finns ingenstans på papper. Det som står på papper är "kompensation kan eventuellt utgå..."

aaad00
2012-03-13, 11:56
De sista frågorna jag hade har jag försökt skicka, men det funkar inte tekniskt. Kan jag få svar på dem här. Jag skulle också vilja, om du har möjlighet, att du sammanfattar det du anser att föreningen har gjort fel.

Admin
2012-03-14, 10:56
Förstår inte vad du menar inte fungerar tekniskt, eller vilka frågor du vill ha svar på.

Konsekvenserna av en anmälan till hyresnämnden blir att du i slutänden kanske kan få den kompensation du önskar.

Du skulle vänt dig till detta forum i ett tidigare skede.

Vad styrelsen gjort fel är att inte få hyresnämndens godkännande. Det finns bevis för att minst 3 (två nej-röster och en blank röst på stämman) inte godkänt förändringarna i lägenheten. Det kanske finns fler, men det räcker. Styrelsen måste få hyresnämdens godkännande för förändringar i medlemmarnas lägenheter. Det kan du dra nytta av, även om du nu skrivit under vad du gjort.

Så skicka in beviset (stämmoprotokoll med röstning) till hyresnämnden tillsammans med en önskan att hyresnämnden tar upp frågan. Och/eller fråga styrelsen om de fått hyresnämndens godkännande.

aaad00
2012-03-15, 10:45
Förstår inte vad du menar inte fungerar tekniskt, eller vilka frågor du vill ha svar på.

Konsekvenserna av en anmälan till hyresnämnden blir att du i slutänden kanske kan få den kompensation du önskar.

Du skulle vänt dig till detta forum i ett tidigare skede.

Vad styrelsen gjort fel är att inte få hyresnämndens godkännande. Det finns bevis för att minst 3 (två nej-röster och en blank röst på stämman) inte godkänt förändringarna i lägenheten. Det kanske finns fler, men det räcker. Styrelsen måste få hyresnämdens godkännande för förändringar i medlemmarnas lägenheter. Det kan du dra nytta av, även om du nu skrivit under vad du gjort.

Så skicka in beviset (stämmoprotokoll med röstning) till hyresnämnden tillsammans med en önskan att hyresnämnden tar upp frågan. Och/eller fråga styrelsen om de fått hyresnämndens godkännande.

Jag skrev svar, men det funkade inte när jag skulle skicka iväg det. Jag gjorde många försök, men det lyckades inte. Det tekniska krånglet låg kanske här på våra datorer. Jag hade gärna vänt mig till er, men kruxet var att jag inte kände till er och att jag hittade er berodde på att jag ägnade många timmar på nätet åt att leta efter någon som skulle kunna hjälpa mig. Jag är i alla fall väldigt tacksam för den hjälp jag har fått och jag ska sprida ert adress till så många som möjligt. Nu är jag nöjd för jag har fått svar på alla mina frågor, i alla fall de som jag har i dagsläget. Tack!

aaad00
2012-03-28, 16:32
Jag skrev svar, men det funkade inte när jag skulle skicka iväg det. Jag gjorde många försök, men det lyckades inte. Det tekniska krånglet låg kanske här på våra datorer. Jag hade gärna vänt mig till er, men kruxet var att jag inte kände till er och att jag hittade er berodde på att jag ägnade många timmar på nätet åt att leta efter någon som skulle kunna hjälpa mig. Jag är i alla fall väldigt tacksam för den hjälp jag har fått och jag ska sprida ert adress till så många som möjligt. Nu är jag nöjd för jag har fått svar på alla mina frågor, i alla fall de som jag har i dagsläget. Tack!

Jag har nu träffat likasinnade bland medlemmarna och nya frågor har uppkommit, så innan vi eventuellt gå vidare till Hyresnämnden skulle vi vilja få svar på:
Vad händer om styrelsen förhandlat med de som röstade nej till stambyte och fått dem att skriva på i efterhand?

Admin
2012-03-28, 17:17
Om styrelsen träffat separata överenskommelser med dem som vägrade skriva på så har styrelsen begått en brottslig handling, och ledamöterna blir skadeståndsskyldiga.

Jag tror inte styrelsen gjort detta.

