handdator

Visa fullständig version : Skulle ni bli medlemmar om det startades en bostadsrättsbyrå?


Silva
2012-01-18, 17:04
En förening för bostadsrättsinnehavare liknande hyresgästföreningen och med ungefär samma årsavgift. Du kan få hjälp om det uppstår en konflikt med bostadsrättsföreningens styrelse, de stora bostadsorganisationerna eller myndigheter angående din bostadsrätt. Ambitionen skall också vara att bli remissinstans för politiker och lagstiftare.

Jag skrev ett inlägg med rubriker ”Jag har fått nog!” i forumet. Vad jag kostaterar är vi inte ensamma. Det finns flera med liknande problem. Jag tycker att det är på tiden att vi bostadsrättinnehavare gör någonting konkret åt saken. Ett hårstrå är inte starkt men med en hästsvans kan man få en stor sten i gungning och flytta den.

Jag beskrev hur en ensam medlem saknar stöd i dagens lagar vid en konflikt med styrelsen. En ensam bostadsrättsinnehavare är i stort underläge. Jurist- och advokatkostnader är ett stort hinder för en bostadsrättsinnehavare men styrelsen kan använda föreningens pengar.
Försäkringsbolagen kräver att en konflikt skall handla om minst ett basbelopp för att man skall kunna utnyttja rättsskyddet. Tack och lov att vår konflikt handlade om mer än ett basbelopp.

Skillnaden mellan vad en jurist/advokat kostar per timme i Stockholm och vad försäkringsbolagen ersätter är stor. Till exempel betalar försäkringsbolaget If cirka 1400kr/timme i ersättning. De andra försäkringsbolagen betalar antagligen ungefär det samma.

Finns det fler här på forumet som är intresserade av att vara med och starta föreningen? Skicka PM.

Kommentar av Admin
Dragit ut inlägg till två nya trådar från denna tråd;
Bostadsorganisationerna bryr sig inte om vad medlemmar tycker, lobbar i eget intresse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16821)

Styrelseprotokoll för att kränka medlemmar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16820)

Admin
2012-01-19, 13:58
Det är säkert många som skulle vilja bli medlem i en organisation som tillvaratar bostadsrättshavarnas intressen mot maktfullkomliga styrelser och mot bostadsorganisationer som aldrig står på medlemmarnas sida. Men frågan är alltför allmänt ställd. Frågan är vad en sådan organisation kan erbjuda rent konkret och vilken kompetens det finns för uppgifterna i organisationen.

Frågan om en organisation för bostadsrättshavare har förekommit ett flertal gånger tidigare här i forumet. Men det krävs då en engagerad och kunnig grupp som är beredd att lägga den tid det behövs för att starta upp en dylik organisation.

De senaste åren har organisationer startats upp där man påstått sig vilja arbeta för bostadsrättshavare.
Först;
Bostadsägarnas medlemsorganisation (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=47)
sedan;
Riksorganisationen för bostadsrättshavare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15309)
och nu senast;
Varning för Bostadsrättsägarna/Bostadsrättsägarnas Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16596)

Att organisationer bildas med som syfte att lura bostadsrättshavare gör det inte lättare för dem som efter detta vill göra ett seriöst arbete.

Korsdraget
2012-01-19, 15:43
Jag är helt med Admin här. Det krävs en hel del som saknas hos oss som är engagerad här. Däremot tror jag att den här platsen och den spridning den har kan visa omvärlden att vi är de som ställer krav på hur en sådan kan fungera för att bistå oss i våra drabbningar med de mäktiga organisationerna.

Silva
2012-01-19, 18:27
Det är säkert många som skulle vilja bli medlem i en organisation som tillvaratar bostadsrättshavarnas intressen mot maktfullkomliga styrelser och mot bostadsorganisationer som aldrig står på medlemmarnas sida. Men frågan är alltför allmänt ställd. Frågan är vad en sådan organisation kan erbjuda rent konkret och vilken kompetens det finns för uppgifterna i organisationen.

Frågan om en organisation för bostadsrättshavare har förekommit ett flertal gånger tidigare här i forumet. Men det krävs då en engagerad och kunnig grupp som är beredd att lägga den tid det behövs för att starta upp en dylik organisation.

De senaste åren har organisationer startats upp där man påstått sig vilja arbeta för bostadsrättshavare.
Först;
Bostadsägarnas medlemsorganisation (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=47)
sedan;
Riksorganisationen för bostadsrättshavare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15309)
och nu senast;
Varning för Bostadsrättsägarna/Bostadsrättsägarnas Riksförbund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16596)

Att organisationer bildas med som syfte att lura bostadsrättshavare gör det inte lättare för dem som efter detta vill göra ett seriöst arbete.
Organisationen skall kunna erbjuda råd, jurist- och advokathjälp till bostadsrättsinnehavare som kommer i konflikt med sin bostadsrättsförenings styrelse eller andra organisationer angående sin bostadsrätt. Organisationen skall tillhandahålla kvalificerad juridisk hjälp utan att det kostar medlemmen något utöver hemförsäkringens självrisk. Organisationen skall även erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp vid konflikter under ett basbelopp.

Jag har igen organisation och jag efterlyser medlemmar som skulle vilja vara med och starta en sådan organisation. Jag ställer frågan här på forumet för att det finns flera här som har erfarenhet från egna problem med styrelser och myndigheter. De som är med och startar organisationen skall inte stå för kompetensen utan organisera verksamheten och se till att kompetens finns tillgänglig genom avtal med advokatbyråer m.fl.

Jag kände inte till att det har förekommit blufforganisationer på forumet tidigare. I den organisation jag har tänkt mig kommer alla medlemmar ha rösträtt på ordinarie föreningsstämman. Detta garanterar att det inte blir en blufforganisation.


Forum är jättebra för att diskutera problem och få råd av andra som haft liknande problem men det är inte ett alternativ när man behöver hjälp av en jurist/advokat för att driva en process. Jag kan inte heller se att ett forum är platsen där politiker postar remisser för att höra vad medborgarna tycker. Däremot kan en organisation utöva påtryckning på lagstiftningen.

Det jag vet är att om vi bostadsrättshavare är passiva i fortsättningen bli det inga lagändringar och vi kommer att förbli i ekonomiskt underläge när det uppstår en konflikt med styrelsen och andra bostadsorganisationer. Om vi inte engagerar oss kommer vi fortsätta att bli hunsade av maktgalna styrelser som bara bryr sig om sina egna intressen och även bli lurade av andra oseriösa organisationer.

totiki
2012-01-21, 01:12
Aldrig att jag går med i en sådan organisation.
Då vore kundkraft lika bra. Kanske bättre.

Varför skall man inte klara dessa saker på egen hand? Varför är ni bättre än en fungerande förening? Är det inte bättre att se till att föreningarna fungerar?

Silva
2012-01-21, 13:26
Aldrig att jag går med i en sådan organisation.
Då vore kundkraft lika bra. Kanske bättre.

Varför skall man inte klara dessa saker på egen hand? Varför är ni bättre än en fungerande förening? Är det inte bättre att se till att föreningarna fungerar?
Det är valfritt att vara med i en organisation eller att år efter år skriva inlägg i ett forum. Kundkraft har med el att göra. Kanske du är stor elkonsument och då är det bättre för dig. Jag har andra behov.

Jag har under åren bott i olika bostadsformer bostadsrätt, hyresrätt, villa och återigen bostadsrätt. I varje stadie i livet finns olika behov av boendeform. Man flytta ihop, man har fått barn och på grund av arbete m.m. Det här är fösta gången vi har en konflikt med en bostadsrättsförenings styrelse. Jag beskrev i mitt inlägg ”Jag har fått nog!” om problem vi haft med styrelsen och vad jag anser är lösningen för oss. Jag efterlyste även andras idéer på lösningar.

I normala fall kan man naturligtvis utbyta meningsskiljaktigheter med sin styrelse utan att det uppstår en konflikt. I vårt fall gick det inte. Vi försökte under två års tid. Styrelsen ville inte åtgärda våra problem som de själva orsakade (ändrade ventilationen) och därmed var skyldiga att åtgärda enligt bostadsrättslagen, föreningslagen och bygglagen. Vi blev tvungna att anlita advokat för att föra vår talan. Hur skulle du gå tillväga om du hade liknande problem?

Portalparagrafen § 1. i varje förening i vårt land har ett generalfel. Det står "medlemmarnas ekonomiska intresse". Det borde stå "Föreningens ekonomiska intresse". Ifall Lagstiftaren verkligen avser att boendeformen bör ha en långsiktig varaktighet.
Kan forumet bli en remissinstans för ändring av bostadsrättslagen och föreningslagen? På vilket sätt tycker du att man skall gå tillväga för att förändra lagen? Vilka lagändringar skulle du vilja ha?

Nybörjare
2012-01-21, 14:43
Jag håller med dig Silva! Vi får många bra råd och tips här på forumet och diskussionerna svallar fritt. Men tyvärr räcker det inte för att få någon styrsel på styrelserna. Eftersom det finns så få vägledande domar när det gäller alla dumheter/olagligheter, fortsätter det bara. Våra medier är inte heller bra på att bevaka brf-frågorna. Det beror förmodligen på, att det saknas tydlighet eller samlande av information från olika brf.

Det hade varit bra om någon seriös reporter hade gått in på forumet och sedan kontaktat medlemmar med olika typer av problem. Vi är ju så många, som kör huvudet i väggen i kontakterna med styrelsen.

Så länge, som det inte finns domar att hänvisa till, tror jag vi kan skrika oss blå. Och för att få till domar, krävs att medlemmarna törs/vill/kan föra olagligheterna vidare. Något annat sätt verkar synnerligen svårt. Vi som har försökt via stämmorna har oftast blivit överkörda på ena eller andra sättet. Metoderna kan variera.

Så ja, jag skulle tycka att det var bra med juridisk kompetens, som verkligen kan lagar och förordningar när det gäller brf. Då tror jag att många skulle driva sina ärenden, istället för att gå omkring och vara jättefrustrerade. Ska vi kunna ändra på något, krävs det en samordning, som ger legitimitet och kan fungera som remissinstans.

Många styrelser är okunninga både när det gäller förvaltningen och lagar och förordningar. Deras sätt att agera blir då maktfullkomligt och otillgängligt. Man vill inte blotta sig och sin osäkerhet.

I första hand tycker jag att det viktigastes är, att få styrelserna att följa de nuvarande lagarna och förordningarna.

Kan du komma på något sätt att starta en förening? Här på forumet, verkar intresset ganska svagt, vilket förvånar mig mycket! :12:

Korsdraget
2012-01-21, 16:28
Hej Nybörjare,
Jag har studerat och genomlevt ett par rättergånger där boende stämd föreningen. Den senaste gick till tidig förlikning så det kan diskuteras vem som vann. Klockrent byggskador! Samma hjärnor är kvar i styrelsen så vem löser då problemet?

Som fd sakkunnig på PBL-sidan tar jag mig för pannan och undrar om det verkligen är en byråkratifråga att bygga och förvalta. Det är kunskapsbrist i förvaltarledet, styrelserna och naivitet hos köparna, så menar jag.

Att starta en ny organisation borde ur min synvinkel kunna ske med t ex Hyresnämnden. Förslag: "Nya bostadsrätts-och hyresnämnden". Att behovet finns är satt utom all tvivel, men fler nya som tror sig kunna hantera problemen i rätt det är jag tveksam till.

I de fall där jag haft insyn är det några faktorer som vägt tungd såsom jag ser det. 1) den fria föreningsrätten och 2) den ek lagstiftningen, alltså rätten att fritt välja och skydd av investeringar. Bankena, vad med dem?
I praktiken är det ofta avgörande hur Plan-och Bygglagen följts av styrelser och teknisk förvaltare. Alla är överens om att felaktig hantering av skador och gjorda förändringar i fastigheterna bidrar till ekonomiska förluster och att det är där de flesta anledningen till problem uppstår. Ventilation tex!

Styrelser kanske inte skall vara lekmän eller så skall de organisationer som finns för styrelser tvingas lyfta fram sakägarnas intresse i högre grad än nu. De borde kunna erbjuda utbildning och certifieringar. De är i dag inriktade på byråkratin i stället för produkterna, fastigheterna. Å andra sidan så borde den som köper en bostadsrätt tvingas att göra egenkontroll med en kravspecifikation som underlag. Tokiga grannar som ändrar i fastigheten undanbes. Det skall besiktigas!

Naivitet i flera led här, så om nytt skall skapas måste ske med stort kunskapsinnehåll. Jag är definitivt med då! Inga lekmän alltså!'
:4:

totiki
2012-01-21, 21:30
Det är valfritt att vara med i en organisation eller att år efter år skriva inlägg i ett forum. Kundkraft har med el att göra. Kanske du är stor elkonsument och då är det bättre för dig. Jag har andra behov.
Cool. Att det är valfritt menar jag. Jag har också ett flertal olika behov. Det betyder inte att jag vill starta en organisation jag ännu inte har en aning om vad den vill, mer än att verka på BRF marknaden.


Jag har under åren bott i olika bostadsformer bostadsrätt, hyresrätt, villa och återigen bostadsrätt. I varje stadie i livet finns olika behov av boendeform. Man flytta ihop, man har fått barn och på grund av arbete m.m. Det här är fösta gången vi har en konflikt med en bostadsrättsförenings styrelse. Jag beskrev i mitt inlägg ”Jag har fått nog!” om problem vi haft med styrelsen och vad jag anser är lösningen för oss. Jag efterlyste även andras idéer på lösningar.
Andras idéer om lösningar är precis vad forumet handlar om. Det är min åsikt. Men en organisation har oftast bestämt sig för vilken lösning som är den rätta redan i förhand. Det är liksom organisationens syfte. Att företräda en viss linje.

I normala fall kan man naturligtvis utbyta meningsskiljaktigheter med sin styrelse utan att det uppstår en konflikt. I vårt fall gick det inte. Vi försökte under två års tid. Styrelsen ville inte åtgärda våra problem som de själva orsakade (ändrade ventilationen) och därmed var skyldiga att åtgärda enligt bostadsrättslagen, föreningslagen och bygglagen. Vi blev tvungna att anlita advokat för att föra vår talan. Hur skulle du gå tillväga om du hade liknande problem?
Jag har förstått att ifall det finns minst två olika synsätt bör man till att börja med försöka förlika sig med varandra utan att gå till rättslig instans. D v s. på lokalplanet inom föreningen. Det har hittills gått bra i de två föreningar jag varit med i. Jag har aldrig behövt gå vidare så länge jag bott i BRF, däremot när jag bodde i hyresrätt var jag i hyresnämnden två gånger. Ena gången gick rätten på min linje, andra gången på värdens.

