handdator

Visa fullständig version : Brandskyddsprotokoll, hur fungerar det?


Trollet
2011-12-25, 18:50
Vi har i brevlådan fått ett meddelande där det står: Brandskyddsprotokollen har nu anlänt och Du erhåller Ditt efter betalning med 400 kr kontant eller till pg.
Postgirot är inte detsamma som vi använder för de månatliga avgifterna. Har dock kollat att pg tillhör vår Brf. Har försökt läsa mig till på nätet hur det här med Brandskyddsprotokoll fungerar, men det står inte så mycket. Så nu undrar jag vad jag personligen har för behov av ett Brandskyddsprotokoll? Nu efter sju år har den första sotningen gjorts(efter medlemmars påpekande) i Brf och förmodligen gjordes Brandskyddskontroll samtidigt. Jag skulle tro att ca 80% av oss har kaminer.
Man kan tänka att det i en faktura till Brf fanns specificerat 400 kr per kollad kamin och det är den som nu pyttsas ut. Har dock aldrig varit med om dylikt tidigare i andra Brf. I våra stadgar står också: Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag och författning. Det här är väl att betrakta som en sådan avgift? Tacksam för feedback!

Trollet
2011-12-25, 19:13
Ser att man kan få rotavdrag för sotning. Huru med Brandskyddsprotokoll?

Gusten
2011-12-25, 23:47
I våra stadgar står också: Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag och författning. Det här är väl att betrakta som en sådan avgift?

Ja så uppfattar jag det också dvs att föreningen inte har rätt att ta ut någon särskild avgift med anledning av brandskyddskontrollen.

Gusten
2011-12-26, 09:42
Så nu undrar jag vad jag personligen har för behov av ett Brandskyddsprotokoll?

Det enda som kan vara intressant är väl i så fall om den egna eldstaden eventuellt har belagts med eldningsförbud.
Ett eventuellt eldningsförbud är styrelsen naturligtvis skyldig att upplysa om utan att ta betalt 400 kronor för den upplysningen.