handdator

Visa fullständig version : Allvarligt fel i en totalentreprenad


gömå
2011-12-23, 12:37
Vi anlitade en konsult för att sköta en entreprenad som gällde en omfogning av tegelfasad. Vi blev lovade av entreprenören att få välja färg på fog. Givetvis missade dom det. Nu är entreprenaden över och dom har fått en anmärkning om detta på slutbesiktningen , som dom bestrider. Men vi skall ses för att diskutera detta.

Detta är lite kortfattat vad som hänt. Vad skall vi göra ? Någon som har varit med om något liknande ? Konsulten lägger allt fokus på att entreprenören gjort fel , vilket iofs är rätt . Men samtidigt så anlitade vi honom för att det inte skulle bli fel. T.ex stoppade han inte omfoggningen när det upptäcktes, vilket också E. använder som argument för att e.v ekonomisk reglering inte skall bli så stor.

Går man till domstol med detta eller gör man upp med parterna själv ? Vad skall man begära i ekonomisk kompensation ?

/ Styrelsemedlem

Tar tacksamt emot alla tips och råd .

Harald
2011-12-23, 22:48
Verkar vara ett klart konstaterat fel i entreprenaden, och ingen av parterna bestrider ju att fel föreligger, så....

...då gäller att entreprenören skall avhjälpa felet. Entreprenören kan räkna på det, och föreslå en ekonomisk kompensation istället, för att komma billigare undan, jämfört med kostnaderna för E att foga om hela ytan.

Er projektledare skall för Er räkning, räkna ut kalkylerad kostnad för omfogning, så att ni kan bedömma om den ekonomiska kompensationen är rimlig.

Grundfrågan är, är det ett jätteproblem för er att fogen är i fel färg? Är det så, så skall ni INTE ta dealen, utan kräva att arbetet rättas till och utförs enligt kontrakt.

Är det däremot ingen stor fråga för er, så ska ni utnyttja situationen, och försöka få till en hygglig deal. Ta inte första erbjudandet, men rimligt är ca 50 % av entreprenörens kostnader för omfogning.

Det är entreprenören som gjort fel, punkt. Att projektledaren kunde varit mer vaken, javisst, men ni ska veta, det finns hela bostadsområden som målats färdiga, innan någon reagerat att det är fel kulör. Inte speciellt ovanligt att det blir fel, med andra ord.

Fundera också lite längre, vad blir konsekvenserna av ert agerande?

Riskerar entreprenören att göra ett backjobb, om ni står på er?

Är detta en stor fråga, är det värt att ta strid?

Ofta är man som kund förbannad, och säger "jag skiter i om du går back, jag har rätt och ska ha det jag beställt". Det KAN vara så, men det kan också vara så att man blir "en jobbig kund" och i framtiden får 1) svårt att få hantverkare att hjälpa till, 2) Får betala ett överpris under överskådlig tid, för att man har "skitat ner sig".

Jag försvarar inte dåliga entreprenörer eller oseriösa hantverkare, jag uppmanar er bara att se nyktert på situationen.

Betänk också på att i ABT finns bestämmelser som gör att kan ni inte påvisa att felet är för er av avgörande betydelse, så behöver det inte åtgärdas.

Det kan röra sig om fel där felavhjälpandets kostnader, inte står i proprtion till det men ni antas lida, av att felet får kvarstå.

Skulle det bli rättegång eller skiljedom, så måste det vara en synnerligen speciell byggnad, för att ni ska få en entreprenör att resa ny ställning och fräsa ur ny "mörkgrå fog" när ni ville ha "ljusgrå".

gömå
2011-12-25, 19:57
Tack för ditt svar. Intressanta synpunkter.
Problemet är att dom bestrider felet. För att när vi påtalade felet med fogen första gången så sa dom att vi fick "så ljusgrå som möjligt" . Och dom hävdar att det är vad vi fått ?

Det är intressant att du säger att 50% av kostnaden är rimligt för det är precis vad jag tycker . Men jag har pratat lite allmänt med folk bl.a på bostadsrätterna (tidigare sbc) och dom har haft svårt för att ge någon summa eftersom dom inte har varit med om något liknande . Känner du till några liknande fall som vi kan använda som referens ?

Tycker dock att byggkonsulten/projektledaren som fått bra betalt skall ta ansvar för att det har gåt snett , på ett eller annat sätt. På ett sätt borde det vara så att vi går på honom för en ekonomisk kompensation sen får han ta entreprenören på samma summa. Men så funkar det väll inte .

tette
2011-12-25, 21:06
Knepigt detta med råtten på repet.
Vid större entreprenader skall man först teckna ett noga genomgånget ABK "almänna bestämmelser konsult" med en konsult.
Detta görs mycket sällan på grund av att kolossaljättarna i branschen har inte "lärt ut detta".

Utan ett tecknat avtal med konsulten tror jag inte ni kommer långt i detta ärende.
Konsulten måste väl vara den som "gjort fel", som inte påtalar att det är fel färg i ett tidigt stadium.
men som sagts tidigare konsulter är som valacker, vet hur man gör men kan inte få till det.
Och SBC ljuger, de har varit med förr, men aldrig sedan 1927 har just det man frågar dem om hänt, mycket märkligt?

gömå
2011-12-26, 16:46
Ja du har rätt , jag tror inte vi har ett ABK avtal med konsulten . Utan det är det väll som du säger att vi inte kommer någon vart med konsulten. "Konstigt" att konsulten inte tog upp detta , han var så snabb med att berätta att man skulle skriva ett avtal med entreprenören enligt dom allmäna bestämelserna. Men kan det inte vara så att oavsett om man har skrivit enligt ABK eller ej så är ett fel ett fel och då får konsulten stå för det ?

Kan hålla med om sbc , lite skumt . Känns som hela bygg/fastighetsbranschen är lite skum . Alla är rädda att trampa någon på tårna. Speciellt vill konsulten inte ställa till för mycket obehag för entreprenören känns det som . Det fanns även andra saker på besikningen som han tänkte låta gå om inte vi sagt något.