Kan forumet bli en remissinstans för ändring av bostadsrättslagen och föreningslagen? På vilket sätt tycker du att man skall gå tillväga för att förändra lagen? Vilka lagändringar skulle du vilja ha?
Signaturen som du hänvisar till säger allt. För den som förstår vad den läser. Jag vill stärka föreningen gentemot de BRH som vill stärka sin privatekonomi genom att utarma föreningen på dess soliditet. Du kanske tycker det är fel tänkt?
Men visst finns det mer att säga om BRFr och dess medlemmar, men jag tänkte inte starta BRF partiet och komma med en generalplan för hur vi ska lösa det idiotiska sätt idén med BRFr utvecklat sig sedan starten för över 100 år sedan. Jag är helt nöjd med att läsa här på forat om de olika problem som kan dyka upp i en BRF och de olika lösningar som presenteras. Jag får på det viset fler infallsvinklar än jag själv kan prestera, somliga jag aldrig själv skulle kunna tänkt ut. Det ger mig insikt inte enbart om vad jag själv tycker och anser utan även om hur andra ser på saker och ting. Det berikar min förmåga till empati. Vilket är bra! Men också förståelsen för att somliga är mer korkade än andra, vilket är tristare.

Men framförallt blir jag förberedd på problem som ännu inte dykt upp i min verklighet. Och jag kan berätta om problem jag ännu ej träffat på här på forat. Det är liksom utbytet av information som är hela forats mening, enligt mig. Jag kan ha fel, men jag tror inte en organisation klarar det på detta sätt som forat. Här kan jag dessutom välja det som passar mig bäst, inte det som passar organisationen bäst.

Silva
2012-01-21, 21:55
Hej Nybörjare,
Jag har studerat och genomlevt ett par rättergånger där boende stämd föreningen. Den senaste gick till tidig förlikning så det kan diskuteras vem som vann. Klockrent byggskador! Samma hjärnor är kvar i styrelsen så vem löser då problemet?

Som fd sakkunnig på PBL-sidan tar jag mig för pannan och undrar om det verkligen är en byråkratifråga att bygga och förvalta. Det är kunskapsbrist i förvaltarledet, styrelserna och naivitet hos köparna, så menar jag.

Att starta en ny organisation borde ur min synvinkel kunna ske med t ex Hyresnämnden. Förslag: "Nya bostadsrätts-och hyresnämnden". Att behovet finns är satt utom all tvivel, men fler nya som tror sig kunna hantera problemen i rätt det är jag tveksam till.

I de fall där jag haft insyn är det några faktorer som vägt tungd såsom jag ser det. 1) den fria föreningsrätten och 2) den ek lagstiftningen, alltså rätten att fritt välja och skydd av investeringar. Bankena, vad med dem?
I praktiken är det ofta avgörande hur Plan-och Bygglagen följts av styrelser och teknisk förvaltare. Alla är överens om att felaktig hantering av skador och gjorda förändringar i fastigheterna bidrar till ekonomiska förluster och att det är där de flesta anledningen till problem uppstår. Ventilation tex!

Styrelser kanske inte skall vara lekmän eller så skall de organisationer som finns för styrelser tvingas lyfta fram sakägarnas intresse i högre grad än nu. De borde kunna erbjuda utbildning och certifieringar. De är i dag inriktade på byråkratin i stället för produkterna, fastigheterna. Å andra sidan så borde den som köper en bostadsrätt tvingas att göra egenkontroll med en kravspecifikation som underlag. Tokiga grannar som ändrar i fastigheten undanbes. Det skall besiktigas!

Naivitet i flera led här, så om nytt skall skapas måste ske med stort kunskapsinnehåll. Jag är definitivt med då! Inga lekmän alltså!'
:4:
Vi är överens om att det behövs en ändring av bostadsrättslagarna och att bostadsrättslagarna inte fungerar för medlemmar i dagsläget. Frågan är hur vi på bästa sätt tillgodoser medlemmarnas rättigheter i en konflikt med en dålig styrelse och mäktiga bostadsorganisationer, som står bakom styrelsen. Har ni själv något konkret förslag på hur vi skulle kunna lösa detta?

totiki
2012-01-21, 22:07
Vi är överens om att det behövs en ändring av bostadsrättslagarna och att bostadsrättslagarna inte fungerar för medlemmar i dagsläget. Frågan är hur vi på bästa sätt tillgodoser medlemmarnas rättigheter i en konflikt med en dålig styrelse och mäktiga bostadsorganisationer, som står bakom styrelsen. Har ni själv något konkret förslag på hur vi skulle kunna lösa detta?
Vi är överens om att det behövs en ändring av bostadsrättslagarna och att bostadsrättslagarna inte fungerar"

Så långt är vi överens, men det finns också måmga BRH som kommer med ohemula åsikter och förslag. Hur skall Lagen försvara Föreningarna mot dem?
Det finns alltid fler sidor än de man själv företräder. Skall man aldrig överväga dessa åsikter?

Generella uttalanden är utan värde. Man vet ju aldrig vad det handlar om.

Admin
2012-01-22, 08:02
Jag tycker att det är ett lovvärt initiativ att starta upp en bostadsrättsorganisation som tillvaratar bostadsrättshavarnas intresse. Det är absolut ingen som helst tvekan om att detta behövs. Jag menar, varför skulle hyresgäster behöva en organisation som tillvaratar deras intressen, men inte bostadsrättshavarna? Det säger sig själv att bostadsrättshavarna behöver en talesman gentemot myndigheter, politiker, lagstiftare och många andra. Och inte minst som motpart till HSB/SBC/Riksbyggen som inte arbetar för bostadsrättshavarna (eftersom dessa tjänstemannastyrda bostadsorganisationer endast har byggande och att dra in pengar på förvaltning och andra tjänster som prioritet). Det är bara det att varje gång frågan om att starta upp en bostadsrättsorganisation kommer upp så har jag känt att man förlitat sig till mig. Jag skulle gärna vara delaktig i en dylik organisation, men att vara den drivande kraften bakom organisationen är uteslutet eftersom min tid inte räcker för detta. Bara detta forum tar orimligt mycket av min fritid. Sedan gör jag dessutom en hel del annat för alla bostadsrättshavare i landet. Utan en krona i ersättning.

Jag kommer att ge den bostadsrättsorganisation som ev. startar upp det stöd som behövs, inte minst med mina expertkunskaper i att synas på nätet. Men det är minst tre huvudfrågor som måste lösas innan en bostadsrättsorganisation startas.
1. Verksamheten måste kunna finansieras och det lär ta ett tag innan medlemsavgifterna kommer att tillföra vad som behövs. Finansiärer behövs.

2. Marknadsföring. Hur ska detta gå till och bekostas?
Kompetens inom marknadsföring behövs

3. Vad ska organisationen erbjuda rent konkret till vilken kostnad?
Det måste kännas attraktivt att vara medlem i organisationen även utan att man som bostadsrättshavare är i behov av juridisk hjälp.

Det finns ingen eller endast minimalt samarbete mellan olika brf:ar (inte minst pga att organisationer som HSB motverkat dylika samarbeten). En viktig uppgift för en bostadsrättsorganisation skulle vara att samordna bostadsrättsföreningarna så att hjulet inte behöver uppfinnas oräkneligt antal gånger och så att man drar nytta av varandras kompetenser i styrelser och bland övriga medlemmar.

A.
Organisationen skall kunna erbjuda råd, jurist- och advokathjälp till bostadsrättsinnehavare som kommer i konflikt med sin bostadsrättsförenings styrelse eller andra organisationer angående sin bostadsrätt.
Frågan är av vem denna hjälp ska ges? Det finns väldigt, väldigt få jurister som kan något inom området. Och i princip inga advokater. Kompetensen i detta forum inom bostadsrätter är säkert långt högre än hos någon idag existerande jurist. Det enda som juristerna/advokaterna är bättre på är att driva en rättslig process i domstol. Men de saknar alltså den bakomliggande kunskapen.

Till vilken kostnad för bostadsrättshavaren skulle råd erbjudas?
Till vilken kostnad för bostadsrättshavaren skulle jurist- och advokathjälp erbjudas?

B.
Organisationen skall tillhandahålla kvalificerad juridisk hjälp utan att det kostar medlemmen något utöver hemförsäkringens självrisk.
Detta förutsätter bl a att det finns någon sådan "kvalificerad juridisk hjälp". Var hitta denna?
"utan att det kostar medlemmen något utöver hemförsäkringens självrisk"? Men vad är då skillnaden mot hur det fungerar utan medlemskapet i en bostadsrättsorganisation?

C.
Organisationen skall även erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp vid konflikter under ett basbelopp.
Men hur går det ihop med punkt A och B här ovan? Jag hänger inte med riktigt.

Jag vill inte förstöra tankarna på att starta en bostadsrättsorganisation, utan jag vill bara att en sådan organisation ska vara genomtänkt med inte minst finansiering, marknadsföring och kompetens inom området, så att det inte blir en flopp.

Med en bostadsrättsorganisation (vilket otroligt nog inte finns trots det uppenbara behovet av detta) som verkar för bostadsrättshavarna är det ingen tvekan om att bostadsrättshavarnas situation skulle förbättras avsevärt. Inte minst är det uppenbart att politikerna inte förstått allvaret i situationen, trots att bostadsrättshavarna utgör en så stor del av samhället.

Detta forum skulle kunna vara ett stort stöd för en dylik organisation.

Men alla problemområden måste först ha resonerats om en hel del. En del av frågorna skulle kanske kunna benas ut i en tråd med rubriken "Hur tycker du en bostadsrättsorganisation ska stödja bostadsrättshavare?" (eller liknande).

Jag kände inte till att det har förekommit blufforganisationer på forumet tidigare.
Det har inte förekommit någon blufforganisation i forumet. Däremot har jag i forumet avslöjat de två tidigare blufforganisationer som förekommit.

I den organisation jag har tänkt mig kommer alla medlemmar ha rösträtt på ordinarie föreningsstämman. Detta garanterar att det inte blir en blufforganisation.
Här uppstår då ett problem med en riksomfattande organisation. Det fungerar inte att medlemmar/bostadsrättshavare från hela landet reser till en plats för att deltaga på föreningsstämmorna.
I sådant fall får man införa i stadgarna att röstning på distans är tillåten (även om det inte är samma sak som att sitta i stämmolokalen). Alltså ännu ett problem att lösa.

En fullständig öppenhet i organisationen är det enda som garanterar inte bara att det inte blir en "blufforganisation" utan även att misstankarna om detta elimineras.

Så långt är vi överens, men det finns också måmga BRH som kommer med ohemula åsikter och förslag. Hur skall Lagen försvara Föreningarna mot dem?

Men det är ju inget skäl för att inte starta upp en bostadsrättsorganisation. Det är ju också en given uppgift för en bostadsrättsorganisation att underlätta för styrelserna i deras arbete. Detta genom att att påverka politiker och lagstiftare. Ett exempel på detta är regelverken runt "andrahandsuthyrning" och ansökan om medlemskap i brf:ar som inte kan betecknas som annat än ett skämt så som lagparagraferna formulerats om detta. Man ska som styrelseledamot inte se en bostadsrättsorganisation som ett hinder i styrelsens arbete.

Man måste också vara införstådd att en styrelse sitter på alla resurser (i det närmaste obegränsade), den enskilda medlemmen har bara sina egna resurser. Utgången är därför given i nästan varje fråga där det är en diskussion mellan styrelse och enskild medlem... eller t.o.m. grupp av medlemmar.

Ett förslag på hur vägen till bildandet av en riksomfattande bostadsrättsorganisation skulle kunna gå vore att utveckla detta forum - som är neutralt och fristående från bostadsorganisationerna - med dedikerade jurister som får visa sin duglighet inom området. Men även detta kräver någon form av finansiering.

totiki
2012-01-22, 09:42
Det jag tänker på är att stärka Föreningen, den består ju av alla medlemmar. Jag anser att man kan verka med och inte mot varandra.
Styrelsen är också medlemmar i Föreningen. Styrelsen skall verka för Föreningen, inte mot enskilda medlemmar, utan med dem.

Så en organisation som verkar för att få Föreningen att fungera vore tacksamt. Inte en organisation som ska ställa sig på den ene eller andres sida. Det ökar enbart polemiken och fjärmar styrelsen från medlemmarna.

Gusten
2012-01-22, 10:14
Vad jag förstått så bor du, totiki, i en mycket liten förening med ca 7-8 lgh ?
I en mycket liten förening blir det nog bättre när det gäller enskilda medlemmars möjlighet att påverka.
Därför har du inte de problemen som många i större föreningar upplever.

När det gäller opartisk medling med god juridisk kompetens, så kan Bostadsrättsnämnden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8782) vara en möjlighet att för 1800 kr få ett utlåtande vid en tvist mellan en enskild medlem och styrelsen.

totiki
2012-01-22, 10:25
Jo, men det är inte medling jag menar. Jag anser att man borde stärka föreningskänslan. Känslan av att vi gör detta tillsammans för allas vårt bästa. Då kanske man ibland får stryka på foten när det gäller ens egna individuella önskemål. Och det gäller alla medlemmar oavsett om de sitter i styrelsen eller inte. Styrelseuppdrag skall inte utgöra undantag.

Förening är "ute" idag. Det är individuella ekonomiska motiv som är "inne". Och tyvärr förstår människorna detta behov i alltför hög grad. Vilket gör det accepterat på ett sätt som sänker den kollektiva tanke som utgör grunden för BRF boendet. I ett stort perspektiv, den grund som vår existens beror på.
Historiskt och utvecklingsmässigt är det människans förmåga att samarbeta (särskilt i smått) som fört oss till den punkt vi befinner oss idag. Det är ett mycket stort systemskifte som inträder ifall vi ändrar beteende och börjar tro att individen är starkare än föreningen.

Gusten
2012-01-22, 10:38
Då kanske man ibland får stryka på foten när det gäller ens egna individuella önskemål.

Antag att övriga medlemmar tycker att en viss lägenhet har för lågt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) för årsavgiften, och stämman därför beslutar att höja andelstalet för den lägenheten.
Bör inte medlemmen då ha en chans att försvara sig mot detta ?

totiki
2012-01-22, 11:17
Det är klart att dom har. Är det mot Lagen kan man gå till Hyresnämnden eller Tingsrätten. Beror det låga andelstalet på orättvisa gentemot de andra BRH har väl stämman rätt.

Man kan sätta upp vilket fiktivt motiv som helst i en sådan fråga. Det som är intressant är väl att medlemmarna (oavsett om de sitter i styrelsen eller inte) inte skall kunna utarma Föreningen för att tillfredställa sina egna individuella behov.

Admin
2012-01-22, 11:18
Ja, det är onekligen så att medlemmarnas rättigheter behöver stärkas gentemot inte bara styrelse utan även mot en majoritet, i de fall lag inte följs.

Det kan säkert förekomma diverse samarbetsproblem i en mindre brf, men de är som regel inte av den dignitet som det är i större brf:ar.

Föreningskänslan måste definitivt stärkas och även där kan en bostadsrättsorganisation fylla ett syfte. I detta måste bl a ingå att medlemmar inte ska förtryckas så som det sker på föreningsstämmor. En medlem måste ha rätt att uttrycka sin åsikt utan att behöva bli trakasserad eller hotad, så som tyvärr alltför ofta är fallet. Och varje medlem ska ha rätt att bemöta oriktig information. Den frågerätt som varje medlem har enligt lag är minimal, men inte ens den uppfylls, och det måste förändras. Bara för att nämna något som måste förbättras.

