handdator

Visa fullständig version : Kan Interimstyrelse teckna avtal TV osv på 3år?


justfaceit
2012-02-05, 10:53
Har köpt en ny Brf. i ett nybyggt hus. Interimsstyrelsen har tecknat avtal med en bredbands/tv/tfn leverantör på 3 år.
Alla jag talat med är missnöjda, det kostar dubbelt så mycket mot andra företags service.

Är det tillåtet att en interimsstyrelse tecknar ett sådant avtal? Vi hade ingen talan, ingen frågade oss köpare. Vi fick dessutom upplysning av mäklaren att det fanns två företag att välja på när vi flytta in.

Vi har extra föreningsstämma snart och vore mycket tacksam för råd !

Admin
2012-02-05, 11:27
Mig veterligen får en interimstyrelse ta exakt samma beslut som ligger inom en vanlig stämmovald föreningsstyrelses befogenheter. Sedan är det en annan sak att denna interimstyrelse visat på ett synnerligen dåligt beteende när de tecknat detta treårsavtal utan att först höra vad medlemmarna anser om saken.

En interimstyrelse i en brf ska självklart enbart syssla med det som är direkt akut för verksamheten i föreningen och ska i övrigt hålla en mycket bra kontakt med medlemmarna i allt vad interimnstyrelsen företar sig. Och medlemmarna måste ställa ett tydligt krav på detta!

Du skriver inte när extrastämman är (och du har inte fyllt i din profil i forumet) men om du nu kastar in en motion om detta så måste frågan tas upp på extrastämman om denna stämma inte ligger längre bort än en vecka.

Om du lägger upp ett utkast i forumet på denna motion får du säkert hjälp av forumet att förbättra motionen.

Interimstyrelsen kommer säkert att försvara sig med att om de inte tecknat detta avtal så hade föreningen blivit utan TV, etc. Det är naturligtvis inte sant, men räkna med detta svar från interimstyrelsen.

justfaceit
2012-02-05, 11:46
Tusen tack för snabbt och informativt svar. Stämman är den 23 feb. Jag är så dålig på att formulera mig...

Hur börjar jag och kan jag ställa krav på redovisning av avtalet?

Admin
2012-02-05, 11:58
Du kan ställa precis vilka krav du vill. Stämman är det enda tillfälle som det är lagstadgat att styrelsen måste svara på alla frågor från medlemmarna.

Se bara till att få in motionen så fort som möjligt. Ju närmare stämman motionen kommer in desto större risk att styrelsen struntar i lagen (jag har inte sett era stadgar men förutsätter att de inte är helt unika i Sverige) och inte tar med motionen i dagordningen.

Viktigt är att du i skrivelsen inleder med;
Motion till nästkommande stämma (23 februari).
Annars är risken stor att motionen inte tas med till stämman.

Glöm inte att motionen måste innehålla ett yrkande som stämman kan ta beslut om.

Motionen måste finnas med i kallelsen (dvs i dagordningen) till extrastämman.
Om ni redan fått kallelse måste styrelsen utfärda ny kallelse.

justfaceit
2012-02-05, 12:09
Kan jag skriva så här?? Förslag om förbättringar mottages tacksamt!!Motion till Extra Föreningsstämma Brf xxxx

23 februari 2012


"Med anledning av att Interimsstyrelsen tecknat avtal med xxx för leverans av Bredband, Telefon och TV.

Vi som köpte lägenheterna har aldrig tillfrågats, innan Ni tecknande detta avtal. Som enligt muntlig uppgift från andra i huset boende är på 2/3 år. Vill jag ha en redovisning på avtalet och varför Ni valde XX?

Jag vill även veta varför Ni inte tillfrågade oss köpare, innan avtalet skrevs, vi borde naturligtvis fått möjlighet att deltaga i valet.

Med hänvisning till att styrelsen förbigått oss köpare, kräver jag att avtalet hävs och att vi i den nya styrelsen kan ges möjlighet att välja leverantör."


Tilläggas bör kanske, att Interimsstyrelsen består av "byggherrarna" och i kallelsen finns inga namn eller tfn, mailadresser, som ger möjlighet att få kontakt...

tette
2012-02-05, 12:30
Om man slår på alla bollag på en nybildad bostadsrättsförening får man oftast följande resultat om man väljer en person:
BEFATTNINGAR
Verksam i totalt 24 bolag, listar de 10 största, visa hela bolagslistan
INFOCO International Form Company Sweden AB, Suppleant
Proceptus Management AB, Suppleant
Bostadsrättsföreningen Veterinären nr 2, Ordinarie ledamot
Amöba Konsulter AB, Ordinarie ledamot
Bostadsrättsföreningen Nya Kvarnen 1, Ordinarie ledamot
Bostadsrättsföreningen Rosenlund i Frösunda, Ordinarie ledamot
Bostadsrättsföreningen Sjöstadskajen, Ordinarie ledamot
Bostadsrättsföreningen Sjöstadshamnen, Suppleant
Bostadsrättsföreningen Bolinder port, Suppleant
Bostadsrättsföreningen Pyramidalmen, Suppleant

Man kan ju bara fundera i dessa mygeltider, hur avtal teckans i både den ena o andra frågan.
Jag vet att en förvaltare i en av sveriges största föreningar fick sitt hus upprustat för en miljon av olika hantverkare.

Arbeten som var bonus för att entreprenörerna fick mångmiljonarbeten i föreningarna som denne förvaltare övertygade styrelserna att anlita samma entreprenör.

Jag har sett att det finns kopplingar mellan byggherrarnas interimsstyrelseledamöter och de som av dem beslutas att förvalta föreningen.

Så tipset blir att kolla upp din förenings intiremstyrelse och visa medlemmarna hur det står till och ifrågasätt om interimstyrelsen bör teckna längre än ettårsavtal.
Vilket borde vara stadgat?

Admin
2012-02-05, 12:41
Bara några snabba kommentarer.

1.
Din formulering;
"Motion till Extra Föreningsstämma Brf xxxx
23 februari 2012"
innebär att om stämmans datum förändras kan styrelsen välja att inte ta med motionen.
Du får själv bestämma, men rubriken bör vara;
"Motion till föreningsstämma i Brf xxxx".
Och sedan skriver du i huvuddokumentet till styrelsen (mejlet);
"Motion till nästa stämma i föreningen."

2.
"Vi som köpte lägenheterna har aldrig tillfrågats, innan Ni tecknande detta avtal. Som enligt muntlig uppgift från andra i huset boende är på 2/3 år. Vill jag ha en redovisning på avtalet och varför Ni valde XX?"
kan enligt min mening hellre skrivas som;
"Vi som köpte lägenheterna har aldrig tillfrågats, innan interimstyrelsen tecknande ett avtal för Bredband, Telefon och TV. Enligt uppgift från andra i föreningen är avtalet på 2-3 år."

4.
Skriv t ex;
Vi köpare av lägenheterna borde givits möjlighet att deltaga i val av leverantör och påverka detta val utefter vad som är förmånligast.

3.
Du måste ha ett yrkande (tydligt) för att det ska kunna definieras som motion;
Jag yrkar att;
1. Styrelsen ska på stämman redovisa avtalet och varför interimstyrelsen valde XX.
2. Styrelsen ska förklara varför interimstyrelsen inte tillfrågade köparna av lägenheterna, innan avtalet skrevs.
3. Med hänvisning till att styrelsen förbigått oss köpare yrkas att avtalet hävs och att den nya styrelsen ska ges möjlighet att välja leverantör.

Avsluta motionen med ditt namn eller medlemsnummer (uppge alla dina personuppgifter i huvuddokumentet) samt datum.

Då har du i alla fall ett diskussionsunderlag till stämman, och möjlighet att beslut tas i frågan.

Tilläggas bör kanske, att Interimsstyrelsen består av "byggherrarna" och i kallelsen finns inga namn eller tfn, mailadresser, som ger möjlighet att få kontakt.
Klart oroväckande. Det kan du gärna tillägga som ett litet PS i din motion.

justfaceit
2012-02-05, 12:47
Precis så ville jag att det skull se ut!!!

Tusen tack!!!

Dante
2012-02-29, 12:43
Har köpt en ny Brf. i ett nybyggt hus. Interimsstyrelsen har tecknat avtal med en bredbands/tv/tfn leverantör på 3 år.
Alla jag talat med är missnöjda, det kostar dubbelt så mycket mot andra företags service.

Är det tillåtet att en interimsstyrelse tecknar ett sådant avtal? Vi hade ingen talan, ingen frågade oss köpare. Vi fick dessutom upplysning av mäklaren att det fanns två företag att välja på när vi flytta in.

Vi har extra föreningsstämma snart och vore mycket tacksam för råd ! Tycker att man skall rösta om en sån sak. Helst ska det vara 2/3 majoritet, tycker jag. Hur stadgar och brf-lag hanterar det vet jag inte. Men om stämman beslutar om omröstning har styrelsen väldigt svårt att stoppa det. Nu är väl detta redan påskrivet och klart , tyvärr.