handdator

Visa fullständig version : Individuell vatten/värmemätning och debitering, IMD


Dante
2012-01-30, 13:02
Finns det någon som har erfarenhet till omläggning till detta system med IMD?
Blev det i så fall debitering per månad?

tette
2012-01-30, 18:08
Ser att i de flesta nya föreningar som bildas/byggs nu ingår inte värme, el, varmvatten. Vanligt vatten är så billigt att det "bråkas" det inte om.

Ser också att de föreningar som beslutar om nya stadgar tar det "moderna" alternativet att varmvatten, värme och el kan fördelas efter beslut av styrelse.
Annars ska ju en stämma besluta, vilket också borde vara fallet.

Annars händer det som jag tror blir vanligt framöver att vid större renoveringar. Mätare sätts in och styrelserna tar beslut över huvudena på medlemmarna att öka avgifterna genom att lägga nämnda avgifter utanför själva avgiften.

El = 10% avgiftshöjning, varmvatten 10% till? Och värme 15%?
Tänk på detta när ni ska besluta om nya stadgar.

Organisationerna HSB Riksbyggen gillar detta, mer makt åt styrelsen, medlemmar har vi så gott om.......

Robarb
2012-01-30, 22:38
Ser att i de flesta nya föreningar som bildas/byggs nu ingår inte värme, el, varmvatten. Vanligt vatten är så billigt att det "bråkas" det inte om.

I en fastighet som inrymmer både ensamhushåll och flerbarnshushåll torde en individuell mätning av vattnet vara en väg att komma från att en viss osämja kan uppstå, då barnfamiljer förbrukar betydligt mer vatten än ensamhushållet. Är det även ett par tonåringar i familjen så vet vi ju att vattenförbruknigen blir påtaglig. Det vet alla som bott i en villa. Att vatten är billigt torde vara ett understatement. Priset per m³ vatten brukar ligga mellan 13 - 20 kronor beroende på vilken kommun fastigheten är belägen. En undermätare bör finnas i varje lägenhet så att inte varje hushåll har ett abonnemang med vattenverket.

Ser också att de föreningar som beslutar om nya stadgar tar det "moderna" alternativet att varmvatten, värme och el kan fördelas efter beslut av styrelse. Annars ska ju en stämma besluta, vilket också borde vara fallet.

Individuell elmätning är på samma sätt en fördel att installera i varje bostadsrättsförening. Dock bör det ske via undermätare till fastighetens huvudmätare för att möjliggöra stordriftsupphandling av el från elleverantörerna. Dessa brukar ge en betydande rabatt på elpriset när det gäller större leveransmottagare. Föreningen står för abonnemangskostnaden och det rörliga priset fördelas på lägenheterna efter respektive lägenhets förbrukning.

Dante
2012-01-31, 12:38
Verkar inte vara någon som vet om det går att få debitering per månad på värmen via Riksbyggen eller HSB?

tompa69
2012-02-02, 18:34
Vår förening har debitering till enskilda lägenheter (dock ej el & vatten eller värme). Riksbyggen har i sitt system "sumarum" möjlighet att läsa in debiteringsfiler i sitt system. Det ska vara en speciell typ av fil uppställd på ett visst sätt. Lösningar finns.

totiki
2012-02-03, 10:10
Finns det någon som har erfarenhet till omläggning till detta system med IMDB?
Blev det i så fall debitering per månad?
Jag har ingen egen erfarenhet. Men visst kan man välja, exempelvis el, per månad om man har individuell mätning.

Förmodligen blir det ändå minst en månads fördröjning eftersom man helst vill ha in fakturan från elbolaget först. Det är ju den summan som ska fördelas. Detta gäller i synnerhet om man har rörligt abonemang. Sedan behöver man också räkna ifrån vad föreningen förbrukar gemensamt. Schablonmässigt går ju inte att göra eftersom man då ej längre idkar individuell mätning. Eventuellt kan kostnaden för hanteringen även öka kostnaden för elen.

Ifall sedan värmen exempelvis kommer ifrån en fjärrvärmeanläggning blir det knepigare, för då lär man behöva mäta specifikt i kJ vad varje lägenhet förbrukar. Eftersom det då är viktigt att mäta vilken verklig temperatur var BRH anser är den bästa för denna. Någon kan ju anse att 20 grader är bra, en annan vill ha 24.

Vad det gäller vatten brukar räkningen komma kvartalsvis, men det kanske går att göra en överenskommelse med vattenverket om snabbare debiteringar. Men även där får man räkna med viss fördröjning av ovan nämnda orsaker. Här är det också viktigt, för rättvisans skull, att man mäter hur mycket vatten som åtgår vid var och ens tvätt.

Även strömförbrukningen för tvätt, som torkning av densamma bör mätas individuellt eftersom annars rättvisan i den individuella mätningen går förlorad. Detsamma gäller garage och p-platser med eluttag.

Gusten
2012-02-03, 10:31
Hur gör man för att åstadkomma individuell vattenmätning för varje bostadsrätt.
Har man en vattenmätare för inkommande vatten till badrummet och ytterligare en vattenmätare för inkommande vatten till köket?

Individuell värmemätning i bostadsrättsförening borde bli ännu krångligare.

Robarb
2012-02-03, 11:22
Hur gör man för att åstadkomma individuell vattenmätning för varje lägenhet.
Har man en vattenmätare för inkommande vatten till badrummet och ytterligare en vattenmätare för inkommande vatten till köket?
Individuell värmemätning borde bli ännu krångligare.

Det finns en sorts mätutrustning som mäter genomströmningen av el-, värme- och vatten i ledningarna. Samma mätutrustning kan användas till samtliga driftmedia. Beträffande vatten till lägenheterna så torde de flesta lägenheter ha endast en ingång av vattenledningar som försörjer både kök och badrum.

www.infometric.se (http://www.infometric.se)

Länken går till det företag som installerade individuell elmätning hos oss. Det finns även andra företag som kan erbjuda samma lösning. En ordentlig upphandling bör föregås av ett beslut. Marknaden för denna lösning har ökat betydligt. Det finns ett stort utbud av levernatörer.

Det som är grundläggande i denna fråga är dels att medlemmarna blir mer medvetna om vad det kostar med driftmedia och en påtaglig besparing uppstår, och dels att föreningen kan göra en samlad upphandling av samtliga lägenheters och fastighetens behov av främst el.

En testperiod bör ske för at bedöma hur stor andel av elförbrukningen som avser bostadslägenheterna så att det blir en rimlig reducering av årsavgifterna. Detta under förutsättning att det idag föreligger en kollektiv elkonsumtion hos lägenheterna. Har lägenheterna egna abonnemang idag så kommer frågan om testperiod att bli inaktuell.

För vår del så uppgick bostadsrätternas elkonsumtion till ca 50 % av den totala elkonsumtionen medan styrelsen reducerade årsavgifterna med ca 30 %. En smyghöjning av årsavgifterna som medlemmarna inte är medvetna om.

Å andra sida är de inte medvetna om något annat heller av de lag- och stadgebrott som styrelsen gör.

totiki
2012-02-03, 14:24
För vår del så uppgick bostadsrätternas elkonsumtion till ca 50 % av den totala elkonsumtionen medan styrelsen reducerade årsavgifterna med ca 30 %. En smyghöjning av årsavgifterna som medlemmarna inte är medvetna om.
Ja, om det leder till en smyghöjning låter det sämre än nuvarande alternativ, eftersom andelstal ger att barnfamiljer och andra som behöver större yta också betalar en större del av vatten och värme och el.

Om individuell mätning ska ha någon betydelse så ska det vara ur ett rättviseperspektiv, alltså inklusive tvätt m m. Annars blir det enbart orättvist ur ett annat perspektiv och då känns det onödigt att lägga så mycket pengar och arbete på detta.

Angående lag & stadgebrott som styrelsen gör, måste man som god föreningsmedlem göra oinförstådda medvetna om detta. Det kan vara svårt.

Angående detta kan jag tänka mig en BRH organisation, som just nu behandlas i en annan tråd, som hjälper medlemmar att informera andra medlemmar på ett konstruktivt sätt om felaktigheter inom föreningen. En sådan organisation måste först åtnjuta oinskränkt förtroende från alla inblandade, för att fungera.

Sorgligt nog måste jag säga att bostadsrättsföreningarna är en spegelbild av samhället i övrigt. Allt är en tävling. Det är bara handlingarna som räknas, inte människorna. Man kommer endast ihåg den som vann för att han/hon vann inte för hur han/hon var som människa.

När det spetsas till blir det en tävling mellan styrelsen och medlemmen vem som ska vinna. Sakfrågan kommer i andra hand och människan i tredje. Och det är klart att eftersom styrelsen har större resurser till sitt förfogande så använder de alla medel för att vinna. Det är inget konstigt i ett samhälle som ser ut på det viset på alla andra områden. Varför skulle BRFrna utgöra ett undantag?

Admin
2012-02-06, 14:33
Ett problem som nog oftast (alltid?) glöms bort i diskussionen om individuell vatten/värmemätning och debitering är att detta som regel förutsätter att andelstalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) som avgifterna i föreningen baseras på måste förändras. Detta eftersom andelstalen bl.a. beräknats efter att en större lgh förbrukar mer värme & vatten än en mindre lgh.

Se även;

IMD, INDIVIDUELL ELMÄTNING, GEMENSAM EL, VÄRMEAVGIFTER, VATTEN & ANDELSTAL
Krav på individuell mätning av värme och vatten 2014 - IMD (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18344)
Gemensam el i brf - byta elleverantör (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3457)
Individuell elmätning i brf... eller kollektiv? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8679)
Ingår värme i hyran för brf? Ersättningskrav för el? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9799)
Likhetsprincipen i brf gällande värmekostnader (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10743)
Värmeavgifter i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15183)
Debitering för vattenavgifter i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7710)

Andelstal i bostadsrättsförening - Beräkna och ändra andelstal bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Gusten
2012-02-06, 16:16
Ett problem som nog oftast (alltid?) glöms bort i diskussionen om individuell vatten/värmemätning och debitering är att detta som regel förutsätter att andelstalen som avgifterna i föreningen baseras på måste förändras. Detta eftersom andelstalen bl.a. beräknats efter att en större lgh förbrukar mer värme & vatten än en mindre lgh.

Andelstalen är fasta och tillåter alltså ingen rörlig årsavgift.
SBC har i sina senaste mönsterstadgar löst det så att styrelsen får besluta om att man för denna del av årsavgiften gör avsteg från andelstalen.
Lagligheten i detta tycker jag verkar tveksam.

Även tekniskt verkar det svårlösligt, åtminstone i normalfallet i bostadsrätt med separata stammar för kök och badrum och dessutom separata stammar för kall- och varmvatten.
Fyra vattenmätare per lägenhet borde det då behövas.

Hur mäter man hur mycket värme radiatorerna avger i varje enskild bostadsrätt?

Dante
2012-02-13, 12:41
Ett problem som nog oftast (alltid?) glöms bort i diskussionen om individuell vatten/värmemätning och debitering är att detta som regel förutsätter att andelstalen som avgifterna i föreningen baseras på måste förändras. Detta eftersom andelstalen bl.a. beräknats efter att en större lgh förbrukar mer värme & vatten än en mindre lgh.

Fattar inte? Om man plockar bort värmen och vattnet från den gemensamma potten, fördelar man resten av kostnaderna efter samma andelstal. Det borde inte vara något problem?

clabbe
2012-02-13, 13:25
Fattar inte? Om man plockar bort värmen och vattnet från den gemensamma potten, fördelar man resten av kostnaderna efter samma andelstal. Det borde inte vara ngt problem?

Om andelstalet till viss del bygger på att en stor bostadsrätt förbrukar mer vatten och värme per kvadratmeter än en liten lägenhet så håller jag med Admin.

Admin
2012-02-13, 16:02
Ja, och utan att veta (det är omöjligt eftersom statistik saknas) så skulle jag gissa att det alltid är så att andelstalen beräknats på att en större lägenhet har större förbrukning av vatten och värme (och allt annat för den delen).

Om det förändras så att man betalar endast för det man förbrukar i t ex vatten så blir det inte rättvist med de proportioner för andelstal som gällt tidigare.

Och hur mäter man hur mycket värme radiatorerna avger i varje enskild lägenhet ?
En bra fråga. Har inte studerat detta i detalj. Jag vet att någon berättat om en lösning (som i mina öron låter knepig) med någon form av oljebaserad vätska som kopplas på varje radiator. Där det dunstat mest där har det bränts mest värme. Vet inte hur exakt detta är, eller hur - och om - det fungerar. Finns kanske bättre metoder att mäta värmeförbrukningen?

Dante
2012-02-15, 12:59
Jag vet att någon berättat om en lösning (som i mina öron låter knepig) med någon form av oljebaserad vätska som kopplas på varje radiator. Där det dunstat mest där har det bränts mest värme. Vet inte hur exakt detta är, eller hur - och om - det fungerar. Finns kanske bättre metoder att mäta värmeförbrukningen? Det vanligaste är att man inte mäter s k "comfort-värme". dvs inte den verkliga temperaturen i lägenheten, utan den värme som kommer in i bostadsrätten. Det blir ju inte helt rättvist. Det finns ju inte några 100% rättvisa system.

Lännqvist
2012-03-04, 21:22
Sedan finns det dessutom radiatorer i badrummen som är kopplade på kran-varmvattnet och som har separat ledning för återmatning till värmecentralen.

I min bostadsrättsförening vill styrelsen göra en gemensam upphandling av EL för att minska kostnaderna. Kanske kostnaderna verkligen minskar, men jag litar inte på styrelsen, den har visat sig vara korrupt tidigare. Jag betalar hellre en eller ett par tusenlappar mer per år än att behöva förlita mig på att styrelsen gör sitt jobb.

Hur brukar såna upphandlingar fungera? Jag förstod det som att föreningen skulle skicka elräkningen till mig istället för, som det är idag, en räkning från Telge Energi (elektriciteten) och en från E-On (ledningarna).

tette
2012-03-04, 22:18
Hur brukar såna upphandlingar fungera? Jag förstod det som att föreningen skulle skicka elräkningen till mig istället för, som det är idag, en räkning från Telge Energi (elektriciteten) och en från E-On (ledningarna).
Tänk om.....
En styrelse får en ide att spara pengar för medlemmarna på elen.
En projektledare skriver ihop lite fakta och delar ut till medlemmarna.
En massa bra förslag kommer in, och det kanske rent utav finns experter på området som bor i föreningen.
En arbetsgrupp bildas som tar fram ett förslag som presenteras och beslutas på en föreningsstämma, och vips har medlemmarna sparat 1000kr/år.

Varför läser man aldrig om något liknande?
Styrelserna vet bäst?
HSB, Riksbyggen SBC har lagt sig i?
Verkar inte framkomlig väg, då inga andra provat?

Harald
2012-03-04, 23:18
Vi har enhetsmätning av el. Föreningen köpte loss elmätarna från energibolaget 1998. Så nu köper föreningen till sina tre hus = 3 st nätavgifter, och föreningen säljer sedan vidare elen till medlemmarna. Uppskattningsvis sparar bostadsrättshavarna 100-200 kr/mån beroende på förbrukning.

Vi läser av mätarna varje halvår och räknar sedan ut "föreningens elpris" för de 6 gångna månaderna. Detta räknas av mot redan inbetald schablon, och mellanskillnaden lägg till/dras ifrån på deras avi. Eftersom vi förvaltar själva, har vi full kontroll på hela processen. I tid kostar det oss ca 2 arbetsdagar/halvår.

Sen måste vi vara vakna, och läsa av vid varje lägenhetsbyte också. Då läser vi av sent på kvällen sista dagen.

Jag är tveksam till om vi skulle köpa loss mätarna idag. Det är mycket jobb och skulle vi ta betalt för jobbet, med avläsningar och debiteringar, så går det nog på ett ut.


Mycket snack om enhetsmätning olika delar är det ju. Men ser man på utvecklingen, där en allt mindre del av priset faktiskt utgörs av den rörliga delen, och de fasta delarna ökar hela tiden, så undrar man.