Då kanske man ibland får stryka på foten när det gäller ens egna individuella önskemål.
Men medlemmars individuella önskemål ser jag inte som något primärt problem. Hur ofta händer det att medlemmars individuella önskemål har företräde. Är det oftare än aldrig?

Förening är "ute" idag. Det är individuella ekonomiska motiv som är "inne".
Ja, kooperationen är död, och har varit så länge (mycket "tack vare" bostadsorganisationernas personliga intresse att tjäna pengar på medlemmarna och på medlemmars oförstånd). Men det hindrar inte att någon arbetar för att försöka återinföra kooperationens tankar till viss del i alla fall.

Historiskt och utvecklingsmässigt är det människans förmåga att samarbeta (särskilt i smått) som fört oss till den punkt vi befinner oss idag.
Och detta samarbete är väldigt sällsynt i brf:ar. Medlemmar lämnar över sina pengar till en lekmannastyrelse att leka med bäst de vill och utan någon som helst kontroll värd namnet. Det säger sig själv att detta inte håller. Speciellt inte när det inte krävs någon som helst kompetens eller erfarenhet för att sitta i en styrelse och när det inte finns valberedningar som sköter sin uppgift eller ens vet hur de ska sköta sin uppgift. Som det fungerar idag så handlar det bara om tur ifall man bor i en brf med en kompetent styrelse, Och om möjligt mer sällsynt är det väl med en brf med engagerade medlemmar i övrigt?

Det är ett mycket stort systemskifte som inträder ifall vi ändrar beteende och börjar tro att individen är starkare än föreningen.
Men det handlar inte om detta för en bostadsrättsorganisation. Det handlar om att även enskilda medlemmar ska ha rättigheter. Ett av oändligt många exempel som givits på detta bara här i forumet är Gustens exempel ovan.

Tillägg:
Vad gäller hyresnämnden så har vi från många inlägg här i forumet (inkl. från mig) kunnat konstatera att de inget kan och inget tillför.
Hyresnämnden behärskar inte ens den nästan enda fråga de har till uppgift att hantera avseende bostadsrätter, dvs ansökan om medlemskap.

Vad gäller tingsrätten så är det inte rimligt att enskilda medlemmar i varje fråga måste gå till domstol för att kunna hävda sin rätt och bekosta det med egna medel, medan en styrelse inte riskerar något (och bara av denna anledning kan göra som de vill) och dessutom utnyttar även sin motparts pengar till att hävda sin åsikt.

totiki
2012-01-22, 11:37
Ja, det är onekligen så att medlemmarnas rättigheter behöver stärkas gentemot inte bara styrelse utan även mot en majoritet, i de fall lag inte följs.
Följs inte Lagen är det ett brott och upp till rättsvårdande instans att tillse att rättning sker. Det kan inte en Bostadsrättsorganisation göra.


Föreningskänslan måste definitivt stärkas och även där kan en bostadsrättsogarnisation fylla ett syfte. I detta måste bl a ingå att medlemmar inte ska förtryckas så som det sker på föreningsstämmor. Man måste ha rätt att uttrycka sin åsikt utan att behöva bli trakasserad eller hotad, så som tyvärr alltför ofta är fallet. Och varje medlem ska ha rätt att bemöta oriktig information. Bara för att nämna något som måste förändras.
Och det är det min åsikt uttrycker.

Men medlemmars individuella önskemål ser jag inte som något primärt problem. Hur ofta händer det att medlemmars individuella önskemål har företräde. Är det oftare än aldrig?
Hur var det nu med råvindarna, ombildningar med glädjekalkyler o s v.

Ja, kooperationen är död, och har varit så länge (mycket "tack vare" bostadsorganisationernas personliga intresse att tjäna pengar på medlemmarna och på medlemmars oförstånd). Men det hindrar inte att någon arbetar för att försöka återinföra kooperationens tankar till viss del i alla fall.
Absolut. Det är också det min åsikt uttrycker.

Och detta samarbete är väldigt sällsynt i brf:ar. Medlemmar lämnar över sina pengar till en lekmannastyrelse att leka med bäst de vill och utan någon som helst kjontroll värd namnet. Det säger sig själv att detta inte håller. Speciellt inte när det inte krävs någon som helst kompetens eller erfarenhet för att sitta i en styrelse och när det inte finns valberedningar som sköter sin uppgift eller ens vet hur de ska sköta sin uppgift.
Det är väl en sak föreningskänslan motverka.


Men det handlar inte om detta för en bostadsrättsorganisation. Det handlar om att även enskilda medlemmar ska ha rättigheter. Ett av oändligt många exempel som givits på detta bara här i forumet är Gustens exempel ovan.
I första hand är det väl föreningen som skall tillse att ingens rättigheter trampas på. Det är huvudingrediensen min åsikt uttrycker. Man måste tro på att människorna i en förening kan klara av detta. Jag tror att detta sker i många fler föreningar än icke. Vi har talat om detta förut. Det finns kanske 30.000 föreningar endast en bråkdel uttalar sig här på forat och även om mörkertalet givetvis är stort så är det långt upp till 15.000 olika klagande.

Tillägg:
Vad gäller hyresnämnden så har vi från många inlägg här i forumet (inkl. från mig) kunnat konstatera att de inget kan och inget tillför.
Det är rättsvårdande instans som skall tillse att domstolarna fungerar, inte enskilda bostadsrättsorganisationer. Det är väl våra politiker och tjänstemän vi skall ställa krav på. Inte förorda privata alternativ som skall styra vårt samhälle.

Vad gäller tingsrätten så är det inte rimligt att enskilda medlemmar i varje fråga måste gå till domstol för att kunna hävda sin rätt och beskosta det med egna medel, medan en styrelse inte riskerar något (och bara av denna anledning kan göra som de vill) och dessutom utnyttar även sin motparts pengar till att hävda sin åsikt.
Har du bostadsrättstillägg riskerar man enbart självrisken. Och enligt min åsikt skall styrelsen företräda medlemmarna och gå dem tillmötes, så då skall mycket färre tvister uppstå.

Gusten
2012-01-22, 11:58
Det är klart att dom har. Är det mot Lagen kan man gå till Hyresnämnden eller Tingsrätten.


Problemet är att det inte är emot lagen. Även om du inte själv anser att ditt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) är för lågt så kan övriga medlemmar gå samman för att få ditt andelstal höjt.

Detta är inte bara en hypotes. Det finns flera föreningar som har omfördelat andelstalen för att vissa (inte alla) har tyckt att andelstalen varit orättvisa.

Admin
2012-01-22, 12:08
Följs inte Lagen är det ett brott och upp till rättsvårdande instans att tillse att rättning sker. Det kan inte en Bostadsrättsorganisation göra.
Men nu kan vi konstatera att lagen har oändligt många fel och brister.
En bostadsrättsorganisation ersätter inte lag och domstolar, precis lika lite som hyresgästföreningen gör, men precis som hyresgästföreningen så skulle en bostadsrättsorganisation kunna stå på de svagas sida.

Hur var det nu med råvindarna, ombildningar med glädjekalkyler o s v.
Råvindarna bestämmer stämman och styrelsen om. Inte den enskilda medlemmen.
Ombildningarna är en speciell historia. Där tycks det vara mer regel än undantag att en liten grupp (styrelsen) arbetar helt i eget intresse för att kunna göra så stora personliga vinster som möjligt, på de andras bekostnad. Här är lagen klart otillräcklig och här skulle verkligen en bostadsrättsorganisation fylla ett syfte.

I första hand är det väl föreningen som skall tillse att ingens rättigheter trampas på.
Ja, visst borde det vara så. Men verkligheten är ju tyvärr en annan... ofta den rakt motsatta otroligt nog. Därför finns det ett behov av en bostadsrättsorganisation.

Man måste tro på att människorna i en förening kan klara av detta.
Jag skulle gärna vilja tro på detta, men verkligheten är en annan. Det finns nog ingenstans på denna planet (varken nu, tidigare eller inom de närmaste hundra eller tusen åren) där ett system som detta fungerar fullt ut i alla delar.

Jag tror att detta sker i många fler föreningar än icke. Vi har talat om detta förut. Det finns kanske 30.000 föreningar endast en bråkdel uttalar sig här på forat och även om mörkertalet givetvis är stort så är det långt upp till 15.000 olika klagande.
Ja, mörkertalet är stort (inte minst pga okunskap, bristande engagemang och desinformation från olika håll - kanske främst från bostadsorganisationerna), och det är ett problem. Men även där skulle en bostadsrättsorganisation fylla ett syfte. Dvs för att minska detta mörkertal. Det finns mycket att säga om detta, men jag anser inte att det är något som talar för att en bostadsrättsorganisation inte behövs.

Jag tror att 100% av brf:arna skulle kunna fungera bättre, och att en bostadsrättsorganisation skulle vara en viktig ingrediens i stegen mot bättre fungerande föreningar.

Det är rättsvårdande instans som skall tillse att domstolarna fungerar, inte enskilda bostadsrättsorganisationer.
Som jag nämnde i inledningen av detta inlägg så kan vi kallt konstatera att rättssystemet har väldigt många brister och i flera avseenden inte fungerar alls. Här fyller enligt min mening en bostadsrättsorganisation ett särskilt stort syfte.

Det är väl våra politiker och tjänstemän vi skall ställa krav på. Inte förorda privata alternativ som skall styra vårt samhälle.
Självklart är det främst politiker vi ska ställa krav på. Och hur mycket tror du att de lyssnar på enskilda medborgare? Jag har kontakt med väldigt, väldigt många politiker, men vad hjälper det? Vi lever i en världsordning där det inte fungerar så. Det är därför privata initiativ, som en bostadsrättsorganisation, har den största möjligheten att föra utvecklingen framåt. Politikerna kommer definitivt inte att göra detta på eget bevåg, det kan jag garantera!

Har du bostadsrättstillägg riskerar man enbart självrisken.
Nej, tyvärr är det inte bara självrisken (som är avskräckande i sig för de flesta i de flesta fall) man riskerar. Det är också en löpande kostnad som tillkommer.

Och enligt min åsikt skall styrelsen företräda medlemmarna och gå dem tillmötes, så då skall mycket färre tvister uppstå.
Ja, det är nog allas vår åsikt. Men i de fall - oavsett hur ofta eller sällan det handlar om - detta inte sker så finns det i högsta grad ett behov av en bostadsrättsorganisation. OBS!!! Jag har mycket stor insyn inte minst i HSB-brf:arna i Malmö, bl a genom att jag är med på fullmäktigestämmorna. Jag kan säga att väldigt få fullmäktige för HSB Malmös brf:ar (inkl. styrelsen för HSB Malmö) arbetar i medlemmarnas intresse. Där är mörkertalet väldigt litet. Det är inte otänkbart att det av vissa anledningar är mer illa ställt inom HSB Malmö än på andra ställen, men det finns ingen anledning att tro att HSB-brf:arna i HSB Malmö skulle vara så mycket sämre än hur det fungerar i övrigt.
Styrelseledamöterna i brf:arna beter sig bevisligen väldigt illa, väldigt odemokratiskt, väldigt arrogant, väldigt egoistiskt och utan minsta tanke på vad som är bäst för medlemmarna på HSB Malmös fullmäktigestämmor, och styrelserna beter sig naturligtvis inte bättre i sina roller i sina egna föreningar. Se t ex; HSB brf Roxen Rolf Brandts snedvridna demokratisyn (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15486). På fullmäktigestämmorna känner jag bara till ett tillfälle från en enda styrelseledamot där någon verkat i medlemmarnas intresse. Vad kan bättre än detta visa hur stort behovet egentligen är av en bostadsrättsorganisation?

Även med en bostadsrättsorganisation kommer ändå finnas ett behov för detta forum. Det ena kan inte ersätta det andra.

Jag är personligen övertygad om att en rätt konfigurerad bostadsrättsorganisation kan vara till ett ofattbart stort lyft för samtliga brf:ar och styrelser/medlemmar, och jag kan inte se att det skulle finnas någon som helst nackdel med en organisation som fungerar som talesman för bostadsrättshavarna.

totiki
2012-01-22, 12:15
Problemet är att det inte är emot lagen. Även om du inte själv anser att ditt andelstal är för lågt så kan övriga medlemmar gå samman för att få ditt andelstal höjt.
Jag anser att sakfrågan är viktigast. Inte vad jag eller någon annan anser. Kan andelstalets höjning motiveras sakligt med verkliga argument, inte tyckande. Då får den ene eller den andre rätta sig efter det verkliga förhållandet. Oavsett om det är den enskilde medlemmen eller majoriteten. Alla kan inte ha rätt.

Och ibland blir det fel iallafall. Kolla på Kluringens förening som för 14 år sedan sålde av råvinden. Ett beslut som de får stå för, i all framtid. Det har visat sig vara ett felbeslut. Men det visste man inte då. Det går inte att rätta till.
Det var en medlem som väckte denna fråga (oavsett om denne satt i styrelsen eller inte). Denne medlem lyckades driva denna fråga till ett majoritetsbeslut. Oavsett hur det gick till. Förmodligen hade en större föreningskänsla med ett engagemang som ledit till att fler än en räknat på vilken verklig vinst som kunde tillfalla föreningen. Visat på det jag kom fram till när jag efter tre omräkningar med fler aspekter iakttagna för varje gång kom fram till att föreningen inte har något att vinna på denna typ av utvidgningar av föreningens upplåtelseyta.

Varför tror ni att det endast i små föreningar kan finnas denna typ av förhållningssätt?

Gusten
2012-01-22, 21:00
Kan andelstalets höjd motiveras sakligt med verkliga argument, inte tyckande. Då får den ene eller den andre rätta sig efter det verkliga förhållandet. Oavsett om det är den enskilde medlemmen eller majoriteten.

Ska detta tolkas så att du anser att en medlem som får sitt andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) höjt ska få chansen att få sakligheten i beslutet bedömd av hyresnämnd eller domstol ?

Silva
2012-01-23, 00:44
1. Verksamheten måste kunna finansieras och det lär ta ett tag innan medlemsavgifterna kommer att tillföra vad som behövs. Finansiärer behövs.

2. Marknadsföring. Hur ska detta gå till och bekostas?
Kompetens inom marknadsföring behövs

3. Vad ska organisationen erbjuda rent konkret till vilken kostnad?
Det måste kännas attraktivt att vara medlem i organisationen även utan att man som bostadsrättshavare är i behov av juridisk hjälp.

Jag har inte svar på alla frågor och inget färdigt koncept. Om vi blir ett antal personer som vill starta en organisation är det säkert många som har bra idéer. Min uppfattning i dagsläget är att den måste starta som en intresseorganisation, på ideell basis, som har som målsättning att förändra lagstiftningen som berör bostadsrättsinnehavare.
Finansiering genom medlemsavgifter och eventuella bidrag. Om organisationen får stöd från företag eller andra organisationer blir den inte oberoende.
Marknadsföringen i början får anpassas efter ekonomiska förutsättningarna genom att sprida kunskap om organisationen på nätet, genom kontakt med media, politiker m.m.A.

