handdator

Visa fullständig version : Läsvärd artikel om bolån


totiki
2012-01-14, 10:24
DI http://di.se/Artiklar/2012/1/12/255714/Spanska-bankernas-desperata-trick/

Det var också en svensk boendeanalytiker på aktuellt SVT 1 härrom dagen som sade att bopriser traditionellt går antingen upp eller ner i cykler om upp till 5 år. Och han menade att när nu trenden vänt mot fallande priser skulle detta nu ske.

Jämför detta med stycket "Genom att erbjuda bolån selektivt blir samtidigt prisnedgången långsammare än den annars skulle ha varit och bankernas egna övertagna fastigheter kan säljas till ett högre pris, påpekar hon vidare." i artikeln som länken går till. Så förstår man att bankerna kommer att medverka till att prisnedgången fortsätter sakta tills bankerna anser att de fått betalt för sina kreditförluster. Eftersom vi i Sverige ligger efter Spanien har det bara börjat här. Danmark, där nedgången varat i 2 -3 år befinner sig här nu och ligger några år före oss. Så Danmark blir ett bra riktmärke för när det kommer att vända i Sverige.

tette
2012-01-14, 11:40
mer om bolån.
läs rubrikerna och gissa vilka rubriker som tagits fram av mäklare och SBAB.

http://di.se/Default.aspx?pid=255714__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F%2Fhotpot.se%2Fphp%2Fvb%2Fshowt hread.php%3Ft%3D15939