handdator

Visa fullständig version : Andelsägarlägenhet


skanke
2011-12-28, 12:54
Kanske inte rätt forum, men det finns ju många här som har koll. DN har på sin Websida en artikel om andelsägarlägeheter http://www.dn.se/sthlm/nu-kan-hyresgasterna-bli-andelsagare

Hyresgäster kan köpa in sig som andelsägare "och får dispositionsrätt till lägeheten enligt en speciell modell" enl artikeln. Hyresvärden/fastighetsägaren finns kvar och ansvarar för förvaltning etc.

I artikeln står att denna typ av lägenhet ryms inom existerande lagstiftning. Men frågan är vilka lagar och regler gäller för denna typ av lägehet? Vad klassas en boende i en sådan lägenhet som?

Kollade på Andelsägarbolagets hemsida men hittade inget om det där. Har i och för sig inte lusläst allt.

Admin
2011-12-28, 15:00
Andelsägarmetoden gör det möjligt för hyresgäster att köpa sin lägenhet utan att fastigheten ombildas till bostadsrätt. Den nuvarande fastighetsägaren är kvar som huvudägare och förvaltare av fastigheten.
Den som köper sin lägehet ansvarar för den egna lägenhetens inre underhåll och kan själv välja vilken standard man önskar. Den hyresgäst som inte önskar köpa fortsätter som hyresgäst och med samma förvaltare som tidigare.
En Andelsägarlägenhet kan säljas via mäklare på samma sätt som en bostadsrättslägenhet.

Jämförelse mellan andelsägarmetoden och bostadsrätt

BOSTADSRÄTT
Hela fastigheten köps och ägs av en bostadsrättsförening. Som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen har du rätt att bo i just din lägenhet. Det är denna rätt som kallas bostadsrätt. Man säger en att bostadsrätten är en nyttjanderätt. Man äger alltså inte själva lägenheten fysiskt. De hyresgäster som inte köper sin bostadsrätt får en helt ny fastighetsägare/förvaltare; i form av den nybildade bostadsrättsföreningen.

Föreningskrav och styrelsearbete Ja
Finansiering Hög egen insats
Andrahandsförsäljning Normalt via mäklare
Kräver att många köper Ja, minst 67%
Realisationsvinstbeskattning* 22%

ANDELSÄGARLÄGENHET
Fastigheten ägs av delägarna, det vill säga Grundandelsägaren/Ursprunglig fastighetsägare samt de hyresgäster som väljer att bli Andelsägarlägenhetsägare. Köparna får genom Andelsägarmetodens standardavtal en Dispositionsrätt till respektive lägenhet. Hyresgäster som inte köper kvarstår som hyresgäster med Grundandelsägaren/Ursprunglig fastighetsägare som förvaltare.

Föreningskrav och styrelsearbete Nej
Finansiering Låg egen insats
Andrahandsförsäljning Normalt via mäklare
Kräver att många köper Nej
Realisationsvinstbeskattning* 27%

*I en bostadsrätt kan man få Uppskov med att betala en del av Realisationsvinstskatten om man köper en villa eller annan bostadsrätt.
Detta gäller inte vid försäljning av en Andelslägenhet


Hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt och nu även andelslägenhet/andelsägarlägenhet. Det börjar bli jobbigt att hålla reda på vad som är vad. Andelslägenhet är ju det som allmänt (internationellt) kallas för timeshare (där man köper nyttjanderätt i en lägenhet), men timeshare och andelslägenhet/andelsägarlägenhet tycks här vara helt olika typer av boende.

ANDELSÄGARLÄGENHET = BOENDE MAN BETALAR FÖR UTAN MÖJLIGHET TILL INFLYTANDE I BOENDET
– Bostadsrättsföreningar är inte alltid bra fastighetsförvaltare. De har sällan fackkunskapen som professionella fastighetsbolag har. Här blir den professionella förvaltaren kvar, säger Bruno Isaksson, ord­förande i Andelsägarbolaget som utvecklat andelsägarmetoden.
Ovanstående är naturligtvis korrekt eftersom man i en brf överlåter förvaltningen till lekmän, men annars låter det som ett tidigt aprilskämt.

Sedan förstår jag inte vem som rent konkret skulle agera förvaltare?
Vilken är den "professionella förvaltaren" som åsyftas?

I artikeln står att denna typ av lägenhet ryms inom existerande lagstiftning. Men frågan är vilka lagar och regler gäller för denna typ av lägehet? Vad klassas en boende i en sådan lägenhet som?
En bra fråga. Jag vet inte inom vilken lagstiftning denna form av boende skulle rymmas. Det kan bara vara hyreslagen/Jordabalk (1970:994), men frågan är om det inte helt enkelt är en scam i någon form? Rent spontant kan jag inte se att en boendeform av denna typ tillför något överhuvudtaget för någon Det verkar enbart finnas nackdelar, kostnader och risker där den enda som tjänar på detta är den ursprungliga fastighetsägaren.

Gusten
2011-12-30, 13:15
Till skillnad från bostadsrätt och är det väl också så att en andelslägenhet inte går att pantsätta.

Om det inte går att ta vanligt bostadslån med lägenheten som säkerhet torde marknadsvärdet bli sämre än för en bostadsrätt.