Jag tror inte det blir lönsamt för en förening att bygga om sina system för att mäta värme, varmvatten etc. Pay-off ligger runt 30 år, tveksamt om man då ska "tvinga" de idag boende att göra en sådan investering.

Men FÖRBRUKNINGEN går ju ner, eftersom alla blir "snålare". Fast den "besparingen" hamnar ju hos varje enskild medlem, medan föreningen gör INVESTERINGEN.

Styrelsen ska se till föreningens bästa, jag hade nog avstått.

Joakim Pålsson
2013-03-28, 09:00
Jag är i branschen sedan 11 år, och jobbar med individuell mätning av både värme, vatten och el.

Installation av varmvattenmätning i en bostadsrättsförening kräver normalt 2,1-2,2 mätare per lägenhet i snitt. Normalkostnad runt 2 000 kr per lägenhet inkl. moms, och återbetalningstid på 4-8 år (10-30% besparing på energi till varmvattenberedning, och råvatten till varmvattnet).

Installations av värmefördelningsmätare på varje element i lägenheterna (5 st. per lgh i snitt) kostar strax under 2 000 kr per lägenhet inkl moms. Normal återbetalningstid är 2-5 år.

Tänk på att en förbrukningssänkning på 10% på värmförbrukningen är mer värt i kronor än en sänkning på 20% av varmvattenförbrukningen i en äldre fastighet. Detta då 70% av fjärrvärmen går till uppvärmning och 30% till varmvattenberedning.

Jag brukar säga att man ska räkna med en sänkning på 10%, hoppas på 20% och sträva efter 30%.
Väldigt många som bor i flerfamiljshus tror att både värmen och varmvattnet är gratis. Därför duschar vissa extremt länge, och man bryr sig inte om stänga av värmen när man vädrar.
Förbrukningen sjunker med en gång vi har installerat mätare, utan att man börja ta betalt för förbrukningen, vilket är ett tydligt tecken på överkonsumtion.

IMD kommer på ett eller annat sätt bli ett krav i framtiden, se länk (http://www.techem.se/boende/varfoer-individuell-maetning/).

Jag svarar gärna på frågor om hur det fungerar!

Lännqvist
2013-03-28, 23:50
Samma mätutrustning kan användas till samtliga driftmedia. Beträffande vatten till lägenheterna så torde de flesta lägenheter ha endast en ingång av vattenledningar som försörjer både kök och badrum.

Jag har även utgående varmvatten. Det komplicerar saken en hel del.

Min bostadsrättsförening gick över från individuella el-abonnemang till ett förenings-gemensamt abonnemang, och fakturerar sedan bostadsrätterna efter individuella mätare. Jag tror det var infometric.

Elkostnaderna har gått ner, men jag har inte räknat på hur mycket ännu.

Jag gillar inte att mina möjligheter att välja el-leverantör har försvunnit. Min idé om vilken el som är etiskt korrekt kanske inte stämmer med styrelsen. Vi har fått löfte om att det bara ska vara vind- och vattenkraft, men styrelsen har ju ljugit förut...

Gusten
2013-03-29, 09:59
Om inte kök och badrum ligger intill varann så torde det vara separata köks- och badrumsstammar. Och så en värmemätare för varje värmeelement?
Det verkar bli en väldig massa mätare för varje lägenhet om man ska mäta både varmvattenförbrukning och värmeförbrukning i varje bostadsrätt.

Joakim Pålsson
2013-04-15, 21:54
Om inte kök och badrum ligger intill varann så torde det vara separata köks- och badrumsstammar. Och så en värmemätare för varje värmeelement ?
Det verkar bli en väldig massa mätare för varje lägenhet om man ska mäta både varmvatten- och värmeförbrukning i varje lägenhet.

Ja, 7,2 st. i genomsnitt per bostadsrätt om man ska vara exakt.
Men antalet mätpunkter är egalt, förutsatt att det betalar sig.

Se mitt inlägg i annan tråd:
Krav på individuell mätning av värme och vatten 2014 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=42479#post42479)