handdator

Visa fullständig version : Kapitaltillskott vid försäljning Hyresrätter


Klas
2011-12-18, 23:54
Jag håller på och försöker greppa det där med kapitaltillskott som kan dras av när man säljer sin bostadsrätt. Jag har uppfattat det som att man kan dra av det belopp som föreningen har amorterat sina lån med under den tid man varit medlem. I relation till sin andel i föreningen givetvis!

Om en förening exempelvis säljer några hyresrätter och därmed har pengar att amortera med, sker ett kapitaltillskott även då? Jag har ju med mina avgifter inte hjälpt till att amortera lånet som betalas av så att säga.

Ett exempel, om föreningen har tio miljoner i kassan (från försäljning av hyresrätter) och betalar av lånen med dem. Jag har 1% andel i föreningen. Har kapitaltillskottet varit tio miljoner då och får jag dra av 100 000 kr om jag säljer min lägenhet?

Se;
Kapitaltillskott och insatshöjning i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=18966)

Harald
2011-12-30, 23:11
Ja, det är kapitaltillskott.

Hade föreningen istället lagt om taket för pengarna, så hade det i detta fallet INTE varit ett kapitaltillskott.

Exempel om man som ovan får loss kapital, men man behöver dessa till underhåll:

Smart skatteplanering som gynnar föreningens medlemmar blir:

År 1: Amortera de 10 miljonerna.

År 2: Låna upp dem igen, och lägg om taket för pengarna.

Då har alla de som ägde andel år 1, tillsammans tjänat 2 200 000 kr. Gratis, och utan kostnad för föreningen.

totiki
2011-12-31, 12:43
Smart skatteplanering som gynnar föreningens medlemmar blir:

År 1: Amortera de 10 miljonerna.

År 2: Låna upp dem igen, och lägg om taket för pengarna.

Då har alla de som ägde andel år 1, tillsammans tjänat 2 200 000 kr. Gratis, och utan kostnad för föreningen.
Jag tror faktiskt att skatteverket uppmärksammat just detta upplägg och förbjudit det. Handlar om att föreningen tar lån på ett annat ställe för att amortera och ta nytt lån.
Så man kanske skall vara särskilt noggrann med hur man går tillväga för att lyckas.

Däremot ifall medlemmarna privat tar lån för att amortera föreningens lån så fungerar det som vanligt kapitaltillskott.

Harald
2011-12-31, 13:33
Jag tror faktiskt att skatteverket uppmärksammat just detta upplägg och förbjudit det.

Ja, det är riktigt. Framförallt är det kört om man SAMMA år lånar upp kapitalet igen.

Sen ska det mycket till för att skatteverket ska slå ner på sambandet om lånet tas nästa eller efterföljande år.

En anledning är ju att de 2,2 miljonerna inte kvitteras ut SAMTIDIGT av alla. De ligger ju kvar, och portioneras ut till varje medlem allt eftersom de säljer sina andelar, det kan ju säkert handla om en period om 20-40 år innan hela beloppet är utbetalt.

Utfallet ligger ju inom hela uppläggets konstruktion. Ett kapitaltillskott uppstår ju så fort föreningen amorterar. Så vaet går gränsen, när får man låna igen?

Bara för att en förening duktigt amorterar under, tex 10 år, så innebär det ju inte att denna förening aldrig i framtiden kan tvingas låna upp nytt kapital. Det i sig innebär ju inte att alla gamla kapitaltillskott brinner inne.

Oavsett, så blir den enkla strategin, att oavsett vilket underhållsbehov man har i framtiden, så gäller det att alltid hålla nere kassan, och amortera för allt vad tygen håller.

Man lånar ENDAST när behovet verkligen uppstår.

Gott om föreningar där ute som binder upp stora summor i olika reverser hos sin bank eller förvaltare, samtidigt som man har kvar sina lån, bara för att man om X år behöver pengarna.

Vilket alltså är dåligt förvaltat kapital.