Frågan är av vem denna hjälp ska ges? Det finns väldigt, väldigt få jurister som kan något inom området. Och i princip inga advokater. Kompetensen i detta forum inom bostadsrätter är säkert långt högre än hos någon idag existerande jurist. Det enda som juristerna/advokaterna är bättre på är att driva en rättslig process i domstol. Men de saknar alltså den bakomliggande kunskapen.

Till vilken kostnad för bostadsrättshavaren skulle råd erbjudas?
Till vilken kostnad för bostadsrättshavaren skulle jurist- och advokathjälp erbjudas?

Om baskunskapen inte är så bra hos jurister och advokater och bara ett fåtal ”kan något inom området” så kan organisationen i alla fall knyta dessa till sig och avtala om en timtaxa som försäkringsbolagen kan acceptera. Idag får man betala mellanskillnaden själv. Om organisationen har ett antal kontrakterade jurister så finansieras hjälpen genom hemförsäkringens rättshjälp vid konflikter över ett basbelopp.


B.

Detta förutsätter bl a att det finns någon sådan "kvalificerad juridisk hjälp". Var hitta denna?
"utan att det kostar medlemmen något utöver hemförsäkringens självrisk"? Men vad är då skillnaden mot hur det fungerar utan medlemskapet i en bostadsrättsorganisation?

Om vi förutsätter att några av er här på forumet med kunskap vill vara med kommer det att finnas en del baskunskap. Skillnaden mot att inte vara med i organisationen är att de jurister/advokater som organisationen samarbetar med är de som har kompetens och inte tar mer betalt än försäkringsbolagen accepterar. Att vara med i organisationen betyder också att du som medlem inte är nöjd med hur det fungerar idag och att du vill se en förändring.


C.

Men hur går det ihop med punkt A och B här ovan? Jag hänger inte med riktigt.

Vid konflikter under ett basbelopp är ambitionen att hjälpa till med dessa på sikt när ekonomin tillåter. Mindre juridiska konsultationer och exempelvis hjälp med att skriva ett brev till styrelsen kanske det finns utrymme för. Ett alternativ kan vara att diskutera med försäkringsbolagen och få dem att erbjuda en tilläggsförsäkring för konflikter under ett basbelopp.


Här uppstår då ett problem med en riksomfattande organisation. Det fungerar inte att medlemmar/bostadsrättshavare från hela landet reser till en plats för att deltaga på föreningsstämmorna.
I sådant fall får man införa i stadgarna att röstning på distans är tillåten (även om det inte är samma sak som att sitta i stämmolokalen). Alltså ännu ett problem att lösa.

En fullständig öppenhet i organisationen är det enda som garanterar inte bara att det inte blir en "blufforganisation" utan även att misstankarna om detta elimineras.
Man får lösa föreningsstämmorna med modern teknik på liknande sätt som webbseminarier. Tekniken finns och får anpassas till behoven. Det viktigaste är medlemmarnas inflytande bevaras.

totiki
2012-01-23, 09:26
Ska detta tolkas så att du anser att en medlem som får sitt andelstal höjt ska få chansen att få sakligheten i beslutet bedömd av hyresnämnd eller domstol ?
Ja, det bör väl kunna gå bra. Nu är det så med hyresnämnden (som lyder under statens domstolar) att de tar inte upp allting utan utreder först ifall detta är en fråga för dem. I tingsrätten lär man få driva det som civilmål.

I övrigt vad det gäller denna tråd så avvisar jag inte en bostadsrättsorganisation, ifall ni läser mitt första inlägg, utan jag anser att den inte skall inrikta sig på att vara en "hyresgästförening" för BRH. Jag anser att den snarare borde verka för att stärka Föreningskänslan inom BRF rörelsen. Och med Förening menar jag inte styrelsen, som jag upplever att de flesta läser det som, utan medlemmarna. Jag anser att Föreningen skall se till de flesta medlemmars goda och inte tillåta exempelvis individuella ekonomiska motiv till utarmning av Förenings gemensamma tillgångar. Vilket jag anser sker när exempelvis råvindarna säljs ut.
Det är inte något som står solklart när så sker, utan visar sig oftast i efterhand som i Kluringens fall.

BRFn är inte en statisk medlemsförening utan medlemmarna växlar och därför skall Föreningen se till Föreningens långsiktiga mål och inte till enskild medlems kortsiktiga ekonomiska motiv.
Jag kan inte se att en "hyresgästförening" för BRH har ett sådant mål utan kanske snarare tvärtom. Den syftar (ofrivilligt?) till att splittra Föreningskänslan.

Gusten
2012-01-23, 10:02
Ja, det bör väl kunna gå bra. Nu är det så med hyresnämnden (som lyder under statens domstolar) att de tar inte upp allting utan utreder först ifall detta är en fråga för dem. I tingsrätten lär man få driva det som civilmål.


Hyresnämnden tar bara upp det om andelstalen är insatsrelaterade (BRL 9:16 st 1a).
Det vanligaste är dock att andelstalen "bara" avser årsavgiftsfördelningen och det tar hyresnämnden INTE upp.

Det är endast om andelstalshöjningen skulle strida mot likabehandlingsprincipen som det går att stoppa i tingsrätt.
Bl a rättsfallet NJA 1989 sid 751 visar att det är mycket svårt att stoppa ett beslut med hänvisning till likabehandlingsprincipen.

Om grannarna på en stämma beslutar sig för att höja andelstalet för din lägenhet kan du därför i regel inte göra något åt saken.

totiki
2012-01-23, 10:46
Varför frågade du vad jag anser? När du redan visste vad Lagen säger.
Svaret är redan givet. Den ene eller den andre får rätta sig efter det verkliga förhållandet. Lagen är det rätta förhållandet som vi alla måste rätta oss efter.

Vill man ändra Lagen måste man gå till Riksdagen och inte till "hyresgästföreningen för BRH". Det visste du säkert också Gusten.

Gusten
2012-01-23, 11:01
Ja vad anser du. Tycker du att det behövs en lagändring för att förbättra skyddet mot omfördelningar av andelstalen,
t ex en lagändring så att går att ta upp andelstalshöjningen i hyresnämnden ?

Admin
2012-01-23, 11:02
Vill man ändra Lagen måste man gå till Riksdagen och inte till "hyresgästföreningen för BRH".
Och det är alltså det som inte låter sig göras. Med "man" menar du t.ex. Gusten och att han skulle gå tilll Riksdagen och ställa krav.
Riksdagen bryr sig inte det minsta om vad jag, Gusten eller någon annan bostadsrättshavare säger.
Någon "hyresgästförening för BRH" finns inte, men en framtida bostadsrättsorganisation skulle ha avsevärt bättre möjligheter att kunna påverka politikerna.

totiki
2012-01-23, 11:16
Ja vad anser du. Tycker du att det behövs en lagändring för att förbättra skyddet mot omfördelningar av andelstalen,
t ex en lagändring så att går att ta upp andelstalshöjningen i hyresnämnden ?
Jag anser att regelverket som gäller för BRH är ett lappverk av andra boendeformer med ett stort antal tillägg. Jag anser att det borde arbetas fram ett adekvat regelverk särskilt för BR. Det lär vara nya ändringar på gång. Men såvitt jag kan förstå handlar det enbart om att fortsätta på lappverksarbetet. Somligt kommer att ändras till det bättre men mycket av det gamla kommer att bestå. Det kommer förmodligen inte att bli mindre luddigt för där något klaras ut kommer annat att bli mer diffust.

Kuriosa men ändå intressant i sammanhanget är att tanken med BR grundar sig på kronoböndernas villkor från 1700 talet. De betalade ett slags arrende till kronan för bruksrätten. "Sedvana och muntliga avtal gällde, och deras socialt underordnade ställning kunde göra det svårt för dem att hävda sina rättigheter eller förbättra sina villkor." Norstedts, Sveriges Historia. Känns det igen?

Och det är alltså det som inte låter sig göras. Med "man" menar du t.ex. Gusten och att han skulle gå tilll Riksdagen och ställa krav.
Riksdagen bryr sig inte det minsta om vad jag, Gusten eller någon annan bostadsrättshavare säger.
Någon "hyresgästförening för BRH" finns inte, men en framtida bostadsrättsorganisation skulle ha avsevärt bättre möjligheter att kunna påverka politikerna.
Silva skriver att det är det hon vill forma, en "hyresgästförening för BRH", inte jag.
Bostadsrättsorganisationer finns det minst tre exempel på och de debatteras livligt här på forat. Behöver vi en likadan till?

Vi behöver något som stärker Föreningarna, inte något som splittrar dem.

Gusten
2012-01-23, 11:29
Jag anser att regelverket som gäller för BRH är ett lappverk av andra boendeformer med ett stort antal tillägg. Jag anser att det borde arbetas fram ett adekvat regelverk särskilt för BR. Det lär vara nya ändringar på gång. Men såvitt jag kan förstå handlar det enbart om att fortsätta på lappverksarbetet. Somligt kommer att ändras till det bättre men mycket av det gamla kommer att bestå. Det kommer förmodligen inte att bli mindre luddigt för där något klaras ut kommer annat att bli mer diffust.

Kuriosa men ändå intressant i sammanhanget är att tanken med BR grundar sig på kronoböndernas villkor från 1700 talet. De betalade ett slags arrende till kronan för bruksrätten. "Sedvana och muntliga avtal gällde, och deras socialt underordnade ställning kunde göra det svårt för dem att hävda sina rättigheter eller förbättra sina villkor." Norstedts, Sveriges Historia. Känns det igen?

Men vad tycker du om mitt lagändringsförslag om att man ska kunna ta upp andelstalshöjningar i hyresnämnden ?

totiki
2012-01-23, 11:31
Det beror väl på hur ditt förslag ser ut? Jag tror inte man enbart kan komma med ett förslag som lyder så. Man måste nog exempelvis se till att det finns entydig definition för hur andelstalen ska beräknas (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010). Som somliga av oss förespråkar här på planket, enbart genom kvm till exempel. Annars finns det ju inget för domstolen att referera till. När det finns så olika beräkningsgrunder som det är idag kan jag faktiskt förstå domstolen som inte vill ta i frågan.

Gusten
2012-01-23, 11:53
Det beror väl på hur ditt förslag ser ut? Jag tror inte man enbart kan komma med ett förslag som lyder så. Man måste nog exempelvis se till att det finns entydig definition för hur andelstalen skall beräknas.

Det finns ingen entydig definition för hur andelstal skall beräknas.

Inte heller för insatsrelaterade andelstal finns någon entydig definition för hur de beräknas, men man kan ändå få en hyresnämndprövning av sådana andelstalsändringar.

Mitt förslag var bara att det ska finnas samma möjlighet till hyresnämndprövning av årsavgiftsrelaterade andelstalsändringar som redan finns för insatsrelaterade andelstalsändringar.
Tycker du att det kan vara ett bra förslag ?

Admin
2012-01-23, 12:05
BRFn är inte en statisk medlemsförening utan medlemmarna växlar och därför skall Föreningen se till Föreningens långsiktiga mål och inte till enskild medlems kortsiktiga ekonomiska motiv.
Jag kan inte se att en "hyresgästförening" för BRH har ett sådant mål utan kanske snarare tvärtom. Den syftar (ofrivilligt?) till att splittra Föreningskänslan.
Jag förstår inte vad du menar med att en framtida bostadsrättsorganisation skulle splittra föreningskänslan. Till att börja med har vi ju konstaterat att föreningskänslan inte ens finns och då finns det heller inget att splittra. Sedan är väl det omöjligt att hävda att en splittring skulle bli resultatet t o m redan innan ens det är fastställt vad syftet och prioriteringarna skulle vara med en bostadsrättsorganisation?

En bostadsrättsorganisation ska rikta in sig på de problemområden som finns. Råvindarna är inte något som enskilda medlemmar tar beslut om för sig själva. Visst kan råvindarna vara något som en bostadsrättsorganisation skulle kunna ägna sig åt i form av upplysning om detta, men jag kan inte se att det skulle vara något högprioriterat problem för en bostadsrättsorganisation att syssla med.

Silva skriver att det är det hon vill forma, en "hyresgästförening för BRH", inte jag.

Mjae, jag kan inte se att Silva skrivit något sådant, utan det är mer vad du lägger in i din tolkning av det Silva skrivit.
En "hyresgästförening för BRH" kan aldrig ur någon synvinkel vara fel, dvs en organisation som arbetar i medlemmarnas - "de svagas" - intresse och som verkar för att införa demokrati i brf:arna... vilket sedan en "föreningskänsla" blir det naturliga resultatet av.
Dvs, det är inte olika allmänna termer för vad organisationen ska kallas som är intressant, utan det är vad bostadsrättsorganisationen ska syssla med rent konkret som är av intresse.

Bostadsrättsorganisationer finns det minst tre exempel på och de debatteras livligt här på forat. Behöver vi en likadan till?
Minst tre bostadsrättsorganisationer? Vilka då? Du menar HSB, SBC, Riksbyggen?
Såvitt jag känner till finns det ingen bostadsrättsorganisation som arbetar i medlemmarnas intresse (vilket är vad Silva talar om). HSB, SBC och Riksbyggen är bostadsorganisationer som bevisligen enkom arbetar i eget intresse för egna personliga vinster (inte minst i form av tjänstemännens löner), och medlemmarnas bästa har ingen prioritet överhuvudtaget. Alltså, en bostadsrättsorganisation som arbetar i medlemmarnas intresse finns inte, och har aldrig funnits tidigare, och således kan det inte bli en likadan till.

totiki
2012-01-23, 12:53
Mitt förslag var bara att det ska finnas samma möjlighet till hyresnämndprövning av årsavgiftsrelaterade andelstalsändringar som redan finns för insatsrelaterade andelstalsändringar.
Tycker du att det kan vara ett bra förslag ?
Absolut.


Jag förstår inte vad du menar med att en framtida bostadsrättsorganisation skulle splittra föreningskänslan. Till att börja med har vi ju konstaterat att föreningskänslan inte ens finns och då finns det heller inget att splittra.
Jaså? Vilka vi?


Sedan är väl det omöjligt att hävda att en splittring skulle bli resultatet t o m redan innan ens det är fastställt vad syftet och prioriteringarna skulle vara med en bostadsrättsorganisation?
Och då kan du inte hävda motsatsen heller.


En bostadsrättsorganisation ska rikta in sig på de problemområden som finns. Råvindarna är inte något som enskilda medlemmar tar beslut om för sig själva. Visst kan råvindarna vara något som en bostadsrättsorganisation skulle kunna ägna sig åt i form av upplysning om detta, men jag kan inte se att det skulle vara något högprioriterat problem för en bostadsrättsorganisation att syssla med.
Det är alltid en enskild medlem som väcker frågan och driver den. Oftast med ett enskilt ekonomiskt motiv. Det vore skrämmande ifall vi fick en bostadsrättsorganisation som hjälper enskilda medlemmar att utarma och söndra våra föreningar.
De fel som begås av styrelser skall väl givetvis inte heller få förekomma och då ska det finnas ett regelverk som ser till att så icke sker. Hade bostadsutskottet funnits kvar hade ett mycket bättre beredningsarbete, med tjänstemän med specialistkunskap, kunnat utforma detta regelverk. Bostadsutskottet hade också kunnat se utvecklingen som den skett efter att ombildningarna tog fart och kanske hålla jämna steg.


Mjae, jag kan inte se att Silva skrivit något sådant, utan det är mer vad du lägger in i din tolkning av det Silva skrivit.
En "hyresgästförening för BRH" kan aldrig ur någon synvinkel vara fel, dvs en organisation som arbetar i medlemmarnas - "de svagas" - intresse och som verkar för att införa demokrati i brf:arna.
Dvs, det är inte olika allmänna termer för vad organisationen ska kallas som är intressant, utan det är vad bostadsrättsorganisationen ska syssla med rent konkret som är av intresse.

"En förening för bostadsrättsinnehavare liknande hyresgästföreningen och med ungefär samma årsavgift." Den allra första meningen skriven av Silva i # 1. Skärpning.
Jag påstår inte att det är fel. Jag säger att jag aldrig skulle gå med. För den som får hjälp kommer det givetvis att vara bra. Den förening som aldrig får arbetsro p g a. en medlem som vill fälla träden för att fåglarna skiter på hennes bil, det knäpper i elementen..... kolla trådarna här på forat. Det finns hur många exempel som helst.


Minst tre bostadsrättsorganisationer? Vilka då? Du menar HSB, SBC, Riksbyggen?
Såvitt jag känner till finns det ingen bostadsrättsorganisation som arbetar i medlemmarnas intresse (vilket är vad Silva talar om). HSB, SBC och Riksbyggen är bostadsorganisationer som bevisligen enkom arbetar i eget intresse för egna personliga vinster, och medlemmarnas bästa har ingen prioritet överhuvudtaget. Alltså, en bostadsrättsorganisation som arbetar i medlemmarnas intresse finns inte, och har aldrig funnits tidigare, och således kan det inte bli en likadan till.
Exakt. Om det redan finns tre av HSB, SBC & Riksbyggen som alla kallar sig bostadsrättsorganisationer, varför skulle det inte kunna bli en till?

Min åsikt är fortfarande densamma. Vi behöver inte något som söndrar och splittrar. Vi behöver få något som enar.

En organisation som enbart verkar för att ändra regelverket och påverka politiker och Riksdag att återigen starta bostadsutskottet med direkt uppdrag att sortera och skapa Lagar och regelverk som gäller var och en av våra olika boendeformer. Ifall en sådan organisation använder pilotfall för varje tokighet de kan finna i regelverket, så javisst. Men ställ inte medlemmar mot medlemmar. Det är att söndra.

Admin
2012-01-23, 15:44
Jaså? Vilka vi?
Jag vill minnas att vi hade en diskussion om detta några inlägg tidigare där du höll med mig i att kooperationen var död.
Anser du att det finns någon "föreningskänsla" i brf:arna som det fungerar idag?
Det finns väl inget som saknas mer i brf:ar än föreningskänsla, så även i din egen lilla brf enligt vad du själv skrivit tidigare?

Och då kan du inte hävda motsatsen heller.
Jo, för jag baserar min åsikt på det som Silva sagt hittills och som jag understrukit, där den primära grunden är att tillvarata medlemmarnas intressen. Du kanske har något som du baserar din åsikt på, det är bara det att jag inte vet detta, och då får du jättegärna upplysa mig om detta, så att vi kan diskutera om konkreta saker istället.

Det är alltid en enskild medlem som väcker frågan och driver den.
Eller kanske ännu oftare en grupp av medlemmar, i form av styrelsen.

Oftast med ett enskilt ekonomiskt motiv.
Det ser jag inget fel i. Inte ens hur galen frågan än är. Det är hur en demokrati ska fungera. Men den enskilda medlemmen har ingen beslutanderätt, och det är vad det handlar om när jag ställer mig frågande till varför en organisation ska prioritera ett problem som i praktiken inte är ett problem, mer än i att det finns okunniga lekmannastyrelser (som i sig förvisso är ett stort problem).

Det vore skrämmande ifall vi fick en bostadsrättsorganisation som hjälper enskilda medlemmar att utarma och söndra våra föreningar.
Ja, det vore naturligtvis väldigt skrämmande. Men det vore också omöjligt att denna situation skulle uppstå.
Dessutom kan omöjligen något bli värre än i hur bostadsorganisationerna utarmar och söndrar föreningarna i eget intresse.
En bostadsrättsorganisation, som å andra sidan inte arbetar i sitt eget ekonomiska intresse, kan inte skada föreningarna.

Styrelserna har inte bara bostadsorganisationerna till 100% på sin sida utan även tillgång till i princip all juridisk kompetens som finns. Varför skulle det vara fel att en enskild medlem gavs en i alla fall liten (och då menar jag verkligen liten) möjlighet att kunna hävda sig mot en maktfullkomlig styrelse som beter sig illa mot medlemmen?
Själv föredrar jag i alla fall rättvisa och jämlika system.

De fel som begås av styrelser skall väl givetvis inte heller få förekomma och då ska det finnas ett regelverk som ser till att så icke sker.
Ändå förekommer hela tiden dessa fel från lekmannastyrelserna.

Och de regelverk som ser till att så inte ska ske fungerar bevisligen inte samt är uppenbart otillräckliga. En bostadsrättsorganisation kan verka för att existerande regelverk följs i alla fall lite bättre och en bostadsrättsorganisation kan verka för att regelverk tas fram som är till mer gagn för medlemmarna och föreningen i stort (inte bara för de okunniga lekmannastyrelserna).

Hade bostadsutskottet funnits kvar hade ett mycket bättre beredningsarbete, med tjänstemän med specialistkunskap, kunnat utforma detta regelverk.
Nu finns det inget bostadsutskott, och det finns inte ens den minsta form av planer på att återinföra ett sådant.

Men även om det funnits ett bostadsutskott så förutsätts för detta att det skulle fungera bättre än på den tiden ett dylikt utskott fanns (bostadsrättslagen är ett skämt som den är utformad idag, och vad har det tidigare bostadsutskottet tillfört där?).

Alltså, även om det osannolika skulle inträffa en gång i framtiden att ett bostadsutskott införs så hindrar det inte att det samtidigt finns en bostadsrättsorganisation som verkar för medlemmarnas bästa. Och som fungerar som ett bolllplank mot ett bostadsutskott. Det är väl snarare nödvändigt, vill jag hävda.

Bostadsutskottet hade också kunnat se utvecklingen som den skett efter att ombildningarna tog fart och kanske hålla jämna steg.
Jag håller helt med dig i att ett bostadsutskott borde finnas, och kanske en bostadsrättsorganisation skulle kunna påverka politikerna till detta... för varken du eller jag kommer att lyckas med detta. Eller hur?


"En förening för bostadsrättsinnehavare liknande hyresgästföreningen och med ungefär samma årsavgift." Den allra första meningen skriven av Silva i # 1. Skärpning.
Jag påstår inte att det är fel. Jag säger att jag aldrig skulle gå med.

Jag tycker inte att det var fel uttryckt av Silva, och jag vet heller inte hur det skulle uttryckas bättre. Problemet är att du lägger in tolkningar i vad Silva skriver som jag inte tror överensstämmer med vad Silva menar. Vad det handlar om är en organisation som arbetar för medlemmarna, och en sådan är frivillig. Vill man inte gå med så behöver man inte det (i motsats till tvingande organisationer som HSB).

För den som får hjälp kommer det givetvis att vara bra.
Inte bara för den som får hjälp. Utan för alla medlemmar i föreningen och för föreningen i stort och ofta kanske för en stor mängd övriga föreningar samtidigt. Det innebär nämligen att man lär sig följa regelverken bättre, och vad är fel i det?

Den förening som aldrig får arbetsro p g a. en medlem som vill fälla träden för att fåglarna skiter på hennes bil, det knäpper i elementen...
Även med en bostadsrättsorganisation så är det regelverken som styr. Jag förstår inte din oro, och jag tycker det skulle vara fruktansvärt om vi ska leva i en diktatur där alla måste tycka likadant. Det känns som om den tiden är förbi.

Exakt. Om det redan finns tre av HSB, SBC & Riksbyggen som alla kallar sig bostadsrättsorganisationer, varför skulle det inte kunna bli en till?
Det är möjligt att HSB, SBC & Riksbyggen ibland kallar sig för bostadsrättsorganisationer, men vad har det med saken att göra?
Om det Silva vill starta istället kallar sig för UFS, "Unionen För Samhällsförbättring", gör det någon skillnad?

Notera att det dessutom är jag som införde benämningen "Bostadsrättsorganisation", Silva kallade det "bostadsrättsbyrå".

Och återigen, du vet säkert lika bra som jag att bostadsorganisationerna inte arbetar för medlemmarna i brf:arna. Den organisation Silva vill starta upp är en organisation som fyller i luckorna. Det är alltså solklart att du inte kan jämföra HSB/SBC/Riksbyggen med en organisation som arbetar med helt andra saker och sedan säga ett det skulle bli "en till" organisation.

Min åsikt är fortfarande densamma. Vi behöver inte något som söndrar och splittrar. Vi behöver få något som enar.
Och min åsikt att vi behöver detta plus någon som tillvaratar medlemmarnas intressen.

En organisation som enbart verkar för att ändra regelverket och påverka politiker och Riksdag att återigen starta bostadsutskottet med direkt uppdrag att sortera och skapa Lagar och regelverk som gäller var och en av våra olika boendeformer. Ifall en sådan organisation använder pilotfall för varje tokighet de kan finna i regelverket, så javisst.
Här tappade jag tråden, är kanske lite trött, men du får gärna förklara vad du menar.

Men ställ inte medlemmar mot medlemmar. Det är att söndra.
Hmmm. Det handlar inte om att ställa medlemmar mot medlemmar så som bostadsorganisationerna gjort nu i snart 100 år. Om två parter har olika åsikter, tycker du att den som har rätt ska få sin vilja igenom eller tycker du att det alltid bara ska vara den som har resurserna och makten (styrelsen) som ska få sin vilja igenom, oavsett hur fel denna part har?

Dante
2012-01-25, 13:05
En BRF är ju en förening som medlemmarna styr och där dessa också tillsätter styrelsen enligt demokratiska former. Om man inte är nöjd med styrelsen är det ju bara att rösta bort den! Om man känner sig ensam i fruktansvärd minoritetsställning får man ju agera på sedvanligt demokratiskt sett genom uppvigling av dom andra medlemmarna. Att använda begreppena klient eller kund i detta sammanhanget tycker jag inte är relevant.

Silva
2012-01-26, 14:01
En BRF är ju en förening som medlemmarna styr och där dessa också tillsätter styrelsen enligt demokratiska former. Om man inte är nöjd med styrelsen är det ju bara att rösta bort den! Om man känner sig ensam i fruktansvärd minoritetsställning får man ju agera på sedvanligt demokratiskt sett genom uppvigling av dom andra medlemmarna. Att använda begreppena klient eller kund i detta sammanhanget tycker jag inte är relevant.
Vi försökte bli av med vår ordförande då han ensam ville styra föreningen. Tillsammans med merparten av styrelsemedlemmarna misskötte han föreningen. De såg till att skaffa sig förmåner i stället för att se till föreninges bästa. Ordföranden hade suttit i styrelsen från 2003, ett år efter att bostadsrättföreningen bildades. Hans familj hade ägt fastigheten tidigare och flera av medlemmarna i föreningen hade varit hyresgäster då. Han hade skaffat sig sådan auktoritet i föreningen att ingen vågade ifrågasätta honom eller hans beslut. Han nöjde sig inte med att familjen tjänade 15 miljoner på att äga fastigheten i 5 år. Vi blev av med honom på 2010 års stämma men han såg till att ha sina hantlangare kvar i styrelsen. Demokrati i vår förening är vad styrelsen bestämmer.
I en sådan situation, hur menar du att man skall ”agera på sedvanligt demokratiskt sett genom uppvigling av dom andra medlemmarna”?

Dante
2012-02-02, 12:40
Med uppvigling menar jag opionsbildning. Det gäller ju att övertyga dom andra medlemmarna om ens egen uppfattning. De n som inte klarar det är ju självfallet i underläge i en demokrati. Det är lättare fär en som har charmen och övertalningsförmågan. Det finns inga 100% rättvisa system.

totiki
2012-02-02, 13:09
Jag vill minnas att vi hade en diskussion om detta några inlägg tidigare där du höll med mig i att kooperationen var död.
Anser du att det finns någon "föreningskänsla" i brf:arna som det fungerar idag?
Det finns väl inget som saknas mer i brf:ar än föreningskänsla, så även i din egen lilla brf enligt vad du själv skrivit tidigare?
Det du vill minnas gäller någon annan. Kolla upp det först.

Jag tycker inte att det var fel uttryckt av Silva, och jag vet heller inte hur det skulle uttryckas bättre. Problemet är att du lägger in tolkningar i vad Silva skriver som jag inte tror överensstämmer med vad Silva menar.

Jag tolkade inget, jag citerade endast vad Silva skrivit.

Silva
2012-02-02, 18:21
Med uppvigling menar jag opionsbildning. Det gäller ju att övertyga dom andra medlemmarna om ens egen uppfattning. De n som inte klarar det är ju självfallet i underläge i en demokrati. Det är lättare fär en som har charmen och övertalningsförmågan. Det finns inga 100% rättvisa system.
Vad är demokrati för dig?
För mig är det demokrati när styrelsen och enskilda medlemmar följer gällande bostadsrättslagar, bygglagar och stadgar. Vår styrelse följde inte gällande lagar med stöd av flera medlemmar. Tycker du det är helt ok så länge de är i majoritet? Jag tycker att du ska läsa mitt inlägg ”Jag har fått nog” innan du skriver om demokrati i vårt fall. Annars verkar det som du förespråkar diktatur in stället för demokrati.


Jag tolkade inget, jag citerade endast vad Silva skrivit.
Jag har inte skrivit att jag ville starta en hyresgästförening för bostadsrättsinnehavare, det är ditt egen tolkning. Jag skrev att jag ville starta en bostadsrättsbyrå för bostadsrättsinnehavaren liknande hyresgästföreningen.

Nybörjare
2012-02-03, 01:32
Jag skrev i ett tidigare inlägg att det vore en bra början om styrelserna följde befintliga stadgar, lagar och regler. Visst behövs bostadsrättslagen ses över, och helst bli en egen lag. Dessvärre får vi nog vänta innan det blir något vettigt med det.

Jag hoppas/förespråkar/önskar att vi till en början, på något sätt, får styrelserna att följa lagarna. Med tanke på hur diskussionerna går här på forumet just nu, skulle vi verkligen behöva någon lagkunnig till vår hjälp.

Min styrelse bryter också mot lagarna och jag är hjärtligt trött på det.
Det där med att "bara byta ut styrelsen" låter ju himla bekvämt. Men långt ifrån verklighetens möjligheter i många föreningar. Bristen på engagemang, gamla kompisband med ledamöterna, rädslan för att göra sig obekväm mm mm hindrar att det händer något.
Resultat = Brist på demokrati

Alternativen blir då att

* antingen ge upp och låta styrelsen husera som de vill
Då är den stora frågan "vad är meningen med föreningen"?

* fortsätta att vara obekväm och besvärlig och kräva laglydnad av sin styrelse.
Då vore det SÅ BRA att ha tillgång till någon med kunskaper om lagarna som styr bostadsrättsföreningarna.

Det skulle troligen inte handla om att behöva gå till domstol. Efter något eller några brev från en advokat, som förklarade vad som gäller, tror jag att styrelsen fick sig en ordentlig tankeställare. Nu förlitar sig många på de råd de får från sina organisationer.

Okunskap är förmodligen grunden till många märkliga handlingar.:16:

Silva
2012-02-03, 10:27
De senaste åren har minst två organisationer startats upp där man påstått sig vilja arbeta för bostadsrättshavare. Bägge gångerna har det rört sig om en bluff.
Först;
Bostadsägarnas medlemsorganisation (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=47)
och nu senast;
Riksorganisationen för bostadsrättshavare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15309)

Att organisationer bildas med som syfte att lura bostadsrättshavare gör det inte lättare för dem som efter detta vill göra ett seriöst arbete.
I tidningen Vi i Vasastan nr. 3, 21-27 januari 2012, hade de en artikel om Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare med rubrik ”Få hjälp att stå upp mot styrelsen i din borättsförening”. Journalisten som skrivit artikeln tycker att Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare är en seriös organisation men här på Forum påstås det att organisation är en bluff. När jag kontaktade journalisten ville hon ha konkreta exempel på att organisationen inte är seriös. Kan ni ge konkreta exempel på vilket sätt Riksorganisation för bostadsrättshavare är en bluff.

Dante
2012-02-03, 12:45
Vad är demokrati för dig?
För mig är det demokrati när styrelsen och enskilda medlemmar följer gällande bostadsrättslagar, bygglagar och stadgar. Vår styrelse följde inte gällande lagar med stöd av flera medlemmar. Tycker du det är helt ok så länge de är i majoritet? Jag tycker att du ska läsa mitt inlägg ”Jag har fått nog” innan du skriver om demokrati i vårt fall. Annars verkar det som du förespråkar diktatur in stället för demokrati.
Att följa lagar och bestämmelser är en del av det demokratiska styrelseskicket förvisso, men det ingår också i dikaturens system. Självklart är jag inte för diktatur. Och om en styrelse bryter mot lagen finns det redan i dag åtgärder som man kan vidta-. Det räcker oftast med ett tel-samtal eller ett mail till HSB elller Riksbyggen eller liknande för att få stopp på missbruket.

Nybörjare
2012-02-03, 12:47
I tidningen Vi i Vasastan nr. 3, 21-27 januari 2012, hade de en artikel om Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare med rubrik ”Få hjälp att stå upp mot styrelsen i din borättsförening”. Journalisten som skrivit artikeln tycker att Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare är en seriös organisation men här på Forum påstås det att organisation är en bluff. När jag kontaktade journalisten ville hon ha konkreta exempel på att organisationen inte är seriös. Kan ni ge konkreta exempel på vilket sätt Riksorganisation för bostadsrättshavare är en bluff.

Efter att igen ha varit inne och tittat på deras hemsida, är jag tvungen att hålla med Admin. Vad är det de egentligen erbjuder? 10% rabatt hos en jurist och 30 minuters gratis konsultation! Det kan vi säkert fixa till själv här i forumet. Vi kan säkert också förmedla kontakt till hantverkare, jurister och skatteexperter.

För mig verkar de mer som en förmedlingsbyrå till några utvalda jurister/entreprenörer. Troligtvis har de någon slags avtal med dem...

Ingen av dem har den kompetens vi behöver. Inte heller den erfarenhet, som skulle ge oss ens en tiondel av de kunskaper vi får här. Deras inriktning, har dessutom väldigt lite att göra med de ämnen vi efterfrågar.

Det vore intressant att veta jounalistens kunskaper när det handlar om BRL och FEL. Man kan nog få ett väldigt positivt intryck av en vältalig person som svänger sig med diverse uttryck om man själv inte har kunskaperna.

Istället skulle jag vilja veta vad de har hjälp sina medlemmar med, och hur många medlemmar de har.

Dante
2012-02-03, 12:51
:10:Det jag tänker på är att stärka Föreningen, den består ju av alla medlemmar. Jag anser att man kan verka med och inte mot varandra.
Styrelsen är också medlemmar i Föreningen. Styrelsen skall verka för Föreningen, inte mot enskilda medlemmar, utan med dem.

Så en organisation som verkar för att få Föreningen att fungera vore tacksamt. Inte en organisation som ska ställa sig på den ene eller andres sida. Det ökar enbart polemiken och fjärmar styrelsen från medlemmarna.

Admin
2012-02-03, 13:09
I tidningen Vi i Vasastan nr. 3, 21-27 januari 2012, hade de en artikel om Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare med rubrik ”Få hjälp att stå upp mot styrelsen i din borättsförening”. Journalisten som skrivit artikeln tycker att Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare är en seriös organisation men här på Forum påstås det att organisation är en bluff. När jag kontaktade journalisten ville hon ha konkreta exempel på att organisationen inte är seriös. Kan ni ge konkreta exempel på vilket sätt Riksorganisation för bostadsrättshavare är en bluff.
Det jag tagit upp i tråden;
Varning för Riksorganisationen för bostadsrättshavare !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15309)
säger väl det mesta?
Ett tips är att tipsa journalisten om ovanstående länk.

Det finns helt inget konkret som denna organisation erbjuder som inte var och en kan få ändå, t o m på egen hand.
De som står bakom organisationen har ingen kompetens inom området och har aldrig heller visat på något engagemang för bostadsrättshavare (de har t.ex inte haft en enda åsikt i detta forum, Sveriges ojämförbart största forum för bostadsrättshavare). Jag vet inte hur det ska kunna bli tydligare att denna organisation är en bluff med som enda syfte att dra in pengar till sig själva.

De har lagt ner några timmar på att ta fram en simpel hemsida (statisk), full med felaktigheter och konstigheter, utan relevant och meningsfull information, och det finns inget någonstans som tyder på att de besitter någon form av kompetens inom området. Att en av dem suttit i en styrelse är knappast relevant. De har sedan lagt ner någon timme på att ställa några frågor till olika partier. Sedan tror de att detta fjuttiga lilla arbete ska lura bostadsrättshavare att bli medlemmar.

Hur många medlemmar tror du att de har? Det skulle förvåna mig mycket om det är fler än 10, och gissningsvis är det ingen som låtit lura sig här och blivit medlem.

Trist när journalister inte är kritiskt tänkande utan bara rakt av sväljer det bete som hängs ut framför dem. Journalister som låter sig luras så här lätt kan ställa till med stor skada. Man kan bara hoppas att journalisten (Marie Grahn, GP, marie.grahn@gp.se, tel 031-62 95 47) tar upp frågan igen och skriver en mer saklig och objektiv artikel.

totiki
2012-02-03, 14:36
Silva, först måste jag säga att antingen är den liknande eller så är den det inte. Du har skrivit liknande. Är den nu inte det får du ändra ditt språkbruk.


Angående lag & stadgebrott som styrelsen gör, måste man som god föreningsmedlem göra oinförstådda medvetna om detta. Det kan vara svårt.
Och just angående detta kan jag tänka mig en BRH organisation som hjälper medlemmar att informera andra medlemmar på ett konstruktivt sätt om felaktigheter inom föreningen. En sådan organisation måste först åtnjuta oinskränkt förtroende från alla inblandade, för att fungera.

Sorgligt nog måste jag säga att BRFrna är en spegelbild av samhället i övrigt. Allt är en tävling. Det är bara handlingarna som räknas, inte människorna. Man kommer endast ihåg den som vann för att han/hon vann, inte för hur han/hon var som människa.
När det spetsas till blir det en tävling mellan styrelsen och medlemmen vem som skall vinna. Sakfrågan kommer i andra hand och människan i tredje. Och det är klart att ifall styrelsen har större resurser till sitt förfogande så använder de alla medel för att vinna. Det är inget konstigt i ett samhälle som ser ut på det viset på alla andra områden. Varför skulle BRFrna utgöra ett undantag?

Därför behövs en organisation som stärker Föreningarna med alla dess medlemmar, inklusive de medlemmar som sitter i styrelsen. Därför behövs ett större engagemang från medlemmarna. Medlemmar, oavsett ifall de sitter i styrelsen eller icke, som försöker sko sig på Föreningens bekostnad borde ha återbetalningsansvar ifall det uppdagas i efterhand. Även efter att de flyttat ifrån Föreningen. För ni kan vara säkra på att ifall det lyckats en gång så kommer samma person att försöka göra det återigen. Och skryta om det så att andra personer kommer att försöka efterlikna detta beteende i sina Föreningar. Och ändring av Lagen kommer inte att ske innan det blivit ett samhällsproblem. Enda sättet är att stämma i bäcken.

Silva
2012-02-04, 12:56
Silva skriver att det är det hon vill forma, en "hyresgästförening för BRH", inte jag.
Bostadsrättsorganisationer finns det minst tre exempel på och de debatteras livligt här på forat. Behöver vi en likadan till?
Silva, först måste jag säga att antingen är den liknande eller så är den det inte. Du har skrivit liknande. Är den nu inte det får du ändra ditt språkbruk.
Det är inget fel på mitt språkbruk. Det är snarare du som hänger upp dig på en bagatell för att du är emot hela idén med en ny organisation. Du kan läsa mer om liknande i en ordbok här: http://sv.wiktionary.org/wiki/liknande
Liknande= "som delar en eller flera egenskaper med något annat"
När jag skrev liknande menade jag att likheten med Hyresgästföreningen skulle vara att organisationen skulle hjälpa och tillvarata bostadsrättsinnehavares intressen på ett liknande sätt som Hyresgästföreningen hjälper och tillvaratar hyresgästers intressen. Likheten skulle också vara att årsavgiften skulle vara ungefär samma som Hyresgästföreningens medlemmar betalar. Jag menade inte att likheten med Hyresgästföreningen skulle gälla alla delar som du vill få det att framstå som. :14:

totiki
2012-02-04, 16:48
Hur ska man veta vilka delar du menar är liknande innan du nu förklarar detta? Tack för att du nu gör det. Nu förstår jag bättre. Hur mycket kostar det att vara med i Hyresgästföreningen?

Silva
2012-02-06, 18:40
Att följa lagar och bestämmelser är en del av det demokratiska styrelseskicket förvisso, men det ingår också i dikaturens system. Självklart är jag inte för diktatur. Och om en styrelse bryter mot lagen finns det redan i dag åtgärder som man kan vidta-. Det räcker oftast med ett tel-samtal eller ett mail till HSB elller Riksbyggen eller liknande för att få stopp på missbruket.
Menar du att lagar och bestämmelser vi har är skapade av en diktatur? :12:
Vi som tillhör en privat bostadsrättsförening, vilken organisations skall vi ringa till? :14:


Försäkringsbolagen kräver att en konflikt skall handla om minst ett basbelopp för att man skall kunna utnyttja rättsskyddet. Tack och lov att vår konflikt handlade om mer än ett basbelopp.
Jag skrev fel tidigare. Försäkringsbolaget If kräver att en konflikt skall handla om minst ett halvt basbelopp för att man skall kunna utnyttja rättsskyddet.

Skillnaden mellan vad en jurist/advokat kostar per timme i Stockholm och vad försäkringsbolagen ersätter är stor. Till exempel betalar försäkringsbolaget If cirka 1400kr/timme i ersättning. De andra försäkringsbolagen betalar antagligen ungefär det samma.
If har också höjd ersättningen för advokatkostnader till cirka 1500kr/timme. Man får betala 25 % av advokatkostnaden i självrisk.

Aiskylos
2012-05-09, 14:53
Här efterlyses en organisation för bostadsrättsinnehavare. Men de försök som görs att starta sådan organisation/förening blir misstänkliggjorda i detta forum, kan man notera om man surfar runt lite på forumet.
Jag efterlyser också konkreta saker om varför Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare inte skulle vara seriös. Har läst länken där det varnas, framkommer inget där som bevisar detta, hemsidan tycker jag ser ok ut och de i styrelsen jobbar med fastighetsmäkleri, då vet dom väl mer än de flesta om fastigheter och bostäder? Någonstans måste ju en organisation börja, man startar knappast med 200 000 medlemmar och en solid ekonomi. Så jag vill gärna få veta mer om varför ni är så misstänksamma mot organisationen. Den första, "bostadsägarnas medlemsorganisation, verkade dock vara skum, då de påstod kopplingar som inte fanns."
Ett forum som detta hjälper knappast enskilda medlemmar som har problem mer än att man kan skriva av sig sin ilska. Men sedan då?

Admin
2012-05-09, 15:35
Ett forum som detta hjälper knappast enskilda medlemmar som har problem mer än att man kan skriva av sig sin ilska. Men sedan då?
Om jag börjar med en liten kommentar till din sista fråga.

Detta forum innehåller snart 23.000 inlägg. Jag kan lova att det är mer konkret bostadsrättsinformation i forumet än vad alla bostadsorganisationer offentliggjort tillsammans under sina snart hundraåriga existens. Långt mycket mer!

Så den rätta frågan borde kanske vara; Vad ska man med bostadsorganisationerna till? Hur hjälper dessa organisationer enskilda medlemmar? Visst, det finns säkert några enskilda medlemmar varje år som får någon form av svar från bostadsorganisationerna, men det är en piss i mississippi jämfört med hur många som inte bara får stöd här, utan dessutom bättre stöd (samt inte den vinklade information som ofta ges av bostadsorganisationerna, tack vare att alla som är av avvikande åsikt kan framföra denna).

Man måste vara klar över att bostadsorganisationerna inte finns där för medlemmarna, de finns där för främst sig själva, men sedan även för styrelserna i bostadsrättsföreningarna, i en form av "kliar du min rygg så kliar jag din". Det är dock väldigt mycket som inte ens styrelserna får hjälp med. Dessa luckor fylls i genom detta forum på många olika sätt. Av tusentals exempel kan bara kort nämnas Stöd för valberedningen (http://hotpot.se/hsb-valberedning-utskick-del-1.htm) och Gruppanslutning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16683) tillsammans med ett stort antal mallar och förslag på policies i brf:ar, allt för att underlätta för styrelser och för att säkra medlemmarnas investeringar.

Den som vill skriva av sig sin ilska här i forumet är fri att göra detta, och man ska inte bortse från värdet av detta. Man ska påverka på alla sätt man kan, och det är ett av sätten. Fungerar säkert mycket bättre än att träffas på gården och gnälla medlemmar emellan.

Det handlar mycket om att identifiera problem. Utan att identifiera problemen och lokalisera problemkällor står man mest bara och stampar på samma fläck. I detta forum identifieras mängder av problem, och jag är förvånad över att det aldrig tycks sina med nya problem. Man vill tro att någonstans borde alla problem i brf:ar ha sett dagens ljus och bearbetats. Men så verkar det inte vara.

När det nu kommer nya lagar för brf:ar inom en snar framtid så har man tagit tag i några av de juridiska problem som finns, men för varje problem som åtgärdats i någon form tycks det bara ha tillkommit ett antal nya problem. Kunskaperna bland lagstiftarna om hur det ser ut i verkligheten tycks vara otillräckliga. Och i Sverige gör man inte som i Finland och ger medborgarna en demokratisk möjlighet att påverka lagstiftningen.

Men om man tittar på hur de föreslagna ändringarna ser ut i föreningslagen/bostadsrättslagen kan man ana att i alla fall några av lagstiftarna dragit nytta av detta forum (t ex för frågorna om ombud/biträde på stämmor). Alltid något.

Kanske mest viktigt. Domstolarna i detta land är skrämmande okunniga om regelverken, förarbeten, tolkningar och allt annat som hör till bostadsrätter. Det finns många exempel på denna oförsvarbara okunnighet i domstolarnas utslag. Som bara ett litet exempel kan nämnas HD:s dom om vattenskada (http://hotpot.se/hsb-vattenskada.htm). Om man ska peka på en speciell sak där domstolarna är helt ute i det blå så är det vilken roll och betydelse likhetsprincipen/generalklausulen har. Domstolarna lever i sin tur på bostadsrättshavarnas och juristernas bristande kunskaper inom detta område. Bara om detta problem finns otroligt mycket att säga, men jag ska inte fördjupa mig i detta just här, jag vill bara visa på hur stor vikt detta forum har för bostadsrättshavarna!

Om man sedan läser trådarna här kan man se att detta forum är så långt ifrån ett "gnällforum" som något kan vara. Forumet är späckat med fakta från start till slut. Tusentals problem har identiferats med olika lösningar som kommit fram tack vare olika engagerade medlemmars bidrag.

Studera gärna Faktabanken (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=15)
Eller juridikforumet (http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=11).
Etc.

Alla frågor kan inte lösas, men någonstans måste man börja, och det är viktigt att dra igång diskussioner som kan ge avkastning i ett senare skede på ett eller annat sätt.

Det är endast i detta forum som man kan få en bild av hur många och hur stora problemen är i bostadsrättsföreningarna (och bostadsorganisationerna). Det framgår med all önskvärd tydlighet att brf:ar är oligarkier (precis i enlighet med vad forskare också kommit fram till) och som medlem i en brf har man generellt sett väldigt, väldigt små möjligheter att påverka och hävda sig. Regelverken ger alldeles för lite stöd och varje bostadsrättshavare är i praktiken helt beroende av kvaliteten och kompetensen i styrelsen, dvs i den styrelse där väldigt få av de kompetenta och demokratiskt tänkande medlemmarna vill sitta (av olika skäl).

Den kompetens som finns i forumet och det stöd som ges här är det ingen annan som erbjuder eller kan erbjuda. Det är i detta forum nästan alla landar som som är i alla fall engagerad nog att söka svar på olika problem i bostadsrättsfrågor.

Skulle kunna skriva sida upp och sida ner om den fråga du tar upp här, men det får räcka så här för stunden.

tette
2012-05-09, 17:41
Om du nu är verksam inom media som du säger, och kan detta med bostadsrätt kan du väl dela med dig?
Börja gärna och fyll i Forumets allmäna profil, så vi får lära känna dig och ta hjälp av dina kunskaper?

Korsdraget
2012-05-11, 13:53
Jag är ening med dig i din problembeskrivning, men undrar ändå vad du åstadkomma.
Vill du starta och leda en ombuds-, lobbyorganisation, eller jobba politiskt?
Om svar Ja, ber jag dig utveckla vidare vad du vill uppnå och hur?
Om svar Nej, du vill någon annan skall dra i gång det här då ber jag dig upplysa oss om det? Det är minst sagt oklart vad du vill. :12:

Mitt svar är NEJ och jag motiverar det slik:
Ombud, nya eller gamla NEJ-Tack. Ombuden bör försvinna, ju förr desto bättre. Sysslomannen är en svenskfödd mumie och vi bör försöka tänka nytt så att vi kan förstås av folk från andra länder.

För att köpa och äga en villa behöver ingen vara jurist, varför det i bostadsrätt?
Alltså; någon har skapat flumlagar för att själva ta kontrollen, dvs ombud. Makt = Money! Det just det som är deras misstag, att de har utsett sig själva till föräldre för vuxna människor.
Har de t ex frågat oss innan de uppvaktat ministern?

Lösningen är som jag ser det en attitydförändring i ägarkollektivet. Vi är kapabla att inom föreningen via stämma avgöra hur vi vill göra med andrahandsuthyrningarna, från förening till förening. Det skall inte vara kriminellt att ha olika åsikter.
Alla vi som inte bor i villa bor tillsammans med andra och i bostadsrätt äger vi allt tillsammans och DET förutsätter att vi i alla fall rådgör grannar emellan. Grundklurs i ekonomi och uppförandekoder räcker långt!
Inga ombud och inga lagar i världen kan fixa grannfreden/fejden.

Förslag: En FB med enkäter kopplat till detta forum skulle kunna åstadkomma det du eventuellt vill, men någon måste i så fall hålla i det arbetet. Vet inte om du frågat Admin, om inte så är det dags att göra det nu. I så fall bidrar jag gärna. :1:

Pensionär
2012-06-07, 21:28
Skulle ni bli medlemmar om det startades en bostadsrättsbyrå?

Flertalet av oss på forat delar Silvas önskan om något mäktigt, okorrumperat och kompetent organ som kunde hjälpa oss. Men vi är till synes ännu väldigt långt ifrån en sådan skapelse.
Jag vill absolut inte vara emot fortsatta diskussioner i tråden, men ser ändå hellre att vi tills vidare satsar stort på alternativet att utveckla forat.

Silva #5
.... Jag kan inte heller se att ett forum är platsen där politiker postar remisser för att höra vad medborgarna tycker.

Kanske inte postar remisser, men definitivt att de tvingas studera vad som sker här, om vi får med många föreningar och medlemmar.

Jag tror att forat är framtiden för alla som vill veta vad medlemmarna tycker. Det är ändå vi, som genom våra erfarenheter vet, och kan berätta hur verkligheten ser ut. Eftersom forat är den enda plats där fel och brister samlas och blir synliggjorda, är dess utveckling kanske en förutsättning för att behovet av ett nytt fristående organ skulle kunna synliggöras.

Jag tycker att det är på tiden att vi bostadsrättinnehavare gör någonting konkret åt saken.
..............
Däremot kan en organisation utöva påtryckning på lagstiftningen.

Det jag vet är att om vi bostadsrättshavare är passiva i fortsättningen bli det inga lagändringar

Vi ska inte vara passiva.

"Att satsa stort," med det menar jag då någonting väldigt enkelt att genomföra i praktiken. Detta har jag pratat för tidigare, bl a i tråden Motionera om mer samarbete (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16132)

som Admin säger
Alla frågor kan inte lösas, men någonstans måste man börja, och det är viktigt att dra igång diskussioner som kan ge avkastning i ett senare skede på ett eller annat sätt.

Det är endast i detta forum som man kan få en bild av hur många och hur stora problemen är i bostadsrättsföreningarna (och bostadsorganisationerna).

Sammanfattningsvis alltså:

Varje person som går in på detta forum borde gå tillbaks till sin egen förening, skriva en motion om att föreningen ska länka forat till sin hemsida. Uppmana alla medlemmar att besöka forat, aktivt delta och lära.
Lyckas vi med detta, lär det snart uppstå ett tryck som varken press eller politiker kan nonchalera.

Silva
2012-06-07, 22:20
Tyvärr är det ingen idé för mig att försöka upplysa grannarna om forumet. De är inte intresserade av att lyssna på mig. Däremot har jag mejlat vår bostadsminister och upplyst om forumet för drygt en månad sedan.

Pensionär
2012-06-07, 23:14
Tyvärr är det ingen idé för mig att försöka upplysa grannarna om forumet. De är inte intresserade av att lyssna på mig.
Kan nog kännas så för många av oss.
Men en motion i ärendet kräver ett visst arbete för att få fram budskapet så enkelt och klart som möjligt.

Det blir då riktigt intressant att studera reaktionen!

Hur tänker och resonerar de som vill avslå motionen?
Om man har en hemsida, måste väl argumenten emot att knyta en länk dit bli ett besvärligt kapitel.
Om man inte har hemsida, kör man en motion om att skaffa sådan, plus krav på att ansluta till forat. Bättre utbildning finns inte att få.
Under alla omständigheter skadar det inte att på detta enkla sätt se till att alla medlemmar får vetskap om forat. Den dag de själva börjar fundera över situationen i sin förening, kommer de sannolikt ihåg motionen. Vi bör inte vara så negativa att vi inte försöker, och studerar vad som händer.


Däremot har jag mejlat vår bostadsminister och upplyst om forumet för drygt en månad sedan.

:5:

Silva
2012-06-08, 00:12
Vår förening har ingen hemsida på grund av att styrelsen tycker det skulle bli för dyrt. I ställer skapade styrelseordföranden en Facebook grupp som jag inte är intresserad av att vara med i. Om det kan ni läsa i min tråd ”Är det lämplig att styrelsen skapar en sida på Facebook för bostadsrättsföreningen?”

kluringen
2012-06-08, 02:53
Vår hemsida har jag byggt själv åt min förening. Jag hade tittat på en del möjligheter att köpa nåt färdigt men hittade inget då som jag tyckte om eller som var flexibelt och bra, ganska dyrt dessutom. Det hade nog inte blivit något självbygge om jag hade hittat något likvärdig från början. Den här gillar jag, men tipset kom alldeles för sent.

Tips om billig och bra hemsida för bostadsrättsföreningar (http://www.brfhemsidan.se/)

Jag tycker att det här alternativet är riktigt bra, prisvärd och verkar vara lätt att administrera. Tipsa Er ordförande om denna Silva. Facebokkgruppen kan ju vara kvar. Sen kan ni länka till både facebookgruppen och bostadsrättsforum från er sida.

Men finns det ingen medlem eller styrelseledamot som är engagerad att uppdatera hemsidan kan ingen hemsida fungera, hur bra verktyg man än köper. Är du intresserad att bygga själv kan du få min kod att leka med. Då behöver föreningen bara betala för ett domännamn och plats på ett bra webbhotell. Vi använder Loopia. Strukturen i mitt hemygge (http://www.lavetten11.se/forsta.php) är ganska snarlik den ovan som man kan köpa färdigt. Min lösning är dock inte lika lätt att underhålla trots att jag har gjort en omfattande dokumentation.

Silva
2012-06-08, 11:45
Vår hemsida har jag byggt själv åt min förening. Jag hade tittat på en del möjligheter att köpa nåt färdigt men hittade inget då som jag tyckte om eller som var flexibelt och bra, ganska dyrt dessutom. Det hade nog inte blivit något självbygge om jag hade hittat något likvärdig från början. Den här gillar jag, men tipset kom alldeles för sent.

Tips om billig och bra hemsida för bostadsrättsföreningar (http://www.brfhemsidan.se/)

Jag tycker att det här alternativet är riktigt bra, prisvärd och verkar vara lätt att administrera. Tipsa Er ordförande om denna Silva. Facebokkgruppen kan ju vara kvar. Sen kan ni länka till både facebookgruppen och bostadsrättsforum från er sida.

Men finns det ingen medlem eller styrelseledamot som är engagerad att uppdatera hemsidan kan ingen hemsida fungera, hur bra verktyg man än köper. Är du intresserad att bygga själv kan du få min kod att leka med. Då behöver föreningen bara betala för ett domännamn och plats på ett bra webbhotell. Vi använder Loopia. Strukturen i mitt hemygge (http://www.lavetten11.se/forsta.php) är ganska snarlik den ovan som man kan köpa färdigt. Min lösning är dock inte lika lätt att underhålla trots att jag har gjort en omfattande dokumentation.
Tack för tipset. Hemsidan diskuteras även i min tråd ”Är det lämplig att styrelsen skapar en sida på Facebook för bostadsrättsföreningen?”

Silva
2012-06-11, 12:53
Tack Pensionär för att du tyckte det är :5: att jag mejlade till bostadsministern och upplyste om Forumet. Forumet är bra men i dagsläget inte tillräckligt. Hur många av er här på Forumet har mejlat eller tänker mejla till bostadsministern och upplysa om problem? :54: Idag kan styrelsen (och bostadsorganisationerna) bryta mot stadgar och lagstiftning utan att det blir några påföljder för enskilda styrelsemedlemmar. Om det uppstår en tvist mellan en medlem och styrelsen om tolkning av stadgar eller lagar kan styrelsen bekosta tvisten med föreningens pengar, även om de vet att de har fel. De kan utnyttja sin makt för att ställa till ett helvete för en medlem.


En bostadsrättsbyrå som inte bara hjälper medlemmar att få bra juridik- och advokathjälp utan också hjälper medlemmar att undvika dåliga advokater. Byrån skall också kunna hjälpa medlemmar mot dåliga revisorer när revisorn missköter sitt arbete. Dåliga advokater och revisorer hamnar på en lista med exempel på hur de missköt sina uppdrag. Då vi inte har en bostadsrättsbyrå, eller annan seriös bostadsrättsorganisation, som verkligen representerar bostadsrättshavare vore det bra om vi forummedlemmar som har blivit drabbade av dessa parasiter kunde skriva om det här på forumet. Om vi har tur kanske någon seriös politiker läser våra inlägg och får inblick i vilket elände många bostadsrättshavare har. Då kanske politikern tar fram bostadsrättshavarnas problem i rampljuset. Nu lever vi med våra problem som mullvadar i mörker.


Redaktionen sitter bara på kafé
VD för tidningen Vi i Vasastan tycker fortfarande att Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare är en seriös organisation. VD’n sade att bostadsrättsforumet inte är att lita på och att tidningen inte skriver om enskilda personers problem. Man undrar vad de skriver om. Det verkar som de bara sitter på kafé och dricker café au lait i stället för att skriva om verkliga problem. :12:

Ur Vi i Vasastan 27 oktober - 2 november 2012
"Reportrarna och fotograferna rör sig i och för sig mycket på stan, bär runt på sina datorer, skriver på kaféer, dockar in på redaktionen i slutet av veckan. Ibland kör vi öppen redaktion. Då flyttar vi in på ett kafé och ber läsarna komma förbi." :66:

beko
2013-05-29, 10:45
Gammal tråd, men jag är själv ny här, så väcker den till liv igen. Verkar som ingen byrå har skapats ännu.
Medlemsavgiften skulle bli hög om alla som vill ha advokatkostnader betalda ska få det.
Tror mer på en lobbyorganisation för att förändra lagstiftningen så att domstolsprocesser kan förebyggas.
Det går att börja småskaligt utan att det kostar väldigt mycket pengar med en informativ webbplats (och med hotpot som grund till forum-delen).
En formellt registrerad ideell förening ger också lite större tyngd än att hänvisa till "hotpot-forumet" i kontakter med media och politiker.
En adress av typen 'www.bostadsrattsorganisationen.se' är att föredra framför 'www.hotpot.se'.

Admin
2013-05-29, 11:18
Instämmer. Det behövs bara några driftiga personer. Frågan dyker upp med jämna mellanrum, men faller alltid på att man förväntar sig att jag skulle vara drivande i en dylik organisation, utöver att jag redan är den som redan lägger mest tid & kraft i Sverige på att underlätta för bostadsrättshavare och driva utvecklingen framåt i en bostadsrättsvärld som stannat i utvecklingen någonstans på 50-talet.

10 kunniga och engagerade personer (med tid för uppdraget), av 9,5 miljoner människor i landet, som är beredda att driva en bostadsrättsorganisation, och verksamheten skulle vara igång. Jag är en, var är de 9 andra... eller i alla fall tre till? :13:


Tillägg:
Vilka kompetenser behövs främst i det initiala skedet av en bostadsrättsorganisation (utöver IT/webb och minst en som är initierad i bostadsrättsjuridik)?

Korsdraget
2013-05-29, 11:42
Beko.
Kanske beror detta på att det inte är intressant.
Kan bara tala för mig och jag har noterat att det personliga ansvaret i föreningarna är som ärtsoppan i finska vinterkriget "letar förtvivlat efter en annan ärta"

Gusten
2013-05-29, 11:43
Ska en organisation ha möjlighet att påverka lagstiftningen så gäller nog att den får status som remissinstans i lagstiftningsprocessen.
Sådan status har ju idag t ex HSB, SBC, Riksbyggen och Hyresnämnderna.
Sedan blir det väl ofta även en remiss till lagrådet för juridisk granskning av lagförslaget.
Det finns ju tydligen redan någon organisation för bostadsrättshavare, som dock inte har status som remissinstans.

Silva
2013-05-29, 18:30
Jag kan erbjuda min tid om det behövs. Jag har tidigare bott i hyresrätt, två BR och två villor. Jag är ingen IT/webb expert eller jurist men under alla år i olika boendeformer har jag lärt mig ett och annat. Nu under de senaste 5 åren i min 3:e BR har jag lärt mig hur det är att bo i en dålig BRF och med en lagstiftning som inte fungerar. :54:


Hur mycket är ni beredda att betala?
Jag skulle vara villig att betalar cirka 900 kr i årsavgift för att vara medlem i en seriös organisation för BRH.
Som har som målsättning att vara remissinstans för att förändra BRL.
Som till att börja med kunde ger råd, tolkning av lagstiftning och stadgar samt svara på frågor angående BR.
Organisationen skulle ha avtal med kompetenta jurister och advokater som kan anlitas vid en konflikt med en styrelse som bryter mot lagstiftningen. Då slipper man bli lurad att betalar svindyra arvoden för någon som gör mera skada än nytta.

Admin
2013-05-31, 14:09
Jag är rädd för att du är unik, Silva. Gränsen går någonstans mellan 100 och 300 kr i medlemsavgift/år om en ideell förening för bostadsrättshavare ska kunna uppnå ett acceptabelt antal medlemmar.

Problemet är också att det finns extremt få jurister som är kompetenta i bostadsrättsfrågor.

Silva
2013-05-31, 14:56
Jag är rädd för att du är unik, Silva. Gränsen går någonstans mellan 100 och 300 kr i medlemsavgift/år om en ideell förening för bostadsrättshavare ska kunna uppnå ett acceptabelt antal medlemmar.

Jag utgick från den avgift som Hyresgästföreningen tar från sina medlemmar. Naturligtvis vill jag betala så lite som möjligt.


Problemet är också att det finns extremt få jurister som är kompetenta i bostadsrättsfrågor.
Tråkigt nog är det så. Därför vore det extra viktigt att knyta de få som är bra till en BRH organisation.


En mindre avgift till en seriös organisation för BRH är en droppe i havet jämfört med priset som jag idag får betala på grund av styrelsens trakasserier och brott mot lagstiftningen. Dessutom försvårar flyttskatten möjligheten att flytta från en dålig BRF. :(

Tomas
2013-06-01, 22:48
...10 kunniga och engagerade personer (med tid för uppdraget), av 9,5 miljoner människor i landet, som är beredda att driva en bostadsrättsorganisation, och verksamheten skulle vara igång. Jag är en, var är de 9 andra... eller i alla fall tre till? :13: ...
Det bör väl också finnas en konsensus bland dem som drar igång en bostadsrättsorganisation angående agendan.
En sådan agenda bör även ha ett stort stöd av många av de potentiella medlemmarna om man skall kunna uppnå ett stort antal medlemmar som strävar efter samma mål.
De som är mest lämpade att dra igång en ny organisation är inte nödvändigtvis dem som är allra mest driftiga och kör på med en agenda de själv tycker är viktigast men kanske inte kommer visa sig ha ett starkt stöd bland potentiella medlemmar.
Det är väl då lämpligare att med någon slags demokrati (omröstning) försöka komma fram till vilka frågor som de flesta tycker är viktiga att driva dvs vilka frågor som de flesta upplever är de viktigaste att lobba för.
Hotpot har just nu 660 "Aktiva medlemmar" (vad det nu betyder, att man har loggat in minst en gång den senaste dygnet eller månaden eller vad?) och förhoppningsvis skulle många kunna vara med och rösta om vilka frågor som är viktigast att driva.

Jag själv skulle kunna tänka mig att bli aktiv i en ny ideell förening men då skulle jag först vilja veta att det finns en slags samsyn på problemen (och lösningarna).

Ett konkret exempel på vad jag skulle kunna vara oenig med övriga om:
(men problemet är ju att jag inte kan veta vad en majoritet tycker då det är så få som konkretiserar problemet så kan man endast spekulera om vad ni egentligen tycker därute...)
Majoriteten i en ny ideell förening skulle kunna tycka att ett av de viktigaste problemen är att styrelseprotokollen inte är öppna.
En föreslagen "lösning" på det problemet skulle kunna vara att lobba för en lagstiftning som kräver öppna protokoll.
Detta skulle då kunna framhävas som en viktig punkt på föreningens sida "Vad tycker vi - Våra viktigaste mål"
(som motsvarar hyresgästföreningens sida "Vad tycker vi - Våra viktigaste mål" (http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_tycker_vi/Sidor/vara-mal.aspx))
Ett sådant fokus på protokoll tycker jag skulle vara fel och jag personligen skulle då inte känna mig särskilt hemma i föreningen.
Jag är visserligen inte motståndare till öppna protokoll (under förutsättning att känslig information om enskilda individer censureras) men för mig är ett protokoll i princip ett papper med sådan text som ledamöterna väljer att skriva dit.
Det egentliga problemet är snarare att medlemmarna inte blir informerade om sådant som de borde bli informerade om.
Även om lagen skulle ändras till att kräva att protokoll ska offentliggöras så finns det ingen som kan tvinga ledamöterna att skriva sådant de pratar om innanför lyckta dörrar och som de vill undanhålla medlemmarna.
Den egentliga orsaken till att medlemmarna inte blir informerade är inte att protokollen inte är öppna utan det bakomliggande grundproblemet (till detta och många andra problem) är att det sitter fel personer i styrelsen som inte vill hålla medlemmarna informerade.
Den korrekta lösningen (att sträva efter) på problemet med dålig information till medlemmarna borde vara (enligt mig) att försöka skapa bättre förutsättningar för att rätt personer ska bli invalda i styrelsen och att fel personer elimineras från styrelsen.

Jag har själv skapat en tråd "Vilka krav på förändringar för bostadsrättshavare är viktigast ? (http://www.hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18850)" där jag har tagit upp några konkreta förslag på hur man ska kunna skapa bättre förutsättningar för vettiga personer i en styrelse.

Den tråden gav dock klen respons (med tanke på 660 "aktiva" medlemmar) så jag provade nyss att skapa en ny tråd för att försöka se om det ens föreligger någon enighet kring problemen (http://www.hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18896).

När det gäller det låga intresset i forumet för att vilja engagera sig i en bostadsrättsorganisation kan jag också tänka mig att en bidragande anledning är den avlägsna tidshorisonten (för en potentiell förändring) i förhållande till det "akuta" problemet man upplever här och nu med sin styrelse.
Med andra ord är det säkert många som känner att "jag vill ha hjälp nu av en organisation som hjälper mig med advokatkostnader i domstol mot min styrelse" men inte så många som orkar med att idag börja engagera sig ideellt i en organisation för att i en avlägsen framtid (kanske om tio år) kanske lyckas med att uppnå någon slags förbättring för framtida bostadsrättshavare i allmänhet ...

Silva
2013-06-05, 13:01
Det verkar inte vara någon här på forumet mer än jag som är beredd att betala för att bli medlem i en organisation för BRH. Det är inte heller många som vill hjälpa till att starta en sådan. För de flesta räcker det att klaga här på forumet då det är anonymt och gratis. Men forumet kan inte vara remissinstans och påverka en förändring av lagstiftningen. Forumet har vad jag vet inga ekonomiska muskler att vara något annat än ett forum. Om jag har fel så ber jag om ursäkt. :13:

Mumien
2013-06-05, 14:19
Självklart vill jag vill vara med! Erlägger mycket gärna en rimlig avgift/år för detta. Jag vill även göra allt jag kan för att bekämpa inkompetenta, maktlystna översittare i brf:s styrelser. Jag vill även, som alla er andra på Forumet, försöka införa demokrati i brf där det inte finns. För denna sak har jag "offrat" mig för länge sedan, på bekostnad av min egen brf.

Tomas
2013-06-05, 23:01
Ja det är ett mycket begränsat antal hotpot-användare som verkar engagerade men den 2012-12-31 fanns det ca 947.000 bostadsrätter enligt SCB (http://www.scb.se/Pages/PressRelease____357833.aspx) dvs väldigt många potentiella medlemmar.
Därför kanske man inte ska misströsta för mycket bara för att den försvinnande lilla delen av alla dessa bostadsrättshavare som använder hotpot är måttligt engagerade.
Det finns troligtvis många som skulle betala en hundralapp per år för att stödja en organisation som vill ägna sig åt opinionsbildning och lobba för att politikerna ska göra något åt situationen.

Frågan är dock vilka typer av förändringar som de flesta skulle vilja se.
Vi på forumet som faktiskt vill se en förändring, är vi överens om att det krävs någon typ av myndighet som kan hjälpa till med att ta tillvara den enskilde medlemmens rättigheter och förhindra styrelser från att kunna göra nästan hur de vill utan konsekvenser ?

Ett färskt exempel att relatera till i sammanhanget är min egen förening som nyss skickade ut en kallelse till stämman där de ignorerade mina motioner (http://www.hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=44172#post44172)som till största delen bestod av stadgeförslag.
Enligt lag ska styrelsen behandla mina motioner på stämman och det skulle naturligtvis en vettig styrelse ha valt att göra, men i nuläget är väl mitt enda alternativ att stämma dem i tingsrätten (med hur lång handläggningstid ?) och låta föreningen anlita en advokat mot mig med medlemmarnas pengar d.v.s. på bl.a. min egen bekostnad, och kanske domstolen då skulle komma fram till att styrelsens ordbajsande var juridiskt korrekt.
Kanske även en specifik myndighet skulle göra samma juridiska bedömning men jag tycker att man som enskild medlem borde kunna få ett ärende snabbt prövat och till en förutsägbar och begränsad kostnad (http://www.hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=43688#post43688).

Jag tycker det är mycket viktigt att om styrelsen beter sig på ett oacceptabelt sätt så skall styrelsen kunna drabbas av personliga konsekvenser d.v.s. de ska inte kunna känna att det nästan är riskfritt att t.ex. använda advokater med medlemmarnas pengar (och om styrelsen förlorar ska de inte kunna lura sig till ansvarsfrihet och därigenom slippa advokatkostnaderna) utan någon myndighet måste kunna sätta ner foten och utdela personligt riktade skadestånd mot småpåvarna.
Är vi överens om det, vi på detta forum som faktiskt vill se en förändring ?
(dvs vi som inte tillhör dem som bara ser problemet men inte kan föreslå någon lösning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?p=44096#post44096))

Tomas
2013-06-05, 23:29
...Vilka kompetenser behövs främst i det initiala skedet av en bostadsrättsorganisation (utöver IT/webb och minst en som är initierad i bostadsrättsjuridik)?
I det allra mest initiala skedet är det bra med någon som har kunskaper/erfarenhet från arbete i ideella föreningar (som f.ö. saknar egen lagstiftning) t.ex. mötesteknik (styrelsemöten över internet, årsmöte också ?) och att organisera arbetet med att komma fram till den första versionen av föreningens stadgar.
Jag tror också det kan vara lämpligt att bygga upp föreningens webbplats med ett fritt CMS så en specifikt önskvärd IT-kunskap skulle kunna vara någon med kunskap om installation och konfiguration/administration av exempelvis Drupal (https://drupal.org/).

Här är en lista på några fler roller som kan vara önskvärda:
* Någon som är bra på att uttrycka sig muntligt (en företrädare i t.ex. TV-debatter)
* Någon som är bra på att uttrycka sig skriftligt (t.ex. insändare, debattartiklar och informationen på webbplatsen)
* Någon med kunskap/erfarenhet av opinionsbildning (gärna någon frilansande journalist eller någon med journalistkontakter)
* Någon med kunskap/erfarenhet av lobbning (eller någon med erfarenhet av att sitta i riksdagen och som vet hur det fungerar där)
* Någon med kunskap/erfarenhet av marknadsföring (för att visa att föreningen finns och öka antalet medlemmar, vilket i sin tur ökar chansen till föreningsbidrag från staten, EU och privata fonder)
* Personer som vill jobba med att hitta, verifiera och paketera fakta i ett användbart/lättfattligt format (för att användas av ovanstående personer och på webbplatsen)

Angående den sistnämnda punkten ovan så tror jag det är bra att använda konkreta exempel från verkligheten.
(när det är riksdagsval så brukar politikerna gilla att hänvisa till någon sjuksköterska eller ensamstående mamma som de har träffat).
Tyvärr är det sånt som är negativt säljer bäst, såsom skräckexempel på föreningar som har likviderats som en konsekvens av att staten tillåter amatörer att leka med vanliga människors pengar.
Det gäller alltså att hitta sådana exempel, men det är då självklart mycket viktigt att verifiera sådana exempel på ett professionellt sätt då föreningens trovärdighet skulle skadas om dess företrädare (i en tv-debatt eller debattartikel) skulle referera till exempel man har läst om på flashback men som sedan visar sig vara påhittade.

Dia
2013-06-06, 17:36
En mindre avgift till en seriös organisation för BRH är en droppe i havet jämfört med priset som jag idag får betala på grund av styrelsens trakasserier och brott mot lagstiftningen. Dessutom försvårar flyttskatten möjligheten att flytta från en dålig BRF. :(

Jag tror och hoppas inte att avgiften är något problem för någon, men eftersom det här är en fråga på förstadiet måste vi ha lite mer tålamod. Mejladresser finns till alla som skrivit inlägg på forumet, ett första steg vore att skicka ut ett massmejl för att undersöka hur stort intresset är.

Tysta Mari
2013-06-06, 17:45
Beträffande årsavgiften är det inga problem för mig.

Mejladresser finns till alla som skrivit inlägg på forumet, ett första steg vore att skicka ut ett massmejl för att undersöka hur stort intresset är.

En alldeles utmärkt idé! :5: