handdator

Visa fullständig version : Klagomål om fastighetsförvaltare


pietboels
2011-12-21, 10:45
Jag överlämnade nyligen styrelsen av min BRF ett klagomål om flera mindre fall av oprofessionellt beteende och agerande av vår fastighetsförvaltare men som kulminerade nyss i att jag fick en faktura för fastighetstjänster som inte utfördes. Styrelsen svarade att de ska behandla mitt ärende vid deras nästa möte men tillät inte mig att presentera mitt fall vid deras möte. Nästan samtididgt fick jag i snabbt rad första och andra anmödan att rätta mitt agerende (det sades inte vilka stadgar jag brött mot) och en varning för omedelbar vrakning.
Styrelsens beslut (inte till min fördel) var så vagt formulerade att jag undrar om de diskuterade foreliggande frågor alls.
Som icke-svensk bostadsrätssinnehaveren av ett annat EU-land, har jag flera frågor som kan tyckas trivialt, men som jag inte kan hitta svar pa:
1.Få man helt sonika neka tillträde av en enskild medlem till styrelsens mötet? (Det finns ingenting om detta i stadgar.)
2.Kan man få insyn i mötets protokoll? Om det vägras, finns det enskilda lagtexter som sägar att styrelsen maste rätta sig? (Nix om detta i stadgar heller).
3. Få en varning för en vrakning med omelbar effekt utfärdas med bara en generell referens till de allmänna*regler, förordningar och stadgar (sic) en av de som jag antagligen bröt mot? Jag fick bara veta detaljarna när jag slutligen fick prata med en person i fastighetskontoret. Varningen hade styrelsen som avsändare men var inte signerat.
Jag kan tillägga att boendet i BRF:et har hittils (5 år) var väldigt trevligt och blev utan ett enda besvär och att mitt rykte säkerligen inte är en av en ”bråkmakare”.

Admin
2011-12-21, 13:59
1.Få man helt sonika neka tillträde av en enskild medlem till styrelsens mötet? (Det finns ingenting om detta i stadgar.)
Ja, en styrelse i en brf är normalt extremt insynsskyddad och därför är det ytterst sällan styrelsen låter någon medlem komma till tals under styrelsemöte.

2.Kan man få insyn i mötets protokoll? Om det vägras, finns det enskilda lagtexter som sägar att styrelsen maste rätta sig? (Nix om detta i stadgar heller).
Nej, tyvärr stödjer lagen insynsskyddade styrelser och man har inte rätt att ta del av styrelseprotokoll, om inte stämman beslutat något annat.

3. Få en varning för en vrakning med omelbar effekt utfärdas med bara en generell referens till de allmänna*regler, förordningar och stadgar (sic) en av de som jag antagligen bröt mot? Jag fick bara veta detaljarna när jag slutligen fick prata med en person i fastighetskontoret.
Ja, styrelser som missköter sitt uppdrag skickar ut hot om "vräkning" utan motivering och/eller på vilket sätt "bättring" önskas.
Då kan det se ut som så här; Styrelse hotar medlem med avhysning (http://hotpot.se/hsb-skriftlig-varning.htm)

Varningen hade styrelsen som avsändare men var inte signerat.
Det är tyvärr så det ofta fungerar. Man vill gärna gömma sig bakom "gruppen" och då är det ingen som skriver under, så att denna person plötsligt skulle råka bli "kontaktperson" i ärendet.

Jag kan tillägga att boendet i BRF:et har hittils (5 år) var väldigt trevligt och blev utan ett enda besvär och att mitt rykte säkerligen inte är en av en "bråkmakare".
Ofta är det så att om man inte har något speciellt att göra med sin brf så märker man inte problemen som förekommer i föreningen eller att styrelsen kanske inte är lämpad för sitt uppdrag... som uppenbarligen är vad som gäller i ditt fall.

Det är viktigt att man skriver motioner till föreningens stämmor när en styrelse missköter sig. Annars lär det aldrig kunna bli några förbättringar.