Men oavsett vilket så är det utan betydelse i sammanhanget.

aaad00
2012-03-30, 15:11
Likatänkande i min förening har samlats och innan vi eventuellt går vidare så vill vi veta vad som händer om styrelsen förhandlat med de som röstade nej till stambytet och den som inte röstade alls. Vi tror att styrelsen kan ha förhandlat med dessa och fått dem att skriva på i efterhand. Om det är så, är det då någon idé att lämna in till Hyresnämnden? (Det är ett stort steg eftersom vi med säkerhet kommer att bli svartlistade efter ett sådant förfarande).

aaad00
2012-04-02, 12:50
Kan jag hamna i ett ännu sämre läge om jag lämnar in till Hyresnämnden med tanke på att jag inte bad om lov innan jag gjorde mitt badrum större och också flyttade brunnen.

Admin
2012-04-02, 15:21
Kan jag hamna i ett ännu sämre läge om jag lämnar in till Hyresnämnden med tanke på att jag inte bad om lov innan jag gjorde mitt badrum större och också flyttade brunnen.
Vet inte om du behövt be om lov för att göra ditt badrum större (vad det nu innebär). Står det någonstans i din brf:s stadgar eller ev. övriga regelverk i din brf att man som medlem måste be styrelsen om lov för detta?

Det var dumt att flytta brunnen utan att informera styrelsen om detta, men å andra sidan vad har det för praktisk betydelse så länge det är fackmannamässigt gjort?
Tyvärr är de flesta brf:ar dåliga med att informera och förtydliga om vad som gäller i dylika frågor, och det är nog väldigt många som gjort exakt som du.
Dessutom är det en annan fråga som du inte behöver ta upp i ansökan till hyresnämnden.

Endast genom anmälan till hyresnämnden får ni reda på om styrelsen förhandlat med dem som motsatte sig styrelsens förslag. Men som jag sagt, hur skulle styrelsen "förhandlat" i denna fråga? Styrelsen får inte ge någon medlem särskilda privilegier. Så någon förhandling lär inte ha ägt rum. Och om styrelsen ändå gjort detta så har ni ju en fantastisk hållhake på styrelsen, där ni har rätt att kräva exakt vad andra fått.

aaad00
2012-04-05, 12:34
Nu har jag kommit så långt att jag plockat fram ansökningsblanketten från Hyresnämndens hemsida. Kan du hjälpa mig på hur jag ska formulera mig när det gäller
Yrkanden
och
Anledning till ansökan?

Admin
2012-04-05, 18:26
Ledsen, men min tid räcker tyvärr inte till för detta.
Om du däremot sätter ihop ett utkast så kanske någon i forumet kan ge tips.

Själv har jag ju egentligen inte mer att tillägga i detta läge än vad jag redan sagt i denna tråd.

aaad00
2012-04-09, 15:29
OK jag förstår, men tusen tack för all hjälp du har gett mig och andra medlemmar i vår förening.

Harald
2012-04-09, 16:51
Sen är det ju så att hyresnämnden tar inte upp ärenden från enskilda medlemmar.... Det är styrelsen som ska lämna ärendet dit, inte du.

Men, styrelsen verkar ha fått godkänt av "nejrösterna" i efterhand, då är det ok, och precis enligt regelverket.

Stämmobeslutet funkar ju så här:

Några vill, andra vill inte. Man röstar. Vinner majoriteten, så blir det JA, alltså ska stambytet genomföras. MEN för att få komma in i "nej" lgh: erna så krävs deras påskrift att de accepterar stämmans beslut och släpper fram renoveringen. Detta verkar nu vara fallet. Dessa medlemmar har alltså demokratiskt fått möjligheten att markera sitt nej, men måste sedan, lika demokratiskt, rätta sig efter majoritetsbeslutet.

Om de vägrar skriva på, då går STYRELSEN till hyresnämnden och får deras godkännande att gå in även i dessa lägenheter. Hyresnämnden har hittills aldrig stoppat en renovering av detta slag.

Nu till dina råd.

Nr 1: Tag reda på grundläggande fakta i brf! Läs stadgan, där framgår tydligt att din part är styrelsen, ALLTID. Ingen förvaltare kan någonsin ta över detta ansvar, utan förvaltaren utför endast tydligt reglerade och avgränsade arbetsuppgifter som den fått av styrelsen.

Själva stambytet är det nog inget fel på här, utan det är styrelsens hantering av redan gjorda badrum som brister.

Likabehandlingsprincipen ger att du ska få LIKA alla andra i föreningen. Där följer att du ska få ett "standardbadrum" som de andra. MEN, här brukar man bygga in lite skydd för de som nyligen renoverat. Det är styrelsen som beslutar om detta, men så här kan det se ut:

Nyrenoverat godkänt badrum nyare än 5 år ersätts inköpspris kakel och klinker.

Tex 15 000 kr.

Din Wc, handfat, kranar, dusch mm kan ju återanvändas. Föreningen SLIPPER köpa dessa delar nya till dig. Dessa pengar erhåller du.

Tex 15 000 kr.

Nu ska du få ett standardbadrum + 30 000 kr av föreningen. MEN,

du väljer istället att använda dina 30 000 kr i "tillvalsbutiken" hos entreprenören, och köper där dyrare kakel och klinker än standard, alltså likvärdigt det du har nu.

Då slutar historien med att du får tillbaka ett likvärdigt badrum och kanske 10 000 kr över i näven som plåster på såren.

Man kan sällan "hoppa över" en lgh, ska stambytet genomföras fullt ut, så måste ditt nuvarande rivas lika alla andras. Även ocm det gjordes grundligt för ett år sedan, så måste vatten och avlopp "igenom" ditt badrum och kopplas ihop med de andras.

Fattar inte varför du inte ställt din styrelse mot väggen med dessa frågor från början.

aaad00
2012-04-26, 11:43
I går var det årsmöte i föreningen. Det beslutades att den inre reparationsfonden skulle avskaffas och att respektive medlem, vid tillfälle, fick plocka ut innestående medel. Jag frågade de hur man skulle använda de pengar av avgiften som i fortsättningen då inte längre går till inre reparationsfonden. På detta fick jag ett mumlande svar om att det går tillbaka till föreningen. Jag tycker att vi skulle ha fått frågan om detta och gemensamt bestämma eftersom jag nu tycker att det blir en hyreshöjning.
Så var det oenighet kring ett staket som är uppfört på gård nr 3 (det finns sammanlagt 4 gårdar). Det blev sluten omröstning, men bara boende på gård 3 fick rösta. Man kan tycka att det är hela föreningens angelägenhet, eller?

Admin
2012-04-26, 12:39
I går var det årsmöte i föreningen. Det beslutades att den inre reparationsfonden skulle avskaffas och att respektive medlem, vid tillfälle, fick plocka ut innestående medel. Jag frågade de hur man skulle använda de pengar av avgiften som i fortsättningen då inte längre går till inre reparationsfonden. På detta fick jag ett mumlande svar om att det går tillbaka till föreningen. Jag tycker att vi skulle ha fått frågan om detta och gemensamt bestämma eftersom jag nu tycker att det blir en hyreshöjning.
Jag förstår inte vad du menar. Den inre reperationsfonden är respektive bostadsrättshavares pengar, insatta av respektive bostadsrättshavare, och kan inte gå tillbaka till föreningen. När den inre reparationsfonden avvecklas kommer det inte in några pengar till denna fond längre. Sedan gäller det att alla tar ut sin pengar, så de inte ligger kvar och "skräpar".

Så var det oenighet kring ett staket som är uppfört på gård nr 3 (det finns sammanlagt 4 gårdar). Det blev sluten omröstning, men bara boende på gård 3 fick rösta. Man kan tycka att det är hela föreningens angelägenhet, eller?
Har aldrig ens hört talas om att man gått tillväga så här vid en röstning. Man kan tycka det är bra eller dåligt att selektera ut en viss gård som fick rösta i frågan om det som berör dem mest, men det är ett klockrent lagbrott. Vet inte vad resultatet blev, men beslutet som denna röstning ledde till är ogiltigt.

Sen är det ju så att hyresnämnden tar inte upp ärenden från enskilda medlemmar.... Det är styrelsen som ska lämna ärendet dit, inte du.
Fast det stämmer inte. Styrelsen ska förvisso lämna ärendet till hyresnämnden, men hyresnämnden tar definitivt upp ärenden från enskilda medlemmar. Det har jag t.o.m. själv gjort i en liknande fråga, och jag fick igenom vad jag ville.

Och jag håller med dig Harald, det var en jättemiss att inte ta tag i detta från början.

aaad00
2012-04-27, 12:13
Jag förstår inte vad du menar. Den inre reperationsfonden är respektive bostadsrättshavares pengar, insatta av respektive bostadsrättshavare, och kan inte gå tillbaka till föreningen. När den inre reparationsfonden avvecklas kommer det inte in några pengar till denna fond längre. Sedan gäller det att alla tar ut sin pengar, så de inte ligger kvar och "skräpar".
Jag menar så här: En avgift är på 5 000 kr och 100 kr av den avgiften sätts av månadsvis till den inre reparationsfonden. Så avskaffas den inre reparationsfonden, men hyran är ofärändrat dvs 5 000 kr då innebär det egentligen en smyghöjning av hyran. Borde man inte ha en diskussion om detta - smyghöjning eller hyressänkning?

Har aldrig ens hört talas om att man gått tillväga så här vid en röstning. Man kan tycka det är bra eller dåligt att selektera ut en viss gård som fick rösta i frågan om det som berör dem mest, men det är ett klockrent lagbrott. Vet inte vad resultatet blev, men beslutet som denna röstning ledde till är ogiltigt.
Resultatet blev att staketet ska vara kvar (trots att det måste bort i samband med stamrenoveringen eftersom entreprenören behöver förvara sina bodar, maskiner m m på gården). Kan jag ta upp det vid nästa årsmöte eller finns det någon annan väg att gå?

Ja, synd att jag hittade det här forumet så sent och ingen i bekantskapskretsen kände till hur man skulle bära sig åt. Nu är i alla fall handlingarna inskickade till Hyresnämnden.

Så kommer representanter från entreprenören, styrelsen, Riksbyggen m fl hem till mig för att granska mitt badrum någon gång i mitten på mars. Kan jag få råd hur jag kan agera, vilka frågor jag kan ställa/be att få svar på.

Admin
2012-04-27, 13:51
Jag menar så här: En avgift är på 5 000 kr och 100 kr av den avgiften sätts av månadsvis till den inre reparationsfonden. Så avskaffas den inre reparationsfonden, men hyran är ofärändrat dvs 5 000 kr då innebär det egentligen en smyghöjning av hyran. Borde man inte ha en diskussion om detta - smyghöjning eller hyressänkning?
Det låter som att du inte förstått vad den inre reparationsfonden är. Den inre reparationsfonden är pengar som sätts in av varje enskild bostadsrättshavare, och som sedan utnyttjas av samma bostadsrättshavare (eller efterföljande köpare) för åtgärder i bostadsrätten som inte hör till föreningens ansvar.
Det har inget med månadsavgiften att göra, utan är bara dina egna pengar som du haft ståendes på föreningens konto.

Pengarna du satt in kan du nu ta ut efter att fonden lagts ner, och det enda du förlorat är räntan under den tid du haft pengarna innestående på denna fond.

Vad gäller staketet kan du påpeka detta för styrelsen och om styrelsen inte bryr sig så får du ta upp frågan på en stämma.

Korsdraget
2012-04-27, 15:36
Det är som Admin säger, men jag vill göra ett tillägg.

Att den inre fonden är stadgad, det tror jag, men helt säkert är de en del av den ekonomiska planen. I sådana fall är den inre fondens upphörande en stadgeändring och kräver 2 stämmobeslut. Kolla den ekonomiska planen.

MEN om du bor i en gammal förening, dvs före bostadsrättlagen kom, då skall nog föreningen tänka sig om. Den gamla bostadsföreningens inre fond får inte konstrueras om och inte läggas ner. Dessa föreningar skall hanteras enligt registreringsbeviset och eventuellt övergångsbestämmelserna.
:13:

aaad00
2012-04-27, 16:23
Det låter som att du inte förstått vad den inre reparationsfonden är. Den inre reparationsfonden är pengar som sätts in av varje enskild bostadsrättshavare, och som sedan utnyttjas av samma bostadsrättshavare (eller efterföljande köpare) för åtgärder i bostadsrätten som inte hör till föreningens ansvar.
Det har inget med månadsavgiften att göra, utan är bara dina egna pengar som du haft ståendes på föreningens konto.
Jo det har det ju eftersom det har tagits av min månadsavgift ett visst belopp och förts över på den inre reparationsfonden. Säg att månadsavgiften är 5 000 kr som jag betalar in varje månad av dessa pengar har, säg 100 kr satts in på den inre reparationsfonden.
Pengarna du satt in kan du nu ta ut efter att fonden lagts ner, och det enda du förlorat är räntan under den tid du haft pengarna innestående på denna fond.
Jo det förstår jag, men eftersom månadsavgiften är oförändrad tycker jag att vi borde ha haft en diskussion om vart de 100 kr av månadsavgiften, som tidigare gick till inre reparationsfonden, ska ta vägen.
Vad gäller staketet kan du påpeka detta för styrelsen och om styrelsen inte bryr sig så får du ta upp frågan på en stämma. Tack.

Admin
2012-04-27, 16:41
Jo det har det ju eftersom det har tagits av min månadsavgift ett visst belopp och förts över på den inre reparationsfonden. Säg att månadsavgiften är 5 000 kr som jag betalar in varje månad av dessa pengar har, säg 100 kr satts in på den inre reparationsfonden.
Nej, som jag förklarade har inga pengar tagits från din månadsavgift. Möjligen har en tilläggsavgift funnits på din månatliga faktura, t ex 100 kr/mån som gått till den inre reparationsfonden.

eftersom månadsavgiften är oförändrad tycker jag att vi borde ha haft en diskussion om vart de 100 kr av månadsavgiften, som tidigare gick till inre reparationsfonden, ska ta vägen.
Månadsavgiften är oförändrad av den enkla anledningen att pengarna till den inre reparationsfonden inte har något med månadsavgiften att göra.

De 100 kr/mån som tidigare gick till inre reperationsfonden stannar i din plånbok eller på ditt bankkonto med ränta, och går inte via föreningen. Det är dina pengar och bara dina, tidigare såväl som idag. Bara det att tidigare var dessa 100 kr/mån reserverade för att göra saker i din lägenhet. Nu bestämmer du själv över dessa 100 kr/mån.

Den inre reparationsfonden är skrotad. Pengar som är kvar där tar du ut och gör vad du vill med. Inga pengar går längre in i denna fond.

aaad00
2012-04-29, 19:00
Nej, som jag förklarade har inga pengar tagits från din månadsavgift. Möjligen har en tilläggsavgift funnits på din månatliga faktura, t ex 100 kr/mån som gått till den inre reparationsfonden.

Var togs då pengarna till reparationsfonden ifrån om den inte kom ifrån månadsavgiften?

Månadsavgiften är oförändrad av den enkla anledningen att pengarna till den inre reparationsfonden inte har något med månadsavgiften att göra.

Varifrån togs då pengarna till reparationsfonden ifrån?

De 100 kr/mån som tidigare gick till inre reperationsfonden stannar i din plånbok eller på ditt bankkonto med ränta, och går inte via föreningen. Det är dina pengar och bara dina, tidigare såväl som idag. Bara det att tidigare var dessa 100 kr/mån reserverade för att göra saker i din lägenhet. Nu bestämmer du själv över dessa 100 kr/mån.

men jag har aldrig haft något bankkonto med pengar från den inre reparationsfonden.

Den inre reparationsfonden är skrotad. Pengar som är kvar där tar du ut och gör vad du vill med. Inga pengar går längre in i denna fond.

nej det förstår jag, men jag tror att pengarna till den inre reparationsfonden har tagits ifrån min månadsavgift och i så fall så tycker jag att medlemmarna borde få vara med och diskutera vad man ska göra med den del av månadsavgiften som nu inte längre går till reparationsfonden.

clabbe
2012-04-29, 20:58
nej det förstår jag, men jag tror att pengarna till den inre reparationsfonden har tagits ifrån min månadsavgift och i så fall så tycker jag att medlemmarna borde få vara med och diskutera vad man ska göra med den del av månadsavgiften som nu inte längre går till reparationsfonden.

Du får väl jämföra avgiftsavierna före och efter avskaffandet av inre reparationsfond så du kan se om det blir en "smyghöjning" eller inte av avgiften.

Admin
2012-04-29, 22:22
Ok, jag provar att förklara på ett annat sätt.

1. Pengarna i den inre reparationsfonden kommer från dig. Det är allt du behöver veta. Blanda inte in månadsavgiften överhuvudtaget i frågan.

2. Pengarna från dig som satts in i den inre reparationsfonden kunde bara användas av dig och bara för åtgärder i din egen lägenhet. Det är dina egna pengar, samma som om du hade haft pengarna på ett bankkonto, men där någon annan drog nytta av räntan.

Varje enskild bostadsrättshavare har en separat reparationsfond, som föreningen inte kan nyttja. Bara respektive bostadsrättshavare har tillgång till de pengar som var och en satt in på reparationsfonden.

Det finns således ingen smyghöjning av det du kallar för "hyra" (dvs månadsavgiften), eftersom månadsavgiften - i motsats till din inre reparationsfond - är pengar som används enbart för åtgärder för alla medlemmar, och inte för det som görs i de egna bostadsrätterna.

Läget är status quo.

eftersom månadsavgiften är oförändrad tycker jag att vi borde ha haft en diskussion om vart de 100 kr av månadsavgiften, som tidigare gick till inre reparationsfonden, ska ta vägen.
En sådan diskussion är omöjlig på alla sätt. Det är som om du bjöd in dina grannar och diskuterade med dem vad du ska få göra med dina egna pengar som du har innestående på banken. Det är du naturligtvis fri att göra, men personligen tycker jag inte mina grannar ska lägga sig i hur jag använder mina egna pengar.

Korsdraget
2012-04-29, 22:29
Ja, gör som Clabbe (föregående) säjer.
Avgiften ska minska med samma belopp.

Om inte, skriv en motion.
En liten summa varje månad på många lägenheter.
Det kan bli mycket det.

Ford P
2012-04-30, 10:54
Ja, gör som Clabbe (föregående) säjer.
Avgiften ska minska med samma belopp.

Om inte, skriv en motion.
En liten summa varje månad på många lägenheter.
Det kan bli mycket det.

100 kr i höjd avgift på en månadsavgift på ca 5000 kr motsvarar 2%.
Avgiften i en förening borde indexjusteras varje år för att kompensera för höjda priser i allmänhet. Jag ser inget konstigt i att styrelsen höjer avgiften med 100 kr.

Admin
2012-04-30, 11:54
Ja, det är liksom helt ointressant om styrelsen i föreningen på något sätt lyckats baka in den inre reparationsfonden i månadsavgiften på ett transparent sätt, eller om frågeställaren bara läser avin för månadsavgiften felaktigt och inte beaktar att det i slutsumman finns poster utöver månadsavgiften, som p-plats, förrådsutrymme och inre reparationsfond, och därför gör en felaktig jämförelse/ett felaktigt antagande. Vi kan inte veta vilket av dessa alternativ som gäller eftersom vi inte har den information som behövs för att kunna klargöra detta.

Om det skulle vara så att avvecklingen av den inre reparationsfonden innebär att i stället för att 1.200 kr/år går till bostadsrättshavaren själv så går dessa 1.200 kr/år till föreningen så är det bara en normal avgiftshöjning. Det går knappast att föra en diskussion om hur just dessa 1.200 kr per år och medlem ska användas. Det är att ställa orimliga krav på styrelsen.

Lännqvist
2012-05-01, 20:57
Ok, jag provar att förklara på ett annat sätt.

Jag tror inte att det hjälper för du pratar förbi honom, och verkar inte lyssna på vad han säger.

Det står 5000:- på inbetalningsblanketten som han betalade förut. (4900:- i månadsavgift och 100:- till inre reparationsfonden). Avsättningen till fonden redovisas inte på inbetalningsblanketten.

Efter avvecklingen av den inre reparationsfonden står det fortfarande 5000:- på inbetalningsblanketten. (5000:- i månadsavgift)

Hur är inte detta en smyghöjning av månadsavgiften?

Lännqvist
2012-05-01, 21:06
Jag ser nu att det delvis besvarades på nästa (denna) sida i tråden.

Problemet är att avsättningen inte nödvändigtvis är så lätt att se. Vi känner ju till att transparensen i olika föreningars ekonomiska redovisning är varierande.
När jag bodde i HSB Östergården i Kumla reflekterade jag aldrig över hur mycket som avsattes till inre fonden, jag visste bara att jag kunde gå in på kontoret så plockade de fram ett saldo (och storleken på avsättningen).

Poängen är att långt i från alla har så bra koll på föreningens sida av pengahanteringen. De ser beloppet på inbetalningsblanketten. Jag får förresten två extra inbetalningsblanketter, en för varje parkeringsplats jag har i garaget.

Admin
2012-05-01, 21:37
Ja, som jag skrev kan vi inte veta hur det egentligen är förrän vi har alla de uppgifter som behövs för att kunna avgöra om det verkligen blivit en höjning av avgiften (i stället för allmänna exempel). Om det är så att avgiften till den inre fonden bakats in i månadsavgiften så är det ett problem i sig, men jag vidhåller, precis som Ford P, att det är styrelsen som bestämmer månadsavgiften och skulle avgiften höjts med en mindre summa så är det så det inget konstigt med detta och inget man kan diskutera hur denna mindre höjning ska användas. I årsredovisningen har medlemmarna i alla fall en liten möjlighet att se om avgiften ligger på en rimlig nivå, på ett antal hundralappar när (bortsett från det faktum att de flesta brf:ar undanhåller budget och underhållsplan för medlemmarna).

Det finns inga enstaka händelser som kan avgöra om det är "smyghöjningar". Då skulle detta kunna diskuteras varje gång en enskild post i föreningens utgifter förändras upp eller ner. Går kostnaderna för t ex trädgårdsarbetet ner skulle man kunna säga att det är en "smyghöjning" om inte avgifterna också går ner.
Men så fungerar det naturligtvis inte.

Nu har väl de flesta brf:ar i landet avvecklat den inre reparationsfonden, men om det finns brf:ar där inte avgiften till den inre reparationsfonden är en separat post utanför månadsavgiften så anser jag att detta är skamligt. Å andra sidan får bannemej medlemmarna i dessa föreningar skylla sig själva om de accepterar detta.

Om du får två extra inbetalningsblanketter för dina p-platser skulle jag vilja säga att styrelsen i din brf inte sköter sin uppgift särskilt bra. Det blir ju krångligare för alla parter och man kan förutsätta att det blir onödiga administrationskostnader.
Hur motiverar styrelsen detta? Dålig förvaltare?

Lännqvist
2012-05-02, 15:14
Nu har väl de flesta brf:ar i landet avvecklat den inre reparationsfonden.
Vad är poängen med att avveckla inre reparationsfonden? Är det inte bra att innehavaren har ett konto för ex. akuta reparationer?


Om du får två extra inbetalningsblanketter för dina p-platser skulle jag vilja säga att styrelsen i din brf inte sköter sin uppgift särskilt bra. Det blir ju krångligare för alla parter och man kan förutsätta att det blir onödiga administrationskostnader.
Hur motiverar styrelsen detta? Dålig förvaltare?Förvaltare är HSB Mälardalen. Garageplatserna hyrs ut till både medlemmar i föreningen och utomstående. Det blir väl enklare att skicka ut flera blanketter om man har ett system som ser varje enskilt objekt som en post, med en "ägare", som genererar en inbetalningsblankett per månad.

Oavsett hur systemet är upplagt så gick jag över till e-faktura på just garageplatserna vid årsskiftet.

aaad00
2012-05-02, 15:58
Jag hade nog inte reagerat i vanliga fall, men eftersom jag inom ett tvåårsintervall får får min avgift höjd med 750 kr så blir ytterligare denna, som jag kallar "smyghöjning" ytterst märkbar.

aaad00
2012-05-23, 16:45
Det kostar dig inte en krona, så skicka du snabbt in en ansökan till hyresnämnden.
Här har då styrelsen i din brf strulat till det rejält för sig själv.
Två medlemmar har nämligen inte godkänt detta... och dessutom är en röst blank (hur ska blankröst tolkas här?).
Inte ens om 299 medlemmar av 300 säger ja till stambytet och godkännandet in blanco (dvs i det fall konsekvenserna för lägenheten av stambytet inte redovisats skriftligt och tydligt i förväg)
Igår fick jag informationen att de två medlemmar som inte godkänt stambytet hade blivit uppsökta av styrelsen och därefter hade ett godkännande skett. Det skulle ha funnits naturliga skäl till varför nej egentligen skulle ha varit ett ja och blev så också. Är det rätt och riktigt att söka upp medlemmarna som röstat nej?

Korsdraget
2012-05-23, 18:45
Fanns det ingen på stämman som kom på den snilleblixten att den inre fonden ägs av lägenhetsinnehavaren? Omvänt Robin Hood; ta från spararna och ge till föreningen. Helt säkert är det HSB eller Riskbyggen som är förvaltare. Inre fonden avskyr de, det ger nämligen ägaren en starkare rätt. :16:

Tips: lägg in en stämning!

Det finns f ö en annan tråd här på forumet om inre fond.
Läs den.

Admin
2012-05-23, 20:10
Igår fick jag informationen att de två medlemmar som inte godkänt stambytet hade blivit uppsökta av styrelsen och därefter hade ett godkännande skett. Det skulle ha funnits naturliga skäl till varför nej egentligen skulle ha varit ett ja och blev så också. Är det rätt och riktigt att söka upp medlemmarna som röstat nej?
Tja, det finns ju ingen lag mot att styrelsen försöker övertyga medlemmar i sin riktning avseende stambytet, så det är väl bara en fråga om moral och etik.
Sedan kan man undra vilka skäl styrelsen använde för att vända dessa två medlemmars åsikt. Det är inte otänkbart att detta skedde med stöd av lögner och/eller hot.

Du har två olika ämnen i samma tråd, vilket förvirrar. Sannolikheten för att få svar är avsevärt mindre om man inte kan hålla en röd tråd genom hela... tråden, där det första inlägget bara behandlar en enda fråga.

aaad00
2012-10-05, 13:33
Hej igen,
Nu är det snart dags för Hyresnämndsförhandlingar. Vi var sju från början, men de andra har hoppat av bl a beroende på skrämseltaktik från styrelsen. Har du några tips på hur jag kan agera/artikulera/verbalisera/starka argument under förhandlingen.

tette
2012-10-05, 19:35
Jag vet inte hur en hyresnämndsförhandling går till men jag skulle absolut ta med en "journalist" som biträde.
Gärna med senaste kamera och inspelningstekniken.

aaad00
2012-10-26, 13:21
Idag var det äntligen dags för möte i Hyresnämnden, men vilken besvikelse. Förhandlingen tog 3 minuter! De frågade föreningen om de var beredda att förlikas. Svaret de gav var "Nej". Då var mötet över. Hyresnämndens uppgift är att vara behjälplig vid medling. Vill jag gå längre så är det Svea hovrätt som gäller, men då får jag också vara beredd på att jag kan bli skyldig att betala rättegångskostnader för båda parterna. Jag känner mig rättslös. Måste man vara miljonär för att rättvisa ska skipas?

kluringen
2012-10-26, 17:41
Idag var det äntligen dags för möte i Hyresnämnden, men vilken besvikelse. Förhandlingen tog 3 minuter! De frågade föreningen om de var beredda att förlikas. Svaret de gav var "Nej". Då var mötet över. Hyresnämndens uppgift är att vara behjälplig vid medling. Vill jag gå längre så är det Svea hovrätt som gäller, men då får jag också vara beredd på att jag kan bli skyldig att betala rättegångskostnader för båda parterna. Jag känner mig rättslös. Måste man vara miljonär för att rättvisa ska skipas?
Vi befinner oss i en liknande sits, fast tvärtom. I vårt fall är det föreningen som har förlorat i HN och som har överklagat till Sveva hovrätt (jag är ledamot). Jag har inte läst alla detaljer i tråden, men det du har råkat ut för verkar helt galet. Tillämpliga bestämmelser ur bostadsrättslagen:

9 kap. Bestämmelser om föreningen m.m.
Allmänna bestämmelser om en bostadsrättsförening

Särskilda villkor för vissa beslut

15 § Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en föreningsstämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna.
I fråga om sådana åtgärder som innebär en förändring av en bostadsrättshavares lägenhet gäller dock bestämmelserna i 7 kap. 7 § och bestämmelserna i 16 § första stycket 2 detta kapitel. Lag (1995:1464).

16 § För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf skall vara giltigt krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits… ……………………………………………………………………
................
2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

17 § Ett stämmobeslut enligt 16 § första stycket 2 skall på begäran av föreningen godkännas av hyresnämnden, om förändringen är angelägen och syftet med åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt samt beslutet inte är oskäligt mot bostadsrättshavaren. Kan förändringen anses vara av liten betydelse för bostadsrättshavaren, får hyresnämnden dock lämna godkännande, om åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på något annat sätt. Nämnden får förena ett beslut om godkännande med villkor.
Begär bostadsrättshavaren att föreningen skall lösa in bostadsrätten, får godkännande lämnas endast med villkor om inlösen, såvida inte bostadsrätts- havaren skäligen bör kunna godta förändringen ändå. Innebär nämndens godkännande att lägenheten i sin helhet får tas i anspråk av föreningen, skall godkännandet lämnas med villkor att inlösen sker.

8 § Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller för annan skada som en bostadsrättshavare orsakas med anledning av ett beslut om godkännande enligt 16 § första stycket 2 ska väckas vid mark- och miljödomstolen. I fråga om inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719) i tilllämpliga delar. Lag (2010:1001).

Du ska inte kunna öppna ett ärende som avses i lagen ovan i hyresnämnden, det måste föreningen göra. Mötet du var på i hyresnämnden nyligen måste ha varit ett medlingsmöte eller liknande, något annat är inte möjligt om man följer lagen. Om det är du som har lämnat in en ansökan är redan det fel! Ni måste dra ett varv till, annars kan du vända dig till tingsrätten om styrelsen vägrar.

Kolla även vad det står stadgarna. Jag är nästan 100 på att badrumsrenoveringen är ditt ansvar, i så fall har styrelsen ingen rätt alls att lägga sig i vad du vill göra med ditt badrum. Det normala är att man inte behöver styrelsens tillstånd för att renovera badrummet.

OBS! Tremånadersregeln gäller inte när det är fråga om intrång i lägenhet. Lagen är på din sida men du måste våga satsa. Låt dem inte riva ut ditt nyrenoverade badrum! :15: